VACCIN ILLUSIE

Als we sommige experts, journalisten en politici mogen geloven, is het eigenlijk pas verantwoord om de lockdown op te heffen en we weer ‘normaal’ kunnen leven, wanneer er een vaccin is, en we die ook allemaal verplicht gaan krijgen. Grotere onzin is bijna niet denkbaar.

Een uitzending op The Highwire in december 2019 ging niet over corona maar wel over de veiligheid en effectiviteit van vaccins in het algemeen. Een groot aantal artsen, medisch wetenschappers en hoogleraren beweren glashard dat vaccins veilig en effectief zijn. Erg veilig en erg effectief zelfs, volgens sommigen. Maar de sprekers op de topconferentie over vaccinveiligheid op 2 en 3 december 2019 in Genève, Zwitserland, geven toch een heel ander beeld. Of ze in de gaten hadden dat de camera’s draaiden of niet, het staat gewoon vast op beeld en geluid. De critici op de vaccinatieprogramma’s hoeven zelf geen argumenten meer aan te dragen, de wetenschappelijke top komt er zelf al mee.

Aanwezig waren Dr. Marion Gruber (FDA), Dr. Soumya Swaminathan M.D (Chief Scientist WHO), Dr. Heidi Larson MA PhD (Antropologe, Directeur van het Vaccin Vertrouwen Project), Dr. David Kaslow MD, Dr. Bassey Okposen, Dr. Martin Howell Friede (Coördinator Vaccin Research, WHO), Dr. Robert Chen MD, Dr. Stephen Evans.

Bijvoorbeeld Dr. Heidi Larson. Zij gaat over het vertrouwen van de bevolking in vaccins en heeft daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. Zij constateerde dat het vertrouwen in vaccins wereldwijd afneemt, in het bijzonder in Europa. Verreweg de grootste zorg bij de mensen is de veiligheid van de vaccins. Wat ze ook constateerde was een afname van het vertrouwen in vaccins door artsen. Huisartsen zijn sceptisch geworden. En dat komt wellicht omdat steeds meer mensen hele redelijke vragen stellen over de veiligheid van de vaccins en vragen naar de wetenschappelijke bewijzen die dat moeten ondersteunen. Waar het ook door zou kunnen komen dat artsen daar niet zo goed raad mee weten is, en daar komt Dr. Heidi Larson met een ware bekentenis, artsen krijgen in hun 8 jarige opleiding als ze geluk hebben hooguit een halve dag les over vaccinaties!

Dr. Heidi Larson heeft veel gesproken met Tech Giganten over het censureren van desinformatie over vaccins. Maar ze moest toegeven dat heel veel kritische blogs en sites over vaccinaties vaak helemaal geen desinformatie posten. Zorgelijk vond ze vooral dat vanuit de groep mensen die neutraal staan tegenover vaccin veiligheid, de aanwas van sceptici 500% sneller groeit dan de aanwas van niet-sceptici. Ze adviseert ook om afscheid te nemen van het vijandig klinkende woord ‘antivaxxer’.

Maar nog shockerender wat ze te vertellen had is: ‘Een van de grootste uitdagingen is denk ik, voor het eerst in de menselijke geschiedenis hebben we de bevolking laten verschuiven naar een immuniteit die afhankelijk is van vaccins, een vaccin-immuniteit [i.p.v. natuurlijke immuniteit, red.]. Daarbij was de aanname dat de bevolking daaraan mee zou werken. En jarenlang stonden mensen in de rij voor 6 vaccins. Ze zagen de zin ervan. We zijn heel kwetsbaar. We hebben de wereld afhankelijk gemaakt van vaccins. Nu hebben we geen andere keuze dan ons in te zetten.’ Presentator Del Bigtree van The Highwire vraagt zich terecht af ‘heeft de bevolking hier ooit voor gekozen, zijn we hierover ooit goed voorgelicht?’.

Hierna overtreft ze alles wanneer ze het over de vaccin veiligheid heeft: ‘Er is veel veiligheidsonderzoek nodig. Zonder goed onderzoek kunnen we niet goed communiceren. Dus hoewel ik het heb over allerlei randvoorwaarden en over communicatie, de wetenschap is de ruggengraat hiervan. Je kunt niet met dezelfde oude onderzoeken blijven zwaaien en geen onderzoek doen naar de huidige problemen. Er moet veel meer geld naar veiligheidsonderzoek.’

Dit zegt dus de directeur van het Vaccin Vertrouwen Project. En ze is niet de enige. Op die conferentie in Genève kwamen nog veel meer wetenschappers aan het woord, kopstukken van de WHO of direct gelieerd daaraan, die openlijk hun zorgen uiten over de veiligheid van vaccins. Er wordt geopperd om risicomanagement te introduceren en een monitoring systeem te implementeren. En vooral meer veiligheidsonderzoeken uitvoeren.

Commentaar van Del Bigtree is dat dit een discussie is die 100 jaar geleden al zou moeten hebben plaatsvinden, of 1961, voor dat het mazelenvaccinatieprogramma in werking trad. Hij vergelijkt het met het bouwen van een vliegtuig en er mee gaan vliegen voordat het af is, terwijl we allemaal aan boord zitten.

Die bijna unanieme roep op meer veiligheid is een nogal schril contrast met wat alle ‘ingewijden’ die zonder blikken of blozen beweren dat vaccins veilig en effectief zijn. Het gaat daarbij soms om dezelfde mensen die de tegenstrijdigheid ten toonspreiden, zoals bijvoorbeeld mevrouw Dr. Soumya Swaminathan M.D, Hoofd  Wetenschap bij de WHO, die het wel erg bont maakte. Zij wordt door Del Bigtree feitelijk uitgemaakt voor leugenaar, en met die term is hij heel voorzichtig.

Deze uitzending kan beschouwd worden als ultiem bewijs dat er echt serieuze problemen zijn omtrent de veiligheid van vaccins. Voor uw gemak heeft Stichting Vaccinvrij deze van ondertiteling voorzien, waarvoor dank.

Dan terug naar het coronavirus. Wat heeft deze uitzending met het coronavirus te maken? Alles, om de eenvoudige reden dat degene die hier bepalen dat we in een lockdown zitten of dat propageren, allemaal hard roepen dat we moeten wachten op een vaccin en dat dan pas alles weer veilig is. En een groot deel van de bevolking, ook de hoger opgeleiden, of misschien juist de hoger opgeleiden geloven dat allemaal. Ze zitten fout. Ze trappen met open ogen in een hele grote illusie.

Ten eerste bestaat er nog helemaal geen vaccin voor coronavirussen. Je mag wel hopen op een wonder, maar je kunt er niet op rekenen. Uitvindingen kun je niet plannen. Ten tweede, als ze dan een vaccin tegen een coronavirus hebben uitgevonden, is die dan veilig? Waarschijnlijk niet. Ze hebben al eens vaccins, die tegen coronavirussen zouden helpen, getest op dieren. Die gingen dood. Maar stel voor, ze vinden vaccins tegen het coronavirus uit, kunnen ze die dan verplichten? Nee dat zouden ze nooit mogen verplichten want dit is strijdig met de integriteit van het menselijk lichaam. Men kan nooit aantonen dat het vaccin 100% veilig is. Korte termijnveiligheid niet, en lange termijnveiligheid ook niet. Dat laat de uitzending van The Highwire over de Geneefse Vaccinatieveiligheidstop wel zien. De enige manier hoe ze hun (verplichte) vaccinatiedoelen kunnen bereiken is met een heleboel propaganda en censuur. Die gaan waarschijnlijk ook komen, dus wees gewaarschuwd.

Dit wetende, is het dan gek dat mensen achterdochtig worden? Is het gek dat mensen gaan denken dat er samenzweringen achter zitten? Ooit een openhartig verslag gezien in krant of op journaal over deze Geneefse Top?

Dat coronavaccin is een grote illusie waar we niet op moeten gaan zitten wachten, want die komt er niet. Komt die er wel, dan is die waarschijnlijk niet veilig, omdat de huidige vaccins dat ook niet zijn. U kunt het de topwetenschappers dat zelf horen zeggen.

Het is geen gekke gedachte dat het wachten op dat vaccin een drogreden is om ons onderdukt te houden, welke argumenten men daar ook voor mag hebben. Het ligt veel meer voor de hand de lockdown op te heffen, de bevolking kudde-immuniteit te laten ontwikkelen (waar wel een wetenschappelijke basis voor is), de economie weer vrijbaan te geven en zo een recessie te voorkomen of te beperken.

Waarom men dat niet doet is eigenlijk onbegrijpelijk. Het bestuderen van onderliggende belangen van verschillende partijen kan misschien verklaringen opleveren. Maar vanuit de veiligheid en effectiviteit van vaccins, zeker van die ene die nog uitgevonden moet worden, is het zo ongeveer de grootste flauwekul die bestaat.

dd. 26 april 2020

P.S.: Wat nog in ogenschouw genomen moet worden, is dat de fabrikanten van vaccins aansprakelijkheid wettelijk hebben weten uit te sluiten. Welke reden ze hier ook voor kunnen verzinnen, dit draagt natuurlijk totaal niet bij aan het vertrouwen dat men in vaccins zou moeten stellen.

30 reacties

 • Waarom men de boel niet weer opengooid zoals verstandig zou zijn, is simpelweg omdat deze hele situatie deel is van een grotere globale agenda. Deze onderdrukking is gewild.

  • Als lid van de Adviserende Wetenschappelijk Raad van de Ierse regering en van de ‘International Science Advisory Board’ is Dr. Dolores Cahill een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van bio-medicijnen. Ze is een voortrekker op het gebied van onderzoek naar de rol die eiwitten spelen in biomedische applicaties een werkt aan de ontwikkeling van zg. biomarkers, een meetbare indicator van één of andere biologische toestand of conditie.

   In 1997 werd een techniek gepatenteerd naar aanleiding van haar onderzoek aan het Max Planck Instituut in Berlijn om de specificiteit van antilichamen en profielen hiervan in bloedplasma vast te stellen. In de jaren ’90 was zij ook betrokken bij het Human Genome Project. Door haar werk in toetsing en validatie is zij betrokken geraakt in het onderzoek naar wetenschappelijke integriteit.

   Dolores:

   “In 2003 ging SARS-CoV-1 de wereld rond en volgens de WHO waren er maar 770 doden wereldwijd. Sinds 2003 zijn er nog 2 andere virussen viraal gegaan en 7 tot 15% van de wereldbevolking was daarna immuun voor dit virus en heeft dus antilichamen.

   We hadden vanaf december 2019 drie verschillende griepvirussen die ronddwaalden over de planeet: Influenza B, Influenza A en COVID-19. COVID-19 raakte vooral oudere mensen en er was, immunologisch gezien, absoluut geen reden om gezonde mensen in quarantaine te zetten. Bovendien hebben we simpele preventieve mogelijkheden: met vit. D, vit. C en zink geef je het immuunsysteem een boost en met gezonde voeding ben je bestand tegen een virus. Je raakt besmet en hebt nauwelijks symptomen. Als je gezonde mensen laat besmetten zullen ze nauwelijks ziek worden en na de besmetting zijn ze immuun. De oudere mensen die je hebt geïsoleerd, kunnen na enige tijd weer naar buiten.

   Er was al groepsimmuniteit voordat COVID-19 verscheen: in Ierland alleen al waren er toen reeds 400.000 inwoners met COVID-19-antilichamen. Mensen met een bepaalde bloedgroep hebben niet eens een receptor voor SARS-CoV-2, dus die worden nooit ziek.

   In Wuhan kregen mensen al hydroxychloroquine en dat hielp. Bovendien werd de provincie afgesloten. Eén tabletje kost €0,10. Ze hadden het immuunsysteem moeten aansterken in de rest van de wereld, in gebieden waar veel ouderen wonen èn waar ook veel luchtvervuiling bestaat (Noord-Italië).

   Amerikaanse soldaten hadden griepvaccins gekregen in 2017 en 2018. Dezelfde vaccins werden in Wuhan en Italië (met name in Lombardije) verspreid. Heel wat soldaten kregen heftige reacties na aanraking met SARS-CoV-2 als gevolg van cytokinestormen: deze vaccins zijn namelijk ontwikkeld op basis van hondenweefsel en honden staan bekend om hun vele coronavirussen.

   Na 17 jaar is het nog steeds niet mogelijk vaccins tegen coronavirussen te ontwikkelen. Er bestaat ook geen enkele noodzaak omdat coronavirussen heel snel muteren. Het duurt minstens een jaar voordat er een vaccin is en dat moet worden getest met randomized placebo-controles, anders is het dus niet veilig! Vele hulpstoffen zoals aluminium- en kwikverbindingen in vaccins zijn sowieso al slecht voor het immuunsysteem. Het is al 60 jaar bekend dat een gewone olie genoeg prikkel geeft tot antilichaamproductie. Het is dus nergens voor nodig om aluminium-, kwik- of DNA-derivaten toe te voegen aan een vaccin.

   Mondkapjes verminderen de zuurstofopname, brengen het lichaam in een zuurstof-stress en daardoor wordt het immuunsysteem afgeremd.

   Er is geen basis voor social distancing want er bestaan maar drie micro-organismen die zich op korte afstand verspreiden: tuberculose, pokken en ebola.

   Dit is de nieuwe idiotie: ons immuunsysteem zou er in 2020 plotseling mee ophouden.

   In een laboratorium in North Carolina heeft men onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot versterking van de ziekteverwekkende eigenschappen van SARS-CoV-2. Dat kan heel gemakkelijk en binnen een paar dagen met een recombinatietechniek, ondanks een verbod op dit soort onderzoeken. In ‘Nature Medicine’ beschrijft men dat in SARS-CoV-2 een stukje is uitgerekt met 12 nucleotiden die niet in andere virussen aanwezig zijn. Dit gebeurt niet op een natuurlijke manier. De uitspraak van dr. Judy Mikovits dat het zo’n 800 jaar duurt voordat een virus de overstap van vleermuis naar mens kan maken, bevestigt dit. Via natuurlijke mutaties wijzigt één nucleotide at random: in SARS-CoV-2 ziet men ineens 12 nieuwe nucleotiden. Een publicatie uit 2006 vermeldt: de 12 extra nucleotiden zijn in het originele SARS-CoV-1 ingevoegd. Een andere publicatie van het Wuhan-lab uit oktober 2019 beschrijft ook dit type modificatie. Normaal vindt koppeling plaats via de ACE2- of CD147-receptoren, maar met de 12 extra nucleotiden kan het virus ook via een andere weg de cel binnendringen.”

   • Erg interessant ! Ik snap alleen het stukje niet dat we immuun zouden worden als je Corona hebt gehad. Ik had gehoord en gelezen dat je na een aantal maanden geen of veel minder antistoffen zou hebben.
    En wordt er bedoeld met niet 1 maar 12 nucleotiden ( laatste stuk tekst) dat de overige 11 door menselijk handelen zijn toegevoegd ? En mag ik vragen hoe u aan uw kennis komt? Met vriendelijke groet, Sharon Gumbs

  • Miriam Dijkstra

   Als lid van de Adviserende Wetenschappelijk Raad van de Ierse regering en van de ‘International Science Advisory Board’ is Dr. Dolores Cahill een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van bio-medicijnen. Ze is een voortrekker op het gebied van onderzoek naar de rol die eiwitten spelen in biomedische applicaties en werkt aan de ontwikkeling van zg. biomarkers, een meetbare indicator van één of andere biologische toestand of conditie.

   In 1997 werd een techniek gepatenteerd naar aanleiding van haar onderzoek aan het Max Planck Instituut in Berlijn om de specificiteit van antilichamen en profielen hiervan in bloedplasma vast te stellen. In de jaren ’90 was zij ook betrokken bij het Human Genome Project. Door haar werk op het gebied van toetsing en validatie is zij betrokken geraakt bij onderzoek naar wetenschappelijke integriteit.

   Dolores:

   “In 2003 ging SARS-CoV-1 de wereld rond en volgens de WHO waren er maar 770 doden wereldwijd. Sinds 2003 zijn er nog 2 andere virussen viraal gegaan en 7 tot 15% van de wereldbevolking was daarna immuun voor dit virus en heeft dus antilichamen.

   We hadden vanaf dec 2019 drie verschillende griepvirussen die ronddwaalden over de planeet: Influenza B, Influenza A en COVID-19. COVID-19 raakte vooral oudere mensen en er was, immunologisch gezien, absoluut geen reden om gezonde mensen in quarantaine te zetten. Bovendien hebben we simpele, preventieve mogelijkheden: met vit. D, vit. C en zink geef je het immuunsysteem een boost en met gezonde voeding ben je bestand tegen een virus. Je raakt besmet en hebt nauwelijks symptomen. Als je gezonde mensen laat besmetten, zullen ze nauwelijks ziek worden en na de besmetting zijn ze immuun. De oudere mensen die je hebt geïsoleerd, kunnen na enige tijd weer naar buiten.

   Er was al groepsimmuniteit voordat COVID-19 verscheen: in Ierland alleen al waren er toen reeds 400.000 inwoners met COVID-19-antilichamen. Mensen met een bepaalde bloedgroep hebben niet eens een receptor voor SARS-CoV-2, dus die worden nooit ziek.

   In Wuhan kregen mensen al hydroxychloroquine en dat hielp. Bovendien werd de provincie afgesloten. Eén tabletje kost €0,10. Ze hadden het immuunsysteem moeten aansterken in de rest van de wereld, in gebieden waar veel ouderen wonen èn waar ook veel luchtvervuiling bestaat (Noord-Italië).

   Amerikaanse soldaten hadden griepvaccins gekregen in 2017 en 2018. Dezelfde vaccins werden in Wuhan en Italië (met name in Lombardije) verspreid. Heel wat soldaten kregen heftige reacties na aanraking met SARS-CoV-2 als gevolg van cytokinestormen: deze vaccins zijn namelijk ontwikkeld op basis van hondenweefsel en honden staan bekend om hun vele corona-virussen.

   Na 17 jaar is het nog steeds niet mogelijk vaccins tegen coronavirussen te ontwikkelen. Er bestaat ook geen enkele noodzaak omdat coronavirussen heel snel muteren. Het duurt minstens een jaar voordat er een vaccin is en dat moet worden getest met randomized placebo-controles, anders is het dus niet veilig! Vele hulpstoffen zoals aluminium- en kwikverbindingen in vaccins zijn sowieso al slecht voor het immuunsysteem. Het is al 60 jaar bekend dat een gewone olie genoeg prikkel geeft tot antilichaamproductie. Het is dus nergens voor nodig om aluminium-, kwik- of DNA-derivaten toe te voegen aan een vaccin.

   Mondkapjes verminderen de zuurstofopname, brengen het lichaam in een zuurstof-stress en daardoor wordt het immuunsysteem afgeremd.

   Er is geen basis voor social distancing want er bestaan maar drie micro-organismen die zich op korte afstand verspreiden: tuberculose, pokken en ebola.

   Dit is de nieuwe idiotie: ons immuunsysteem zou er in 2020 plotseling mee ophouden.

   In een laboratorium in North Carolina heeft men onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot versterking van de ziekteverwekkende eigenschappen van SARS-CoV-2. Dat kan heel gemakkelijk en binnen een paar dagen met een recombinatietechniek, ondanks een verbod op dit soort onderzoeken. In ‘Nature Medicine’ beschrijft men dat in SARS-CoV-2 een stukje is uitgerekt met 12 nucleotiden die niet in andere virussen aanwezig zijn. De uitspraak van dr. Judy Mikovits dat het zo’n 800 jaar duurt voordat een virus de overstap van vleermuis naar mens kan maken, bevestigt dit. Via natuurlijke mutaties wijzigt één nucleotide at random: in SARS-CoV-2 ziet men ineens 12 nieuwe nucleotiden. Dit gebeurt dus niet op een natuurlijke manier. Een publicatie uit 2006 vermeldt: de 12 extra nucleotiden zijn in het originele SARS-CoV-1 ingevoegd. Een andere publicatie van het Wuhan-lab uit october 2019 beschrijft ook dit type modificatie. Normaal vindt koppeling plaats via de ACE2- of CD147-receptoren, maar met de 12 extra nucleotiden kan het virus ook via een andere weg de cel binnendringen.”

  • Hermien Boersma

   In Groot-Brittannië zijn 34 van de 37 leden van het UK Vaccine Network financieel gebonden aan de Bill & Melinda Gates Foundation. GlaxoSmith Kline is de grote producent die bezig is om samen met Bill Gates en Microsoft vaccins te ontwikkelen die injecteerbare chips bevatten.

   Het reeds ontwikkelde COVID-19-vaccin bevat anti-hCG, naast CTP (een mix van 37 aminozuren). Dr. Andrew Preston van het Milner Centre for Evolution aan de Bath University heeft 30 miljoen euro ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation om een trial uit te voeren. Hij werkt samen met dr. Eric Harvill van de Penn State University die 11 miljoen euro heeft ontvangen van Gates. Preston werkt samen met GSK Biologicals in Wavre (België) dat dagelijks al 2 miljoen vaccins produceert. Dr. Ernst van de University of Baltimore heeft 8 miljoen euro ontvangen. In deze trial is al gebleken dat van 63 vrouwelijke deelnemers 61 vrouwen onvruchtbaar zijn geworden na toediening van het genoemde vaccin. Vaccins met dit antigeen zijn voorheen al succesvol getest in Kenia door bedrijven van de Bill & Melinda Gates Foundation met het oog op geboortebeperking.

   Mannen krijgen een ander vaccin toegediend dat het anti-GnRH bevat. Dit is een antigeen dat de testikels doet krimpen, waarna het testosteron-niveau daalt en de prostaat atrofieert. Dit antigeen vernietigt bovendien de mitochondriën van spermacellen en vrouwen die met dit sperma worden “besmet”, worden eveneens onvruchtbaar, zelfs zonder toediening van de vrouwelijke variant van het vaccin.

   Daarnaast bevatten beide vaccinsoorten carcinogene hulpstoffen, waarvan dr. Dolores Cahill al herhaaldelijk heeft verklaard dat deze totaal onnodig zijn. Zij ontwikkelt biomarkers voor biomedische applicaties.

   Na 7-10 jaar zal men een gigantische geboorte-afname kunnen constateren. Wanneer men dit globaal extrapoleert, zal er na die tijd bijgevolg extinctie van de mensheid optreden. Het is mij een raadsel wat dit te maken heeft met SARS-CoV-2 / COVID-19. Dit lijkt wel aan te sluiten bij de doelstellingen van Agenda 2030.

   Bronnen:

   – Een GSK-insider die informatie heeft gelekt aan Ben Fellows (www.govote.org.uk), https://www.bitchute.com/video/zcWPlXP8rtXW/

   – HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World [October 2017Open Access Library Journal 04(10):1-30]

   DOI: 10.4236/oalib.1103937

   In 1993, WHO announced a “birth-control vaccine” for “family planning”. Published research shows that by 1976 WHO researchers had conjugated tetanus toxoid (TT) with human chorionic gonadotropin (hCG) producing a “birth-control” vaccine. Conjugating TT with hCG causes pregnancy hormones to be attacked by the immune system. Expected results are abortions in females already pregnant and/or infertility in recipients not yet impregnated. Repeated inoculations prolong infertility.

   – NCI Drug Dictionary

   Anti-GnRH vaccine PEP223: A peptide vaccine derived from the synthetic peptide pyroEHWSYGLRPG, corresponding to amino acids 22-31 of mouse gonadotropin releasing hormone (GnRH), with potential immunocastration activity. Testosterone production may be inhibited.

   – Theriogenology, Volume 141, 1 January 2020, Pages 211-218 / https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2019.07.019

   Castration reduces aggressive and sexual behaviour and provides better carcass quality in bull calves. Vaccination against gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) is used as an alternative to surgical castration for the purposes of reducing pain and distress in the animals.

  • bernard kerkhof

   https://www.corbettreport.com/gates/ (Engels)
   Als vervolg van bovenstaande
   Als we ons zelfbeschikkingsrecht over ons lichaam verliezen verliezen wij niet alleen onze vrijheid maar ook onze humaniteit.
   https://www.corbettreport.com/futurevaccines/ (Engels)

 • Heel lang verhaal, ik reageer op de reactie.
  Deze gebeurtenis geeft “slechte” overheden (bv Polen, Hongarije) meteen de kans tot dictatoriale regels. De rest, zoals wij, zijn “meelopers”. Beetje afkijken van wat het buitenland doet. Wel gevaarlijk want ook onze grondrechten worden geschonden. En zéér gevaarlijk omdat bv Metronieuws weet te melden dat de meerderheid van de bevolking het geweldig goed vindt wat de overheid doet. O ja? Hoge boetes en strafblad als je in je eigen tuin met vrienden zit? Beetje raar vind ik.
  Een globaal plan? Nee, denk ik niet. Gewoon opportuniteit. Krijg je de kans? Dan pak je hem. En dat wordt nu globaal gedaan. Met bij ons best dictatoriale maar afschuwelijke gevolgen in andere landen. Check Amnesty International.
  Maar hier mogen we protesteren dus moeten we het doen. Waar de volledige dictatuur al heeft toegeslagen mogen mensen dat niet meer. Gooi ze uit de EU! Maar oké, dat is weer een andere actie. Ook een gevolg van deze “corona-hype”. Dit is een hype om een virus. Met virussen leven we al net zo lang als de mensheid bestaat.
  Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Nederland, kom op! Gooi Dat Rutte kabinet eruit, dat heeft gezorgd voor zo weinig ziekenhuis- en IC capaciteit. En geen medicijnen, alles uit India, alles op centen. Nu weer hoor. “Er is geen DBC voor Corona” dus er wordt door de zorgverzekeraars niet betaald voor de verleende zorg. Leuk. We hebben wel allemaal onze premie betaald. Terwijl we geen zorg kregen toch? Behalve voor Covid 19. En dat hebben ze nog niet betaald!!!!!
  Kan het nog gekker worden?
  Niks globaal. Gewoon knettergek in Nederland.

 • Ik ben het overigens met het artikel volkomen eens. Het verwoord ook mijn mijn hierover.

 • Haha vooral het stuk”alle hoger opgeleiden zitten fout” briljant.

  • Dat staat er zo niet, en met ‘allemaal’ wordt niet bedoeld alle hoger opgeleiden, maar dat hoger opgeleiden (dat deel daarvan dat fout zit) helemaal overtuigd zijn dat het met vaccins pas weer helemaal veilig is.

 • Admin/Lars:
  Wat de schrijver volgens mij wil uitdrukken is dat de schrijver het verbazingwekkend/alarmerend vindt, dat een groot deel van de hoger-opgeleiden onder de totale Nederlandse bevolking het geloof aanhangt dat we moeten wachten op een vaccin en dat dan pas alles weer veilig is.

  Indien mijn interpretatie klopt: ik vind dat niet verbazingwekkend of alarmerend, omdat het niets met hoger-opgeleid te maken heeft wat je van iets vindt.
  Het heeft allemaal te maken met innerlijk contact hebben met bepaalde universele waarden (moreel kompas) en zelfreflectie.
  Een hoe grote massa ‘hoger-opgeleiden’ liep in de Tweede Wereldoorlog niet achter nazisympathieën aan, in heel Europa?
  L’historie se repête.

  • Klopt, hoe je tegen vaccinaties aankijkt, en tegen het hele corona verhaal trouwens, heeft weinig met opleidingsniveau te maken. Het is maar wat je wil zien (al wordt je wel beïnvloed door je omgeving). Maar de verbazing van het feit dat hoger opgeleiden er intrappen is dat je van hen zou mogen verwachten dat ze kritisch hebben leren denken. Dat valt dus vies tegen en dat is verbazingwekkend. Al is het inderdaad geen nieuw gegeven.

 • Zojuist heb ik op “de Ommekeer” de gelekte WHO-opnames uit december 2019 gezien. Naast de al genoemde zaken viel mij op dat mevrouw Swaminathan tijdens de vergadering haar twijfel uitsprak over de “safety policy”; daarna werd een commercial vertoond waarin zij zei: “vaccines are safe”. Daarbij wil ik wijzen op haar lichaamstaal: ze kijkt en praat alsof buiten beeld een pistool op haar wordt gericht.

  Daarop wil ik hier even voortborduren met de volgende stelling (waarvoor ik vele aanwijzingen heb dat ze kan kloppen, maar geen sluitend bewijs):

  “alles draait om de winst. Het publieke vertrouwen in ons keldert: we moeten de ´hearts and minds` terugwinnen. Moraal hebben we achter ons gelaten: we zijn gewetenloos. We laten een virus los (of doen alsof het is ontsnapt) waarvoor we een vaccin hebben ontwikkeld. We organiseren een hype in de media, die we grotendeels in handen hebben. Alle tegenspraak wordt gecensureerd. We houden een inzamelingsactie voor het vaccin onder wereldleiders, die door GAVI geschreven teksten voorlezen. Door de lockdown loopt de economie zoveel schade op, dat vaccinatieplicht onvermijdelijk wordt. Dan presenteren wij ons vaccin”.

  Tot zover mijn stelling. Tot nu toe loopt alles volgens plan. Maar iedere dag vind ik nieuwe tegenspraak. Is het verzet aan de winnende hand? Ga door! Hou vol!

 • /s

  Weetjij wat conroa kan oplossen?/?
  Boezememelk, Borstmelk, (wit goudt!-

  Corona kan alleeen gestopt worden als,
  Iedereen boezemmelk heeftgehadd en je buitenhebt gespeeld als kinds
  Want de mens zelf kan genoeg, ik heb hgeeen spuit nodig.

  hh

  m.s..

 • Denken dat 5g en Corona gerelateerd zijn? misschien kan je via 5g wel opzoeken naar verschillende bronnen die laten zien dat het niet zo is

  Echt wat is deze website man, stelletje zandsnuivers.

  Moet je een nadenken dat je je leven aan nep-informatie verspreiden weidt

  Ik ben nu 77 jaar oud, met pensioen, 3 prachtige kinderen, 6 kleinkinderen. Allemaal gevaccineerd en het verbaast me nogsteeds dat mensen zo ongelovelijk dom zijn dat ze de vorige, huidige en nieuwe generatie in gevaar wil brengen met nep-informatie en domme websites zoals corona-nuchterheid.nl – ik vraag me af wie er achter deze rare en slechte site zit

  Succes nog jongens, jullie hebben vast gelijk (deze zin met zware sarcasme)

  Groetjes, Jan

  • Jenny Verstappen

   Meer dan 230 wetenschappers uit 41 landen hebben, al lang voordat 5G in gebruik is genomen, ernstige bezorgdheid uitgesproken ten aanzien van de alom aanwezige blootstelling aan elektromagnetische velden die ontstaan in de buurt van draadloze apparaten. Ze verwijzen naar de talrijke onderzoeken die aantonen dat deze velden een invloed uitoefenen op levende organismen, zelfs bij niveaus ver onder de vastgelegde normen. Het gaat dan om een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, het ontstaan van schadelijke, vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van de voortplantingsorganen, leer- en geheugenproblemen, neurologische afwijkingen en een negatieve impact op het algemene welzijn. Zowel planten, dieren als mensen worden aangetast.

   Op 6 april 2018 stond op de officiële website van de Chinese provincie Hubei dat de stad Wuhan, met 11 miljoen inwoners, als testgebied zou worden gebruikt voor de uitrol van 5G-masten. Daarvoor heeft men 3000 macrostations geplaatst en 27000 microstations. Het systeem was volledig operationeel voor de Militaire Wereldspelen van 2019.

   Beleidsmakers negeren de waarschuwingen van gezondheidsprofessionals en er bestaan plannen van de Chinese en Amerikaanse overheden om tienduizenden 5G-satellieten om de Aarde in omloop te brengen die constant signalen zullen uitzenden met een nog kleinere golflengte die in staat is om DNA te beschadigen. Space X alleen al zal binnenkort 12000 5G-satellieten in een baan om de Aarde brengen. Volgens sommige activisten zal dit het einde van alle leven op Aarde inluiden.

   Dr. Cameron Kyle-Sidell, die op de IC-afdeling van het Maimonides ziekenhuis in New York werkt, slaat alarm omdat wij volgens hem met iets heel anders te maken hebben dan met een uiteindelijke longontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Als hoofd van een ICU heeft hij te maken met “corona”-patiënten bij wie hij dingen heeft gezien in de praktijk die helemaal niet passen bij het verhaal van een virale infectie, waarbij mensen uiteindelijk eindigen met een longontsteking en zelfs grote moeite hebben met beademing.

   Acute respiratory distress syndrome of ARDS ontstaat doordat de primaire ziekte op nog onbekende wijze een heftige ontstekingsreactie in de longen veroorzaakt. Door deze ontstekingsreactie treden vocht, eiwitten en ontstekingscellen uit de longbloedvaten in het longweefsel. Hierdoor wordt de overdracht van zuurstof vanuit de longen naar het bloed bemoeilijkt, waardoor een tekort aan zuurstof in het bloed (hypoxemie) ontstaat.

   Hij zegt dat patiënten iets heel anders vertonen en vergelijkt dit met hoogteziekte en gebrek aan zuurstof. De patiënten die hij behandelt, lijken zich in een vliegtuig te bevinden op 30.000 voet hoogte, terwijl de cabinedruk langzaam wegvalt en mensen een enorm gebrek aan zuurstof krijgen. Zijn bevindingen komen overeen met de effecten na blootstelling aan een 5G-uitzendfrequentie van 60 GHz, waardoor de zuurstofopname door hemoglobine in het bloed wordt tegengewerkt zodat kortademigheid ontstaat.

  • Dus, lieve Jan, omdat jij je gezonde kinderen wijt aan vaccinaties , waar geen enkel wetenschappelijk fundament voor bestaat, je hebt immers geem dubbele test kunnen uitvoeren, je kinderen zouden net zo goed kerngezond zijn zonder vax, moet je medemens dan ook maar aan de vax?? Wat is dit voor irrationele psychologische draaikonterij? Daarbij vergeet je dat jij niet het recht hebt een ander iets te dwingen tot iets wat hij of zij niet wil. Fijne dag

 • Bernier Jonker

  Dat zijn waarschijnlijk mensen die nog zelfstandig na durven en willen denken. Onderzoek doen, actualiteiten volgen, wetenschappelijke artikelen lezen, vergelijkend warenonderzoek, etc.
  In ieder geval niet hun hele lot en zaligheid in handen willen leggen van virologen, epidimologen, immunologen. Vooral ook omdat er nog minstens 50 takken van sport die net zo belangrijk zijn om het land leefbaar en gezond te houden een rol zouden moeten spelen in de keuze om de staat van beleg af te kondigen en grondrechten massaal aan de kant te schuiven om een zeer klein deel van de bevolking te beschermen tegen een onafwendbare dood. Want dat gaan we, wat mij betreft gelukkig maar.
  Moet er niet aan denken ‘eeuwig leven’.
  Echter zie je in alle cijfers terug dat het overgrote deel van de mensen 1 en vaak meer onderliggende ernstige ziektebeelden hebben. Waardoor er ook een periode van ondersterfte ontstaat na een griepepidemie omdat de mensen die normaal een paar weken of maanden later zouden overlijden dit al eerder deden. Mensen met kanker, hart en vaatziekte etc.
  Ik wil het virus niet bagatelliseren tot zomaar een griepje. Het is een pittig griepvirus en de mensen met een zwakkere gezondheid zullen meer op zichzelf moeten letten en drukte vermijden. We weten inmiddels zoveel (nog lang niet alles maar wel genoeg) van het virus en de verspreiding dat we zonder de alles slopende staat van beleg, maar wel met een helder verstand het makkelijk uit kunnen zingen tot er voldoende groepsimmuniteit is ontstaan om zo de zwakkeren te beschermen.
  Dus zoals het al vele honderdduizenden jaren gaat.

 • Bernier Jonker

  Waar je ook niemand over hoort is doordat we elkaar niet meer aan mogen raken of in de buurt mogen komen, wordt ons immuunsysteem erg weinig geprikkeld en daardoor juist verzwakt. Dit kan voor een latere opleving van dit virus en uitbraken van andere (gemuteerde) griepvirussen desastreuze en fatale gevolgen hebben voor de mensen die een braaf en steriel door de overheid en WHO en consorten georchestreerd leven zijn gaan leven.

 • In zijn boek ‘Confessions of a Medical Heretic’ verklaart dr. Robert Mendelsohn MD dat het geloof in de autoriteit van het medische systeem misplaatst is. Hij legt het verband tussen geloof, religie en moderne geneeskunde. Hij spreekt over de ‘kerk van de medische wetenschap’:

  “Moderne geneeskunde kan niet overleven zonder ons vertrouwen omdat het noch een kunst is, noch een wetenschap; het is een religie geworden. Vraag maar eens vaak genoeg waarom iets is zoals men beweert en vroeg of laat bereik je dan het einde van de geloofskloof die vermoedelijk uitmondt in de uitspraak: vertrouw mij maar, ik ben een arts … ”

  Dr. Stefan Lanka, viroloog en moleculair bioloog, gebruikt het woord “virus” zelf niet meer omdat hij niet meer gelooft in de ruim 100 jaar oude en nog steeds onbewezen theorie van ziekmakende micro-organismen. Hij is bekend om zijn onderzoek naar een virusachtig object dat hij aantrof in zee-algen. Sinds 1994 twijfelt hij aan het bestaan van een HIV-virus en de laatste jaren heeft hij bekend gemaakt dat er geen wetenschappelijk solide onderzoeksresultaten bestaan waarin wordt bewezen dat medisch relevante virussen überhaupt wel bestaan. Drie jaar geleden zei hij in het inmiddels beroemde Zenger-interview:

  “Ik bestudeer al heel lang alles wat met virologie te maken heeft. Het is heel makkelijk om aan te tonen dat het Aids-virus niet eens bestaat omdat ik mij realiseerde dat de hele groep waartoe dit vermeende virus wordt gerekend, de retrovirussen, niet eens bestaat. Hetzelfde geldt voor alle andere virussen waarvan de farmaceutische industrie beweert dat ze levensgevaarlijk zouden zijn.”

  Dr. Andrew Kaufman vertelt in een interview het volgende omtrent zijn eigen medische opleiding:

  “Vanaf de eerste dag werd ons als studenten meegedeeld dat 50% van wat we nu leren over 5 jaar incorrect zal blijken te zijn. Men bedoelde daarmee dat de gedocumenteerde bevindingen in medische publicaties (waarop studiemateriaal is gebaseerd) na 5 jaar alweer worden bijgesteld of zelfs verworpen. Men vertelde ons wat de oorzaken zijn van ziekten zonder ooit bewijs te leveren omtrent de ontdekking van die oorzaken. Er werd gewoon gezegd dat het om feiten gaat en dat alle onderwezen kennis is gebaseerd op dat principe, terwijl de wetenschappelijke basis nooit werd onderzocht.”

  Kaufman haalt ook Kary Banks Mullis aan, de uitvinder van de PCR-test. Momenteel gebruikt men voor COVID-19 de RT-PCR-test, waarvan Mullis altijd heeft gezegd dat die niet mag worden gebruikt voor diagnostische doeleinden in verband met de grote kans op vals-positieve resultaten.

  Kary Banks Mullis:“The scientific papers to even proof the existence of an HIV-virus are not there.”

  James Hildreth, M.D.:”COVID-19 is geen virus maar een exosoom.” Exosomen zijn juist noodzakelijk om ons lichaam te bevrijden van toxische stoffen.

  Vlak voor zijn dood in 2019 deed Etienne de Harven, patholoog en vooraanstaand onderzoeker op het vlak van virologie, de volgende uitspraak:

  “We maken nooit een viruspandemie mee. Wat we wel meemaken is een angstepidemie. Zowel de media als de farmaceutische industrie zijn hier vooral verantwoordelijk voor door angst te versterken. Die angsten leiden altijd tot fantastische winstmarges.

  Hypothesen omtrent het bestaan van deze virussen worden bijna nooit geverifieerd door middel van empirisch onderzoek of de gepaste controles. Zij komen tot stand via consensus. Dit wordt dan al snel een dogma dat efficiënt wordt verspreid op een quasireligieuze manier door de media, waarbij verzekerd wordt dat alleen die research wordt gefinancierd die het dogma bevestigt. Onderzoek dat alternatieve hypothesen kan bevestigen, wordt uitgesloten.

  Censuur is een belangrijk instrument om afwijkende visies in het debat uit te sluiten op verschillende niveaus via populaire media en wetenschappelijke publicaties.”

  Dr. John Bergman:

  “De afbeeldingen van virussen in studieboeken zijn incorrect. Het zijn samengestelde afbeeldingen die een bepaalde geloofsovertuiging weergeven waarvan de correctheid nooit is bewezen op basis van empirisch onderzoek. Men praat over het doden van ‘virussen’, maar dat kan helemaal niet want de structuur die men een ‘virus’ noemt is geen levend, op zichzelf staand organisme; het is een complexe eiwitstructuur die de enzymen van gastheercellen nodig heeft om zich te vermenigvuldigen en is verantwoordelijk voor genetische variatie en adaptie. 45% van het genetische materiaal in het menselijk DNA is zelfs ‘viraal’. We komen continu in contact met miljarden ‘virussen’. Een ‘virus’ is grotendeels verantwoordelijk voor evolutie doordat het heel snel in staat is om genetische informatie tussen individuen over te brengen via zogenaamde besmetting, maar dat proces is nog steeds niet ten volle duidelijk en in de meeste gevallen niet ziekmakend. Het klassieke beeld van ‘ziekte’ is compleet incorrect en het psychologische effect van bekend klinkende begrippen is moeilijk te doorbreken.”

  Een paar studies omtrent simpele “medicijnen” die als ongevaarlijk worden voorgesteld:

  Aspirine is de tweede grootste doodsoorzaak bij kinderen. In het Journal of the American Heart Association verscheen in september 1999 een artikel waarin wordt beschreven dat door 15 of meer aspirientjes per week de kans op een hersenbloeding verdubbelt. Wetenschappers van The American Association of Pharmaceutical Scientists ontdekten dat het gebruik van aspirine en ibuprofen samenhangt met zuurreflux in de slokdarm.

  Een andere studie toont aan dat aspirine, paracetamol en ibuprofen het immuunsysteem verzwakken, waardoor er minder antilichamen worden gevormd. Daarnaast wordt de irritatie van het neusslijmvlies bij verkoudheid vergroot. Uit: The Journal of Infectious Diseases, Volume 162, Issue 6, December 1990, Pages 1277–1282, https://doi.org/10.1093/infdis/162.6.1277

  Aspirne en paracetamol beschadigen de lever en het is onbekend hoe dat gebeurt. Uit: Effects of Aspirin and Acetaminophen on the Liver, Hyman J. Zimmerman, MD, February 23, 1981, Arch Intern Med. 1981;141(3):333-342. doi:10.1001/archinte.1981.00340030065013

  Paracetamol en aspirine kunnen chronisch nierfalen veroorzaken. Het is onbekend hoe dat gebeurt. Uit: Acetaminophen, Aspirin, and Chronic Renal Failure, C. Michael Fored, M.D., Elisabeth Ejerblad, M.D., Per Lindblad, M.D., Ph.D., Jon P. Fryzek, Ph.D., Paul W. Dickman, Ph.D., Lisa B. Signorello, Sc.D., Loren Lipworth, Sc.D., Carl-Gustaf Elinder, M.D., Ph.D., William J. Blot, Ph.D., Joseph K. McLaughlin, Ph.D., Matthew M. Zack, M.D., M.P.H., and Olof Nyrén, M.D., Ph.D.

  Aspirine en paracetamol kunnen het gehoor bij mannen, vooral bij jongeren, beschadigen. Uit: Analgesic Use and the Risk of Hearing Loss in Men, Sharon G. Curhan, MD, ScM,1 Roland Eavey, MD,2 Josef Shargorodsky, MD,1,3 and Gary C. Curhan, MD, ScD1,4

  • In 2018 heeft dokter Stanley Plotkin onder ede verklaard dat voor de productie van vaccins apenvirussen, varkensvirussen, kalfsserum, caseïne, varkensgelatine, humaan albumine en humane MRC-5-diploïde cellen worden gebruikt. Hij is één van de meest toonaangevende experts op het gebied van vaccins en vaccinaties en werkt momenteel samen met zes corona-vaccinbedrijven. Plotkin vertelt verder dat foetusorganen eveneens worden verwerkt. Het gaat hierbij om vaccins die alle kinderen ingespoten krijgen vanaf hun geboorte …

  • Jan op de Beek

   Een Britse neurowetenschapper, professor Karl Friston, maakt korte metten met alle paniekberichten door te stellen dat misschien tot wel 80% van de Britse bevolking helemaal niet vatbaar is voor SARS-CoV-2. Tot voor kort hield hij zich vooral bezig met analyses en het maken van computermodellen op basis van statistische gegevens voor het begrijpen van hersenschade. Deze succesvolle techniek heeft hij nu toegepast op COVID-19 en komt tot de conclusie dat heel veel mensen nooit iets zullen merken van het virus. Friston zegt dat de mate waarin inwoners van een bepaald land wel of niet besmet raken weinig te maken heeft met alle maatregelen zoals die door overheden worden genomen, maar meer met de samenstelling van een bepaald volk.

   Sir Richard Dearlove, die tussen 1999 en 2004 aan het hoofd stond van de Britse spionagedienst MI6, stelt dat COVID-19 is ontsnapt uit een lab in China en kunstmatig door mensen is aangepast. Hij verwees naar een ‘belangrijk’ rapport van professor Angus Dalgleish van de Universiteit van Londen en van de Noorse viroloog Birger Sorensen waarin wordt beschreven dat het virus in een laboratorium is gemodificeerd op basis van SARS-CoV-1, afkomstig van celmonsters van vleermuizen uit Wuhan. De wetenschappers ontdekten dat ACE-2, het deel dat het virus gebruikt om zich te hechten, vooral is aangepast aan menselijke gastheercellen. Een natuurlijk optredende overgang naar een totaal andere soort, van vleermuis op mens, vindt in de natuur zelden of slechts zeer langzaam plaats. SARS-CoV-2 is dan ook helemaal niet meer werkzaam bij talrijke diersoorten die natuurlijke dragers zijn.

 • Transhumanisme is als materialistische ideologie een uitwas van het satanisme: de mens speelt voor God en denkt het zelf allemaal wel eens te kunnen gaan regelen. De illusie van maakbaarheid is een grappige vorm van zelfbedrog, evenals de filosofie van het wetenschappelijk materialisme (waar alle westerse samenlevingen op zijn gebaseerd).

  Een mens is slechts een bio-robot en als mechaniekje hoef je er dus alleen maar van alles in de stoppen om een bepaald gewenst resultaat te bereiken. De consequenties van dat simplistische reductionisme zijn overduidelijk. Vandaar de noodzaak om een wereldbeeld aan te leren dat is gebaseerd op een virtuele fantasiewereld die geen link meer heeft met de eigen, dagelijkse ervaringen. Het grappige is wel dat de “werkelijkheid” maar voor slechts 4% uit materie bestaat. De rest wordt voor het gemak genegeerd.

 • Jenny van Hoek

  In de jaren ’60 al had Abraham Ribicoff als leider van een wetenschappelijk onderzoeksteam de federale regering ervan beschuldigd dat men niet genoeg moeite deed om de bevolking te informeren omtrent onwerkzame vaccins. Wetenschappers van de Divisie voor Biologische Standaarden (nu de FDA) testen vaccins op hun sterkte en veiligheid voordat ze worden goedgekeurd voor algemeen gebruik. Echter, men test niet op werkzaamheid; dat wordt overgelaten aan de fabrikanten.

  Vier wetenschappers onderzochten toen het griepvaccin en ontdekten dat het onwerkzaam was. Ze zeiden zelfs dat ze het hun eigen families niet eens zouden willen toedienen. Twee van hen werden overgeplaatst om andere werkzaamheden te gaan verrichten, een derde van alle medewerkers heeft het project verlaten en over een tijdspanne van 10 jaar werd hen verboden ook maar een woord te publiceren aangaande hun ongunstige bevindingen.

  Duizenden Amerikaanse soldaten kregen het adenovirusvaccin toegediend om symptomen van verkoudheid tegen te gaan. Later werd dit vaccin uit de omloop genomen nadat wetenschappers drie jaar daarvoor al op het gevaar ervan hadden gewezen omdat het componenten bevat die kanker veroorzaken bij laboratoriumdieren.

  Het adenovirusvaccin werd tussen 1971 en 1999 toch nog weer aan tienduizenden soldaten toegediend tegen respiratoire aandoeningen. Deze vaccins bevatten DNA-fragmenten van het Simianvirus-40 (SV-40) en van adenovirussen, die al in 1953 konden worden geïsoleerd uit menselijke keelamandelen. Bij hamsters veroorzaakt dit vaccin kanker en het effect is des te groter in combinatie met SV-40, dat gewonnen wordt uit de niercellen van Aziatische apensoorten. Vacciniavirussen worden gebruikt om de carcinogene effecten van chemicaliën te vergroten in dierstudies waarbij gericht tumoren worden gekweekt. Deze virussen worden ook gebruikt om pokkenvaccinaties te bereiden. In het Engels spreekt men van “cowpox”. Het woord voor koe in het Latijn is: vacca; vandaar het woord “vaccin”.

  James Turner, die toen als advocaat betrokken was bij de zaak, verklaarde dat de onderzoeksgroep werd ontbonden en dat de betreffende onderzoekers verspreid over het land elders te werk werden gesteld. Het werd hen nadrukkelijk verboden hun onderzoeksresultaten te publiceren.

  In 2013 gaf het CDC toe dat poliovaccins bij miljoenen mensen kanker hebben veroorzaakt op grond van de aanwezigheid van dezelfde DNA-fragmenten. In combinatie met een griepprik wordt het risico alsmaar groter. Een artikel uit 2015 vermeldt dat 1 op 2 vrouwen en 1 op 3 mannen in de VS kanker zal krijgen en dat deze trend ook zichtbaar is in Groot-Brittannië.

 • Johan Zeilstra

  Onderzoekers van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een methode ontwikkeld waarmee – in eerste instantie – 100% verplichte vaccinaties kunnen worden afgedwongen. Iedereen die gevaccineerd wordt, krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage, bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd. Deze lichten op bij infrarood licht en vormen een soort ‘brandmerk’ als bewijs dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens of voor algemene identificatiedoeleinden.

  ID2020, Microsoft patent 2020-060606 en H.R. 6666 betreffen het project van Bill Gates om de hele wereldbevolking te vaccineren waarbij ‘quantum dots’ als onzichtbare tattoo kunnen worden geïnjecteerd als merkteken van verplichte vaccinaties.

  In RSC Advances wordt een studie vermeld waarin staat dat ‘CS-Qdots’ fascinerende optische eigenschappen bezitten die op efficiënte wijze genetisch materiaal in cellen kunnen brengen. Door het gebruik van CS-Qdots worden specifieke HCC-oplichtende luciferase-genen (p(HRE)AFP-luc) in HCC-cellen (= kankercellen) gebracht voor bioluminescente beeldvorming zoals een scan.

  Luciferase is dus het bioluminescente enzym dat ervoor zorgt dat de Qdot (quantum dot)-injectie (vaccinatie?) van buiten het lichaam met een infraroodscanner kan worden uitgelezen. In deze quantum dots kan allerlei digitale informatie worden opgeslagen zoals een ID of de vaccinaties die men heeft gehad. Dit is een digitaal geïnjecteerd en onmogelijk te omzeilen (vaccinatie)paspoort, waar Gates in diverse interviews voor heeft gepleit.

  “Luciferase”?! Lucifer = lichtbrenger (maar is het dit soort licht waar men op zit te wachten?). Het teken van het Beest = 666 … Eveneens opmerkelijk: indien de Engelse term van deze technologie, ‘Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System’, wordt omgezet in cijfers (A=1, Z=26), dan krijgt men opgeteld ook het getal 666 … “Toevallig”? De wereldwijd als gezaghebbend beschouwde King James Bijbel is de enige die letterlijk het woord ‘Lucifer’ gebruikt, iets dat in bijvoorbeeld alle Nederlandse vertalingen is veranderd in ‘Morgenster’.

  Rapid USA Inc, een tak van ApiJect Systems, begint onmiddellijk met ‘Project Jumpstart’, zodat het bedrijf eind dit jaar al meer dan 100 miljoen voorgevulde injectienaalden over de VS kan distribueren. Volgend jaar moet dat aantal zijn opgelopen tot meer dan een half miljard. Eind 2021 wil ApiJect Systems 330 miljoen smart-naalden per maand produceren, genoeg om de hele Amerikaanse bevolking iedere maand te kunnen vaccineren. Deze ‘smart’-naalden bevatten ieder een eigen RFID-chip of een GPS-tag met een uniek serienummer en kunnen worden gesynchroniseerd met een smartphone.

  • Laatst een foto gezien van Melinda Gates met een halsketting in de vorm van een kruis dat ondersteboven hangt …

   Ook veelzeggend zijn de affiches in een soort Russisch-orthodoxe iconenstijl die nu in Roemenië worden opgehangen op openbare plaatsen met afbeeldingen van artsen en verpleegkundigen als Jezus en Maria. De halo omheen het hoofd van de afgebeelde arts-Jezusfiguren is vervangen door de inmiddels zeer bekende uitsteeksels van de kroon van het COVID-19-virus. Het zegenende handgebaar is vervangen door een stethoscoop. De orthodoxe kerken van Roemenië hebben bezwaar aangetekend, maar natuurlijk wordt daar niets mee gedaan.

 • Het vaccin is het virus! De 1e golf was een test en de 2e golf is de echte boosdoener. Het vaccin van AstraZenica is verkoudheid gecombineerd met cov2 dna. Cov2 is echter al genetisch gemodificeerd en gepatenteerd vergelijkbaar met Zika. DNA vaccinaties zijn vele malen gevaarlijker omdat ze de gastheer en omgeving permanent beinvloeden. Er is bijna geen onderzoek gedaan naar de schadelijke gevolgen van gemuteerde e.coli en corona bacterieën, het blijft gmo.

  Gevaccineerde covidioten krijgen een zware griep en velen overleefden het niet. Corona is ook maar een griepje die na 2 weken al over is. Waarom zou je een genetisch gemodificeerd virus laten injecteren?!

  Daarnaast is corona de dekmantel voor de Great Reset en de Covi-pass (voorloper van de chip). Maar dat is weer een ander verhaal.

 • 20/07/2021

  ‘Federale rechtszaak streeft naar onmiddellijke stopzetting van COVID-vaccins, citeert klokkenluidersgetuigenis waarin wordt beweerd dat CDC het aantal vaccindoden te laag telt.’

  https://childrenshealthdefense.org/defender/americas-frontline-doctors-federal-lawsuit-halt-covid-vaccines-cdc-vaccine-deaths/

Laat een antwoord achter aan Miriam Dijkstra Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *