5G

Er wordt steeds meer een verband gelegd tussen het coronavirus en het moderne snelle draadloze 5G netwerk. Volgens de autoriteiten is er geen wetenschappelijk verband aangetoond. Dit neemt echter de twijfel niet weg. Er zijn in de wereld 3 steden als proeftuin aangewezen: Seattle, Milaan en Wuhan. Laat nu uitgerekend daar het coronavirus hard hebben toegeslagen. Wat er precies aan de hand is, is moeilijk na te gaan. Er zijn ook wetenschappers die beweren dat de straling van de 5G frequenties je immuunsysteem verzwakken. Nu is het niet moeilijk om alleen maar sites aan te halen die tegen 5G zijn, evenmin met internetartikelen die aantonen dat er niks aan de hand is. Maar het beste is altijd om zelf op onderzoek uit te gaan. Maar pas op, wanneer iemand beweert het bewijs te hebben, dan is dat zijn bewijs maar u kunt dat waarschijnlijk zelf niet verifiëren en het onderzoek waarop dat gebaseerd is niet reproduceren. Bewijs heeft in zo’n geval beperkte waarde. Zeker wanneer iemand anders het tegendeel zegt te bewijzen. Dan ben je terug bij af. Wat dan zou kunnen helpen is te werk gaan zoals een rechercheur doet. Vraag 1 is dan, wie heeft waar belang bij. En zoek vervolgens naar patronen. Maar het blijft moeilijk. Feitelijk zou men niet tot 5G over moeten gaan wanneer daar ook maar de minste twijfel over is. Je kunt je er namelijk niet aan onttrekken als het er is. Wanneer het schadelijk blijkt te zijn, dan is dat 5G echt een ongeoorloofde inbreuk op het menselijk lichaam. Zolang die twijfel er is moeten we er niet aan beginnen.
dd. 25 maart 2020

In zijn geïmproviseerde show op goede vrijdag besprak Robert Jensen een mogelijke link tussen het coronavirus en het 5G netwerk. Let wel: hij beweert net zo min als we dat hier op deze site doen, dat er daadwerkelijk een link is, maar er zijn wel serieuze aanwijzingen, zoals eerder beschreven. Wat Robert Jensen wel beweert is dat de social media alle artikelen die gaan over een verband tussen corona en 5G censureren. In een artikel in de Gelderlander, dat gaat over brandstichting van 5G zendmasten, wordt inderdaad bevestigd dat YouTube censureert:

“YouTube treedt intussen hard op tegen video’s met complottheorieën over het coronavirus. Zo worden video’s die corona en 5G aan elkaar linken meteen verwijderd. Het bedrijf zou sinds februari al duizenden video’s hebben verwijderd met nepnieuws over corona. “

https://www.gelderlander.nl/binnenland/complotdenkers-slaan-toe-er-is-een-link-tussen-5g-en-corona~a4dbfa06/

Een interview op donderdag van London Real met David Icke wordt besproken welke link er zou bestaan tussen het coronavirus en 5G. Het heeft slechts kort op YouTube mogen staan. Op jensen.nl is de twee en half uur durende video wel beschikbaar.

Wat je ook van de corona-5G-link vindt, er geldt nog altijd de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. YouTube en andere media overtreden hier dat grondrecht en dat is kwalijk. Het is niet aan hen om te bepalen wat wel of geen nepnieuws is.

Voormalig Microsoft baas in Canada, Frank Clegg, legde in november 2019 uit dat er geen bewijs is dat 5G straling veilig is en vertelt over van allerlei gezondheidsrisico’s die er bij komen kijken. Het is te makkelijk om de aversie tegen het 5G netwerk af te doen als kwalijke ideeën van complotdenkers.

Een genuanceerd beeld over de 5G gezondheidsdiscussie is te vinden op de site van de Groene Amsterdammer en op de site van de Stichting Stop 5G.
dd. 11 april 2020

De strijd tegen 5G wordt grimmiger

Op de site van Ellaster is ook een interessant en zeer relevant artikel te vinden over 5G in relatie tot het coronavirus. Dit artikel is geplaatst op 14 april 2020. Ellaster is een site vol met complot-theoriën, de gedachte komt wel eens op of zo’n site bestaat ter meerdere eer en glorie van de mensen die graag over complot-theoriën lezen. Dat mag iedereen zelf beoordelen. Hoe dan ook er staan een paar rake redeneringen in die zeer toepasselijk zijn op de huidige situatie.

LINK NAAR HET ARTIKEL

Inleiding van het artikel: “In allerlei landen worden 5G-antennes in brand gestoken. Deze wanhopige uitingen van verzet staan niet op zichzelf. In hoeverre zijn de zorgen om 5G-straling terecht? Welke invloed heeft 5G in de corona-pandemie? Misschien is het tijd dat overheden en telecombedrijven de zorgen serieus gaan nemen.”

Rake passage:

Mainstream media ontmoedigt kritisch journalistiek onderzoek

In plaats dat mainstream journalisten kritisch onderzoek doen naar gezondheidsrisico’s van 5G-technologie, proberen ze critici ongeloofwaardig te maken door het veelvuldig toepassen van de term ‘complot-theorieën’ en ‘fake news’. ‘Complot-theorie’ is een mindcontrol-term, om mensen die niet op de hoogte zijn van een controversieel dossier, ervan te weerhouden zich in het onderwerp te verdiepen. Het is het toverwoord om critici op een denigrerende en minachtende wijze een label op te plakken en belachelijk te maken. Om bij onwetenden angst te creëren om zich in te laten met dezelfde ‘belachelijke’ ideeën en wellicht zelf het label ‘complotdenker’ opgeplakt te krijgen.”

Voor wie van mening is dat 5G en corona niks met elkaar te maken hebben, lees het hele artikel.
dd. 15 april 2020