RI&E CORONAPROOF

Overijverige mensen bij de SER en bij brancheverenigingen hebben een document ontwikkelt om een niet bestaand risico tegen te gaan. Hoewel Covid-19 uitgeblust is worden bedrijven verplicht gesteld om hier maatregelen tegen te nemen. Bij weigering kun je problemen krijgen met de Inspectie SZW!

In MetaalNieuws editie 13 van 23 juni 2020 lezen we:

Bedrijven zijn verplicht om maatregelen die zij nemen om de gevaren van het coronavirus te beheersen, vast te leggen in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De SER heeft hiervoor een handreiking opgesteld, die wordt ondersteund door de inspectie SZW. Met behulp van deze handreiking is het mogelijk om Covid-19 op te nemen in de RI&E van je bedrijf. FME en de koninklijke Metaalunie hebben een document ontwikkeld dat hiervoor een invulling geeft. Door het document in te vullen en toe te voegen aan je bestaande RI&E voldoet je bedrijf aan de RI&E verplichting bij het tegengaan van besmetting met het virus. Het document is te downloaden op de website van hun branchevereniging.

Ook op de site van de SER staat hierover het een en ander. Ook op de site van de Koninklijke Metaalunie is over de maatregelen tegen Covid-19 het nodige te vinden, maar dan alleen voor leden. Een deel van dat document kunt u hier inzien.

Let wel: men heeft het over Covid-19, niet over eventuele andere corona-virussen of andere besmettingsmogelijkheden.

Een reactie

 • Dr. Andrew Kaufman, M.D.:

  “Men heeft in longvocht (Wuhan) RNA gevonden waarvoor men al meteen een RT-PCR-test heeft ontwikkeld, zonder eerst iets te hebben kunnen bewijzen ten aanzien van de oorsprong van het gevonden materiaal. Men kan het bestaan van een bepaalde RNA-sequentie hiermee aantonen, maar dat zegt niets over de herkomst ervan en dus is de gebruikte test niet betrouwbaar (zo’n test heeft, zelfs met een betrouwbare referentie, een foutmarge en daar komt nu dan nog een geschatte marge van 80% vals-positieve resultaten bovenop).

  Onze lichaamscellen bevatten vesikels en organellen met een membraan. Op regelmatige basis kunnen hier exosomen uit worden afgescheiden onder invloed van stressoren zoals (elektromagnetische) straling (5G kan – bewezen – DNA beschadigen), gifstoffen, (long)kanker, stress, angst, enz. Dat is een gewenst verschijnsel van een goed werkend immuunsysteem.”

  James Hildreth, M.D.:

  ”COVID-19 is geen virus maar een exosoom.”

  Exosomen zijn juist noodzakelijk om ons lichaam te bevrijden van toxische stoffen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *