OMT BEDANKT EN TOT ZIENS

Ze kunnen er zelf eigenlijk niet eens zoveel aan doen, de dames en heren van het OMT, het Outbreak ManagementTeam. Maar door hun adviezen zitten we nog steeds in een lockdown. Omdat de regering het zelf niet weet, gaan ze te rade bij experts, en daarom is er een OMT samengesteld. De regering heeft er voor gekozen blind te varen op deze adviezen. Dat ontslaat de regering niet van haar verantwoordelijkheid.

Er rijzen een aantal vragen. Zijn de adviezen wel wetenschappelijk onderbouwd. Maakt het OMT een weloverwogen besluit dat behalve rekening houdt met besmettingsrisico’s ook rekening houdt met impact op maatschappij en economie? Wie zitten er eigenlijk in dat OMT, wat zijn de belangen van die mensen, hoe gaat men om met risico’s en waarom vaart de overheid blind op die groep mensen?

Terechte vragen want het heeft nogal mega veel impact. Allereerst de wetenschappelijke onderbouwing van de OMT adviezen, zeg maar de lockdown. Zoals Afshin Ellian het in zijn column van 28 april 2020 duidt: ‘het OMT is geen wetenschappelijk instituut. Adviezen van het OMT zijn geen wetenschappelijke publicaties. Wat zijn ze dan? Het zijn praktische adviezen die op een wetenschappelijke analyse gebaseerd zijn inzake de ernst en de omvang van de pandemie.’ Daar komt bij dat er over de wetenschappelijke basis van de lockdown geen consensus is. Toch moet de regering een besluit nemen. Zij zijn in maart uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel, met de kennis die men toen had. Laten we dat aannemen.

Maakt het OMT een weloverwegen besluit? Roel Coutinho, oud-directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM zei zaterdag 25 april 2020 bij Nieuwsuur: “Het idee achter het OMT is dat ze op basis van de medische gegevens advies geven. Maar er moeten bij zo’n crisis niet alleen medische afwegingen gemaakt worden, maar ook maatschappelijke en bestuurlijke afwegingen.” Duidelijk.

En hoe kunnen ze ook anders, gezien de samenstelling. Er zitten volgens de Wikipedia in het corona OMT: 30 mensen met een medische achtergrond (artsen, microbiologen, virologen, epidemiologen, hoogleraren; zij komen van universiteiten, GGD’s, academische ziekenhuizen, Het NVMM, het NVIC, het RIVM en van een enkele ouderenzorginstelling) en daarnaast slechts 1 niet medisch iemand: een communicatie adviseur, van het RIVM.

Wat zijn de belangen van deze mensen? Dat weten we niet, we mogen aannemen dat ze vooral hun werk goed willen doen. Wel weten we dat het RIVM gelden ontvangt vanuit de farmaceutische industrie. Dat geldt ook voor academische ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen en daarbij samenwerken met het bedrijfsleven. Daar hoeven we niet meteen complotten te vermoeden maar we moeten het wel in ons achterhoofd houden.

Hoe gaat het OMT om met risico’s? Dat kunnen we niet weten want de besprekingen van het OMT zijn geheim. Dat leest u goed. Realiseert u zich dat even. De regering heeft het landsbestuur uitbesteed aan een groep medici. Die krijgen de macht, maar dat is niet gekozen macht, niet aanspreekbare macht, en wat ze bespreken is nog geheim ook!? Dat is op zijn minst merkwaardig. De rechtsgeldigheid zit hem in de Wet Publieke Gezondheid uit 2008.

We kunnen dus alleen maar gissen naar hun overwegingen omtrent risico’s. Op basis van de uitkomsten, het advies aan de regering, de lockdown dus, kun je eigenlijk wel stellen dat ze op het gebied van besmettingsrisico aan de nogal veilige kant zijn gaan zitten. Met wat men in maart 2020 wist is dit nog wel te begrijpen. Nu eind april liggen de kaarten echter anders.

Is het vreemd dat de OMT besprekingen geheim zijn? Welnu, men verdedigt dit door te stellen dat iedereen vrijuit moet kunnen spreken. Als publiekelijk bekend zou worden wie wanneer wat heeft gezegd, trekt niemand zijn mond meer open. Dat kan zo zijn, maar men kan de notulen toch anoniemiseren. En in de Tweede Kamer dan, dat is openbaar, daar trekt toch ook iederen zijn mond open.

Is het vreemd dat er in het OMT 30 (min of meer) medici zitten en 1 communicatie adviseur, 0 macro-economen, 0 bedrijfseconomen, 0 (massa)psychologen, 0 sociologen, 0 staatsrechtgeleerden, 0 beschermers van de democratie?

Nee dat is niet raar, het OMT wordt geacht alleen medische adviezen te geven. Wel raar is dat de overheid dit blind overneemt en de onvermijdelijke recessie die volgt voor lief te nemen. Was het niet verstandiger om in plaats van een OMT een Task Force te benoemen waarin ook genoemde ontbrekende disciplines vertegenwoordigd waren? Had best gemogen en het kan nog steeds. Graag.

Wat nog vreemder is, is dat nu na 6 weken lockdown, de regering nog steeds blind vaart op het OMT. Het OMT is alleen van groot belang bij een (potentiële) uitbraak. Nu er na zoveel weken veel meer kennis over het gevaar en het besmettingsrisico van het corona virus beschikbaar is, mag het OMT een toontje lager zingen en wordt het tijd dat regering zelf weer gaat regeren. Dat er naar het OMT nog zo geluisterd wordt, geeft te denken.

Een gedachte is dat het OMT alles bij elkaar een kortzichtige, voorzichtige, risicomijdende, niet goed genoeg geïnformeerde groep is en dat de overheid vanuit eigen onkunde, gemak, geen verantwoordelijkheid durft te nemen of het strikt volgen van de bureaucratische regels, tot het min of meer één op één overnemen van de OMT adviezen komt.

Ook een gedachte is dat er een aantal hardnekkige dogma’s heersen, ingegeven door de propaganda van de WHO, waarbij een overfixatie op coronabesmettingen, coronadoden en bewust verkeerde tellingen aan de orde zijn. Daardoor zijn de uitgangspunten van het OMT verkeerd en dus ook de uitkomst. Men richt zich vooral de R-factor terwijl die bij een sterftecijfer van 0,1 – 0,3% helemaal niet zo relevant meer is.

Nog een gedachte, er bestaat een agenda om ons langer dan nodig te onderdrukken, om de bevolking te reduceren tot consumenten met louter plichten, die gevolgd kunnen worden in alles wat het doet, digitaal en in het echte leven. Het coronavirus is de (fictieve) angst waardoor mensen dit makkelijker accepteren en sommige er zelfs om vragen.

Met alles wat we om ons heen zien gebeuren is dit laatste geen gekke gedachte. Het Covid-19 zelf is op zijn retour. Afgaand op eerdere epidemieën kun je stellen dat in het warmere voorjaar dit coronavirus langzaamaan wegebt. Dat zei ook Knut Wittkowski. De cijfers laten dat ook zien. De overheid wil vrijheden verder inperken, wil een anderhalve meter economie invoeren, wil biometrische identificatie invoeren, gezichtsherkenning, 5G. De wetenschappelijke basis ontbreekt maar daarom worden we aan propaganda blootgesteld, de wens voor al die nieuwe ontwikkelingen komt van de overheid maar niet vanuit de samenleving (anders dan misschien door angst ingegeven). Ja dat komt allemaal wel heel erg toevallig snel samen. Zie ook de documentaire ‘We’re living in 12 monkeys’. En natuurlijk wil men wachten op een vaccin, maar dat is een illusie en dat kan men weten, als men het wil zien. Een andere agenda is eigenlijk een hele plausibele verklaring voor al deze snode plannen van de overheid.

Het OMT heeft geen verstand van economie. Daar hebben ze niet voor gestudeerd maar hun adviezen vernietigen die wel. Maar of ze met hun adviezen het land een dienst bewezen hebben in termen van beheersing van besmettingen en directe slachtoffers, zal de toekomst uitwijzen. Vooralsnog lijkt het er op dat Zweden zonder lockdown beter af is.

Hoe dan ook, het OMT draagt geen eindverantwoordelijkheid. Die ligt te allen tijde bij de regering. Ook bij het parlement, die trouwens alles voor zoete koek slikt. Zij moeten zich schamen, zij bewijzen de democratie zo geen dienst. Ook vele ambtaneren moeten zich schamen, voor het klakkeloos uitvoeren van dictatoriale instructies. Zoals burgemeesters en politieagenten, u bent bij de overheid gaan werken om de bevolking te dienen, niet te tiranniseren.

Laat nu het advies van het OMT voor wat het is, hier komt een veel beter advies, en wel aan IEDEREEN:

Wees moedig, dien de waarheid en stel kritische vragen aan de juiste personen.

dd. 28 april 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *