GEEN HAND, DAN GEEN GESPREK

De Gelderlander heeft het Interview met Kees Faasse sr. toch geplaatst. Gisteren meldden we u dat de krant dat niet deed. Die voorbarigheid kwam doordat de krant zelf aangaf dat het interview donderdag geplaatst zou worden, en dat van raadslid Moïze de Chateleux op vrijdag. Vrijdag stond er inderdaad een artikel in de Gelderlander dat hoofdzakelijk over het standpunt van dit raadslid ging. Vandaar de conclusie. Neemt niet weg dat het artikel van gisteren verder geheel overeind blijft, namelijk dat de Gelderlander zich over het onderwerp vaccinaties schuldig maakt aan framing.

Het is een goede zaak dat het interview met de heer Faasse sr. toch geplaatst is. Hij heeft daar een deel van standpunten tot uitdrukking kunnen brengen. Wat jammer is, is dat de naam van deze site, corona-nuchterheid.nl, niet vermeld werd. Dat stond wel in het goedgekeurde concept. Maar is waarschijnlijk weggecensureerd door de hoofdredactie(?). Waarschijnlijk zijn ze afgeschrikt door de cursus krant lezen. Wat er nog wel staat is dat de heer Faasse beweert dat de site van zijn zoon is. Dat kan ik inderdaad bevestigen.

Gelet op het betoog van raadslid Moïze de Chateleux en gelet op de inhoud van de reacties van veel Gelderlander-lezers worden we verkeerd begrepen. Dat nemen we mensen niet kwalijk. Het is daarom des te meer jammer dat de naam van deze site niet in de krant werd vermeld. De Volkskrant durfde het eerder wel aan. Het positieve van de aandacht die de Gelderlander er aan geeft is dat mensen er over gaan praten. En hopelijk meer en meer over gaan nadenken, er zich in gaan verdiepen wat er allemaal nog meer aan de hand is, en dan op een dag tot de conclusie komen dat niet alles is wat het lijkt. Maar met de eenzijdige berichtgeving van de Gelderlander (en heel veel andere kranten) is dat nog heel ver weg.

Reden te meer om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ik sta er voor open met de heer Henri-George Moïze de Chateleux in gesprek te gaan. Niet om elkaar proberen te overtuigen, gaat wellicht toch niet lukken, maar gewoon ieders standpunten nader toelichten. Het is goed mogelijk dat we het op deelterreinen wel eens zijn.

Wat ik verder nog zou willen voorstellen is dat de Gelderlander stimuleert dat er lokaal en of regionaal een debat op gang komt over het onderwerp corona en lockdown. De standpunten liggen behoorlijk uiteen en er is her en der veel onbegrip. Alleen door met elkaar in debat te gaan kunnen we hierin verder komen. Corona-nuchterheid staat er open voor om hier een bijdrage aan te leveren.

De heer Faasse sr. weigerde interviewer Hanny Haggeman het interview omdat deze weigerde een hand te geven. Hij wil daarmee forceren dat we weer gewoon allemaal normaal gaan doen, al was het misschien ook wat impulsief. Of dit een ‘handige’ actie is mag u zelf beoordelen. Figuurlijk reik ik de hand uit naar de heer Moïze de Chateleux en de Gelderlander om het debat aan te gaan. Hopelijk staan zij er net zo open voor als ik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *