SPREEK HET MIDDENKADER AAN – DEEL I: DE WINKELMANAGER

Als wakkere burgers willen we verbinden en elkaar bereiken. We willen graag andere brave burgers wijzen op de gevaarlijke toestand waarin we verkeren, omdat veel mensen een totaal ander maatschappijbeeld hebben en de gevaren niet zien die wij wel zien. Maar er is meer nodig dan alleen maar random burgers benaderen. We gaan nu een stapje omhoog. We gaan nu het middenkader aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Zij zijn het die de ‘orders’ wel of niet uitvoeren die van hogerhand worden opgelegd, dan wel dringend worden geadviseerd. In hun gehoorzaamheid en onwetendheid doen ze dat vaak braaf. Met alle catastrofale gevolgen van dien.

Corona Nuchterheid wil de maatschappij een dienst bewijzen en heeft een kant en klare brief opgesteld, die zo overhandigd kan worden aan supermarktmanagers, warenhuismanagers, winkelketenmanagers. Maakt niet uit, gewoon managers van van allerlei winkels en zaken, bouwmarkten, noem maar op. Overal waar de managers menen mondkapjesplicht te moeten invoeren.

Je kunt de brief gewoon afgeven aan een medewerker van een winkel en verzoeken dit aan de directie af te geven. Maar voor wie mondig en dapper genoeg is doet het volgende: Print de brief in tweevoud uit. Ga naar de betreffende winkel, vooral supermarkten, daar zijn de taferelen het schrijnendst. Loop naar de eerste de beste medewerker en vertel dat je een brief hebt voor de hoogst leidinggevende van deze vestiging en een brief, als cc-tje, voor de personeelsvertegenwoordiger (zodat die weet welke brief de baas heeft gekregen). En dat je deze graag persoonlijk wilt overhandigen. Vraag ook de naam van de leidinggevende, vaak wordt deze bij de ingang getoond. Wanneer je de baas te spreken krijgt en de brief hebt overhandigd, vraag je of je over 3 dagen mag terugkomen voor een evaluatie. Als je de baas niet te spreken krijgt, vraag je of de medewerker er voor wil zorgdragen dat de brief bij de leidinggevende terecht komt.

Kom 3 dagen later terug en kijk of de mondkapjesplicht is afgeschaft. Indien niet, vraag naar de manager. Blijf om de 3 dagen terugkomen, desnoods met een groepje mensen, net zolang als nodig. Kom dan wel blijf in gesprek, maar altijd correct, vriendelijk, zakelijk, to the point, zonder emotie en zonder sentiment, maar met geduld. Alleen zo heb je kans op een bevredigend resultaat.

Er volgen meerdere delen, namelijk ook een voor de ZORGMANAGER en een voor de SCHOOLLEIDING.

We zijn benieuwd naar de ervaringen van mensen die de brief daadwerkelijk hebben afgegeven. Laat het ons weten. Brengt het iets te weeg, of blijft men stoïcijns de mondkapjesplicht handhaven?


[Disclaimer: een voorbehoud moet worden gemaakt dat gebouwexploiteurs, autoriteiten en rechters anders kunnen beslissen dan in deze brief staat, onafhankelijk van de juridische juistheid van de inhoud van de brief; dat kunnen interpretatieverschillen zijn, of een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.]

5 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *