ADVERTENTIE IN VK 6 AUGUSTUS 2020

C.W. Faasse heeft vandaag weer een advertentie in de Volkskrant geplaatst. Deze grijpt terug naar het advies dat onze MP Mark Rutte aan ons gaf op 16 maart 2020, toen hij ons in de lockdown zette. Met alles dat we nu weten is, kunnen we constateren dat het een heel slecht advies en slecht besluit was. Dat wisten we al, in de allereerste blog die de Corona Nuchterheid site publiceerde op 24 maart 2020 en die nog steeds op de homepage te lezen is, hadden we al uiteengezet hoe het wel zit met de gevaren van het corona virus en brachten we ook een advies uit.

Tal van berichten en verklaringen van wetenschappers en artsen zijn daarvan alleen maar een bevestiging. Bijvoorbeeld Pierre Capel, die afgelopen zaterdag op het Malieveld nog even uitlegde hoe het zit met virussen en onze immuniteit. Ook bijvoorbeeld de Medical Doctor Stella Immanuel, die grote indruk maakte als een van de vele artsen op Capitol Hill.

Ook de Volkskrant lezers hebben recht op deze informatie. Vandaar de advertentie.

Je zou natuurlijk kunnen stellen dat het makkelijk is met de wijsheid achteraf. Maar waarom wisten Corona Nuchterheid en vele anderen dit in maart al wel en de verantwoordelijken niet? En dan nog, met het inzicht dat er nu met zoveel beschikbare informatie nu toch wel zou moeten zijn, zou je toch terug kunnen komen en toegeven dat je er naast zat, als autoriteit. Maar het gebeurt niet, sterker nog, men gaat de duimschroeven nog eens extra aandraaien.

3 reacties

 • AANDACHT VOOR DE VOLGENDE MAILCORRESPONDENTIE (tussen C.W. Faasse en een oud Volkskrant journalist):

  Van: Bxxxx Sxxxxxxxxx
  Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 14:09
  Aan: CD-Rek.nl
  Onderwerp: Re: Capel

  Inhoudelijk argumenten capel staan op de website. Even lezen.
  Verder: succes
  Groet

  Bxxxxx Sxxxxxxxx
  Xxxxxxxxxxxxxxxx xx
  Xxxx XX Xxxxx
  Tel: — ———- /mobiel: — ——–
  bxxxxx.sxxxxxxxx@gmail.com

  Op 6 aug. 2020 om 13:44 heeft CD-Rek.nl het volgende geschreven:

  Ik probeer niet om leuk te zijn, maar om te appeleren aan nog enige
  oprechte bezorgdheid en kritisch denkvermogen uwerzijds.

  Ik ben bang dat u al lang geleden uw zelfrespect bent kwijtgeraakt gezien het feit
  dat u iemand diskwalificeert zonder inhoudelijke argumenten.
  En nu niet schaterlachen : dat noem ik laf en arrogant.

  Maar het is nooit te laat om tot inkeer te komen.
  Lees de blog – herken framing , cursus krantlezen –
  op de site http://www.corona-nuchterheid.nl

  Met oprechte bezorgdheid voor de gezondheid van de kinderen en alle mensen als zij
  In handen vallen van Farma door verplichte vaccinaties en genetische manipulaties.
  (Daar zou u een vereniging voor moeten oprichten !)

  Met vriendelijke groet,

  Kees Faasse sr
  Doetinchem
  06 53969157

  Van: Bxxxxx Sxxxxxxxx
  Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 12:07
  Aan: CD-Rek.nl
  Onderwerp: Re: Capel

  haha. leuk uw reactie
  en nee,
  ik ga geen notoire onzin weerleggen
  dat kan u ook zelf
  zelf doet ik elke zaterdag de sudoko, soms moeilijk
  succes
  groet
  Bxxxxx Sxxxxxxxx

  Op do 6 aug. 2020 om 11:55 schreef CD-Rek.nl :
  Beste Heer Bxxxxx Sxxxxxxxx,

  Ik ben geen fervent VK-lezer , wel geweest vroeger , maar dat is al weer een
  aantal jaren geleden.
  Ik denk dat ik het na het overlijden van Jan Blokker wel zo’n beetje had
  gehad met de kritische geluiden
  van de VK. Hoofdzakelijk voor een puzzel , Dr. Sigmund en Sylvia Witteman
  heb ik mijn abonnement
  aangehouden. Recentelijk heb ik het opgezegd . Maar omdat ik een
  jaarabonnement heb glijdt het onding
  nog regelmatig door mijn brievenbus. Mijn vrouw haalt de puzzel er voor mij
  uit en dan gaat hij op de stapel oud papier.

  Ik vind het tekenend dat u mij wijst op de persoon van Pierre van Capel.
  Maar het toont tevens aan dat u al jaren geleden
  bent gestopt met feiten te onderzoeken en argumenten te onderbouwen.
  Reageert u nu eens op de strekking van mijn advertentietekst en kom met
  argumenten om het te beoordelen.
  U kunt al uw op- en aanmerkingen kwijt op de site van mijn zoon:
  http://www.corona-nuchterheid.nl
  Dat zou voor een gewezen journalist toch appeltje-eitje moeten zijn ?

  Met vriendelijke groet,

  Kees Faasse sr
  Doetinchem
  06 53969157

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: Bxxxxx Sxxxxxxxx
  Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 11:00
  Aan: info@cd-rek.nl
  Onderwerp: Capel

  Beste heer Faasse
  Ik vind het sympathiek dat uw mijn oude werkgever subsidieert met uw
  advertentiehobby, maar pas op bij het overschrijden van grenzen.
  Pierre van Capel, het is niet iemand die de laatste jaren nog een serieuze
  deuk in een pakje boter heeft geslagen.
  Hoe kan een fervent Volkskrant lezer zich omringen met een trits meer dan
  gekkies, verdwaalde professors en narcistische opinie tellers en
  sambadansers?
  Succes.
  Groet

  Bxxxxx Sxxxxxxxx
  Xxxxxxxxxxxxxxxx xx
  Xxxx XX Xxxxx
  Tel: — ———- /mobiel: — ——– Bxxxxx.Sxxxxxxxx@gmail.com

  This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.
  For more info visit http://www.bullguard.com


  Bxxxxx Sxxxxxxxx
  Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx
  Xxxx XX Xxxxx
  Tel: xxx xxxxxxx/mobiel: xx xxxxxxxx

 • G e n i a l e a d v e r t e n t i e – dank je wel – h o p e l i j k v o l g e n e r m e er.

 • F A N T A S T I S C H – hier word ik heel gelukkig van en krijg ik weer vertrouwen door.
  Dit type actie vind ik zeer informatief en effectief. Het helpt ons burgers te bevrijden van onze onwetendheid en naïviteit en daarmee van onze, mijn inziens, nogal eens misplaatste vertrouwen in de overheid.
  Persoonlijk heb ik er ook een jaar over gedaan om dat te kunnen zien en onderkennen. Wakkeren hebben mij destijds uit mijn winterslaap gewekt; nu help ik anderen wekken.

  Ik maak een diepe buiging – vooral voor de moedige artsen en wetenschappers onder ons, die inmiddels
  m o n d i a a l, ondanks het gevaar voor eigen baan en/of leven, hun nek uitsteken en zich durven uitspreken over deze enorme C O R O N A – Z W E N D E L, zoals de grote groep Duitse collega-artsen het hele corona-gebeuren al weken geleden noemde. Tevens p r i j s ik de k r a n t die deze advertentie heeft geplaatst.

  Ik roep iedere burger op – mondiaal – om deze initiatieven ook f i n a n c i e e l te steunen en iedere journalist om zijn huiswerk beter te doen, in plaats van keurig in de pas te blijven lopen.

  Er zijn nl. M E N S E N L E V E N S mee gemoeid!

  De eerder genoemde groep Duitse artsen plaatste reeds weken geleden een groot artikel in de best verkochte krant van Duitsland. Dit is werk dat op de eerste plaats door onze journalisten had mogen gebeuren. Bestaan zij nog? Of rest ons slechts de ‘gekochte journalistiek’ die naar de pijpen van de politiek, de farmaceutische industrie en de WHO blijft dansen en op die manier ons burgers dwingt dit soort ‘geniale’ advertenties te moeten plaatsen met het
  e c h t e n i e u w s.

  Het spijt me te moeten zeggen dat, vanuit mijn optiek, je als onvrije journalist, eraan bij hebt gedragen, dat vele covid-19 patiënten de dood vonden, terwijl dit volgens mij, via het verkrijgen van de juiste informatie in de media, deels had kunnen worden voorkomen.

  Dit is de w a n h o o p van waaruit vele a r t s e n nu spreken.

  Ik doel hier o.a. op het in een kwaad daglicht stellen en verbieden van het door vele artsen mondiaal geroemde, zeer effectieve en vooral ook goedkope geneesmiddel voor met name covid-19 patiënten, nl. de Hydroxychloroquine (in combinatie met Zinc en Azytromax); het niet of nauwelijks herstellen van de weinig correcte informatie in de media hieromtrent heeft m.i. voor meer covid-19 overledenen gezorgd dan nodig was. Het toestaan van het gebruik van met name HCQ had de ballast op de intensive cares aanmerkelijk kunnen verminderen en HCQ had ook preventief kunnen worden ingezet.

  Het gerenommeerde tijdschrift The Lancet heeft het belastende artikel over Hydroxychloroquine (HCQ) terug moeten trekken, omdat 150 wetenschappers mondiaal ertegen hebben geageerd, omdat zij het frauduleus achtten en weinig wetenschappelijk.

  C h a p e a u voor C.W. Faasse – ik dank u hartelijk voor deze grensverleggende advertentie en tevens dank ik Prof. Dr. Pierre Capel en M.D. Stella Immanuel, evenals Huisarts Rob Elens, die al vroeg hierover op tv aan de bel trok. Ook roep ik in herinnering de jonge Nederlandse Longarts dhr. Prins, wiens mond bij mijn weten als eerste werd gesnoerd, omdat ook hij zijn zorgen openbaar kenbaar maakte. Gelukkig zijn er inmiddels al maandenlang talloze deskundigen en burgers opgestaan. D a n k jullie wel – Het is 10 over twaalf – Laten we wakker blijven en onze autonomie beschermen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *