MEDIA

Het is met name nu dat we kennis moeten hebben hoe media werken. Hoe wordt nieuws gemaakt, wie bepaalt wat nieuwswaarde heeft, hoe wordt er bepaald wat mensen wel of niet mogen weten? Allemaal vragen waar de meeste mensen zich niet mee bezig houden. We weten eigenlijk allemaal wel dat wat in de krant staat niet perse waar hoeft te zijn, maar we blijven het wel volgen. Als iets zwart op wit staat heeft het toch meer zeggingskracht. Zeker wanneer het steeds maar herhaald wordt.

Om te begrijpen hoe de media functioneren, geven de begrippen definitiemacht en medialogica enige inzichten. Die begrippen worden heel mooi uitgelegd in de Wikipedia. En bedenk, de overheid en de media hebben definitiemacht. Zij zijn de voornaamste actoren met definitiemacht, dus zijn zij het die bepalen wat er in de actualiteit belangrijk is en hoe er gedacht moet worden. Ja ook in moderne westerse democratieën. Wanneer de materie te moeilijk wordt voor media of overheid, roepen ze de hulp in van experts. Dus momenteel heeft de enkele viroloog definitiemacht.

Link naar Definitiemacht in Wikipedia

Link naar Medialogica in Wikipedia

Interessant is de laatste regel in het Wikipedia artikel over definitiemacht. Daar staat dat de bij morele en ethische beslissingen die een hele samenleving aangaan, de definitiemacht niet slechts bij enkele deskundigen moet liggen. Denk daar dan nog maar eens aan wanneer meneer Osterhaus weer aan tafel is geschoven en zijn pleit verkondigt. Wie controleert hem eigenlijk en welke belangen heeft hij? We hoeven niet perse achterdochtig te zijn maar het zijn wel terechte vragen, omdat ze extreem impactvol zijn, omdat er ook experts zijn die andere inzichten geven en omdat een viroloog niet perse de beste antwoorden heeft op morele en ethische kwesties, en op maatschappelijke duivelsdilemma’s zoals deze.

SHOCKDOCTRINE

De bevolking verkeert momenteel in een zogenaamde shockdoctrine. Dat betekent dat er veel verwarring en angst heerst. Eerdere situaties van shockdoctrines leren dat er dan ineens besluiten worden genomen die anders nooit geaccepteerd zouden worden. We moeten daarvoor waken.

Het grootste gedeelte van het nieuws gaat over het Coronavirus. Maar dat betekent niet dat er geen andere dingen gebeuren in de wereld. Maar daar is geen plaats meer voor in het nieuws. Op de achtergrond spelen die thema’s wel degelijk. Waar moeten we op letten:

  • Toetredingseisen van Albanië tot de EU
  • 5G netwerk
  • Gefaseerde afschaffing contant geld
  • Europees Stabiliteits Mechanisme (transferunie)
  • Eurobonds
  • Vaccinatiepaspoort

De aandacht wordt afgeleid en straks komen we tot de conclusie dat er intussen democratische besluiten zijn genomen die we niet meer terug kunnen draaien. Verdere ontwikkelingen omtrent het 5G netwerk moeten we op zijn minst uitstellen. Door de corona kwestie wordt contant geld als onhygiënisch gezien. Maar als we niet uitkijken grijpen de banken en de overheid deze gelegenheid aan om het contant geld versneld of überhaupt af te schaffen. Dit moeten we nooit willen! Denkt u er even over na, wat staat de centrale bank dan nog in de weg om de spaarrente op bijvoorbeeld -5% te zetten. Welke kant kunnen we dan nog op?

Het is de taak van de media om ons hier uitgebreid, volledig en juist hier over te informeren. Ook juist wanneer er geen ander onderwerp lijkt te bestaan dan het coronavirus.

Wees alert, blijf wakker, denk na en houd elkaar op de hoogte!