VLUCHTEN VOOR VACCINATIES

Dinsdag 6 januari 2021 zijn er rond het middaguur 3 vliegtuigen met banners de lucht in gegaan. Op de banners staan teksten over vaccinatie en moreel kompas en is gericht aan medici. De organisatoren van de vluchten willen medici op hun verantwoordelijkheid wijzen inzake de covid vaccins. De vliegtuigen maken in formatie een vlucht langs de grote snelwegen en over de grote steden. Ze zouden ongeveer 4 uur onderweg. Wegens ongunstige weersomstandigheden is de vlucht voortijdig afgebroken, in formatie vliegen vereist meer voorzichtigheid dan normaal. Toch is het allemaal zeker niet voor niks geweest. De vliegtuigen en zeker ook de tekst zijn gespot en gedeeld op social media. Er zijn mooie foto’s en filmpjes van gemaakt.

Bericht van de organisatoren van de vlucht: 

Deze formatie vliegt vandaag boven Nederland omdat wij de medici willen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de Nederlandse bevolking of zelfs breder getrokken, voor de gehele mensheid wereldwijd.

Want die dreigt binnen nu en onafzienbare tijd, semi-verplicht, te worden ingespoten met een vloeistof dat een vaccin genoemd mag worden. 

Jullie zijn de poortwachters, door jullie goedkeuring of stilzwijgen staat of valt dit hele project.

De politiek en de media hebben het volledig af laten weten en lijken niet langer de belangen van het volk te willen behartigen en al helemaal niet de volksgezondheid te dienen. 

Er is inmiddels zoveel desinformatie en censuur dat men van een doorsnee burger niet meer kan en mag verwachten dat zij zelf nog kunnen onderzoeken wat er nou precies gaande is en wat zij dreigen te krijgen ingespoten.

Zij vertrouwen op u, de medici, dat u het goede zult doen voor hen en hun dierbaren.

Althans daar heeft u de eed van Hippocrates op gezworen.

En dat is nou net het doel van deze operatie.

Wereldwijd zijn er 1000-en medici opgestaan die gerede twijfels hebben uitgesproken m.b.t. de snelheid van de ontwikkeling en goedkeuring van deze vloeistof, nog los van de inhoud en de risico’s op de lange termijn.

Tevens staat aan de basis van dit vaccinatieprogramma de uiterst discutabele PCR-test waarvan eenieder die een beetje is ingelezen weet dat deze hiervoor niet bedoeld is en derhalve nooit als basis zou mogen fungeren voor deze draconische maatregelen.

Vandaar deze gewetensvraag, hypocriet of Hippocrates? 

De tijd is gekomen om u uit te spreken, als bewaker van de volksgezondheid.

Voor alle bewoners van deze wereld en voor de kinderen van onze kinderen.

Wij dagen u hiertoe uit, er is een groot verschil tussen Hippocrates eren of hypocriet zijn.

BEKIJK DE VIDEO

Hier de route zoals de bedoeling was. Maar er komt een nieuwe poging binnenkort.

6 reacties

 • In de broodtekst staat 6 januari 2020 i.p.v. 6 januari 2021! De publicatiedatum is wel goed. Goede actie overigens!!

 • Wat geweldig dit initiatief. Laten wij ons niet laten overhalen om iets in ons lichaam te spuiten als dat helemaal niet nodig is, en als wij dat niet willen. Het virus ontken ik niet, maar de gevolgen zijn erger dan het virus. Wij kunnen hier allemaal met ons eigen immuunsysteem tegenop boksen en het versterken door veel vitamine c, zink, vitamine D, quercetine, beweging en vooral veel liefde om ons heen.

 • Goede actie. We moeten onze angst overwinnen en daartoe draagt dit bij.
  Bovenal echter moeten we weer gaan beseffen dat niet corona het laatste woord heeft.
  God, de Heere regeert !! Hij is onze toekomst.

  • U noemt het belangrijkste punt Martien. De angst is onzegrootste vijand en handicap. De natuurlijke reactie op angst is ‘vluchten of bevriezen’ Dat houdt o.a in dat mensen ‘ vluchten’ voor de waarheid , zich niet meer willen informeren. ( Google eens op de Great Reset, of agenda 2021) . Bevriezen houdt oa ook in dat ze niet meer logisch kunnen denken of handelen of kunnen herkennen waar ze worden misleid.
   Dat is dus precies het ( beoogde?) effect van alle ingestelde gedrags maatregelen.
   Ik zie dat u gelooft in een hogere autoriteit dan de huidige overheid.
   Verbaast het u dan niet dat er vanuit de kerkleiders en geloofsgemeenschappen geen duidelijk en gemeenschappelijk tegengeluid komt?
   Juist het coronaveleid is gericht op /heeft als consequentie de onderdrukking van alle ( toch ook christelijke ?) waarden als vrijheid, Eigen verantwoordelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, waarheid, ethiek, en laat nut not least: NAASTENLIEFDE.
   Als de kerken zich niet verzetten betekent dat dat zij hun medewerking verlenen aan het corona beleid en er daardoor ze zelf deel van uitgaan maken.
   Velen zien dat als vorm van verraad. Maar in plaats van een massaal protest vanuit de kerken is daarbinnen ook het coronavirus een splijtzwam geworden. Gelovige gemeenschappen die de moed en het vertrouwenhebben om zich te verzetten tegen deze overheidsmaatregelen omdat ze die ervaren als een godslasterlijke belediging van het godsdienstige wereld en mensbeeld worden door andere gelovigen verketterd en onder vuur genomen of belachelijk gemaakt.
   Is dat niet strijdig met alle waarden die door dezelfde religieuze gemeenschappen worden verkondigd?

 • Een goedbedoelde actie. En zeer lovenswaardig. Maar degenen die zich aangesproken zouden moeten voelen worden hier niet of nauwelijks mee bereikt. Helaas.
  De continue en zich steeds versterkende ‘Corona maatregelen’ zijn ons opgelegd door onze overheden in samenwerking juist met de raadgevende en praktiserende ‘elite’ uit de gezondheidszorg .
  Daarmee wordt de ruimtelijke en geestelijke dynamiek van ons burgers ( met opzet?) zo beperkt dat mensen nauwelijks buiten komen en geen gelegen heid hebben om elkaar te ontmoeten of met elkaar in discussie te gaan.
  De burger is letterlijk monddood gemaakt.

 • Mijn dank voor deze actie! 100% respect!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *