DE CORONA TUSSENBALANS

Zo’n drie maanden worden we nu lastig gevallen met corona maatregelen. Er is in die drie maanden heel veel gebeurd. We zijn ook heel veel wijzer geworden, zeker de laatste weken hebben we toch inmiddels aardig goed door hoe gevaarlijk het coronavirus niet is. Er is heel veel goed nieuws.

Het beste goede nieuws is eigenlijk wel dat maandag 15 juni 2020, de dag des oordeels, zoals we twee blogs geleden betoogden, gaat uitwijzen dat grote samenkomsten niet gevaarlijk zijn en dat dus de lockdown opgeheven kan worden. Dat heeft de demonstratie op de Dam in Amsterdam nu na 14 dagen incubatietijd inmiddels wel uitgewezen. Volgens de redenering namelijk van de voorstanders van het coronavirus is het heel gevaarlijk om dichter dan anderhalve meter bij elkaar te staan, en al helemaal met heel veel mensen tegelijk. Grote menigtes zijn dus heel gevaarlijk. Welnu, de intensive cares zijn lager bezet dan ooit. De besmettingsaantallen, die nog steeds dagelijks door de propagandakranten worden gespuid zijn steeds op de vingers van één of twee handen te tellen. Oftewel, die grote menigte in Amsterdam heeft geen verschil gemaakt. Oftewel we kunnen nu weer terug naar het oude normaal.

Ook heel goed nieuws is dat het er naar uitziet dat het parlement zo goed als demissionair is. Hoe dat zo? In een persbericht van de Bond tegen Overheidszaken doen zij hierover verslag. Dat begint met: “Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn hun bevoegdheid om nieuwe besluiten te nemen kwijtgeraakt. Dit claimt de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die in buitengerechtelijke verklaringen het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. De Bond ging hiertoe over naar aanleiding van hun gedrag inzake ‘corona’.” Geen enkele parlementslid heeft gereageerd op de aangetekende persoonlijke brieven die de bond naar alle parlementsleden heeft gestuurd. “De Bond legde bloot dat de feitelijke grondslag onder de coronamaatregelen ontbreekt en eiste dat de parlementsleden hier consequenties aan zouden verbinden. Geen enkel parlementslid deed dit.” Op zich is dit plichtsverzuim natuurlijk heel slecht nieuws, maar het was al bekend. Het goede nieuws is dan dat het kabinet demissionair is en alleen lopende zaken mag afhandelen maar geen nieuwe ingrijpende wetten mag doorvoeren. De bond wil het alleen nog graag even door een rechter laten bekrachtigen.

En dan komen we bij het minder goede nieuws. Het lijkt er namelijk op dat beide goede nieuwsberichten helemaal niks zullen veranderen aan de verstikkende situatie waarin we zitten. Het is namelijk maar de vraag of er een rechter te vinden is die het aan durft om tegen het machtsblok te vonnissen, dan wel zelf onafhankelijk genoeg is, een niet-politiek correcte rechter, een niet-D66 rechter, een niet dwalende rechter, of juist wel maar dan de goede kant op. En het lijkt er ook op dat de dag des oordeels aan het merendeel in Nederland gewoon voorbij gaat. Aan het Amsterdams bestuur, aan het landelijk bestuur, de media, je hoort ze tot nu toe niet over de dag des oordeels, want dat past niet in hun agenda.

Als we nu een tussenbalans moeten opmaken, en dat doen we nu dan maar even, dan ziet het er niet best uit. Evalueert u even mee:

 • Covid 19 is zo goed als uitgeblust, maar de lockdown blijft voor een belangrijk deel gewoon gehandhaafd.
 • Het virus blijkt veel minder slachtoffers te hebben gemaakt dan vooraf voorspeld en veel minder dan de griep 2 jaar geleden.
 • Het virus blijkt ook veel minder besmettelijk dan waar ze ons voor hebben gewaarschuwd. Dat je het kunt overdragen zonder dat je symptomen hebt blijkt een grote leugen. Het risico is nihil.
 • De lockdown maatregelen genereren veel meer slachtoffers dan het virus zelf ooit zou kunnen.
 • De maatregelen om coronavirusbesmetting tegen te gaan, blijken in de meeste gevallen juist averechts te werken. Zelfs het tegen willen gaan van besmetting is eigenlijk niet de juiste weg. Vooral ouderen zijn hiervan het slachtoffer. Het effect van de maatregelen op ouderen is ronduit inhumaan. Het is niet ondenkbaar dat er opzet in het spel is.
 • Een goedkoop en effectief middel tegen het coronavirus, hydroxychloroquine in combinatie met zink, wordt stelselmatig in een verkeerd daglicht geplaatst en mag van de autoriteiten niet worden voorgeschreven, terwijl het bewezen is dat het werkt en de bijwerkingen zijn verwaarloosbaar.
 • De telling van het aantal coronadoden blijkt onbetrouwbaar en de regels daarvoor lijken door corruptie ingegeven. Het aantal doden door corona waarbij geen andere aandoening een rol speelde, zijn slechts een fractie.
 • Hele bedrijfstakken mogen nog steeds helemaal niks, of hooguit minimaal iets, onder strikte maar onwerkbare voorwaarden.
 • In een groot deel van de wereld hanteren de regeringen min of meer dezelfde lockdown politiek, met enige verschillen in zwaarte, maar wel allemaal met dezelfde onlogische redeneringen en overdreven inzet.
 • Staatsrechtelijk gaat de staat met deze vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen ver over de schreef, het is in strijd met de grondwet en met internationale verdragen voor de rechten van mens. Tot nog toe lijkt er geen tegenkracht in de maatschappij die sterk genoeg is om dit recht te zetten. De rechtsstaat wankelt.
 • De anderhalve meter maatregel, die nog geldt krachtens de noodverordening, wil de politiek er door drukken in de wet, een spoedwet zelfs die al op 1 juli 2020 zou moeten ingaan.
 • De minister van Volksgezondheid heeft maar één oplossing voor het coronavirus en dat is een vaccin, en hij gaat persoonlijk regelen dat die verplicht gaat worden voor alle Nederlanders
 • Er zijn veel wetenschappelijke rapporten die aantonen dat 5G straling slecht is voor de gezondheid. Toch mag volgens een uitspraak van de rechter op 25 mei de uitrol van dit 5G netwerk gewoon doorgaan.
 • De media hebben hun ware aard getoond door pal achter het misselijkmakende beleid van de overheid te gaan staan en met grote gretigheid mee hebben gedaan aan de totale bangmakerij en het paniek zaaien onder de bevolking. Kritische geluiden die je op alternatieve nieuwswebsites wel leest, komen niet of nauwelijks ter sprake in de propagandamedia. Af en toe wel, voor de show en om kritisch te lijken, maar dan wel altijd enigszins geframed.
 • De zogenaamde techgiganten dan wel social media vinden het tegenwoordig nodig om te censureren. Dat mogen ze als particuliere bedrijven, maar daarmee geven ze wel aan, aan welke kant ze staan.
 • De landelijke overheden als ook de EU volgen zo te zien blind de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die gesponsord wordt door Bill Gates met zijn Foundation, die graag samenspant met de grote farmaceutische bedrijven. Andere diverse miljardairs blijken hier en daar ook op bedenkelijke wijze hun invloed uit te oefenen in de maatschappij, denk aan Rockefeller, Bloomberg, Soros.
 • De middenstand wordt om zeep geholpen, het MKB wordt geminimaliseerd, daarvoor in de plaats komen de diensten van Amazon, Microsoft, Uber, etcetera.
 • Contouren dienen zich aan van een op handen zijnde anonieme wereldregering, met China als voorbeeld, met een gehorige onderdrukte bevolking. Die toekomstige maatschappij kenmerkt zich met trefwoorden als dictatuur, met crowd control, gezichtsherkenning, anonieme macht, controle door technologie, vaccinplicht, vaccins met microchips, alleen digitaal geld, basisinkomen (die ze je af kunnen pakken als je niet gehoorzaamt), en eigenlijk nog veel meer onheil.

Zo bezien belooft dit niet veel goeds. Geen wel denkend mens wil dit. Het probleem is dat de meeste mensen dit nog niet in de gaten hebben. Maar gelukkig wel steeds meer. En dan nog, mensen die het wel in de gaten hebben, proberen met man en macht te voorkomen dat dit gerealiseerd wordt. Terecht, je vrijheid laten ontnemen is wel het laatste dat je moet doen. Tot nog toe met weinig succes. Demonstreren wordt je bijna onmogelijk gemaakt en het rendement is ook maar heel beperkt eigenlijk. De machthebbers zijn er niet van onder de indruk. De niet wakkere bevolking haalt er zijn neus voor op. Petities tekenen, eigenlijk hetzelfde. Het is maar een beperkte groep die hier zijn nek voor uitsteekt. Veel meer mensen zouden in actie moeten komen wil het effect hebben, maar je moet ergens beginnen.

Vreemd is dat er meer mensen naar een demonstratie komen die gaat over racisme. Terwijl racisme een veel kleiner probleem is dan de vrijheidsbeperkingen die nu worden opgelegd. De overheid staat antiracisme demonstraties oogluikend toe terwijl vrijheidsdemonstranten met de ME in gevechtsoutfit worden begroet. Juridische stappen worden hier en daar ondernomen, maar daarbij zijn we afhankelijk van de rechters, die ofwel te politiek correct zijn of bang zijn hun baan of macht te verliezen. Professionals in diverse beroepsgroepen roeren zich, in Duitsland nog wel wat meer dan hier, maar het is de vraag in hoeverre dit tot de politieke machthebbers zal doordringen. Ook met name emiritus hoogleraren en andere gepensioneerde geleerden of professionals, die onafhankelijk zijn en tijd hebben, laten van zich horen en geven daarmee een zeer waardevolle input aan kennis. Dat geeft het wakkere deel van de bevolking vertrouwen dat ze op de goede lijn zitten en daarmee de strijd voor de vrijheid aandurven.

Discussies met en waarschuwingen aan niet wakkere mensen hebben in veel gevallen trouwens geen zin. Als je niet uitkijkt krijg je ruzie in de familie of raak je vrienden kwijt. Zoals wel vaker wordt de boodschapper verward met de boosdoener. Of je krijgt te horen dat je professionele hulp moet gaan zoek. Toch kun je wel wat, heel simpel eigenlijk. Je moet namelijk niet proberen te overtuigen, alleen maar aan het denken zetten is eigenlijk al heel wat. Vergeet niet dat het een hele omslag is voor veel mensen. Je hele wereldbeeld moet eigenlijk om. Dat is een proces. Je kunt niet in tien minuten een boom kweken, maar je kunt wel een zaadje planten. En de grond is momenteel zo vruchtbaar, met al die onlogische maatregelen en verdachte gebeurtenissen. Dus best kans dat er toch iets gaat ontkiemen.

Tot zover de tussenbalans. In volgende blogs bespreken diverse scenario’s en consequenties. Daarna presenteren we enkele aanbevelingen hoe om te gaan met de situatie. Voor nu, veel sterkte en blijf alert.

dd. 13 juni 2020

PS: Degene die relatief nieuw zijn op deze site, zouden kunnen opmerken dat er op deze tussenbalans losse opmerkingen staan zonder bronverwijzing. Welnu, we gaan niet steeds alle bronnen herhalen. Op deze site hebben we een pagina met allerlei bronnen en doorverwijzingen direct naar originele dan wel wetenschappelijke bronnen. En kijk bijvoorbeeld ook eens op ninefornews.nl, commonsensetv.nl, cafeweltschmerz.nl of jensen.nl.

2 reacties

 • Het NIAID van dr. Anthony Fauci heeft ooit een studie gefinancierd aangaande kroonvirussen in vleermuizen. Bij dit project waren wetenschappers betrokken van het Wuhan Institute of Virology. De studie toonde al in 2018 aan dat mensen konden overlijden na injectie met kunstmatig gemuteerde virussen uit vleermuizen waarvan de ACE-2-receptoren zijn veranderd om gericht menselijke cellen aan te kunnen grijpen.

  De pieken van het viruskroon (Latijn: corona) bevatten een sequentie van nucleotiden waarvan men heeft vastgesteld dat deze onnatuurlijk zijn.

  Ook volgens een wetenschappelijke studie onder leiding van Nikolai Petrovsky, onderzoeker aan de Flinders University in Adelaide, Zuid-Australië is SARS-CoV-2 speciaal gecultiveerd om menselijke cellen als gastheer te kunnen gebruiken. Dit bevestigt tevens de resultaten van het onderzoek van Judy Mikovits waaruit blijkt dat het een paar eeuwen kan duren voordat kroonvirussen via natuurlijke evolutie gebruik kunnen maken van menselijke gastheercellen terwijl ze zich voorheen altijd in vleermuizen hebben gehuisvest. Interviews met Judy Mikovits worden van social media-platformen verwijderd.

  SARS-CoV-2 is dus onnatuurlijk en vertoont een opmerkelijk toevallig vermogen om menselijke cellen als gastheer te gebruiken in plaats van dierlijke cellen. De theorie dat SARS-CoV-2 zou zijn “overgesprongen” op mensen op een dierenmarkt om zich in zeer korte tijd aan te passen aan menselijke cellen is daardoor duidelijk incorrect. De studie van Nikolai Petrovsky toont aan dat het virus specifiek is ontworpen om menselijke cellen te gebruiken.

  Lifesite News meldt dat SARS-CoV-2 specifiek gebruik maakt van ACE-2-receptorenzymen waardoor het virus-mRNA in menselijk DNA kan worden ingekapseld, met sterk uiteenlopende resultaten als gevolg. De dierlijke variant van die receptor is nauwelijks bruikbaar voor het virus. Opmerkelijk genoeg is SARS-CoV-2 nagenoeg niet meer werkzaam in vleermuizen of honden (ook dragers van SARS-CoV-1) die sowieso nooit “ziek” werden.

  Dr. Francis Boyle is professor internationaal recht aan de University of Illinois College of Law en heeft in de VS de wetgeving opgesteld betreffende de Biological Weapons Convention (the Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989). In een exclusief interview met Geopolitics and Empire bespreekt hij de uitbraak van SARS-CoV-2 in Wuhan, alsook het bestaan aldaar van het Biosafety Level 4 laboratory (BSL-4) van waaruit het virus volgens hem is verspreid en dat dit een bekend feit is bij de WHO. Zijn rapport wordt actief onderdrukt door de reguliere media en YouTube heeft een interview met hem gewist. Een BSL-4-lab wordt niet gebruikt voor regulier wetenschappelijk onderzoek en is specifiek ingericht op de omgang met Ebola, SARS, kroonvirussen, enz.

  Boyle verklaart dat SARS-CoV-2 is gemodificeerd voor gebruik als biowapen met diverse, functie vermeerderende eigenschappen die later, na besmetting, door nog onbekende factoren kunnen worden geactiveerd. Dit is volgens hem de reden waarom China aanvankelijk heeft geprobeerd om de uitbraak in de doofpot te stoppen. Het Wuhan BSL-4-laboratorium is specifiek door de WHO gecontracteerd.

  [ Even een complottheorietje:

  Momenteel lijkt SARS-CoV-2 nog een relatief onschuldig en dus niet al te best gelukt biowapen te zijn. Nu we allemaal dragers zijn, kan men straks via 5G-zendmasten specifieke uitzendfrequenties gebruiken om de tweede golf op te wekken door nog niet manifeste eigenschappen van SARS-CoV-2 te activeren. Het lijkt wel een film 😉 … ]

  Momenteel merkt men bij streaming services een interessepiek in de film “Contagion” uit 2011. De slogan van de film luidt: “Nothing spreads like fear”. Misschien geen aanrader voor mensen die sowieso al bang genoeg zijn gemaakt, echter wel zeer interessant om te bestuderen. De film is ook erg leerzaam in die zin dat het een ultrarealistische weergave is van een virusuitbraak op echte locaties waar bestaande organisaties bij zijn betrokken. Regisseur Steven Soderbergh heeft organisaties zoals de WHO en het CDC hiervoor geraadpleegd. Bepaalde scènes zijn ook op bestaande locaties van de genoemde organisaties gefilmd. Toen zowel de WHO als het CDC in 2008 compleet overschatte cijfers voor H1N1-besmettingen opgaven, volgde er ook vaccinatiedruk die totaal onnodig is gebleken.

 • Een beter normaal

  INFORMATIE IS MACHT!

  Wil je ZIEN WAT ER ÉCHT SPEELT IN DE WERELD?

  HELP MEE de waarheid boven tafel te krijgen!

  https://t.me/eenbeternormaal (Telegram kanaal).

  Alleen samen geven wij de macht aan de huidige (satanische) machthebbers…

  Een betere wereld is nabij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *