MASSA-APATHIE

Topprioreit nummer 1 zou moeten zijn: regel je eigen voedselzekerheid. Individueel of in collectief verband, of samen met boeren, maakt niet uit maar regel het, nu er nog wat te regelen valt. Er zijn tenminste 7 topprioriteiten, maar bijna niemand geeft er de tijd en aandacht aan die zou moeten. In plaats daarvan zien we een soort collectieve lusteloosheid, berusting, apathie, massa-apathie.

Wat is apathie:

Apathie is het gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme. Apathie kan voorkomen bij verschillende psychische stoornissen zoals anorexia nervosa, autisme en depressies of bij uitputtingsverschijnselen, dementie, hypoactief delier en frontaal syndroom.

Apathie is afgeleid van het Griekse apatheia, dat “gelatenheid” of “gevoelloosheid” betekent. Bij de stoïcijnen betekende het “vrij zijn van emoties” – voor hen waren emoties de oorzaak van al het lijden, een geestestoestand die men als filosoof diende te vermijden.

Apathie is een psychologische term voor een vorm van ziekelijke onverschilligheid, wanneer een persoon niet de kracht op kan brengen te reageren op het emotionele, sociale en geestelijk leven. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan bij mensen met diabetes. Deze patiënten hebben niet genoeg energie om te reageren op de sociale omgeving.

Apathie kan ook een uiting zijn van een gebrek aan (zelf-)vertrouwen en/of berusting, waardoor een bepaalde actie die theoretisch effect zou kunnen/moeten hebben niet (meer) wordt ondernomen. Dat kan terecht zijn. Als iemand (persoon, organisatie …) niet adequaat reageert op de wensen van zijn “doelgroep” (partner, cliënteel, burgers, … ) dan kan er bij die doelgroep apathie ontstaan, in dergelijk geval een te verwachten reactie. De oplossing moet dan niet in de eerste plaats bij de apathisch reagerende doelgroep worden gezocht, maar bij de organisatie die de apathie opwekt en het vertrouwen moet herstellen.

Bovenstaande komt rechtstreeks uit de Wikipedia. Ik begin over apathie omdat dat mijns inziens de geestestoestand van de Nederlandse bevolking momenteel het beste typeert. Ook onder degenen die zich wakker danwel bewust noemen. Omdat het het collectief betreft plakken we de prefix massa er voor. Nog nooit eerder gehoord, het woord massa-apathie. Maar als massa-hypnose of massa-psychose bestaat, kan massa-apathie ook bestaan.

Nou en dat is het. Let ook op de laatste alinea. Dat is een interessante. Daar stelt Wikipedia, zonder de context te kennen waarin ik het plaats, dat de apathie van de doelgroep terecht is omdat de opwekker van de apathie eerst maar eens het vertrouwen moet herstellen. Dat is een goeie. De overheid moet maar eens het vertrouwen herstellen. Dat moeten ze al sinds ze bestaan natuurlijk. Maar het signaal is duidelijk. De bevolking is murw. Apathisch. En je blijft collectief apathisch wanneer je van die kant de oplossing blijft verwachten en zelf niet bij machte bent controle over je leven te nemen. Verantwoordelijkheid nemen. Dat kan ook niet alleen, je moet dat coördineren, samenwerken met anderen. En dat is het moeilijkste van alles.

Behalve verantwoordelijkheid is vrijheid het probleem. Vrijheid conflicteert met bijna alles. Met dus verantwoordelijkheid, met samenwerken. Daarbij is het maar de vraag of mensen echt wel vrijheid willen. Mensen hebben het liefst dat alles voor ze geregeld wordt. Maar intussen wel klagen.

“If you waste your time a-talkin’
To the people who don’t listen
To the things that you are sayin’
Who do you think’s gonna hear?
And if you should die explainin’ how
The things that they complain about
Are things they could be changin’
Who do you think’s gonna care?”

Fragment uit ‘To Beat The Devil’ van Kris Kristofferson, en hij had toen al gelijk, zelfs in de context die hij zo’n 54 jaar geleden waarschijnlijk nooit heeft kunnen vermoeden. We klagen wel maar we kunnen het zelf oplossen.

In de Engelse taal bestaan er 2 woorden voor het begrip onwetendheid. We kennen allemaal de term ignorant. Wat ook bestaat is nescient. Het verschil is of je het wel of niet hebt kunnen weten. Ignorant is onwetend waarbij je het wel had kúnnen weten. Het bijbehorende werkwoord is natuurlijk ignore, oftewel negeren. Het woord wordt meestal uitgesproken met de klemtoon op de i maar juister is de klemtoon op de o. Ignorant is de kwalijke variant van onwetendheid. Het heet ook wel wegkijken. De andere vorm, nescient, is ontwetendheid waarbij je het ook niet kon weten. Dan is het onschuldig, je kunt immers niet weten wat je niet weet.

Nu is het discutabel te stellen dat mensen die gehypnotiseerd en misleid zijn schuldig zijn aan hun onwetendheid. Helemaal vrijuit gaan ze wat mij betreft niet. Ze hebben dezelfde informatie als mensen die het wel zien: internet, social media etc. Vaak gaan ze door voor hoger opgeleid, de hersenlijke capaciteiten zouden ze moeten hebben, dus nee met ‘we hebben het niet geweten’ komen ze niet echt mee weg. Er zijn dus gradaties van onwetendheid.

Schuld bij niet adequaat handelen bij gradaties van onwetend, wetend naar bewust:

1Onwetend (nescient), ongeïnformeerd, misleid, beperkte geestelijke capaciteitenSchuld  0%
2Onwetend (nescient), ongeïnformeerd, misleid, normale geestelijke capaciteitenSchuld 25%
3(On)wetend (ignorant), wel geïnformeerd, misleid, beperkte geestelijke capaciteitSchuld 50%
4(On)wetend (ignorant), wel geïnformeerd, misleid (gehypnotiseerd), normale geestelijke capaciteitSchuld 75%
5Bewust van ernstige situatie, normale geestelijke capaciteitSchuld 100%

Het is misschien hard om het zo te stellen, de percentages zijn te bediscussiëren, maar het mag best eens gezegd worden. Kennis maakt verantwoordelijk. Vergelijk het met een kind dat de weg over wil steken terwijl er een auto aankomt. Als jij vlak bij dat kind bent, je kunt het tegenhouden maar doet het niet, dan maakt dat jou moreel verantwoordelijk voor de gevolgen. Nu is dit een acute situatie, en de maatschappelijke situatie is een lange termijn situatie. Dat doet niks af aan de verantwoordelijkheid die je dient te nemen wanneer je het ziet. Neem die dus!

En wat houdt die verantwoordelijkheid dan concreet in. Welnu, we zien allemaal dat er een probleem is. Afhankelijk van of je nescient, ignorant of bewust bent. Laten we uitgaan dat je jezelf als bewust beschouwt. Bij een probleem hoort een oplossing. Voordat je bij de oplossing komt, moet je het probleem goed analyseren. Gelukkig hoef je niet alles zelf te doen, en hebben andere, zelfstandige journalisten van de onafhankelijke nieuwe media al heel veel voorwerk gedaan. Onder andere Elze van Hamelen deed dat, zie de volgende video.

Ik heb deze video onlangs gedeeld in een lokale ‘wakkere’ groep met daarin zo’n 400 leden. Dit in het kader van een oproep voor een bijeenkomst om samen die nodige voedselzekerheid te regelen, ja. Wij van de Gezonde Samenleving zijn al 3 jaar bezig met wat Elze nu voorstelt dat we nu moeten doen, ja. De video duurt bijna 2 uur, dat is voor velen wat te lang. Maar ik had ook een fragment van 4 minuten getoond en een samenvatting getypt. De strekking kan je niet ontgaan. Maar dan zou ik zeggen, dan moeten toch alle alarmbellen afgaan, dan moet je toch zeggen, ok we gaan dat met zijn allen regelen! Maar nee hoor, er kwamen 14 mensen op de meeting, inclusief wij van de organisatie. Wel de goeie mensen, maar het hadden er minstens 10 keer zoveel moeten zijn. En dat is die apathie waar ik het over had. Massa-apathie. Hoe wakker ben je werkelijk, goeiemorgen…..

Het begint met kennis. Die krijg je in dit geval op een presenteerblaadje. Vervolgens moet je die informatie begrijpen. Mensen met normale geestelijke vermogens moeten dat kunnen. Gewoon doen. Vervolgens komt wijsheid, verstand, verstandigheid. Daarmee wordt bedoeld verstandig handelen. Wil je verandering, dan moet er in de fysieke wereld dus wel wat gebeuren. Is de input goed dan krijg je orde. Is de input niet goed, dan krijg je chaos. Goede input begint met de waarheid willen weten. Doe vooral je eigen onderzoek. Het Telegram kanaal van Corona Nuchterheid kan daarbij helpen. Sinds onze oprichting zijn we al bezig met waarheidsvinding en bewustwording.

Vandaar dat we u met jarenlang voorwerk de topprioriteiten op een rijtje kunnen zetten. Zonder te beweren de waarheid in pacht te hebben. De video van Elze van Hamelen en Catherine Austin Fitts bevestigen topprioriteit nummer 1.

Topprioriteit 1: Voedselzekerheid

In de openingsalinea gaven we het al aan: regel je eigen voedselzekerheid. In het kader van de onteigeningsagenda worden de boeren van hun land gejaagd, de vissers uit de zee verdreven en komt er uitsluitend voedsel van grote multinationals, die u synthetisch voedsel aanbieden, van insecten, GMO of andere troep. Je hebt geen keus. Via indoctrinatie propaganda gaan ze u wijsmaken dat de eitjes van eigen kippetjes niet gezond zijn en dat voedsel uit eigen moestuin niet gezond is. Nee door die chemtrails natuurlijk. Nog erger, ze willen moestuinen straks verbieden, en ze verzinnen gewoon een reden en iedereen geleuft het.

Topprioteiten 2 tot en met 7 (allemaal op een gedeelde 2e plaats)

2 Gezond blijven

Behalve via hun voedsel wordt ons gestel nog meer op de proef gesteld. De luchtkwaliteit, het drinkwater, straling in de ether. Beware!

2 Kennis, informatie, bewustwording

Blijf op de hoogte, zo dicht mogelijk bij de waarheid. Opdat je de juiste beslissingen kunt nemen. Dit is de interne bewustwording.

Daarnaast werken aan de externe bewustwording. Dat moet wel effectief want onze tijd is beperkt. Mensen die er niet voor open staan en ook geen relevante rol hebben, geen aandacht aan besteden. Maar wel effectief aandacht besteden is aan de uitvoerders, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke autoriteiten. Zij dragen ook meer schuld dan hun elitaire opdrachtgevers. De uitvoerders hebben zelf een moreel kompas, ze kunnen nee zeggen tegen onethische opdrachten. Zij dragen altijd meer schuld dan de voor ons onbereikbare hoge bazen. Het goede nieuws is dat deze lagere autoriteiten, de uitvoerders, voor ons wel bereikbaar zijn. En we kunnen hen wijzen op hun eigen risico die ze lopen. Hun volmacht is recentelijk ingetrokken. Ze kunnen zich niet meer verschuilen achter, ik deed ook maar gewoon mijn werk. De rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid afgeschoven en ambtenaren, wat ze eigenlijk niet meer zijn, zijn nu persoonlijk, hoofdelijk aansprakelijk voor hun (wan)daden.

2 Energie

De energie wordt alleen maar duurder. Energie onafhankelijk worden is een complex verhaal. Hangt af van hoe je woont en welke ruimtelijke en financiële mogelijkheden je hebt.

2 Afhankelijkheid van Euro afbouwen

Wanneer je nog veel eurotjes op de bank hebt staan, doe er iets goeds mee dat ten goede komt aan de Nieuwe Samenleving. Weet je niet direct wat, zet het zsm om in fysiek goud of zilver.

Net verteld dat topprio 1 voedselzekerheid is. Nou koop een boerderij. Of koop landbouwgrond. Leg er een eigendomsclaim op via landrecht (autonomie) zodat de staat er niet meer bij kan.

Ik zelf heb het afgelopen jaar voor een kapitaal geïnvesteerd in versautomaten bij een biologische boerderij. Levert dat rendement op? Op dit moment niet. In de toekomst? Totaal niet belangrijk. In ieder geval niet als het gaat om euro’s. Het gaat om de voedselzekerheid. Die wordt ermee vergroot.

Daarnaast ook je betaalmethoden zoveel mogelijk weg bij de Euro. Indien wel euro dan zoveel mogelijk contanten gebruiken.

2 Communicatie

Digitale communicatie: onderling met vrienden en bekenden zoveel mogelijk blijven doen, wel big tech vrij natuurlijk. Communicatie met officiële instanties, zij proberen alles om dat via DigiD te doen. Blijf daar weg. Zeg dat je gemoedsbezwaard bent voor het gebruik van DigiD, ivm je privacy. Ze moeten dan maar een alternatieve manier aanbieden om je vraag of aanvraag te behandelen. Accepteer desnoods dat het dan maar wat langer duurt.

2 Veiligheid

Denk aan je fysieke veiligheid.

Ook via autonomie kun je je veiligheid en vrijheid vergroten. Maar doe het bedachtzaam, en om de goede redenen. Niet om geen belasting te betalen, niet om je trust te claimen, die krijg je namelijk nooit. Je Live-Life-Claim (LLC) stel je op om jezelf als mens te verhouden tot de overheid, in plaats van als burger. Als mens sta je er namelijk boven en kunnen ze niks met je, ze mogen niks met je. Vediep je eens in maritiem recht (contractrecht). Als je daar kennis van hebt, kun je dat in je voordeel gebruiken.

Je ziet, er komt veel bij kijken. En ik weet vanuit mijn brede netwerk dat er veel is gebeurd de afgelopen jaren. Steeds meer mensen zijn zich van van allerlei zaken bewust en er is intussen veel geregeld. Oppervlakkig bekeken. Tegelijkertijd heerst er bij veel mensen dus ook een soort van apathie. Misschien gaat het nog te goed. Misschien beseffen mensen wel wat er gaande is maar blijven ze verlamd (paralyzed) als een konijn in de koplampen kijken. Misschien weten ze gewoon niet waar ze moeten beginnen.

Wat ik in ieder geval veel hoor is dat mensen gewoon geen tijd hebben. Ik zit in diverse groepen en je ziet vaak afzeggingen. Dat kan natuurlijk een keer, maar niet iedere keer. En dan komen we bij de 8e topprioriteit, je kunt zeggen, de vergeten topprioriteit, en dat is je dagindeling.

Je dagindeling? Jazeker. Een juiste dagindeling hoort vanaf nu ook topprioriteit te zijn. Het is zo dat onze levens vol zitten. Dat is niet toevallig. Dat komt het narratief goed uit, dus daar zal wel op aangestuurd zijn. Als we dus wat willen betekenen, actief willen worden voor de Nieuwe Samenleving, dan moeten we eerst wat laten in de oude wereld, want het kan er gewoon niet meer bij. Maar het zal wel moeten, getuige ook een veel gehoorde uitspraak de laatste jaren: Hetzelfde blijven doen en dan een andere uitkomst verwachten. Nee dat gaat niet. Maar hoe gaan we dat doen?

Welnu, wat betekent het als iemand zegt dat hij geen tijd heeft? Wat ik altijd al heb gezegd is dat geen tijd een eufemisme is voor geen prioriteit. Iedereen heeft 24 uur in een dag. Als je geen tijd hebt is er dus kennelijk iets dat je belangrijker vindt. En dat kan, maar leg je je prio’s dan wel goed?

In mijn ogen als iemand (vaak) zegt dat hij geen tijd heeft, dan zegt mij dat niet direct dat hij een drukke agenda heeft maar dat hij een slaaf is. Zeker als het gaat om mensen die zich wakker noemen, en geen tijd hebben om aan de Nieuwe Samenleving te bouwen, bijvoorbeeld je eigen voedselvoorziening zeker te stellen, dan ben je zeker een slaaf.

Zie ook de Circle of Life, die ik fonetisch vertaal als de Sukkel van het leven.

We willen geen slaaf zijn. Waarom gaan we er dan toch mee door. Kunnen we echt niet anders? Ik zeg niet dat we geen belasting meer moeten betalen. Wat ik wel wil zeggen is dat we onze dagen of weken anders moeten indelen. We denken nog te veel in euro’s. We hebben de illusie dat euro’s belangrijk zijn, dat het waarde is. We hebben ons wijs laten maken dat dat de geldende valuta is, de currency. Maar het is de currency van de oude wereld. De currency van de Nieuwe Samenleving is TIJD en AANDACHT. Alles dat je aandacht geeft groeit. Laws of Attraction. Hoort bij de wetmatigheden van het universum. Officieel zijn het er 7 maar er zijn er veel meer. Bij Natural Law noemen ze het principles. En Mark Passio heeft als 8e principle CARE, dat zijn ze alle 7 samen. Zo ook hier bij onze topprioriteiten is de 8e alle 7 samen, wat mij betreft ook CARE.

Vanuit de waargenomen massa-apathie zijn er nog te veel mensen waarbij het lijkt dat ‘They don’t care’. We weten het niet zeker, of ze genoeg CARE hebben, het blijkt in ieder geval niet uit hun dagindeling, anders zouden ze niet zeggen dat ze geen tijd hebben. Als je genoeg CARE hebt, dan volgt per definitie dat je voldoende TIJD en AANDACHT aan je prioriteiten schenkt.

TIJD en AANDACHT zijn ook echt valuta, vertaal het maar eens in het Engels: SPEND TIME en PAY ATTENTION. Het zijn investeringen. Bijvoorbeeld in je voedselzekerheid. We moeten ook af van het idee dat rendement zich in euro’s moet terugbetalen. Euro’s zijn fictie en pakken ze straks toch af. Voedselzekerheid is onbetaalbaar. Je eigen gezonde voedsel dat van je land komt omdat je er tijd en aandacht aan hebt gegeven, dat is je rendement. Het is kinderlijk eenvoudig te snappen, Pocahontas wist al dat een kolf maïs meer waard is dan een klomp goud.

Je gezondheid, je brede kennis, je privacy, de hulp die je anderen hebt kunnen geven, je veiligheid, je vrijheid die je kan behouden, omdat je maatregelen hebt genomen. Dat is je rendement omdat je er tijd en aandacht aan hebt gespendeerd. Dat zijn allemaal zaken die zijn onbetaalbaar. De waarde ervan is niet in euro’s uit te drukken. Want die is sowieso fictief.

Mensen waarom besteden wij nog zoveel tijd aan het verdienen van euro’s, terwijl ze straks waarschijnlijk niks meer waard zijn. Waarom gaan we onze dagindeling niet veranderen en zorgen we dat we de beschikbaar gekomen tijd spenderen aan zaken die echt van waarde zijn.

Laten we beginnen met de 80-20 regel. Laten we het tot norm verheffen om 20% van onze input die we voorheen besteedden aan de oude wereld, nu besteden in de Nieuwe Samenleving. Dat kan zijn dat je in plaats van 5 dagen 4 dagen gaat werken. Bespreek het met je werkgever. Ben je zelf werkgever, nog makkelijker, werk er naar toe dat je minder hoeft te werken. Geen tijd? Pardon? wees niet slaafs! Reken eens even uit hoeveel belasting je betaalt. Voor wie, voor wat? Dat is slaafs. Vind een manier om minder tijd te besteden aan de oude wereld, anders komt de nieuwe wereld er niet. En als je de tijd echt niet kan vinden, kun je misschien wel investeren. Dan spendeer je 20% van je inkomsten of opbrengsten aan de Nieuwe Samenleving. Zo komen we er ook. Lijd je dan verlies? Mooi, scheelt weer Vennootschapsbelasting. Betaalt de fiscus mee aan de vorming van de Nieuwe Samenleving.

De massa-apathie is begrijpelijk, maar niet nodig. Integendeel het is desastreus. Dat de overheid een vertrouwensprobleem heeft is een feit. Maar die lossen wij niet op met apathie. Die lossen wij op door de kennis die we hebben om te zetten via begrip in wijsheid en verstandig handelen. En verstandig handelen kunnen we met de juiste prioriteitsstelling en vaarwel te zeggen tegen ons slaafse bestaan. Al zijn we dan wel luxe slaven, een slaaf is een slaaf. Te beginnen met 20% van onze tijd en aandacht te spenderen aan de Nieuwe Samenleving, en daarna 40%, enzovoorts naar de 100%. En dat kan, een kwestie van genoeg tijd en aandacht geven. BECAUSE WE CARE, DON’T WE?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *