DE SPOEDWET IS TOTAAL ILLEGAAL

Waar we al maanden voor vreesden is gewoon gebeurd. De spoedwet is aangenomen. Daarmee is het een feit: Nederland is een dictatuur. Daar zijn de meningen over verdeeld, is een zin die ik de laatste tijd van heel veel deugmensen te horen krijg. Mijn standaard antwoord is dan, ja maar de feiten niet. Als je kijkt naar de definitie van een dictatuur (een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon of een kleine groep berust) en je kijkt naar de inhoud van de Spoedwet, dan is Nederland gewoon een dictatuur. Er staan alleen maar machtsmiddelen in vermomd onder het eufemisme ‘bij ministeriële regeling’ en na goedkeuring, nu dus, staat het parlement hiervoor buitenspel. Rechten van de burger zijn in de Spoedwet ver te zoeken. Of de wet wel of niet democratisch tot stand is gekomen, doet niks af aan het feit dat we met de Spoedwet in een dictatuur zijn beland.

Rechtschapen deugmensen zullen zeggen, dat de wet op democratische wijze tot stand is gekomen. Welnu dat is niet zo, dat lijkt alleen maar zo. De Spoedwet is totaal illegaal. Dat zit hem in de aard en inhoud van de wet als ook in het hele totstandkomingsproces van de wet.

Om te beginnen de aard en de inhoud. De wet heet tijdelijk te zijn maar is onbeperkt te verlengen. Let maar op, de minister gaat standaard iedere keer verlengen. Hij verlengt alleen als het nodig, maar hij is zelf degene die bepaalt of het nodig is, hoeft hij niet mee langs het parlement. Dus is er niks tijdelijks aan, het is dus permanent. De wet bevat talloze artikelen die totaal in strijd zijn met grondrechten en met internationale verdragen. De parlementen hebben er mee ingestemd omdat het te rechtvaardigen is dat in bepaalde noodsituaties, een eng virus bijvoorbeeld, even een paar draconische maatregelen genomen moeten kunnen worden, om de gezondheid van de bevolking te beschermen. Voor het algemeen belang moet het maar even, zo is de gedachte geweest. Maar zo zal dat in de praktijk niet gaan, verlenging van de wet wordt een standaard routine.

Om even een indruk te krijgen wat de wet in de praktijk in zal houden leze men de uiteenzettingen van Klara, in het artikel ‘Spoedwet is moordcontract‘. Je huis wordt een gevangenis, een burger is een voorwaardelijke gevangene, er komt een klassenmaatschappij, je kinderen zijn niet meer van jou, je huis is niet meer van jou, je lichaam is niet meer van jou, daten kan niet meer, cultuur beoefenen is bijna onmogelijk. En ga nog maar even zo door. Geloof je het niet? Lees de Spoedwet goed en vertaal hem naar de praktijk. Dat is voor de meeste mensen te moeilijk en het is ook niet voor te stellen dat de regering en het parlement dit ons aan willen doen. Daarmee is deze tekst van Klara, die wel goed te begrijpen is voor de meeste mensen niet te geloven. Maar we gaan het mee maken, sterker nog we maken het eigenlijk al mee. En nog vinden veel mensen het wel OK zo. Hoe is het mógelijk!?

En dan komen we bij de tweede reden waarom de Spoedwet hartstikke illegaal is. De eerste reden is dus de strijdigheid met grondrechten en internationale verdragen, en natuurlijk ook met ethische en morele normen. De tweede reden is het totstandkomingsproces van de Spoedwet. Welbeschouwd zou geen enkel weldenkend mens met zo’n wet instemmen. Een weldenkend mens zou dit zichzelf niet willen aandoen. Een weldenkende parlementariër zou dit zijn kiezers ook niet willen aandoen, al was het maar omdat hij of zij normaal gesproken herkozen wil worden. Waarom er in de twee parlementen toch een meerderheid voor te vinden is, moet aan de omstandigheden gezocht worden. Maar laten we wel wezen, dit is niet meer goed te praten.

Het totstandkomingsproces van de wet. Dat is een hele lange weg geweest. Daar gaan we niet helemaal doorheen. Maar een aantal elementen zijn evident en essentieel. Die gaan we wel even kort uiteenzetten.

Om te beginnen is er een ongrondwettelijk gebruik in de gangbare politieke cultuur geslopen en dat heet partijdiscipline, ook wel fractiediscipline. Niemand vindt dat raar kennelijk, er is ook wel wat voor te zeggen, anders wordt regeren lastiger als je niet weet of je de coalitie meekrijgt. Maar zo hoort het niet. Een parlementariër hoort te stemmen zonder last en ruggespraak. Dat dat niet gebeurt komt omdat de partijtop mensen op een kieslijst zet en die mensen zouden op eigen kracht vaak nooit gekozen worden. Willen ze op de kieslijst blijven, dan moeten ze wel op de gewenste manier stemmen. Anders doen ze niet meer mee. Dat is dus de eerste reden waarom het in strijd is met de grondwet, al geldt dit eigenlijk ook voor andere wetten. Maar er is natuurlijk meer.

De belangrijkste reden waarom de Spoedwet illegaal is, is omdat de minister, en eigenlijk het hele kabinet, de kamers verkeerd voorlicht. Dat is een hoofdzonde. Motie van wantrouwen, aftreden, wegwezen. Dat is de gangbare procedure. Maar hier hebben de kamers niet eens door dat ze verkeerd zijn voorgelicht. Nee natuurlijk niet, de hele maatschappij wordt verkeerd voorgelicht. De heersende klasse heeft haar eigen werkelijkheid en waarheid geschapen.

Kan het zijn dat parlementsleden zijn omgekocht? In theorie kan dat, maar het zit waarschijnlijk anders. Dit hele proces is al heel lang aan de gang. Veel waarschijnlijker is het daarom dat vroegtijdig de geschikte, gedisciplineerde gasten naar voren zijn geschoven die zo braaf zijn netjes in de pas te lopen met de machthebbers en daar steeds netjes voor beloond worden. En ze worden natuurlijk ook gedrilld en getraind in het uitdragen van het politieke correctieve narratief. Ze zijn er zelf onderdeel van geworden. Ze zijn zelf onderdeel van het probleem geworden. En dit heet in Nederland democratie.

Maar democratie is volgens mij toch wat anders dan na gekozen te zijn 4 jaar lang schijt hebben aan de kiezer. We kunnen wel zeggen dit hele corona gedoe in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Nee dat klopt. Niemand kon weten, bijna niemand dan, dat er een corona crisis zou komen. Geen enkele kiezer kon weten hoe parlementariërs daar mee zouden omgaan. Stemmen is een kwestie van vertrouwen. Voor velen is het vertrouwen in de politiek helemaal weg. Maar voor sommigen nog steeds niet.

En dat brengt ons bij de volgende reden waarom de Spoedwet illegaal is. Demagogie. Er is sprake van een wederzijds belang tussen overheid en media. De overheid wil haar doelen bereiken en heeft daar de media voor nodig. De media ontlenen voor een belangrijk deel hun bestaansrecht aan de overheid, namelijk geld. Bovendien hebben media ook macht om de politiek vorm te geven. Nu gaat het om demagogie. De overheid en de media zetten een zodanig verhaal neer, een narratief, dat iedereen het gelooft en waardoor ze zelf hun machtspositie kunnen behouden en zelfs versterken. Dat doen ze vooral met angst en leugens. Met angst kun je met de bevolking doen wat je wilt. O alsjeblieft overheid, bescherm ons, pak desnoods al onze vrijheden af, als we maar veilig zijn. Nou dat wordt dan geregeld. Maar daar moeten ze dan wel een heleboel leugens voor verkopen. Met leugens is het zo dat wanneer het maar vaak genoeg wordt herhaald, en dan ook nog van verschillende kanten, dat die leugens dan vanzelf waarheid worden. Mondkapjes helpen tegen een virus, en er zijn heel veel besmettingen iedere dag weer en dat is heel eng allemaal. Dat is heden ten dage de werkelijkheid. De perceptie van de waarheid. De waarheid is dus kennelijk de mening van de meerderheid.

Is demagogie strafbaar? Het is misleiding en bedrog. Ik ben geen jurist, maar wanneer er bewust misleiding en bedrog wordt gepleegd, iemand daar voordeel bij heeft ten koste van iemand anders, dan lijkt het me dat dit thuis hoort in het strafrecht. Dat kan niet anders. Wanneer je de feiten kent over het coronavirus en over het gedrag van media en overheid, dat is het duidelijk: de overheid heef samen met de media de burgers, de kiezers misleid en bedrogen. En het heeft ook de parlementsleden bedrogen. Hartstikke strafbaar. Maar zo is wel die Spoedwet tot stand gekomen. Hartstikke illegaal dus die wet.

Er is nog een andere reden waarom de Spoedwet illegaal is. In mijn blog ‘Hoogverraad‘ toon ik aan dat de Nederlandse regering wordt aangestuurd door buitenlandse machten. Dat is landsverraad of ook wel hoogverraad. Dit is onverenigbaar met iedere vorm van democratie. De regering en het parlement dienen uitsluitend maar dan ook echt uitsluitend hun eigen bevolking. Ook al komt het begrip hoogverraad in het Nederlands recht niet voor, het kan niet zo zijn dat de overheid zijn oren laat hangen naar een buitenlandse partij, zeker niet ten koste van haar eigen burgers. Maar dat is wel wat er gebeurt. Nog een reden dus waarom die Spoedwet dus hartstikke illegaal is.

Het is nu dus realiteit dat we een onder een dictatoriaal regime leven. Het dringt nog niet tot iedereen door. Velen zien het niet als dictatoriaal maar als even tijdelijk allemaal even afzien en dan kunnen we dadelijk weer terug naar normaal. Maar dat gaat niet gebeuren. Het duurt toch nog weer even langer. Ja het virus is nog steeds onder ons, en dat komt door al die complotgekkies die zich niet aan de regels houden, ja natuurlijk.

Hier zijn we dus nog niet van af. Maar op een dag is het over. Geen enkele dictatuur is voor altijd. Het stort van zelf een keer in elkaar want leugens komen altijd een keer uit. De vraag is, hoe lang gaat het duren en hoeveel leed moet er worden geleden. En wat was jouw rol in dit verhaal. Was je te bang en verlamd om de situatie goed te kunnen inschatten? Was je een hardnekkige conformdenker die kritische mensen uitsloot? Was je onderdeel van het probleem of was je een strijder voor de vrijheid die samen met medestrijders streed om weer uit deze klote situatie te komen?

Wat was jouw rol? Wat ís jouw rol? Het speelt vandaag. Je hebt invloed. Iedereen kan het verschil maken. We hebben altijd de keuze om mee te werken of er tegen in te gaan. De makkelijkste keuze is niet altijd beste. Dat geldt hier zeker. Maar op een dag komt er een afrekening. Alleen duurt het met die Spoedwet wel wat langer.

20 reacties

  • Erno Kersbergen

   We kunnen allemaal wel heel goed roepen dat dit vreselijk is (kenners zagen dit jaren geleden al aankomen) maar waarom is er niet een groep mensen die de overheid een proces aandoet? Als we er echt zo wakker van liggen waarom verenigen we onze krachten niet? Een paar goede advocaten erop, crowd funded. Of zie ik iets over het hoofd, is er al zo’n initiatief?

   • Oja er zijn genoeg intatiatieven tegen de geweldplegers Artsen voor waarheid, Viruswaanzin, die duitse advocaat waar ik de naam even niet meer van weet, Bond tegen Overheidszaken. Deze genoemden gaan allemaal naar het Internationale tribunaal.

 • 29 okt 20
  En hoe zit het met De Raad van State? Daar hoor ik niets over. Die horen wetten te controleren.
  Google maar naar Raad van State. Daarna komt De Koning met zijn handtekening of niet.
  Hij heeft bij eed gezworen ons land te dienen en onze vrijheid te waarborgen.
  Heeft de Koning nu slapeloze nachten ? De bal ligt bij hem, of bezwijkt hij onder de enorme druk?
  En wanneer moet hij uiterlijk getekend hebben? Vandaag, morgen of volgende week? En waarom horen wij daar niets over? Bijv: Beste burgers wij zijn een dictatuur. De koning heeft gisteren getekend.. Iedere burger ontvangt een brief.. Het ga u goed..
  Echter de meeste mensen beseffen niet in welke fuik we zijn beland, en dat was precies de bedoeling .

  • Wat ik begrepen heb gaat de koning morgen tekenen. De Koning moet tekenen, als hij niet tekent, dan laat hij zijn persoonlijke mening blijken en “dat past niet in een democratie”. De koning vindt het allemaal prima. De koning ligt er echt niet wakker van, dat de horeca naar de klote gaat, hij zal er geen pilsje minder om drinken. De koning interesseert het niet dat bejaarden wegkwijnen, de koning interesseert het niet dat mensen niet kunnen daten, dat mensen gezondheidsschade oplopen als gevolg van langdurig gebruik van die onzinnige mondkapjes. Anders zou hij wel weigeren te tekenen. Desnoods stapt hij op, omdat hij niet wil meewerken aan deze dictatuur. Maar dat gaat hij niet doen, hij hoort bij de kliek, niet bij het volk. Hij zou toch beter moeten weten, heeft geschiedenis gestudeerd, als hij opgelet had, dan wist hij hoe dictaturen ontstaan. Maar zoals dat bij de meeste mensen kennelijk gaat die een hogere positie bekleden, ze hebben belang bij het in stand houden van het politiek correcte narratief. Wat moet hij dan, als hij aftreedt? Dan moet hij gaan werken.

 • Koning Boudewijn België (overleden) heeft ooit een wet niet getekend ivm abortus
  en Koningin Juliana ivm een executie.

  En…Heeft de Koning op de 30 e oktober idd getekend?? Het volk, de samenleving weet van niets.

  Dus u zegt dat een koning altijd MOET TEKENEN.
  dus geen vrijheid om al dan niet je handtekening te zetten?

  NB Mordechai Krispijn van Virus Waarheid heeft onlangs via video boodschap ook de koning opgeroepen niet te tekenen
  Citaat koning: Wij mogen niet wegkijken. Democratie waarborgen etc 4 mei 20.
  Ik heb de koning een brief geschreven op 15 juli j.l. Officieel ingenomen aan Paleistuin Noordeinde door marechaussee en bevestigd en antwoord van minister Hugo de Jonge.
  In dat antwoord staat duidelijk dat de spoed- wet op die datum al dicht getimmerd was…..

 • Margriet Tan-Teeuwen

  Voor mij is het mijn koning niet meer. Van hem zou ik zeker verwachten : Een man ,een man, een woord, een woord!

 • Margriet Tan-Teeuwen

  Zie boven

 • Helaas mensen, de ‘koning’ heeft op 28 oktober al getekend en de Raad van Staate inmiddels ook ingestemd.
  Welkom in de officiële dictatuur Nederland

  • In deze bijzondere tijd zien we precies waar alle uitdagingen liggen en hoe er met het Nederlandse volk wordt omgegaan. Ik ben erg geschrokken van de uitlatingen die gedaan worden, hoe een George Soros zich in onze levens mengt, Bill Gates. Wat moeten die lui? En waarom zie ik onze politiek met deze mensen omgaan. Dat er vuile verhalen aan deze mensen kleven is bekend. En waarom onze (integere?) politiek zich inlaat met dit soort mensen, zegt mij genoeg. Ik ben alle vertrouwen kwijt in onze politiek en zogenaamde volksvertegenwoordigers in hun gouden kooien. Als ze het volk lief hebben, laten ze het volk ook keuzes maken. Ollongren heeft ons laatste restje inspraak al afgepakt (raadgevend referendum) en waarom vinden wij dat eigenlijk goed? Wij hebben een ander (eerlijk) systeem nodig. Dit is rot en in mijn ogen corrupt.

 • De vrouw van de koning kwam toch uit een land waar het een dictatuur was/is. Ze zouden beter kunnen weten toch?

  • Zij had er als dochter van toch geen last van? Dus dan interesseert het haar ook niet. Onder haar vader zijn veel mensen zomaar verdwenen, heeft ze daar ooit afstand van gedaan? Zo niet, het kan me ontgaan zijn, gaat ze uitsluitend voor eigen gewin.

   • De koning heeft nooit trouw gezworen aan de bevolking. De koning heeft trouw gezworen aan de kroon: Ik zal handhaven. En de ministers hebben trouw gezworen aan de koning!!!

 • Leendert Jassies

  Leendert Jassies
  zijn vrouw komt uit dictatuur en zouden moeten weten dat Nederland geen dictatuur land mag zijn want daarmee is de vrijheid niet meer gewaarborgd

 • Maurits Campert

  Vigeert de door u voorgestelde doktersverklaring ook nog na 1 december?

 • Vigeert de door u voorgestelde doktersverklaring ook nog na 1 december?

 • Lees ook eens Gezond Verstand, daarin staan de ware feiten en het is een intelligent blad. Er zijn inmiddels 4 nummers verschene (ik heb geen commercieel belang). Dat de regering dit blad wil censureren, evenals de berichten van vele onafhankelijke artsen en wetenschappers, zegt genoeg. Het volk mag alleen de “waarheid” van de staat horen. Die “waarheid” die nergens op feiten is gebaseerd. Kritische en dissidente meningen die wel goed en feitelijk onderbouwd zijn, worden verboden. Het enige wat nog ontbreekt is dat dissidenten worden opgepakt en opgesloten. Doet dit je ergens aan denken? De dictatuur in China bijv? De overheid is al lang bezig in een strijd tegen wat zij als “nep nieuws” betitelen. Het ironische is dat de overheid zelf de grootste producent van nepnieuws is. Wat wordt er allemaal verzwegen? Het boek “Nepnieuws Explosie” van Tabe Bergman toont aan hoe de werkelijkheid vervormd wordt weergegeven in de reguliere media. Het boek werd aan alle kanten doodgezwegen. Maar als je de werkelijke feiten wilt, lees dan zeker dit boek. Het is hoog tijd dat het volk massaal gaat protesteren. Had iemand zich in 1930 kunnen voorstellen dat Hitler concentratiekampen aan het voorbereiden was om miljoenen joodse landgenoten te vergassen? En toch was het een feit. Ook vandaag zijn er ontwikkelingen gaande die het daglicht niet kunnen verdragen. Je hoeft alleen je ogen te openen.

 • Corona virus?! 30-11-2020
  Het corona virus verspreide zich door ons land.
  Vele mensen werden angstig, wat is er aan de hand.
  Begon met zoveel beelden (on) nodig op geslotenheid
  Over de verspreiding zo veel speculatie welke bevat(te) een waarheid.
  Was en is het nieuws uit andere werelddelen en  landen (soms)gecensureerd?
  Gaat het om, groot geld, macht gelijk, of zie ik het verkeerd?
  Is het (gewoon) een virus dat bijna ieder mens bij zich draagt.
  Wat ons mag aanzetten tot zelf bezinning in wat en hoe de regering al van ons heeft gevraagt.
  Vanaf 1 december 2020 moeten wij onszelf letterlijk en figuurlijk de adem benemen.
  Door het verplichte mondkapjes beleid.
  Raken we nog verder onze vrije wil en identiteit kwijt.
  De verplichtingen benemen onze VRIJE WIL !!! Wettelijk moeten wij onze eigen adem (met virussen en bacteriële) maar slikken.
  Totdat wij ipv deel er allemaal in stikken.
  Willens en wetens krijgen ze ons door angst te zaaien op de knie.
  Worden wij steeds meer gedwongen allen als makke schaapjes in hokken te leven maar voor WAT of voor WIE?
  Echte REMEDIES kan en mg ik je geven.
  GOED voor JEZELF zorgen, LIEFDEVOL ZIJN, in EMPATHIE voor en met elkaar te LEVEN.
  Wat en wie is er voor jou belangrijker dan geld, macht en gelijk?
  Een ieder zijn eigen gezond (heid), verstand, leven, zoals ik ernaar kijk.
  Wie heeft het LEF om te LEVEN?
  Liefs, mama-tantejos

 • Met veel plezier dit artikel gelezen. Intressant om het eens van zo een kant te bekijken.

  Weet u allen waar dit allemaal op neer komt? Het bewijzen of het virus wel of niet bestaat. Daar ligt de sleutel. Tot alles, want alles wat er gebeurt hangt daar van af. Ik heb mijn eigen waarheid daarin al gevonden, namelijk dat er geen sprake is van een rondvliegend virus. Levende virussen bestaan niet. En dus kan een een ziekte als de griep en “corona” niet van mens op mens of dier op mens worden overgedragen. Hier ligt de bacterie Theory van Louis Pasteur ten grondslag, alle aannames over virussen komen hier vandaan. De andere theory, de terrein theory is ernstig onderbelicht. Daar ligt de sleutel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *