28 DECEMBER 2021 – HET BEGIN VAN DE KENTERING

Een donkere druilerige december dag, maar wel een met veel lichtpuntjes. Voor het eerst sinds lange tijd geen rechterlijke dwaling, geen partijdige rechter die een politiek correcte uitspraak doet, maar een rechter die juist kritisch naar de wetgever is. Meerdere van die uitspraken vandaag, zelfs internationaal. Een zo’n uitspraak was echter eerder dit jaar binnen 4 uur door de wetgever ‘gerepareerd’. Het is maar de vraag of dat nu weer zal lukken.

In dit artikel wil ik vooral de positieve berichten die nu zo opvallend in het nieuws komen even opsommen. Negatieve zijn er al genoeg, maar die positieve boodschappen mogen we nu best even als zegeningen tellen, en zo kunnen we het jaar wellicht op een mooie positieve manier afsluiten, bovendien zonder ons te laten testen.

Niet alleen de rechterlijke macht lijkt te ontwaken, relatief dan. Ook van de zijde van de politiële macht lijkt er toenadering naar de burgers, naar de demonstranten. Ook dat zijn zegeningen die niet onopgemerkt mogen blijven. Het zijn hopelijk berichten die we vaker gaan tegenkomen. Die het begin inluiden van een ommekeer. Het afbrokkelen van de macht van de elite is niet meer denkbeeldig maar wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar. Het herstel van een machtsbalans is nog lang niet binnen handbereik maar mag steeds meer als een onvermijdelijkheid en een kwestie van tijd worden gezien.

Wat waren die zegeningen dan:

  • Rechtbank oordeelt dat Hilversums zwembad niet hoeft te controleren op de coronapassen.
  • De Raad van State schorst tijdelijk de sluiting van de cultuursector, omdat de maatregelen disproportioneel zijn en niet op adequate motieven berust.
  • Vandaag kwam naar buiten dat de Raad voor de rechtspraak een hard oordeel had over de onderbouwing van een mogelijke inzet van coronatoegangsbewijzen op de werkvloer en van 2G in het algemeen.

Verder was er vandaag nog een kort geding met als inzet direct te stoppen met de lockdown. De uitspraak is echter pas op 4 januari 2022.

Er werd ook wel een zaak verloren: De ANBB daagde de huisartsenvereniging NHG tevergeefs voor de rechter om Ivermectine vrij te geven.

Rechtbank in Peru heeft geoordeeld dat Covid-19 werd gemaakt door criminele elite.

Politie

Ook in de media verschijnen steeds meer ontnuchterende berichten die mee kunnen helpen het sentiment onder de bevolking te doen keren.

Verdere positieve ontwikkelingen die opvielen:

Belangrijk voor een kentering is niet alleen het sentiment onder de bevolking, maar ook binnen vier cruciale beroepsgroepen. Deze zijn cruciaal omdat zij de handen en voeten zijn van de machthebbers. Als zij weigeren staat de machthebber in zijn hemd. Die beroepsgroepen hebben allemaal te maken met macht of met de directe uitvoering van het beleid. Het betreft de politie, de krijgsmacht, de rechtspraak, en tot slot de medische sector. Opvallend is dat 3 van de 4 beroepsgroepen betrokken zijn bij de opgesomde berichten.

Natuurlijk waren er ook negatieve berichten te vinden. Bijvoorbeeld dat Frankrijk verscherpte coronamaatregelen en de coronapas invoert. 3 keer prikken anders mag je nergens meer in. Dat past allemaal in het patroon van de steeds verder onderdrukkende overheid omdat, ze niet anders kunnen. En natuurlijk hebben de machthebbers nog wel meer maatregelen in petto, zelfs die de hele maatschappij en economie kunnen ontwrichten, veel meer dan ze nu doen. Dat gaan ze waarschijnlijk ook nog wel doen en als ik de doemdenkers mag geloven is het beste de EU te ontvluchten. Maar dat is voor de meesten niet weggelegd, en waar moet je heen dan?

Nee, zoals al langer bekend wordt het de komende tijd erger. We moeten de storm trotseren en niet zwichten. Naast het bouwen aan een parallelle maatschappij die later mainstream moet gaan worden, moeten we niet alleen nee zeggen tegen de onderdrukkende maatregelen maar ook nee doen. Goed voorbeeld doet volgen en zo help je mee het sentiment onder de bevolking te veranderen en het machtsherstel te bevorderen.

Die verandering heeft de afgelopen dagen maar vooral vandaag een belangrijke impuls gekregen. Het luidt een kentering in die niet meer te stoppen is. We naderen het jaar 2022 en daarmee naderen we ook het jaar van de waarheid. De waarheid die uitkomt en niet meer valt te ontkennen. Vandaag was nog maar het tipje van de sluier, maar met het lengen der dagen in de komende maanden zal er niet alleen letterlijk meer licht zijn maar ook figuurlijk. Het licht zal winnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *