ESCAPES VOOR DE MONDKAPJESPLICHT

We worden geteisterd door een adembenemende onderdrukking. Als het nu ergens goed voor was, OK. Maar mondkapjes gebruik in het dagelijks leven is totaal zinloos. Een virus ga je er niet mee bestrijden. Bovendien is het gewoon aantoonbaar schadelijk. Om te beginnen een niet al te lange video met een aantal praktische tests:

VIDEO: MONDKAPJES EXPERIMENT MET DEL EN EVER BIGTREE, nederlands ondertiteld (dank, Stichting Vaccinvrij)

Even een korte conclusie van het filmpje. Het zuurstofgehalte is doorgaans 20 tot 21%. In werkruimtes moet het van de Amerikaanse autoriteiten minimaal 19,5% zijn. Draag je een mondkapje, dat daalt dit naar 17,5% en slaat het apparaat op tilt. Dan de CO2. In de buitenlucht is de hoeveelheid CO2 doorgaans tussen de 250 en 350 ppm (parts per million). In goed geventileerde ruimtes tussen de 350 en 1000 ppm. Tot zover geen probleem. Draag je een mondmasker, dan schiet de meter boven de 5000, boven de 7000 en vervolgens dusdanig hoog dat het niet meer te meten is. Dat is gewoon gevaarlijk, ook voor gezonde mensen! Welk mondmasker maakt niet eens zoveel uit. Zelfs bij een gelaatscherm zijn de CO2 waardes te hoog.

Wanneer iemand jou een mondkapjesplicht op legt, laat hem of haar eerst even deze video zien, voordat je verder praat.
Dat zal niet in iedere praktijksituatie mogelijk zijn. Maar er zijn diverse escapes. Om te beginnen raadplege men de officiële informatie van de Rijksoverheid. Ze hebben een geweldig document getiteld ‘Advies mondkapjes voor mensen met een beperking of chronische ziekte‘:

Daarin staat dus dat het dringend advies (ze hebben het dus nog niet eens over een verplichting) niet geldt voor mensen die vanwege een zichtbare of onzichtbare beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Heb je astma, COPD enzovoorts, dan is dat een duidelijk verhaal. Maar eigenlijk geldt het voor iedereen. Want het filmpje van zoëven laat zien dat iedereen ernstig ontregeld kan raken. Op termijn zeker, want het is gewoon schadelijk, door het zuurstof tekort en de CO2 ophoping. Iedereen kan dit dus aanvoeren. Het enige dat je hoeft te doen is het mondeling toelichten. Schriftelijk is niet eens nodig, maar helpt natuurlijk wel.

Om echt overtuigend over te komen is het handig een doktersverklaring van je eigen huisarts te tonen. Helaas willen om een of andere reden niet alle huisartsen daar aan meewerken. Er zijn situaties bekend dat handhavers niet onder de indruk waren van een gepersonaliseerde doktersverklaring en hem niet accepteerden. Dan tref je net de verkeerde. In veel gevallen heeft de ‘Doktersverklaring inzake het dragen van mondkapjes‘ van Corona Nuchterheid goed dienst gedaan en werd veelal geaccepteerd, ook buiten het OV. Hoe men hier vanaf nu mee om zal gaan is een kwestie van uitproberen.

Ook heeft Corona Nuchterheid natuurlijk ook nog de ‘Verklaring van staatsrechtgeleerde inzake het dragen van mondkapjes‘. Ook wanneer de spoedwet een feit is, is deze verklaring van staatsrechtgeleerden nog steeds valide, want de grondwet is niet veranderd. Het mag gewoon niet volgens de grondwet. De regering dringt zo graag aan op de spoedwet want dan hebben de maatregelen een juridische basis. Alsof het dan allemaal koek en ei is, nee juist niet, dan wordt de grondwet gewoon terzijde geschoven, alsof die niet bestaat. Hoe dan ook, de acceptatie van deze verklaring van staatsrechtgeleerden zal er minder door worden.

Maar gelukkig zijn er nog meer opties. Sinds vorige week hebben we een aantal documenten voor leidinggevenden in het middenkader. We hebben vorige week de brief voor de winkelmanager gepubliceerd, en van het weekend die voor de zorgmanager, die mensen kunnen downloaden, uitprinten en overhandigen aan bijvoorbeeld de vestigingsmanager van de supermarkt, en een kopie voor de personeelsvertegenwoordiger. Zolang er geen wettelijke verplichting is, kunnen de vestigingsmanagers besluiten de mondkapjesplicht die zij zelf of vanuit hoofdvestiging hebben ingesteld, naast zich neer leggen. Zelfs al zou er een wettelijke mondkapjesplicht ingevoerd zijn, dan nog zou je als leidinggevende met recht en met een juridische basis kunnen besluiten de mondkapjesplicht niet in te voeren. De wetgeving omtrent een mondkapjesplicht is namelijk in grote mate tegenstrijdig. En niet alleen met de grondwet, maar ook met de Arbowet en met betrekking tot aansprakelijkheid. De passages in de genoemde brieven over aansprakelijkheid blijven overeind. Iemand die aantoonbare schade lijdt, kan die altijd verhalen op de veroorzaker. De schade als gevolg van het dragen van mondkapjes zal aantoonbaar zijn. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Net zomin als de grondwet kun je ook niet even talloze wetenschappelijke onderbouwingen terzijde schuiven. Maar dat is wel wat de overheid doet. Hier zullen rechtszaken over gevoerd moeten worden.

Dan de Arbowet. Mondmaskers vallen in de groep onafhankelijk ademhalingsbescherming. In de ARBO wet staat dat, voordat men deze gaat dragen, wettelijk eerst een medische keuring dient te ondergaan. In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor ademhalings-beschermingsmiddelen is ook de Wet op de medische keuringen van belang. De Arbowet is in sommige gevallen ook van toepassing voor leerlingen. Hieronder een opsomming van relevante wetgeving in het kader van ademhalingsbescherming:

Algemene zorg voor veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid.
De verplichting voor de werkgever om de risico’s schriftelijk te inventariseren en te evalueren.
De verplichting voor de werkgever om pbm’en aan zijn werknemers te verstrekken.
De verplichting voor de werkgever om voorlichting te geven aan zijn werknemers.
De verplichting voor werknemers om de ter beschikking gestelde pbm’en juist te gebruiken.
De noodzaak tot het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen moet blijken uit de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). (Heroverweeg desnoods uw RI&E als u die inmiddels corona-proof hebt gemaakt).

Voordat een werknemer ademhalingsbescherming gaat dragen, moet hij een medische keuring ondergaan.
Dit is geregeld in de Wet op de medische keuringen en in de artikelen 14 en 18 van de Arbowet.
Artikel 14: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf_3_Artikel14
Artikel 18: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01/#Hoofdstuk4_Paragraaf_3_Artikel18
Een mondmasker is een bescherming die de ademhaling beperkt dus zou men volgens bovenstaande eerst medisch gekeurd moeten worden.

Maar pas op. Als je deze weg bewandelt, en je hebt een normale gezondheid, dan kom je die keuring wel door. Dit is dus alleen aan te raden wanneer je ook daadwerkelijk verwacht medisch afgekeurd te worden. Verwacht je dan niet, kies voor de eerder genoemde opties.

Uiteindelijk zal je er in sommige gevallen niet aan ontkomen om een mondkapje te dragen. Of je wilt geen gedoe en gezeik bij de ingang van de supermarkt. Daarvoor zijn er creatieve oplossingen te bedenken. In de meeste gevallen worden er geen eisen gesteld aan het mondkapje. Terwijl dat juist wel heel belangrijk is, wil het werkelijk een verschil maken. Maar goed, we weten dat het om gedrag gaat, dus we kunnen het ook gewoon leuk meespelen. In veel situaties mag je ook juist geen medisch mondkapje op. Dat is uitermate vreemd, maar niet ongunstig. Wat je kunt doen is mondkapjes maken van stoffen waar je makkelijk doorheen kan ademen. Maak bijvoorbeeld een mondkapje van vitrage. Of van kant, van lingerie, van een panty of nog opener: van een netkous. Het is een gat in de markt. En in je kapje. En het staat nog sexy ook.

24 reacties

 • Helemaal mee eens. Ik ben de enige (tot mijn grote verbazing) in mijn familie en vrienden kring die overtuigd is van de Waanzin die heerst en onze Democratie welke op het spel staat.
  Dolgraag was ik bij de demonstraties geweest. Aangezien ik copd heb en max 30 % lucht en 45 kg weeg en inmiddels 60+ ben, durf (en kan) ik het niet (meer) aan.
  Ik kies voor vrijheid en weiger -voor zover mogelijk-, om mij te laten vaccineren 🧡

 • Ik associeer een mondkapje met een doodsbedreiging. Ruim 30 jaar geleden ben ik op mijn werk het slachtoffer geweest van een gewapende overval, waarbij ik werd gekneveld en ik amper nog kon ademen. Helaas komen die herinneringen bij mij weer opspelen, en die mondkapjes zijn voor mij absoluut onaanvaardbaar!

 • Ik ga gewoon geen mondkapje op doen te kosten van alles, als je echter wél een mondkapje accepteert dan accepteer je het systeem. Ik raad dus iedereen aan GEEN mondkapje op te doen. Dan maar geen supermarkt. Ga maar eens naar een supermarkt met 50 mensen zonder mondkapje ze gaan je er echt wel in laten.
  Dus no way absoluut geen mondkapje dus ten koste van alles.

 • Pingback: Ik heb nog gezond verstand en doe niet mee!!! | E.J. Bron

 • Komt er ook een voor de scholen of kan je de winkelmanager versie aanpassen?

 • ik heb er vandaag een paar gekocht via protestkapjes.nl, voor als ik echt niet anders kan straks in de supermarkt. Want straks is het echt een plicht. Tot nu toe loop ik nog altijd gewoon zonder en levert het me gelukkig slechts scheve blikken op of mensen die je indringend aankijken.

  De kapjes zeggen wat ik wil zeggen, met teksten als ‘het nieuwe abnormaal’ en ‘vroeger mocht ik mensen aanraken’.

  • Ik schrijf met een dikke zwarte stift: ‘onder protest’ op de mondkapjes, die ik alleen in het uiterste geval draag. In een winkel waar het wordt verplicht bij de deur, dat is een private ruimte, ontkom je er niet aan. Dan zijn het huisregels. Die zouden ook kunnen luiden: voeten vegen, schoenen uittrekken, haarnetje of badmuts verplicht of clownsneus op zetten. In de openbare ruimte weiger ik pertinent.

 • De test van Del Bigtree is ondeugdelijk!

  Zuurstof of CO2 meten tussen masker en gezicht zegt niets.
  De ruimte tussen masker en gezicht is hooguit 0,05L lucht.
  De longcapaciteit is 3-5L.
  De ruimte tussen masker en gezicht is dus minder dan 2%.
  Je ademt dus meer dan 98% verse lucht in via het masker!

  N.B. Hiermee heb ik niet gezegd dat mondkapjes geen schade aan de gezondheid
  zouden kunnen toebrengen. Alleen de tests van Del Bigtree tonen dat niet aan!
  Del Bigtree bewijst hoe je zonder goede natuurkundige kennis tot een verkeerde
  testopstelling komt.

 • Er is niets nieuws onder de zon. Leonardo da Vinci zag een half millennium terug al het nut van mondkapjesachtige doeken en pestmeesters droegen eeuwenlang vogelmaskers – de oorsprong van het mondkapje zoals wij het kennen, wordt veelal getraceerd in 1878. In dat jaar bepleitte de New Yorkse arts A.J. Jessup in een wetenschappelijk artikel het nut van katoenen mondkapjes tijdens epidemieën. Toen veertig jaar later de Spaanse griep het Amerikaanse continent bereikte, verspreidde het mondkapje zich in mum van tijd over de openbare ruimte.

  Op het eigen inschattingsvermogen van inwoners vertrouwden de meeste Amerikaanse staten niet. Wear a mask or go to jail, was een slogan die aan duidelijkheid weinig te wensen overliet. Binnen korte tijd roerden zich ook historische voorgangers van Willem Engel. In San Francisco kwam een omvangrijke antimondkapjesbeweging op.

  Bron: de Volkskrant: 4 november 2020

 • onlangs zag ik statistieken van landen waar een mondkapjesplicht was ingevoerd.
  Vanaf de datum dat die verplichting in ging steeg de lijn met het aantal zieken ineens heel erg
  Kan die afbeelding ervan helaas niet meer terug vinden.
  Mocht iemand wel weten waar het staat, laat het me even weten zodat ik het kan delen.

 • Die grafiekjes, van;

  The Covid Cult | Thomas E. Woods, Jr.

  This is the greatest public health fiasco in the history of the world, and the media has distorted it so badly, that much of the general public is celebrating villains and hissing at heroes. And, even — perversely enough — celebrating the destruction of their own lives and their children’s lives.

  https://www.youtube.com/watch?v=mcm8Sc8f66o

  https://www.bitchute.com/video/mcm8Sc8f66o/

 • Inmiddels niet meer te vinden:

  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/11/kaartje-uitzondering-mondkapje/Mondk_Uitzondering_05.pdf

  “Niet gevonden. De pagina die u heeft opgevraagd is niet gevonden. ” …

 • Zojuist een document gemaakt waarin ik degene die mij dwingt tot het gebruik van die dispenser, schadelijk voor je gezondheid, aansprakelijk stel voor geleden schade. Voornamelijk in overheidsgebouwen is er een plicht. Men heeft echter een monopolypositie, dwang en plicht = geweld en in strijd met artikel 141. Kijken of men dan nog zo dwingend is. Het gaat me overigens om het aangaan van een volwassen dialoog

 • Als zowat iedereen een beklap voor heeft, waarom dien jij er dan één te dragen?
  Wie bepaald dat?
  En maakt van een advies dwang?
  En al diegenen die er geen dragen zullen daar dan wel een reden voor hebben.
  Zij kunnen dan dus ook niemand met wat dan ook besmetten als die een lapje voor houden.
  Is dat allemaal zo moeilijk te bedenken en uit te voeren?
  Ik heb mijn school niet afgemaakt, maar ik studeer nog steeds door tijdens dit geweldige leven.
  Want zeg nou, tis toch een pracht van een feuilleton waar wij zelf in figureren als acteur, regisseur en tegelijkertijd nog toe-schouwer ook.
  Allemaal gratis en voor niets.
  Life is what You make it, remember?

 • Hallo allemaal,
  ik heb het kaartje uitgeprint waarop staat dat ik onder de uitzondering val met het mondkapje dragen. Ook heb de doktersverklaring uitgeprint die ik op deze site heb gevonden. Ik heb al twee weken zonder mondkapje op deze manier met OV gereisd.
  Van ochtend was ik in de trein. De handhaving kwam naar me toe. Ik liet zien mijn kaartje en zei dat ik een doktersverklaring had. Een van de twee mannen zei dat ik moest een mondkapje op of uit de trein stappen. Ik zei dat op de artikel van de Overheid staat dat mensen die onder de uitzondering vallen, hoeven geen mondkapje te dragen. Hij zei dat iedereen een mondkapje moest dragen. Ik moest kiezen, of uit de trein stappen en laat zijn bij mijn werk, of een mondkapje krijgen van hem, en op doen.
  Wij hebben verder gediscussieerd. Uiteindelijk pakte ik zijn mondkapje en deed het op mijn mond.
  Mijn tranen kwamen naar boven. Mijn machteloosheid was extreem.
  De controles worden strenger. Ik zie meer en meer politieagenten op station en op het perron.
  Ik voel dat de autoritarisme is aan het groeien.

 • Ik kreeg een flyer van jullie in de bus. Ik erger me er aan. Vooral de optredende klachten zijn belachelijk. Chirurgen en verpleegkundigen dragen regelmatig langdurig een mondkapje. Oke, hoofdpijn kun je er van krijgen, maar de rest? Ik zou als ik jullie was ook nooit meer geopereerd willen worden, want wie weet of de chirurg nog wel bij de les is door de koolmonoxidevergiftiging.
  Hoi toch op met die onzin. Jullie hoeven maar beperkt een mondkapje voor…..en anders ga je toch niet winkelen.
  Denk aan de mensen in de zorg, die patiënten zonder klagen verzorgen met vaak 7 uur o een dag een mondkapje voor.

  • Beste verpleegster, we leven met jullie mee. Maar verdiep je eens echt in de materie. De optredende klachten hebben we niet zelf verzonnen. Die zijn door onafhankelijke wetenschappers gerapporteerd. Er gaan kinderen dood door het verplicht dragen van mondkapjes. Maar als mensen echt uit vrije wil een mondkapje op willen prima, echter wordt de Nederlandse bevolking onderdrukt door de mondkapjesplicht en dat is onacceptabel.

  • @Verpleegster, graag uw aandacht voor het volgende educatieve artikel geschreven door de Arts – Chirurg Jim Meehan.

   https://ademvrij.nu/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen-chirurgen-ze-dan

   Alsook het hierna volgende artikel wil ik u van harte aanbevelen door te nemen. Dit vooral n.a.v. uw advies dan maar niet te gaan winkelen.

   https://ademvrij.nu/het-longfonds-en-het-mondkapje-relaas-van-een-copd-patient

   Tenslotte ken ik iemand werkzaam in de verpleging die welzeker duizelig is na een dienst met – niet medische hahaha – mondneuskap. Aldaar ook geen volle I.C.’s overigens. U als Verpleegster irriteert u wanneer er een flyer binnenkomt welke u confronteert met zaken waarover zwijgplicht is opgelegd door uw meerderen? Waarover indoctrinatie heeft plaatsgevonden middels de media? Dat u de schellen van de ogen mogen vallen, wanneer u zich maar zou durven informeren via de onverharde paden.

   Extraatje – via korte link – naar een scala aan informatie:
   https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/29/pcr-test-van-de-baan/

 • Goede morgen,

  Eerder in deze reacties staat een link naar protestkapjes.nl, deze is kennelijk uit de lucht gehaald. Heeft iemand een tip waar ik mondkapjes met protestboodschap kan bestellen? Ik kan wel bij o.m. de kruidvat zelf eentje ontwerpen, maar die is dan voornamelijk van plastiek en maakt het allemaal nog erger. Anders toch maar zelf met de pen aan de slag…

  Graag hoor ik van jullie.
  MCVO

 • Haha, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar wel, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORDT ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *