VREEDZAAM DEMONSTREREN, HOE DOE JE DAT EN HEEFT HET NUT?

De meest menselijke manier van demonstreren is vreedzaam demonstreren. Een voorbeeld daarvan hebben we kunnen zien afgelopen zondag 24 januari 2021 op het Museumplein in Amsterdam. Hoewel daar gelukkig ook aandacht voor was in de media, zelfs in de mainstream media werd deze manier behoorlijk ondergesneeuwd door de aandacht voor de rellen. Schiet het zijn doel daarmee niet voorbij? De vreedzame demonstranten die in de frontlinie zaten achter hun spandoeken en in hun T-shirts met vredelievende teksten stonden oog in oog met opgefokte ME-ers, onder een straal van de waterwerper, met in hun nek een horde relschoppers die van achteren voorwerpen naar de ME-ers wierpen. Als het ware vormden die brave huismoeders een schild voor de relschoppers. Is dat dan de bedoeling?

Wat we hier vooral zien is een tekeergaande politie met tegenover zich demontranten die niet willen wijken. Waarschijnlijk niet allemaal lievertjes. Vanuit de tweede of derde linie of van kort daarachter werden ook attributen naar de agenten gegooid. Maar wat hier niet in het oog springt zijn de vreedzame demonstranten. Die geweldloosheid voorstaan. Ik kan het weten, ik ken ze en zat er zelf naast, buiten beeld.

Hoe het er kort daarvoor uitzag is namelijk als volgt:

Daar zitten ze dan. Vreedzaam te demonstreren. Te laten zien dat ze het totaal niet eens zijn met het overheidsbeleid, de toenemende, zinloze onderdrukking. Hoe kun je het nog symbolischer laten zien dan op een plek waar je juist niet mag demonstreren, waar de autoriteiten zeggen dat je daar weg moet, terwijl tegelijkertijd gezegd wordt dat demonsteren een grondrecht is, en dat je gewoon niet gaat wijken. Zittend op de grond om je grondrechten te verdedigen, kwetsbaar, vrouw, ongewapend, er gaat geen enkele dreiging van uit. Fysiek totaal niet opgewassen tegen de bewaping en getraindheid van de aanstormende politiemacht, maar hen mentaal wel de baas. De politie kan en mag een zittende persoon niets doen. Hoewel er hier en daar toch flinke slagen zijn uitgedeeld was dit vreedzame verzet wel succesvol. Deze linie zittenden en de grote groep zittenden achter hen mochten blijven zitten. De rest van het plein, nou ja, grasveld, werd geheel leeggeruimd.

Moet je, met al je goede bedoelingen, zo veel risico willen lopen om gewond te raken, geframed te worden door de media die vooral oog hebben voor de escalaties, en je boodschap per saldo niet goed over hebben kunnen brengen. Dat is inderdaad niet erg effectief. Dat is jammer. Is het daarmee zinloos om vreedzaam te demonstreren? Nee, zeker niet, maar er zijn kennelijk wel voorwaarden aan verbonden wil het succesvol zijn. Volgens niet de minsten is vreedzaam demonstreren zelfs de krachtigste manier van demonstreren:

Het filmpje dat ik zelf maakte, al vreedzaam demonstrerend is her en der opgemerkt en er wordt uitgelegd waarom vreedzaam demonstreren de krachtigste manier is:

Bekijk het artikel en de video waar het over ging

Welke voorwaarden ontbraken om echt succesvol te kunnen zijn? Oftewel hoe zou het beter kunnen?

De opzet was goed. Gewoon gaan zitten, met je boodschap op de spandoeken en op de T-shirts. De politie mag geen geweld plegen (zie op de site van Amnesty International bij do’s en don’ts van de politie bij demonstraties) en de media zijn aanwezig en ontkomen er niet aan er verslag van te doen, zonder dat dit al te makkelijk te framen is. De reden dat het toch niet volledig uit de verf kwam, was omdat er in aantal toch te weinig vreedzame demonstranten waren, deze demonstranten zich qua kleding te weinig onderscheidend waren en natuurlijk qua attentiewaarde werden overschaduwd door van allerlei stoorzenders.

Voor een volgende vreedzame demonstratie is het raadzaam om het grootser aan te pakken met meerdere groepen. Qua kleding iets kiezen dat de aandacht trekt en je niet geassocieerd kan worden met relschoppers, bijvoorbeeld die witte pakken, maar dat mag ook wat anders zijn. Probeer op een of andere manier te zorgen dat relschoppers zich niet tussen je groep kunnen mengen. Maak afspraken met media en autoriteiten over de demonstratie. Zijn er met de autoriteiten geen afspraken te maken, probeer dan informeel in contact te komen met de politie. Of laat op zijn minst weten wat je van plan bent en dat het om een vredelievend protest gaat. Organiseer ook een begeleidende groep de boel in de gaten houdt, bijvoorbeeld die romeo’s die bij demo’s vaak opduiken. Het mooie als je onderscheidende kleding aan hebt, vallen romeo’s en relschoppers meteen op. Het aller belangrijkste is verder dat je zorgt dat je boodschap goed overkomt. Als je dan toch vooraf afspraken maakt met de media, kun je dat al meteen vast kwijt. Tot slot, zorg er voor dat je algehele presentatie zo moeilijk mogelijk te framen is. Laat mensen het woord doen die dit verbaal goed kunnen uitdragen, kom met spandoeken die ondubbelzinnig wakkere boodschappen blootstellen. De mainstream media toont het vaak wel, in de veronderstelling dat de nieuwsconsumenten dit plaatsen in de categorie van ‘ja er zijn mensen die er zo over denken’. De msm brengt dit omdat ze zo ook kunnen zeggen dat ze ook aandacht geven aan de kritische mensen. Maar zo sijpelen er wel wakkere berichten door en bereiken deze de argeloze burger steeds meer.

Een mooi voorbeeld is het spandoek NOS = FAKENIEUWS dat veel op demonstraties te zien is. De politie in Gouda had er een op het bureau hangen. Toevallig kwam dit in de media doordat iemand hier een foto van had gepost. Zoals reclamemakers weten is het niet altijd belangrijk hoe je in het nieuws komt, als je maar in het nieuws komt. De mainstream media kan alles wel blijven framen, maar als er aandacht aan wordt gegeven, blijft altijd iets van hangen. Ontkennen wordt steeds moeilijker, het woordje niet bestaat op een gegeven moment niet meer. Heel mooi opzichtig hoe in een artikel in het AD de makers en houders van de spandoeken weer framet: aan het eind van een artikel met een wakker onderwerp komt altijd een tegengeluid van een vertegenwoordiger van de officiƫle doctrine. In dit geval Marcel Gelauf van de NOS zelf die geheel volgens de omgekeerde wereld verwoordt:

De voorbeelden zijn bekend: het werk letterlijk onmogelijk maken, bedreigen, intimideren, framen, doelbewust leugens verspreiden, uitschelden, vooral online ook. Los van wat het voor de individuele collega betekent (en onderschat dat niet) is het gevolg vooral ook dat onderwerpen uit de weg moeten worden gegaan en dat mensen niet aan het woord kunnen worden gelaten

De NOS die demonstranten beschuldigt van leugens verspreiden (ga dan met ze in gesprek, check de beweringen!), van framen en dat de NOS daardoor het werk niet goed kan doen. Moet niet gekker worden. Het zijn juist de demonstranten die tegen worden gewerkt en hun boodschap niet goed voor het voetlicht kunnen brengen. Maar als zij het slim spelen, zijn er wel degelijk mogelijkheden, zoals hier boven beschreven. Geweldloosheid en liefde prediken zijn krachtige wapens, maar het krachtigste wapen waar je over kan beschikken is de waarheid. Die komt altijd een keer boven en daarmee kun je iedereen verslaan.

Op de achtergrond het spandoek NOS = FAKENIEUWS op het politiebureau in Gouda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *