POLITIE AAN DE DEUR VANWEGE EEN VIDEO!?

Nog nooit gezien dat een wijkagent een journalist interviewt. En waar gaat het om? Het gaat er om dat een journalist een half jaar geleden iemand heeft geïnterviewd waarvan de politie beoordeelt dat het gaat om een zogenaamde complotdenker. En wat is een complotdenker, volgens de politie? ‘Dat is iemand die anders denkt, doet en verwacht dan de overheid zelf meegeeft’. OK, beetje rare zin, maar zover zijn we dus in Nederland, dat ze zich daarmee bemoeien.

BEKIJK DE VIDEO van Flavio Pasquino dat werd afgenomen door de wijkagent.

De wijkagent geeft er nog een draai aan dat ze hiermee komen omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van Flavio Pasquino. Hoe dat zo? Omdat wanneer je ‘bedorven geesten’ als complotdenkers een podium geeft mogelijk zelf gevaar loopt omdat er correct denkende lieden op het idee zouden komen om je te grazen te nemen.

Zou dat echt de reden zijn? Flavio gelooft er niks van en vindt het eigenlijk nogal intimiderend dat de politie zich hiermee bemoeit. De politie was al eerder bij hem aan huis, en dat kan voor onrust in de buurt kan zorgen en de indruk bij de buurt wekken dat er zich aldaar onoorbare zaken afspelen. Of dat Flavio moet oppassen wie hij de volgende keer interviewt.

Eigenlijk is dat heel kwalijk. Op een subtiele manier geeft de politie hier blijk van ‘pas op, we houden je in de gaten’. En dat de politie het kennelijk gevaarlijk acht om anders te denken dan de overheid wenselijk acht. Waarschijnlijk wil de overheid via de politie zorgen (die wijkagent wordt ook maar gestuurd) dat interviewers voortaan geen podium meer geven aan andersdenkenden, in dit geval iemand die zijn huiswerk heeft gedaan en de handel en wandel van de overheid in een kwaad daglicht stelt. Als het niet waar was, was het voor de overheid ook niet bedreigend en hoefden ze er ook niks tegen te doen.

Maar wat was de aanleiding voor de wijkagent om bij Flavio Paquino te rade te gaan? Dat is niet helemaal duidelijk. Wel is het zo dat een paar weken geleden een andere agent in het oosten van het land contact heeft opgenomen met Kees Faasse sr. in verband met het preventief controleren van de veiligheid van andersdenkenden, want dat is de ‘complotdenker’ in kwestie. Zie ook het artikel ‘Een politieagent als vriend?‘. Tijdens hun gesprek kwam het interview ter sprake van Faasse sr. met Flavio Paquino, misschien voor je achtergrond interessant om daar eens contact mee op te nemen. Dat heeft die agent inderdaad gedaan, maar hij zegt niet te weten waarom het lokale korps nu met Flavio contact op neemt. Een hele merkwaardige gang van zaken.

De eerste reactie onder de video is veelzeggend:
“When goverments fear the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny.”
Thomas Jefferson

Wat we hiervan leren is dat wanneer we de politie nodig hebben, bijvoorbeeld om ergens aangifte van te doen, moet je er bij zeggen dat je complotdenker bent. Zijn ze zo bij je.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *