SPOEDWET IS MOORDCONTRACT EN EERSTE KAMER GAAT ZEKER OOK VOOR STEMMEN

Over twee dagen zijn we het haasje. Dan zal naar alle waarschijnlijkheid de Eerste Kamer ook voor de Spoedwet stemmen. Afgezwakt of niet, het blijft een moordcontract, met alleen maar plichten en restricties voor de burger, en vooral macht naar de overheid. Met Covid heeft het allemaal niks te maken. De wetsartikelen kun je vriendelijk uitleggen, dan doen ze nu ook om het door de kamer te krijgen. Maar wanneer ze van kracht zijn dan worden ze dwingend uitgelegd en zeggen ze, ja het staat er toch. Dan zijn we definitief een fascistische dictatuur. Draait dat maar weer eens terug.

Klara legt het op FB nog even duidelijk uit, waar we precies in worden geluist:

Ieder huis wordt een GEVANGENIS (58f lid 1 in combi met 58h lid 1).
Iedere Nederlander wordt een gevangene met VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING (58f lid 1 in combi met 58h lid 1).
We krijgen een KLASSE MAATSCHAPPIJ waarin sommige groepen en individuen meer ontheffingen krijgen dan anderen (rechten krijgt niemand) (58h lid 5 in combi met lid 1).
JE KINDEREN zijn je kinderen niet meer – met name voor mensen in vitale beroepen: er kunnen gedwongen opvangcentra worden gecreëerd waar dag en nacht, 7 dagen per week kinderen “opgevangen” zullen worden (58r lid 4).
Je huis is je huis niet meer: wanneer je thuis je beroep uitoefent – en dat geldt voor steeds meer mensen – wordt er ook ACHTER DE VOORDEUR gehandhaafd (58u lid 3b).
Je LICHAAM is je lichaam niet meer: er zijn VERPLICHTE “hygiëne maatregelen” – niet nader genoemd dus naar willekeur in te vullen en uit te breiden – en VERPLICHTE “beschermingsmiddelen”. Zo breed geformuleerd dat hier ook vaccins en genetische modificatie onder kunnen vallen (58j, lid 1a).
DATEN kan alleen nog in je eigen woning – kussen op straat is verboden tenzij je op hetzelfde adres woont (hoeveel date rapes gaat dit creëren??) )58f, lid 3a).
CULTUUR beoefenen of genieten wordt indirect VERBODEN (58g lid 1 en 2).
Politieke partijen kunnen niet meer samenkomen (58g lid 1 en 2)
Dit kan naar WILLEKEUR VAN DE MINISTER ingezet worden, er is niet meer dan een dreiging van pandemie of epidemie voor nodig, en een vaag doel om de epidemie te bestrijden (dat wordt nu ingevuld als dat er positieve PCR tests zijn, er wordt geen minimum grens aan genoemd, en iedereen weet dat die er altijd zullen zijn ) (58b)
Iedere ondernemer met een fysiek pand wordt een politie agent (58k en 58l, lid 1, 2, 3, 4).
Iedere onderneming kan op elk moment stil gelegd worden (58k en 58l, lid 1, 2, 3, 4).
Het recht op sporten, over het strand lopen, horeca bezoek, cultuur beoefenen, cultuur genieten, uitgaan vervalt. (zie boven).
Het is ONMOGELIJK OM TE STEMMEN wanneer de minister je niet ziet zitten: hoewel de stemlokalen vrij toegankelijk zijn, het verboden is je buitenshuis te begeven dus je kan niet bij het stemlokaal komen. Hier kunnen individuele en groepsgebonden uitzonderingen op gemaakt worden op basis van willekeurig door ministers vast te stellen voorwaarden. (zie bovenstaande, plus 58p, je mag ook niet per taxi).
De ontheffingen en ministeriële regelingen zijn volstrekt willekeurig. De wetenschappelijke grondslag en advisering door RIVM die nog in ontwerp 1 en 2 stonden, zijn vervallen – alleen voor het vast stellen van veilige afstand wordt RIVM nog genoemd als dat ze “gehoord” worden (58b en 58c).
Minister kan een semi permanente noodtoestand uitroepen waarin hij per decreet regeert.
VETO RECHT 2e KAMER IS EEN WASSEN NEUS: weliswaar kan de 2e Kamer binnen een week een veto uitoefenen, maar als die week voorbij is, kan de minister naar eigen goeddunken invulling geven aan de “ministeriële regeling” en heeft de Kamer het nakijken (58c lid 6).
Het vaststellen van de “veilige afstand” – 1,5m, 2, 10, 0 – gebeurd sowieso per decreet, daar heeft de 2e kamer geen veto over. De minister kan dit naar willekeur wijzigen (58f lid 2).
Het debat in de 2e Kamer verdwijnt (geen tijd voor, zie onder)
De 1e Kamer vervalt sowieso (58c)
De minister kan 2e Kamer overvallen met nieuwe regelingen en tot dan geheime feiten (de Minister heeft afgelopen tijd al herhaaldelijk van Staatsgeheim gebruik gemaakt) en dan binnen een week moet al dan niet veto worden uitgebracht. Bovendien mag de minister 2 dagen wachten met informatie doorsturen, dus 2e kamer heeft in feite slechts 5 dagen om tot een besluit te komen (58c lid 2).
Een veto kan bovendien slechts genomen worden als door een groep ter grootte van 1/3 van de aantal 2e Kamerleden een voorstel daartoe ingediend wordt. Dus in die feitelijk beschikbare 5 dagen moet:
#1 een groep gevormd worden ter grootte van 1/3 van aantal Kamerleden die samen tot een voorstel en argumentering komen EN#2 moet over dit voorstel worden gesprokenEN#3 moet dit voorstel aangenomen worden.
Dit is in de praktijk vrijwel onmogelijk, dus in de praktijk wordt er per ministerieel decreet geregeerd en is invloed van 2e Kamer een wassen neus (58c lid 2 en 4).
De rol van 2e Kamer om contact te hebben met achterban – de burgers – alsmede inspraak door de burgers verdwijnt, vanwege de korte periode van 5 dagen.
Bovendien kan de minister een volledige noodtoestand uitroepen en tijdens die noodtoestand regelingen uitvaardigen, die nooit meer terug gedraaid kunnen worden door de 2e Kamer.
De noodtoestand zelf kan met veto door 2e kamer worden terug gefloten, maar de ministeriële regelingen die tijdens die noodtoestand zijn uitgevaardigd niet.
De 1e Kamer, die de rol heeft om niet alleen door het oog van de waan van de dag te kijken maar ook op langere termijn, wordt volkomen uitgeschakeld.
De wet kan tot in het oneindige verlengd dan wel opnieuw afgekondigd worden, er is geen beperking aan opnieuw vaststellen en geen beperking aan aantal keren dat verlengd kan worden.
Besef je goed dat motivatie voor in werking treden niet meer nodig is in deze definitieve versie. Het verband met COVID-19 zit alleen nog in de naam van de wet, en een zeer breed geformuleerd doel en reikwijdte artikel.
Merk dan nog op dat het geven van zorg nergens vermeld wordt – de overheid is wel bevoegd tot verregaande inperkingen van zorg en vrijheid. Dit is een MOORDCONTRACT met voor de overheid alleen rechten, geen plichten.
Murphy’s Law zegt dat al deze dingen die zo uitgelegd KUNNEN worden, ooit zo uitgelegd ZULLEN worden. Jullie rol als 1e kamer is om dit lange termijn perspectief te zien.
We weten allen dat de wet haastwerk is geweest, er zijn zichtbaar het ene gat na het andere dicht getimmerd, en blijkbaar is het besef verloren van wat dit geheel voor onze democratie zou betekenen. Jullie taak om deze ramp te stoppen en aan te dringen op een meer doordacht voorstel. Er is nu geen acuut probleem, er zijn medicijnen en de sterfgevallen bedragen veel minder dan in het voorjaar. Wees wijs, denk verder dan corona, stem tegen.
Dank voor je aandacht.
dit ben ik ook als brief aan eerste kamer leden aan het sturen, doe je mee?
ik heb deze inleiding erbij gezet:
(en dit ben ik als brief aan eerste kamer leden aan het sturen):
Spoedwet & Murphy’s Law: dit is wat er allemaal fout kan gaan
Hallo,
ik vraag je dringend tegen de spoedwet te stemmen. Deze holt de democratie uit op alle niveaus: 1e kamer heeft geen invloed meer, invloed 2e kamer is een wassen neus (zie beneden), politieke partijen mogen niet meer samenkomen, burgers worden gevangenen met voorwaardelijke invrijheidsstellingen (zie beneden), en ga zo maar door.
De rol van de 1e kamer is nog meer dan bij de 2e kamer om niet alleen op de korte termijn te denken, maar ook op de lange termijn. Murphy’s Law zegt dat alles wat fout kan gaan, ooit fout zal gaan – wat kan er allemaal fout gaan met deze wet?
Uitkomst van mijn lezen van de geamendeerde versie van spoedwet, nu aangenomen door 2e kamer:

6 reacties

 • Thijs Jagtenberg

  Ongelooflijk.

  • Erno Kersbergen

   We kunnen allemaal wel heel goed roepen dat dit vreselijk is (kenners zagen dit jaren geleden al aankomen) maar waarom is er niet een groep mensen die de overheid een proces aandoet? Als we er echt zo wakker van liggen waarom verenigen we onze krachten niet? Een paar goede advocaten erop, crowd funded. Of zie ik iets over het hoofd, is er al zo’n initiatief?

   • Beste Erno, er zijn tot nu wel een aantal rechtszaken geweest, van Viruswaarheid, Bond tegen overheidszaken. Maar zij worden meestal in het ongelijk gesteld. Wat zegt dat over hun advocaten, wat zegt dat over de rechters?

 • Het meest bizarre is dat de meeste mensen vanuit goed vertrouwen er vanuit gaan dat die vrij in te vullen ruimtes in deze wet niet ingezet zullen worden. Mij baart het juist zorgen dát die ruimte er is, dat staat lijnrecht tegenover een democratie.
  Dankjewel voor deze heldere uitleg.

 • Leendert Jassies

  Leendert Jassies
  dank u wel dat u ons voorlicht wat betreft de spoedwet ik zal hier nooit voor kiezen
  en deze regering in deze steunen

 • Ruim voor de uitbraak en bekendmaking van COVID-19, vanaf 2017 tot ver in 2018, heeft Nederland miljoenen COVID-19 Test Kits besteld en geimporteerd (zo ook vele andere landen, het gaat hier om een wereldwijd gecoordineerde actie). Sinds juli 2018 is tevens de optie om een volksstemming (referendum) te houden ons ontnomen (het lijkt erop dat dit ter voorbereiding was op de huidige en komende situatie). Sinds september 2020 ligt er wel een voorstel bij de Eerste Kamer – ingediend door SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak eind jan. 2019 – voor het invoeren van een correctief bindend referendum (dit zal er niet komen, want dat gaat in tegen de bedoeling om meer controle neer te leggen bij de machthebber(s) en minder bij het volk). Dus maw. onze inbreng is verminderd, onze vrijheid is verminderd, onze grondwettelijke rechten en mensenrechten worden langzamerhand opzij geschoven onder het mom van een ‘pandemie’ die geen pandemie is, en worden wij allen zometeen geforceerd om een onveilig en mogelijk DNA-wijzigend vaccin te nemen om nog mee te mogen doen aan deze maatschappij.

  Makke lammetjes.. wij zien niets, horen niets en zeggen niets, als volk, en zo is de optie daarvoor om het wel te doen ook weggenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *