MAZEN IN DE MONDKAPJESPLICHT

De maatregel deugt van geen kant, mogelijkheden om er aan te ontkomen zijn zeer beperkt, maar het kan wel

De overheid gaat vanaf 1 december 2020 het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes verplichten, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit is echter een veel te zware maatregel voor het beoogde doel. Het aantal besmettelijke mensen in Nederland is 108.793, volgens de meest recente gegevens van het RIVM. De kans een besmettelijk persoon tegen te komen is dus 0,6%. En daarom moet meteen iedereen maar een mondkapje op. En dat getal is waarschijnlijk nog aan de hoge kant vanwege frauduleuze PCR gegevens. Bovendien is het zo dat mensen zonder symptomen niet eens besmettelijk zijn.

De maatregel vloeit rechtstreeks voort uit de onlangs aangenomen spoedwet. Deze was door de koning en de Staten-Generaal op 28 oktober getekend en stond op vrijdag 13 november 2020 in de Staatscourant. Volgens die spoedwet heeft na consultatie de Tweede Kamer 7 dagen de tijd om er iets van te vinden en die zijn inmiddels om. Lees hier de CONSULTATIEVERSIE. De mondkapjesplicht kunnen de ministers doorvoeren op grond van een ministeriële regeling die voortvloeit uit artikelen 58.e en 58.j van de zogenaamde spoedwet, officieel de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Waar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor gestemd. De overheid gaat hiermee in tegen de wetenschappelijke werkelijkheid die vorige week nog in Nature en The Lancet stond, en waar zelfs de WHO en het RIVM achter staan, namelijk het feit dat mensen zonder symptomen zo goed als nooit besmettelijk zijn. Toch menen de ministers van Volksgezondheid, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en zelfs de minister van Onderwijs, dat het een goed idee is om een maatregel te nemen die zoveel impact heeft op de samenleving, op de gezondheid en op het gevoel van vrijheid. De maatregel is een rechtstreekse aanslag op lichamelijke integriteit van het menselijk lichaam, het geen volgens de grondwet, het strafrecht en diverse internationale verdragen niet is toegestaan.

Dat de ministers tegen die wetenschappelijke werkelijkheid in gaan baseren zij op een advies van het OMT van 13 oktober, ondertekend door ene Jaap van Dissel. Daarin staat bovenaan op bladzijde 8 het volgende:

Niet-medische mondneuskapjes hebben mogelijk enig positief
effect om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, m.n. door
presymptomatische verspreiding van virus vanuit de drager van het kapje tegen
te gaan, er van uitgaande dat personen met klachten zich isoleren en afstand
houden

Dus het kabinet neemt zulk een zware maatregel omwille van ‘mogelijk enig positief effect’! En dan volgt het begrip ‘presymptomatische verspreiding’. Dat betekent verspreiding door mensen die nog geen symptomen hebben (en verreweg de meesten nooit zullen krijgen). En dat is in totale tegenspraak met de Lancet, met Nature, en met de ‘technical lead of Covid 19’ van de Wereldgezondheidsorganisatie mevr. Dr. Maria van Kerkhove. Zie ook het artikel ‘WHO: ZONDER SYMPTOMEN NIET BESMETTELIJK‘. Maar in de Nederlandse ‘democratische rechtsstaat’ van de 21e eeuw is zoiets gewoon mogelijk en is het de realiteit.

Wanneer en waar wel of geen mondkapje
In welke situaties geldt nu deze mondkapjesplicht, voor wie wel en voor wie niet en waar wel en waar niet? Het gaat om publieke binnenruimtes voor personen van 13 jaar en ouder. Uitzonderingen zijn er voor mensen voor wie het dragen een probleem is, komen we zo op. En ook een uitzondering is er als je ‘geplaceerd’ bent en een veilige afstand houdt. Wat zijn de mogelijkheden voor mensen die geen mondkapje op willen? Die zijn er eerlijk gezegd vrij weinig. Er valt bijna niet aan te ontkomen, het zit echt behoorlijk dichtgetimmerd.

Publieke binnenruimte
Een cruciaal begrip is de publieke binnenruimte. Wat wordt daar precies onder verstaan? Bij de definitie hiervan in de consultatieversie spreekt men over winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Kerken, moskeeën en synagogen zijn uitgezonderd. Maar de plicht geldt wel weer voor luchthavens en stations. Voor sport, cultuur en media geldt het dan weer niet. Meten met twee maten noemen we dat. Hoe moeten mensen hiermee omgaan die echt geen mondkapje op willen? Welnu, door sober te leven kom je een heel eind. Strikt genomen hoef je niet naar een restaurant, naar een café, naar een theater of naar een concertzaal, en naar een museum al helemaal niet. Treinstations en benzinestations is al anders, kan zijn dat je daar gebruik van moet maken om naar het werk te gaan. Maar waar je eigenlijk niet onderuit kan zijn de supermarkt, de huisarts, een ziekenhuis. Dat zijn geen keuzes, dat is geen luxe. Als je moet dan moet je. Het dat is het meest fnuikende. Maar er zijn mogelijkheden.

Welke mogelijkheden zijn er? Dit is van 2 kanten te benaderen. Vanuit de burger, klant dan wel bezoeker. Maar ook vanuit de ondernemer, de winkeleigenaar of gebouwbeheerder. Allereerst de burger. Gaan we uit van een basissituatie wanneer de kwalificatie publieke binnenruimte niet ter discussie staat. Als je echt naar binnen wil, dan zul je het er op moeten gooien dat je onder de uitzonderingspositie valt. Wat houdt die uitzonderingspositie in?

Allereerst zijn personen uitgezonderd die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken (artikel 2a.4). Voorbeelden zijn personen die een verminderde arm-of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten, personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening en personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen. Het is voldoende als de persoon in kwestie verklaart om één van voorgaande redenen geen mondkapje te kunnen dragen.

Wat we hieruit kunnen opmaken is dat als je verstandelijk beperkt bent (en wie is er nu verstandelijk onbeperkt dan?) je valt onder de uitzondering van de mondkapjesplicht. Dit hoef je enkel te verklaren wanneer er naar gevraagd wordt. Het is niet nodig dit aan te tonen. Handhavers worden verzocht hier soepel mee om te gaan. Dat staat namelijk hier:

Advies mondkapjes voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Is een schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen dat je niet in staat bent een mondkapje te dragen in verband met een beperking of chronische ziekte?
Nee, dat is niet nodig. Mocht gevraagd worden een mondkapje te dragen dan volstaat een mondelinge toelichting indien mensen in staat zijn deze te geven. Mensen die dat willen, kunnen er wel zelf voor kiezen een kaartje met een toelichting mee te nemen voor mensen met een beperking. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Een schriftelijk bewijs is niet nodig, maar het volgende kaartje kan wel helpen (print hem uit en toon hem desgevraagd):

Echter in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van 19 november 2020 staat:

De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

De bewijslast wordt gewoon eventjes omgedraaid. Maar dit staat eigenlijk nergens in de wet of in die maatregel. Dit is een interpretatie. Het is wel begrijpelijk vanuit praktisch oogpunt, maar er wordt dan geëist door een handhaver dat je je medische gegevens prijs geeft. Volgens de AVG wetgeving mag daar helemaal niet naar gevraagd worden. Deze wet is alleen daarom al onuitvoerbaar. Wanneer je bereid bent om op enigerlei wijze aan te tonen of over te tuigen dat je onder de uitzondering valt maak je het je wel makkelijker natuurlijk.

Een ander juridisch zwak punt in de wet is de onderbouwing bij Noodzaak en evenredigheid. Een rechter zal niet op de stoel van een wetenschappelijke expert gaan zitten. Maar een rechter beoordeelt wel of iets redelijk, billijk, proportioneel of noodzakelijk is. Bij de onderbouwing staat onder andere het volgende:

Wij vinden de plicht tot het dragen noodzakelijk omdat de bijdrage van mondkapjes aan het tegengaan van verspreiding van het virus, van levensbelang is op het moment dat sprake is van verregaande verspreiding van het virus. Nu wij ons thans in die situatie bevinden, kan niet worden volstaan met de al bestaande

Het zit hem in de term ‘verregaande verspreiding van het virus’ en in de term ‘van levensbelang’. Hiermee zal een normale rechter gehakt maken van de mondkapjesplicht want er is nauwelijks sprake van verspreiding van het virus en van levensbelang is ook moeilijk vol te houden, met een IFR van 0,13%. Dat is zelfs met de cijfers op het dashboard van de RIVM aan te tonen. En na erkenning van fraude omtrent PCR testen is het helemaal afgelopen met deze mondkapjesplicht. Maar we kennen de rechters van tegenwoordig, die gaan vaak toch mee in het dogma van de machthebbers. Als zelfs rechters niet eerlijk zijn, en je moet toch boodschappen doen, dan gaan Nederlanders die opkomen voor hun burgerlijke vrijheden massaal boodschappen doen zonder mondkapje en valt er niet te handhaven. Succes!

Maar het is ondoenlijk om iedere keer als jij zelf boodschappen wilt doen het hele dorp te mobiliseren, dus sta je er vaak toch alleen voor. Wanneer je gewoon geen mondkapje op wil en je gaat alleen naar de supermarkt, kun je het erop wagen en neem je het hierboven afgebeeld kaartje mee en gooi je het erop dat je ‘ernstig ontregeld’ raakt bij het dragen van een mondkapje. Dat zou voldoende moeten zijn. Een uitdrukking die letterlijk in consultatie tekst van deze maatregel en ook in het advies. Verder kun je de handhaver er nog wijzen op het overheidsadvies dat handhavers er soepel mee om moeten gaan en dat hij niet naar medische gegevens mag vragen.

Als je niet wilt liegen maar zo’n handhaver vraagt wat je dan mankeert en je besluit om het aannemelijk te maken, wat dan? Stel, je bent gezond van lijf en leden maar je bent het gewoon hartsgrondelijk oneens met de mondkapjesplicht en je wordt door de onderdrukkende autoriteit zo pisnijdig met zo’n ding op je smoel, dan kun je dat op een slimme manier brengen. Verklaar dat je bij het dragen van iets dat je de adem beneemt onrustig en agressief wordt en dat je gewoon niet meer te houden bent. Ik zit zelf ook in deze risicogroep. Moeite met autoriteit, heet zo’n ‘psychische aandoening’. Als dat zo is, dan is dat heel plausibel om dat als argument aan te voeren waarom je onder de uitzonderingsregel valt. ‘Meneer, ik word gewoon heel agressief met een mondkapje op, ik sta niet meer voor mezelf in. Vraag me het niet om het te bewijzen!’ Daar moet hij het mee doen, hij is gewaarschuwd.

Even kort resumerend, wat kun je het beste zeggen, als je ‘betrapt’ wordt zonder mondkapje:
1. Ik raak ernstig ontregeld als ik een mondkapje draag. (In principe moet dit genoeg zijn)
Er kunnen dan 3 dingen gebeuren: 1) je mag doorlopen; 2) je moet weg; 3) je krijgt een boete;
Als je weg moet, kunnen er 2 dingen aan de hand zijn; 1. het wordt je verteld door personeel van het gebouw. Dat kan alleen als het een huisregel is (komen we zo op), zij handhaven geen wetten; 2. Een agent of een boa vertelt het je, maar de vraag is of hij je weg zal sturen want hij is eigenaar van het gebouw.
2. Als je toch een boete krijgt, moet je binnen 6 weken bezwaar maken. Maar dat zal allemaal wel in de beschikking staan. Je moet altijd beroep aantekenen, zoveel mogelijk mensen moeten dat doen. Dan krijgen ze het lekker druk. De vraag is of je dat via je rechtsbijstand moet doen. Wat ook kan is via advocatenkantoren die dit collectief aanpakken zoals Anker & Anker. Hoe je in ieder geval bezwaar moet maken is:
3. Vertellen wat er is gebeurd. Als je kan aantonen of overtuigen dat je onder de uitzondering valt, doe dat gewoon. Verklaren dat je onterecht bent beboet, want er is geen medische noodzaak voor het dragen van een mondkapje. Omdat er geen eisen aan het mondkapje gesteld zijn is het geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de Wet Publieke Gezondheid en ontbreekt er derhalve een grondslag. Tenslotte vertellen dat je grondrechten hiermee onevenredig en zonder noodzaak worden geschonden.

Vallen winkels en supermarkten wel onder publieke binnenruimte?
Wat ook een kwestie is die van belang kan zijn, en dat moeten we even goed begrijpen, is of winkels en supermarkten vallen onder publieke binnenruimten. Een aantal jaren geleden speelde dit in een juridische kwestie tussen CCCP en de MediaMarkt. Daarin staat de volgende passage bij de beoordeling door de voorzieningenrechter:

In dit geval is dat het eigendoms- of gebruiksrecht van Media Markt van haar winkels. Anders dan CCCP heeft aangevoerd is de voorzieningenrechter van oordeel dat een winkel geen publieke ruimte is. Dat eenieder in beginsel de winkel binnen kan lopen maakt niet dat sprake is van een openbare ruimte. Een winkeleigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan het gedrag van klanten die haar winkel betreden.

Gaan we dus af op de jurisprudentie, dan is een winkel geen publieke (binnen)ruimte en geldt er geen mondkapjesplicht. Maar dan stuiten we op een volgend probleem. Want als er wettelijk geen mondkapjesplicht geldt, dan kan de ondernemer zelf nog steeds wel een mondkapjesplicht instellen. Daar heb je je als bezoeker ook echt aan te houden. Je bent niet verplicht om naar binnen te gaan. De winkel is privaat eigendom. Geef je er geen gehoor aan dan pleeg je huisvredebreuk en de boete daarop is nog veel hoger, namelijk € 235,-. Een discussie of een winkel wel of niet onder publieke binnenruimte valt heeft alleen maar zin als de winkel de mondkapjesplicht ook niet als huisregel kent. Het is niet te verwachten dat er ondernemers zijn die zich beroepen op deze jurisprudentie omdat het woord ‘winkel’ al expliciet staat vermeld in de ministeriële regeling voor de mondkapjesplicht.

Wat heb je hier als burger in de praktijk aan? Niet zoveel. Bij winkels die zelf niet handhaven maakt het geen verschil. Bij winkels die wel handhaven moet je er wel even achter komen waarom ze handhaven. Willen ze je behoeden voor een boete en hebben ze een bewaker bij de ingang staan, dan is de vraag relevant. Beroep je je op de uitzonderingsregel dan kan dat alleen maar als de mondkapjesplicht geen huisregel is. De bewaker zal je in dat geval eigenlijk gewoon door moeten laten gaan. is het wel een huisregel, dan hoeft de bewaker of eigenlijk de gebouwbeheerder zich niks van die uitzonderingsregel aan te trekken want die heeft daar niks mee te maken. Dat hij daarmee klanten kan verliezen zal hij moeten begrijpen. Maar hij zit vaak in een spagaat want andersom kan hij ook klanten verliezen, namelijk mensen die bang zijn en die geen winkel in durven waar veel mensen zijn zonder mondkapje.

Het ligt niet voor de hand maar je zou in geval van een boete ook kunnen aanhalen dat een winkel geen publieke ruimte is, op grond van de genoemde jurisprudentie. Omdat het woord winkel expliciet in de maatregel genoemd staat is de kans aanwezig dat een rechter hier niet in mee gaat. Dan zijn we wel betere argumenten te verzinnen, zoals eerder genoemd.

Overige mogelijkheden
Wat zijn nog meer mogelijkheden om je ding te doen zonder mondkapje, behalve zien dat je onder de uitzondering valt? Je kunt bijvoorbeeld online shoppen. Je kunt ook naar de markt. Dat is buiten, daar geldt de mondkapjesplicht niet. Je kunt met veel mensen tegelijk een publieke binnenruimte betreden en zeggen jongens succes met de handhaving. Verder kun je het er bijvoorbeeld op aan laten komen en een boete krijgen en deze aanvechten, liefst collectief om te zorgen dat deze zo snel mogelijk van tafel gaat. Of om te zorgen dat het rechtssysteem vast loopt, valt er ook niks meer te handhaven.

Wat burgers ook kunnen doen is de koppen bij elkaar steken en zelf initiatieven nemen. Ondernemers zijn ook burgers. Laten we kijken naar de meest elementaire zaak: de supermarkt. Deze zijn bijna allemaal van grote concerns. Die grote jongens houden zich allemaal netjes aan de regels van de machthebbers, om welke reden dan ook. Maar ze hebben wellicht niet door dat ze op deze manier een grote groep klanten van zich afstoten. De bewuste, wakkere burgers, die vormen een steeds grotere groep. Dat is een nieuw marktsegment, die kunnen ze niet negeren. Daar zal op ingesprongen moeten worden, en anders nemen zij zelf daartoe initiatieven. Er zijn namelijk aan die kant meer mogelijkheden. En dan zitten we bij de andere benadering: die van de kant van de ondernemer. Dus ondernemers, richt je op het nieuwe marktsegment en biedt de bewuste, wakkere mensen een mogelijkheid om zonder mondkapjesgedoe je producten af te nemen, om je omzet te behouden, of uit te breiden!

Als wakkere ondernemer heb je ook de mogelijkheid om te pretenderen dat jou zaak geen publieke binnenruimte is. Ook al is het een winkel. Wanneer je je voordeur dicht doet en je hangt daar een placaat op met de tekst ‘dit is geen publieke ruimte, toegang alleen met toestemming’, dan kan dat helpen. Je moet wel zorgen dat klanten niet meteen weglopen, dus zorg voor een duidelijk zichtbare uitnodigende bel om op te drukken, en als ze aanbellen geef je toestemming om binnen te komen. En zo zijn er wel meer creatieve oplossingen te bedenken.

Ook een goed idee is een goed inzicht te verschaffen aan burgers, consumenten, klanten, zeg het maar, zodat zij weten bij welke zaken zijn goed terecht kunnen, zonder mondkapjesgedoe. Er zijn supermarkten die zelf niet handhaven en er zijn supermarkten waar je er gewoon niet in komt zonder smoelkap. En die verschillen zijn er natuurlijk voor alle zaken. Het zou fijn zijn als alle zaken hun beleid in deze op hun site vermelden. het zou nog fijner zijn als je op internet daar op kunt selecteren. Op de website ademvrijbijmij.nl is zo’n site maar is nog erg beperkt. Er mogen wel meer van dit soort sites komen. In ieder geval uitgebreidere. Niet alleen voor supermarkten en winkels, maar eigenlijk voor alle organisaties, ook huisartsen en ziekenhuizen.

Het beleid hangt heel erg af van de ondernemer, hoe wakker die is, of hoe zeer die aan de macht hangt. Het risico zit er in dat zo’n website ook een leidraad kan zijn voor de handhaving om juist bij die bedrijven langs te gaan om te controleren. Maar voor wie weet hoe de wet in elkaar zit, zal mogelijkheden zien om hier toch klantvriendelijk mee om te gaan. En voor wie weet waar we het voor doen, namelijk voor gezondheid en gerechtigheid, zal het lef moeten hebben om nu alvast voor te sorteren op het echte nieuwe normaal: een nieuwe community die meer en meer buiten de reguliere systemen om opereert, en wanneer die groot genoeg is zich los kan maken van de huidige onderdrukkende macht.

53 reacties

 • Leuk! Ik ben nog op zoek naar de tekst die aan de Tweede Kamer is voorgelegd.

 • De website is al weer aangepast. Via de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte
  staat nu nergens meer dat het tonen van schriftelijk bewijs niet nodig is. Dit is verzwakt. Winkeliers mogen bewijs eisen en je moet iets kunnen laten zien.


  Medische gegevens laten zien niet verplicht
  U bent niet verplicht om medische gegevens te laten zien, maar dat kan wel. Als u liever geen medische gegevens toont, dan moet u een andere manier gebruiken om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt

  Gevolgen van niet aantonen aandoening
  Als u niet kan of wil aantonen dat u onder de uitzondering valt, dan moet misschien wel de ruimte verlaten of kunt u een coronaboete krijgen. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf moeten namelijk kunnen controleren of u onder de uitzondering valt.”

  • Maar staat dit allemaal in de wet? Want dat het op overheid.nl staat wilt nog niet zeggen dat het een wet is! Want face shield mag niet, maar om de boa tegemoet te komen mag het wel…. Wtf is dat nu weer voor een regel?

 • Helaas durven veel ondernemers nog geen eigen oprecht standpunt in te nemen welke ook strookt met de rest van hun kernwaarden. Zelfs winkels die duurzaamheid en gezondheid als slogan hebben, verklaren op de website achter de maatregelen te staan. Jammer! Ekoplaza bijvoorbeeld. Hoop dat ze de kloof gaan herkennen tussen wat er nu gebeurt en waar ze voor staan. Want we zijn allemaal verantwoordelijk hoe we hier mee omgaan.

 • Hallo,

  Dank voor de heldere uiteenzetting! Boodschappen doen op de markt en winkels vermijden waar een plicht geldt, is niet heel moeilijk, dus ik ga dat doen. Discussies aangaan kost ook erg veel energie, dus dat liever niet.

  Weet iemand of er al een advocatenkantoor bezig is om deze wet om zeep te helpen? Kortom, dat een boete niet terecht is? Jullie dragen een aantal redenen aan waarom die boete eventueel onterecht kan zijn, maar kan dat alleen aangevochten worden als er feitelijk een boete is uitgedeeld of gebeurt dat nu al? Lang verhaal, ik hoop dat jullie me begrijpen 🙂

  • Erno Kersbergen

   Ik zou graag net als Floris willen weten of er al juridisiche iniatieven zijn tegen de noodwet en mondkapjesplicht.
   Op deze site met elkaar huilen in het bos is makkelijk, maar nu echt in die boze buitenwereld je nek uitsteken? Kom op, eendracht maakt macht!

   • Beste Erno, Jazeker, zoals via verschillende social media is bekend dat Elke de Klerk en ook ademvrij.nu met een aantal advocaten rechtszaken zijn gestart.

 • Marianne Rumping

  Ik heb een vraag, : Op 17 nov. Vroeg ik aan mijn huisarts een medische verklaring om geen mondkapje te dragen. Reden ik heb te Hoge Bloeddruk en een hartritmestoornis, en mijn longen zijn ook niet optimaal. Antwoord : Het Genootschap van Huisartsen heeft een brief gestuurd aan de Huisarts om geen medische verklaring te geven. Vervolgens werd mijn bloeddruk gemeten, welke schrikbarend hoog was . Kreeg een recept mee met de opdracht deze wel on te nemen! Ik was geschokt. Die medicijnen had ik al. En de onmacht van de Huisarts sprak boekdelen .. Dus: Het Genootschap van Huisartsen hanteert een soort Protocol? Waarom?

  • Beste Marianne, dit past in het patroon dat de machthebbers hun invloed uitoefenen op Het Genootschap van Huisartsen. Die hebben in hun opleiding geleerd alles gestructureerd te doen, wat op zich goed lijkt omdat patiënten de beste zorg verdienen en geen slachtoffer mogen worden van verkeerd handelen van een arts. Oftewel, men wil geen willekeur. Daar is zeker wat voor te zeggen, daarom werkt het ook, maar de machthebbers misbruiken dit om hun eigen agenda door te drukken. De medische wereld wordt gedicteerd door protocollen, ook al zijn de protocollen fout, door macht gekleurd. Daarnaast zullen huisartsen ook verkeerde, perverse prikkels krijgen (straffen / belonen) waardoor ze precies het verkeerde doen, maar er wel zelf beter van worden. Intussen verzwakt de algehele gezondheid van de bevolking. En dat past precies in de agenda van de Depopulation.

   • Hoi – nee hoor. Wij als huisartsen, vertegenwoordigd door het NHG, willen dit zelf. ‘Jullie’ ook. Wil je naar een maatschappij waar je een briefje van de dokter moet tonen om duidelijk te maken dat je de waarheid spreekt? Of wil je je zelf ziek kunnen melden? Als dokter wil ik iedereen vrij kunnen ontvangen – ook als ik het op persoonlijk vlak totaal niet met ze eens ben. En dan wil ik niet dat ik ook degene ben die voor iemand gaat beoordelen of hij of zij zijn rijbewijs moet inleveren, zijn studie tijdelijk stop mag, zetten, of wel of niet een mondkapje op moet… Ik ben God niet, ik ben je huisarts.

    • Beste heer Schaap, hoe kunt u verklaren dat zoveel (huis)artsen handelen conform de richtlijnen van het RIVM inzake handgels, mondkapjes? Terwijl wanneer zij hadden opgelet bij hun opleiding hoe immuniteit werkt zij zouden moeten weten dat niet de handgels en mondkapjes bijdragen aan een gezonde bevolking maar een goede levenswijze en zorgen voor je weerstand. Dat een supermarktmanager dat niet weet vind ik al vreemd, van een arts kan ik dat al helemaal niet begrijpen. Ik hoor van mensen dat huisartsen niet eens ontvankelijk zijn om over de coronakwestie te discussiëren met hun cliënten. Heeft u misschien een idee hoe dat komt?

 • Komen supermarkten nu misschien ook met speciale uurtjes voor niet-mondkapjes-dragers? Net zoals de kwetsbare groep dat heeft?

 • Doorgestuurd gekregen:
  [Doorgestuurd van Marianne]
  Ik heb vanmorgen contact gehad met het College Voor de Rechten van de Mens en het Antidiscriminatie bureau in Eindhoven over de mondkapjes
  Het weigeren van mensen zonder mondkapje omdat zij deze niet kunnen of mogen dragen is de toegang weigeren op grond van hun handicap
  Dit mag dus niet. Ook mag je niet geweigerd worden wanneer een winkel of bedrijf zich beroept op zijn/haar huisregels
  Ik wordt nog terug gebeld binnen 2 dagen door het Antidiscriminatie bureau voor plan van aanpak
  College voor de rechten van de Mens adviseert om mensen met klachten over de toegang weigeren bij winkels etc zoveel mogelijk te melden
  Het nummer is 030 888 83 88
  Nummer Antidiscriminatie bureau Eindhoven 040-219 35 04 kies optie 3

 • de link naar het artikel

  https://corona-nuchterheid.nl/?s=zonder+symptomen+niet+besmettelijk

  werkt niet . ik hem via de zoekfunctie moeten vinden

  verder uitstekende artikelen

 • De tekst van het uitzondering pasje is aangepast. Zie hier de link naar de juiste tekst vanuit de overheid.
  https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf

 • antoinet van den Oever

  Erg fijn om deze informatie te hebben , ik wil ook geen kapje dragen en voel me gesteund hierdoor .
  Ik ben een christen en weet dat het offer van jezus en zijn vergoten bloed mij nu nog steeds beschermd tegen de Corona en andere ziekten ,

  • als er geen uitweg meer lijkt, vader god maakt een weg voor jou, er zal altijd eten en drinken zijn.
   macarada is van de duivel en valt onder de katogrie witchcraft. vertrouw op god.amen

  • Beste mensen,
   Ik denk er precies zo over. Er is maar een middel tegen corona en dat is het geloof in Jezus Christus en Die gekruisigd. Maar dan komen we ook gelijk bij het grootste probleem van deze tijd: “We hebben in ons land God verlaten en daarvan plukken we nu de zure vruchten”. Het woord “bekering” moet weer een plaats krijgen in onze woordenboeken.

 • Er wordt in dit stuk voorgesteld om (alleen nog) online boodschappen te doen.
  Dit lijkt een logische oplossing ware het niet dat op deze wijze nóg makkelijker te volgen is welke handelingen ieder uitvoert, zelfs tot in de koelkast.
  Verder wijzen veel signalen erop dat fysieke geldstromen zullen worden uitgebannen.
  Digitaal geld is een controlemiddel.
  Mijn tips: pin bij een geldautomaat en betaal contant in winkels. Koop zo min mogelijk online en ga naar de markt en de plaatselijke kleine ondernemer.

 • Roelof van Beijnum

  Beste mensen,

  Het mondkapje dragen is inderdaad haast niet om te zeilen. Daarom hebben wij een prachtig mondkapje uitgevonden waarmee je goed kan ademen. Voor meer informatie en foto’s stuur vrijblijvend een bericht naar van.beijnum.roelof@gmail.com. Opbrengst is voor iemand in de ziektewet die zich zo probeert in te zetten voor de maatschappij.

  Met vriendelijke groet,
  Roelof

 • Sjaak Oosterman

  Ik constateer dat huisarts David Schaap niet reageert op de vragen van Admin. Ik kreeg gewoon een briefje van mijn huisarts en hij is ook God niet maar wel een redelijk denkende arts!

 • Ik heb een vraag over het volgende: ik woon in een “hofje” , van een stichting dus, in Amsterdam. Het is een soort van flatgebouw waarin 30 mensen in een eigen woonruimte wonen.
  Nu hangen er opeens bij de ingang ( je moet dus echt je eigen huissleutel gebruiken om toegang van de straat tot de centrale hal met trap en lift te krijgen) een paar A4 tjes uitgeprint met o.a. de regel dat een mondkapje verplicht is.
  Ik vraag me werkelijk af, is dit wel een publieke binnenruimte ( dus alleen toegankelijk met je eigen huissleutel)??
  Kan ik me daar op beroepen ingeval ik lastig gevallen wordt door medebewoners ( wat nu herhaaldelijk gebeurt) of de beheerder die 1 x per week aanwezig is?
  Heel graag informatie daarover want ik ga echt nooit en en nimmer zo’n raar ding op mijn hoofd aantrekken.

  • Beste Christina, het lijkt mij dat het niet anders kan zijn dan dit hofje GEEN publieke ruimte is. Immers, je hebt een sleutel nodig om er te komen. Iemand die er niet woont heeft geen toestemming in die gezamenlijke ruimte te zijn. Wel kan de eigenaar voorschriften hanteren. Dat zou hij moeten doen voordat je er komt wonen. Het lijkt me niet redelijk en billijk dat je tijdens een lopende overeenkomst unilateraal de regels verandert. De vraag is van wie de A4-tjes afkomstig zijn. Als ze van medebewoners zijn, dan kun je de eigenaar, de stichting, verzoeken die papiertjes weg te halen. Zijn ze door de stichting opgehangen, dan moet je in overleg treden met die stichting op grond waarvan ze dat daar ophangen. Kom je er niet uit, dan is rechtsbijstand een optie, als je die hebt.
   Ik weet niet wat je met lastig gevallen bedoelt, als het alleen verbaal is en verder niet dreigend, dan kun je besluiten er verder niet op in te gaan, of verzoeken dat de klagers zich maar bij de stichting moeten melden. En verder stoïcijns zonder mondkapje je ding doen. Is mij tot nu ook overal nog gelukt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

 • In 2014 heeft de voorzieningenrechter van Amsterdam bepaald dat een winkel geen publieke ruimte is.

  Dus daarmee zou de mondkapjesverplichting niet meer op gaan in winkels.

  Zie uitspraak :

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:5688

 • In oa. de AH zie ik af en toe winkelbezoekers zonder mondkapje op. Valt mij op dat wanneer ik boodschappen doe rond 21:00 u. dan minder mondkapjes. Ook de teamleider van de werknemers aldaar had een mondkapje op 1 oor hangen en dus niet meer op. Ook vakkenvullers waren relaxter met de mondkapjes door deze van de neus afgehaald te hebben. Mijn aanname is, omdat er zo weinig klanten in de AH rond 21:00 u. nog aanwezig zijn, dat ze wat relaxter met de regels worden. Ik vindt het best. Die jongelui moeten urenland het mondkapje op hebben terwijl dit heel erg slecht voor ze is, en dat is natuurlijk ook iets dat mee zal spelen in het vrij willen maken van de neus om normaal te kunnen ademen.

  Mijn advies: mensen lijken niet op te vallen als iemand met mondkapje zijn neus heeft vrijgemaakt, of er wordt niet op ingegaan. Misschien weten mensen onbewust dat het allemaal over-the-top is, maar zijn ze als brave burgers bang voor boetes of om aangesproken te worden, niet wetende hoe zij zichzelf duidelijk kunnen verdedigen?

  Bedankt voor deze website. Ik hoop dat heel veel mensen de flyers bestellen om deze in hun eigen straat te verspreiden.

  Je kan er wel van uitgaan, wanneer deze covid-19 perikelen voorbij zijn, dat de draconische maatregelen gehanthaafd zullen blijven, mark my words. Het is niet voor niets dat deze hele pandemie uitgepland stond jaren geleden in een schrijven van het Rockefeller institutuut.

 • Helaas zijn er teveel mensen die vooral een complottheorie najagen, ipv alleen maar het niet eens zijn met de regels, is niet bepaalt toeval denk ik. Zoals ook weer door onze Mike. Hij roept iets over Rockefeller instituut dat in een rapport over een compleet ander onderwerp 4 scenarios beschrijft waarvan er 1 een heel klein beetje wat raakvlakken lijkt te hebben, en men gaat zelfs geloven dat zoiets gaat gebeuren want roept deze beste meneer dat de “draconische” maatregelen gehandhaafd blijven. Misschien gelooft hij ook wel in de deep state en de new world order. Heb je misschien ook al je huis verkocht want straks gaat de overheid alle eigendommen van mensen overnemen. Waarom hou je het niet gewoon op dat je regels vervelend vindt. Dan ga je ook nog eens flyers kopen en verspreiden waar gewoon leugens in staan. Je wilt de overheid niet geloven, maar iets wat hier op staat neem je meteen maar aan alsof het DE waarheid is. DAT is pas waanzin.

  • Beste Joppie, heb je ook nog inhoudelijke tegenargumenten, kun je ook nog iets gefundeerd weerleggen of ben je het er alleen maar niet mee eens met wat er op deze website staat. Ik zou zeggen, raadpleeg eens wat bronnen op deze site. Er staan er genoeg.

  • @Joppie Tegenwoordig is het toepassen van het label ‘complottheorie’ een manier geworden om iemand ermee te beledigen, of om iemand af te schilderen als een dwaas, of om iemand’s gepresenteerde informatie inhoudelijk als niet-serieus-te-nemen te bestempelen. Het wordt al te vaak toegepast als label door mensen die niet inhoudelijk in kunnen gaan op de materie, maar er psychologisch niet mee om kunnen gaan, of de inhoud nu waar is of niet doet er dan niet toe. Je zegt er in principe niets intelligents mee, je brengt er niets mee op de tafel, en het betuigd van een onkunde om een debat aan te kunnen gaan over een bepaald onderwerp.

   Het gehele woord ‘complottheorie’ kan ook tot complottheorie bestempeld worden, maar dat is een weg die in mijn ogen net zo dwaas is, het komt op niets uit als we geen debat kunnen voeren.

 • Haha, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar wel, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORDT ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

 • Haha, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar wel, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORDT ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

 • Haha, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar wel, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORD ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

 • Weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar wel, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORDT ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

 • Oh nee, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar wel, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORDT ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

 • Zucht, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar wel, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORDT ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

 • Ach, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORDT ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

 • Hihi, weer zo’n website waar als je een tegengeluid laat horen je reactie wordt verwijderd! Bang dat andere mensen toch inzien dat hier vooral onzin wordt verkocht!! Blijkbaar, want samenzweringstheorieen mogen gewoon ongecensureerd blijven staan, en waarheden worden verborgen!! MENSEN WORD ECHT WAKKER, DEZE SITE IS NIET HET ANTWOORD

  • Nu lach jij nog maar je zult raar staan te kijken dat deze jongen op school van 13 jaar overleed aan een mondkapje dus hou op met die domme grapjes van je want je bent echt niet lollig ik meen het serieus

  • Je kraamt alleen maar onzin uit. Je weet niet beter zullen we maar zeggen. En als je ooit wél beter weet is het waarschijnlijk te laat. Sluit alle ramen en deuren en blijf met je mondkapje op gewoon thuis.

 • Beste admin, als je dan gewoon mijn bericht niet wilt verwijderen, hoef ik het er niet weer op te zetten. Ik heb toch iets geroepen TEGEN complottheorieen? Is dat geen tegenargument, ipv alleen maar het ergens niet mee eens zijn. Dat kan toch ook gewoon? Mensen zijn het ergens niet mee eens, en komen dan met allerlei onzintheorieen aanzetten en maken daarmee juist weer mensen onnodig bang. Dat is wat ik ermee wilde zeggen, misschien kan jij als je dit wel serieus neemt als admin zijnde een stelling nemen tegen dat soort onzin en alleen maar je feiten publiceren. En dat verbaast je misschien, maar ik doe raadplegen van bronnen, ook als die een ander geluid hebben, anders was ik toch ook niet hier? Wat mij daar dus gewoon mee opvalt is dat mensen de overheid niet geloven, maar wel iemand die ze verder niet kennen, nauwelijks weten wat zijn/haar achtergrond is en wat die persoon zegt als waarheid aannemen en nog harder tegen de overheid, de media en weet ik het allemaal aan gaan schoppen. Iemand roept iets over een filantropische instelling (Rockefeller) en men gelooft dat en verwijst er zelfs naar. Want die “waarheid” is dan geloofwaardiger dan wat de overheid roept. Daar probeer ik dan weer iets tegen te doen.

 • binnen de bedrijfsregels wordt de uitzondering van het niet dragen van mondkapjes niet begripvol behandeld het geeft ook een vorm van discriminatie mondkapjes plicht maar dat wil mijn bedrijf niet accepteren! Want er zijn gewoon mensen met zuurstofgebrek die geen mondkapje kunnen accepteren want dat is niet goed voor hun ademhaling en in een mondkap zitten kleine gaatjes Dus dat betekent dat je alsnog de lucht kan inademen binnen het gebouw dus ziek wordt je toch wel Waarom wordt dat niet kenbaar gemaakt het wordt toch iedere keer tegengehouden door de media!

 • bovendien het tonen van uitzondering pasjes wordt niet geaccepteerd er moeten gewoon echt de plastic pasjes worden gedrukt die makkelijk mee te nemen zijn daar moet een bedrijf voor zorgen anders wordt het straks lastig in de winkel om aan te tonen dat je met medische reden geen mondkapje kan dragen vervolgens zal de politie toch boetes uitdelen want kijk maar eens wat er in Zwolle is gebeurd Daar zijn 15 mensen al beboet!

 • Ik krijg de overheid niet overtuigd dat het mondkapje niet beschermt tegen het verspreiden van het virus en het kan discriminatie en sociale uitsluiting veroorzaken maar dat wordt gewoon niet gelooft ze blijven koppig en eigenwijs doordrammen, deze mondkapjes plicht werd op school ook niet goed gebruikt want een jongen van 13 jaar is om het leven gekomen door het mondkapje omdat hij aangaf dat hij het niet op kon maar er wordt geen actie ondernomen want ze gaan toch maar koppig door met het verplichte van mondkapjes zonder ben ermee na te denken dat er slachtoffers vallen die gewoon niet tegen het mondkapje dragen kunnen de hele dag met een mondkapje op je mond lopen is niet gezond en het is slecht voor je gebit ook nog

 • Hallo Joppie, nou ik dan ook maar een reaktie, want je gooit alleen maar met modder en komt inderdaad niet met voorbeelden van waar deze website dan verkeerde informatie geeft.
  Om je alvast een voorbeeld te geven waar de overheid en de media verkeerd handelen het volgende:
  Vanaf het begin gebruikt de hele wereld en dus ook Nederland de PCR test om een besmetting van een virus zoals covid19 aan te tonen.
  Ondanks veel protesten van wetenschappers zoals vir,ologen, dat de test niet geschikt is om een virus besmetting aan te tonen, is onze overheid er gewoon mee doorgegaan.
  Nu komt van Marion Koopmans(van het Outbreak Management Team) het opzienbarende bericht dat de test inderdaad niet werkt om een virusbesmetting aan te tonen!
  En dit is geheel in overeenstemming met de maker van de test, Kary Mullis.
  En toch gaat de overheid door met die test en toch blijven de media angst aanjagen met besmettingscijfers.
  En dit is maar 1 voorbeeld van wat er daadwerkelijk niet klopt aan het hele beleid voor Corona.

  Dus Joppie, ik nodig je uit om hier inhoudelijk op te reageren en aub niet weer met bagger gooien, want daarmee toon je je eigen ongelijk aan.

 • In het stuk wordt gesproken dat een winkel huisregels mag hebben die dan toch weer een mindkap verplichten.
  Maar mag dat zomaar? Kan een winkel je dwingen een bepaald kledingstuk te dragen? Dat je (als huisregel) verplicht eeen winkelmandje moet nemen nogal wat anders dan dat ik verplicht wordt een bepaald kledingstuk te dragen?
  En als ik dat niet wil, mogen ze je dan op die grond weigeren?
  Het lijkt me nogal een vorm van discriminatie: er wordt onderscheid gemaakt op het wel of niet dragen van een bepaald kledingstuk. Een kledingstuk dat ik (vanuit mijn overtuiging) niet wil dragen.
  Mag ik op grond van een overtuiging geweigerd worden?

  • Beste Gertjan, als eigenaar van een gebouw of terrein mag je eisen stellen aan je bezoek. Het is privaat eigendom en de eigenaar beslist. Dat kan om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen dragen of een helm. Maar ook voor de gelegenheid bijvoorbeeld dat iedereen in galakostuum verschijnt. Wat niet mag is het weigeren of verplichten van een hoofddoekje, want dat is een religieus kenmerk en dan discrimineer je op grond van religie. Daar ligt wel een grens. Als je aan de rechter kan uitleggen dat mondkapjesplicht discriminatie is op grond van bijvoorbeeld een handicap of een ideologie dan mag een gebouweigenaar geen mondkapjesplicht instellen. En anders mag hij dat gewoon.

 • Beste Joppie,
  je wijze van reactie is gewoon in slecht Nederlands: bullshit.
  Als je gewoon mens bent en niet weet wat dat is, lees eens “On Bullshit” van Harry Frankfurt (2005) [Princeton University Press]
  Kom dan opnieuw met een reactie.

 • Ook zonder ‘complottheorien’ is het aantoonbaar dat de mondkapjesplicht tegen de grondwet in gaat. Zonder ‘complottheorien’ is het aantoonbaar dat het ‘vaccin’ onbetrouwbaar is, en niet geforceerd mag worden, dat gaat namelijk tegen onze rechten van de mens in. Zonder ‘complottheorien’ is het aantoonbaar dat mondkapjes ongezond zijn, met uitdrukkelijk grote gevolgen voor kinderen (die hebben drie maal zoveel zuurstof nodig dan volwassenen).

  Deze website is geweldig! Bedankt. Geen ‘complottheorien’ nodig zelfs, dus kan het ook niet daarop aangevallen worden.

 • Misschien ten overvloede: Zie https://www.aier.org/article/closing-restaurants-is-unscientific-and-dangerous/ Gezien de hardnekkigheid bij het RIVM c.s. geen overbodige luxe het nog eens te lezen.

 • NOEL Erik KNAEPEN

  Betaling ontvangen 5uc

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *