ANTI MONDKAPJES

Mondkapjes of mondmaskers zijn aantoonbaar schadelijk voor de gezondheid, zijn ineffectief als het gaat om virusbestrijding, en een mondkapjesplicht, door wie dan ook ingesteld, is in strijd met de grondwet. Onderbouwingen en bronnen staan in de diverse te downloaden documenten.

In dat licht is het onbegrijpelijk dat een overheid dit soort maatregelen invoert, of zelfs maar overweegt. Het is een vorm van staatsgeweld. Dit moet een halt worden toegeroepen. Maar het is eigenlijk al te laat. De spoedwet is aangenomen en de minister zal er gebruik van maken om in steeds meer situaties de mondkapjesplicht in te voeren. Heb hoop: een wet kan altijd weer worden teruggedraaid. Dat zal waarschijnlijk pas in een volgend kabinet moeten gebeuren, want dit kabinet zit vol met onnozele schapen, die zomaar even de democratie afschaffen, want de facto komt het stemmen voor de spoedwet op neer. Theoretisch zou bij een aanhangige zaak een rechter er ook nog korte metten mee kunnen maken, maar hoeveel vertrouwen in de rechtspraak kunnen we nu nog hebben?

Nee, helaas zullen we er mee moeten dealen, met deze adembenemende onderdrukking. Gelukkig zijn er mogelijkheden. Zie ook de blog van 14 oktober 2020 ‘Escapes voor de mondkapjesplicht‘. Corona Nuchterheid wil behalve informeren en inspireren ook graag praktische hulp bieden, waar je in het dagelijks leven echt wat aan hebt. Vandaar dat we een aantal documenten hebben opgesteld die je kunt downloaden, uitprinten en dan tonen over uitdelen. Zoals daar zijn:

Doktersverklaringen hebben we trouwens ook in andere talen, zie nieuwsartikel.

De doktersverklaring en de verklaring van staatsrechtgeleerden kun je tonen aan iedereen die jou een mondkapjesplicht oplegt. Het blijft de vraag of de desbetreffende handhaver, portier of chauffeur deze accepteert. Dat is soms niet eens op de juiste juridische gronden of feitelijkheden, maar op basis van interpretatie van de wet of gewoon een beleidskeuze.

Een particuliere organisatie mag iedereen de toegang weigeren, zonder opgaaf van reden. Want het gebouw is privĂ© eigendom. Wat niet mag is de toegang weigeren op basis van discriminatoire redenen. Het weigeren van mensen met een hoofddoekje mag niet omdat dit riekt naar discriminatie. Je mag wel iemand de toegang weigeren op basis van kleding. Bij gelegenheden kan de gastheer kledingvoorschriften hanteren. Mondkapjesplicht is ook een kledingvoorschrift. Een particuliere organisatie zou dat op deze grond mogen doen. Je bent ook niet verplicht om ergens naar binnen te gaan. Het is een vorm van contractvrijheid. Voor de toegang tot overheidsgebouwen die voor publiek toegankelijk zijn zal dat anders liggen. Voor scholen en ziekenhuizen ook. Omdat de wetgeving tegenstrijdig is inzake de mondkapjesplicht zal jurisprudentie gaan komen. Hoe zal het gaan als de rechter ontvankelijk is voor de schadelijkheid van het gebruik van mondkapjes, iets waar de recente wetgeving totaal negeert? Laat zo’n zaak maar eens gevoerd worden.

Er circuleert ook een Word document gericht aan school, met daarin diverse nationale en internationale wetgeving dat mondkapjesplicht verbiedt. Bijvoorbeeld het Europese Verdrag Rechten van de Mens (EVRM artikel 3 en 17). Ook in het Wetboek van Strafrecht komt naar voren dat het verplichten tot het dragen van een mondkapje niet mag, het is zelfs een misdrijf. Zie de artikelen 284 en 303 van het Wetboek van Strafrecht. Deze brief kun je zo 1:1 sturen naar de directie van de school die een (gedeeltelijke) mondkapjesplicht heeft ingesteld. Even downloaden, uitprinten, datum, naam en handtekening er onder, klaar. Of doormailen, nog makkelijker.
Je kunt hier zowel het bestand in Word downloaden als in PDF.

[Disclaimer: een voorbehoud moet worden gemaakt dat gebouwexploiteurs, autoriteiten en rechters anders kunnen beslissen dan in deze brief staat, onafhankelijk van de juridische juistheid van de inhoud van de brief; dat kunnen interpretatieverschillen zijn, of een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.]