SPOEDWET

Geen weldenkend mens zit er op te wachten, het is tegen alle democratische principes en rationaliteit in, maar de spoedwet gaat er waarschijnlijk komen. Dat de regering dit wil is al erg genoeg maar dat het parlement er ook niet echt mordicus tegen is en bij voorbaat volledig verwerpt, doet het ergste vermoeden. Het komt neer op een regelrechte oorlogsverklaring met de bevolking.

Hieronder meer info over die wet en wat we er nog tegen kunnen doen.

6 reacties

 • Helena Willemsma

  Levensgevaarlijke massahysterie door onze overheden maakt de maatregelen vele malen dodelijker dan het virus zelf.

  Cees Hamelink drukt het mooi uit:”Regeren is leuk, maar er zijn ook nog van die burgers en die vindt men eigenlijk maar lastig. Door middel van geweld kan je hen beperkt intomen, maar door middel van psychisch geweld kan dat grenzeloos ver gaan: machtsvertoon via angst.”

  Professor Michaéla Schippers, hoogleraar Behavior en Performance Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, herkent de massagekte rondom het nieuwe coronavirus direct. Ze bestudeert fouten in besluitvorming vanuit een psychologisch perspectief en het groepsdenken is daarbij aan het stuur. Het gaat hier om een gevaarlijke mix van vooroordelen, angst en niet willen toegeven fout te zitten. Het gaat fout volgens het boekje en als iemand dat opzettelijk zou willen doen, had hij het niet beter kunnen aanpakken.

 • Hans Verbruggen

  “Ärtze für Aufklärung” is een initiatief van vier onafhankelijke Duitse artsen. De oprichters van dit initiatief zijn Walter Weber, Heiko Schöning, Olav Müller en Marc Fiddike. Zij willen Duitsland en de wereld waarschuwen voor de wereldwijde coronazwendel waarin we ons op dit moment bevinden. Ze onderbouwen heel goed waarom de huidige maatregelen irrationeel of zelfs gevaarlijk zijn en duidelijk een politieke agenda dienen. Ze willen zelf een oppositie vormen om zo Duitsland te behoeden voor een ramp.

 • Werner Dingemans

  De Belgische hoogleraar Lieven Annemans waarschuwde in de krant “De Morgen” voor de ramp ná de ramp: ons geestelijke welzijn. De Belgische hoogleraar doet sinds enkele jaren onderzoek naar geluk en staat bekend als de geluksprofessor. Ons geluk staat sinds enkele maanden ernstig onder druk. “Ons mentale welzijn moet nu dé prioriteit worden,” zei hij. “In onze opleiding zijn we gebrainwasht om niet verder te kijken dan de symptomen.”

  Van hem ook een stuk uit MediQuality:

  “Eén: de gerapporteerde percentages van de kans op sterfte en de kans op opname zijn zware overschattingen, want de noemer is veel groter dan gedacht.

  Twee: de epidemiologische modellen die hier niet of onvoldoende rekening mee houden, vormen een onderschatting van de immuniteit en een verkeerde inschatting van het moment waarop en de intensiteit waarmee een eventuele tweede piek zich aandient.

  Drie: we stoppen beter met de berichtgeving over bevestigde gevallen door ze als waarheid voor te stellen. Dit is gewoon zinloos.”

 • Jacqueline Hofstra

  Onlangs sprak de Kamer over de Sleepwet in verband met het laatste, raadplegende referendum uit maart 2018. Men stemde toen massaal “nee”. Deze wet werd alsnog doorgedrukt. Democratie?!

  Om de schijn van democratie hoog te houden, werd ruim twee jaar later een herziening aangebracht die niet veel voorstelt. Interessanter is dit: de NSA kijkt mee met de AIVD. Onbekende gegevens delen, is in strijd met de bezwaren van een meerderheid die tegen deze wet heeft gestemd.

  Dit is de zoveelste aanwijzing dat de nieuwe orde steeds meer op het Chinese systeem gaat lijken. De oppervlakkige schijn van verzet tegen China is een façade voor de massa. De samenwerking met het BSL-4-lab in Wuhan lijkt bewezen correct te zijn, evenals de Amerikaanse investeringen aldaar.

  Een wat meer technische reden waarom het duidelijk is dat men streeft naar de invoering van het Chinese model van regeren, heeft niet alleen te maken met de lof van bepaalde instellingen ten aanzien van de Chinese aanpak op allerlei vlakken, maar ook met de goedkeuring om het internet toekomstig te laten werken op basis van een nieuw protocol dat door Huawei is bedacht. Zogenaamd gaat het dan om allerlei voordelen voor de eindgebruiker. Het punt is echter dat er hierdoor ook weer meer mogelijkheden komen om informatie te vergaren. Combineer dit met de druk om 5G in te voeren (video-opnamen vragen om meer mobiele bandbreedte) … In treinen hangen per coupé nu al -tig camera’s in alle richtingen, evenals op stations, enz. Dit is al lang geen theorie meer, maar praktijk.

  Wat is nog het verschil tussen een elitaire technocratie en een communistische dictatuur? De DDR heette ook “democratisch” te zijn …

 • Professor Yitzhak Ben Israël, tevens lid van de adviesraad van Teva Parmaceutical Industries, legde de cijfers van de verspreiding van het coronavirus in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Italië, Israël, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Spanje naast elkaar.

  Wat blijkt: het virus gedraagt zich – ongeacht de genomen maatregelen – overal exact hetzelfde, zowel in landen met zeer strenge quarantaine zoals Spanje en Italië, als in Zweden, dat amper social distancing invoerde. Dat betekent dat het verwoesten van de economie, zoals nu ook in Nederland gebeurt, totaal onnodig is, en onmiddellijk kan worden teruggedraaid.

  Ook als er geen laboratoriumbevestiging is, mag er van de WHO worden gesteld dat het gaat om een COVID-19-geval.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *