SPREEK HET MIDDENKADER AAN – DEEL III: DE SCHOOLLEIDING

Nu de mondkapjesplicht op scholen een heet hangijzer wordt, is het hoog tijd dat er voor de schoolleiding ook een brief komt, zoals we onlangs ook hebben opgesteld voor de winkelmanager en de zorgmanager. Schoolhoofden, directeuren van scholen, schoolgemeenschappen, onderwijsinstellingen of universiteiten, ze staan allemaal onder druk om de mondkapjesplicht door te voeren. In de meeste gevallen denken ze dat ze er nog goed aan doen ook. Maar het is onwetendheid. Misschien wel verwijtbare onwetendheid. Je vraagt je zelfs af, dat mensen die zo onwetend zijn over de gezondheidsgevaren van het dragen van mondkapjes, zo blind zijn voor de werking van macht, hoe deze mensen onze kinderen überhaupt les kunnen geven. Zo’n geschiedenisleraar bijvoorbeeld, wat weet hij of zij van geschiedenis als die zich recht onder onze ogen op indringende wijze aan het herhalen is, en het niet opmerkt? De maatschappijleraar, idem dito. Of de leraren in de medische vakgebieden. Waarom hoor je hen niet? Is het dan zo dat wanneer de autoriteiten zeggen dat er mondkapjes gedragen moeten worden, dat ze dan niets doen met de kennis die deze leraren behoren te hebben over zuurstoftekorten en CO2 ophopingen? Merkwaardig en bizar. Het grenst aan verraad. Of een leraar die tegen een mondkapjes weigerende leerling zegt ‘wil je me soms dood hebben’. En dat laatste is uit de praktijk! Het is ontoelaatbaar dat een een volwassene, en zeker een vertrouwenspersoon die opvoedt en onderwijst, dit soort uitspraken doet. Afgezien dat deze leraar (verwijtbaar) onwetend is, maakt deze zich schuldig aan intimidatie, en dat draagt niet bepaald bij aan een gezonde psychische ontwikkeling van een kind.

Kortom, het wordt hoog tijd dat de schoolleidingen van Nederland zich gaan bezinnen over deze maatregelen. U kunt daaraan meewerken. De brief die we hebben opgesteld is bedoeld voor alle soorten van schoolleidingen, aan zij die beslissen over onder andere die mondkapjesplicht op hun locatie of afdeling. Download de brief, print hem uit en overhandig hem, liefst persoonlijk. Probeer medestanders te vinden, onder andere ouders, of daar waar van toepassing meerderjarige studenten. En ga in gesprek met de leiding. Wijs hen op hun verantwoordelijkheden. Het gaat niet alleen om de leerkrachten, die kunnen misschien nog voor zichzelf opkomen, maar het gaat vooral om de kinderen. Zij zijn om meerdere redenen extra kwetsbaar voor de maatregelen, terwijl ze het minst vatbaar zijn voor het virus.
[Disclaimer: een voorbehoud moet worden gemaakt dat gebouwexploiteurs, autoriteiten en rechters anders kunnen beslissen dan in deze brief staat, onafhankelijk van de juridische juistheid van de inhoud van de brief; dat kunnen interpretatieverschillen zijn, of een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.]

4 reacties

 • Op pagina 39 van een CDC-document uit 2020 kan men opmaken dat dit prestigieuze Amerikaanse instituut op 13 juli van dit jaar nog steeds niet beschikte over het complete virale materiaal van 2019-nCoV (SARS-CoV-2). Met andere woorden: niemand heeft ooit het COVID-19-virus volledig kunnen isoleren. Er bestaat dus geen referentie om een test op te baseren. Volgens de gebruikelijke, wetenschappelijke onderzoeksmethodiek kan iets dat men niet kan meten ook niet bestaan.

  “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.”
  https://www.fda.gov/media/134922/download

  Gouverneur Andrew Cuomo heeft meegedeeld dat de maatregelen in de staat New York niet zijn gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar puur op angst.

  In Groot-Brittannië voert men momenteel wel tot 300000 “tests” per dag uit. Om een meetbare hoeveelheid materiaal te krijgen die enigszins representatief is, moet men zeer zorgvuldig te werk gaan omdat er tot 35 replicatiecycli worden doorgevoerd per test. Per test krijgt men dan 35 miljard kopieën, waar van alles mee mis kan gaan. Te midden van deze chaotische drukte is er al heel veel verkeerd gegaan, aldus wetenschapsjournalist Gavin Longmuir. Medewerkers schijnen niet altijd even zorgvuldig om te gaan met de verwerking van reeds gebruikte testkits, waardoor de kans op verontreiniging van nieuwe tests of monsters erg groot is. Daarnaast worden testbuisjes vaak onzorgvuldig opgestapeld waardoor ze gaan lekken en er kruisbesmetting kan plaatsvinden. Personeel werkt soms wel 12 uur per dag, vermoeidheid slaat toe en nog meer fouten worden gemaakt. Laboratoria huren mensen in die totaal geen ervaring hebben met de uitvoering van de RT-PCR-test.

  Al Kumar Osman, die zichzelf nu Boris Johnson noemt, stelt: 93% van de testresultaten is incorrect. 100% misschien wel?

  Jon Deeks, professor of biostatistics at the University of Birmingham, said about tests:“I don’t understand what’s happening at all. It’s desperate. The government has been very secretive about all sorts of things with testing. What actually the problem is, we need to know and we need to get it sorted.”

  Volgens de Times werkt men bij de Lighthouse Labs zo inefficiënt dat men wel 20 verschillende soorten testbuisjes gebruikt voor de swabs. De buisjes worden ook manueel geopend (!!) en met de hand (!!) voorbereid. Phil Robinson, geneticus:“I was appalled at what I saw!”

  Men meet maar een klein fragment van het complete genoom van SARS-CoV-2 omdat het volledige genoom dus nog steeds onbekend is. Die fragmenten zijn vorig jaar oktober al in Italië aangetroffen in rivierwater, in de buurt van Milaan. Door onzorgvuldig werk is de kans groot dat je door extreem veel testen dus zowat overal zulke fragmenten kunt aantreffen. Zo kan ook een appel “positief” worden bevonden. Dat zegt dus niets. En dan te bedenken dat men zo prat gaat op de status van “wetenschappelijk” verantwoord onderzoek …

 • Weer iets nieuws dat verdacht veel lijkt op SARS-CoV-2, maar net iets meer vervelend:

  Een man heeft het westnijlvirus opgelopen, vermoedelijk doordat hij in de buurt van Utrecht is gestoken door een mug. Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Zo’n 80% krijgt helemaal geen klachten, 20% krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige verschijnselen. In uitzonderlijke gevallen kan een infectie leiden tot ernstige neurologische klachten. Een klein deel van de patiënten zal overlijden.

  Via kennissen uit België (momenteel een soort politiestaat) is mij bekend geworden dat men daar nu met heel veel drama op Tv tal van bekende Vlamingen toont die allemaal “besmet” zouden zijn met SARS-CoV-2. Sommigen van hen kunnen nauwelijks op de benen staan en bewegen schokkerig. Komt dit voor bij griep? Lijkt dit niet eerder op neurologische verschijnselen? Heeft Bill Gates niet een bedrijf dat genetisch experimenteert met muggen en heeft hij niet al voorspeld dat COVID-19 nog maar het begin is en dat het volgende spul pas echt goed ieders aandacht zal trekken? WO-III, aldus Gates: geen bommen, maar micro-organismen …

 • Vandaag de brief voor de schoolleiding uitgeprint en samen met de folder naar alle middelbare en MBO scholen in de stad Groningen gestuurd. De brief voor de winkelmanager met folder naar flink wat winkels in de stad gestuurd. Kost wat postzegels maar ik ben slecht ter been en zo kan het ook.
  Heb de folders ook bij politie, rechtbank, gemeentehuis, huisartsen en bibliotheken in de brievenbus gedaan. Ik hoop dat het hier en daar wat handvatten biedt voor de mensen die wel willen bijleren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *