YUVAL NOAH HARARI: THE WORLD AFTER CORONA

Het artikel is al van 20 maart 2020 maar het bevat boodschappen die nog steeds niet voldoende worden begrepen. Het is nog heel actueel, relevant en belangrijk voor iedereen om hier kennis van te nemen.

Yuval Noah Harari: the world after coronavirus

Financial Times, 20 March 2020 | Free to read

LINK NAAR ARTIKEL

“Deze storm zal voorbijgaan. Maar de keuzes die we nu maken, kunnen ons leven de komende jaren veranderen.”

“In deze tijd van crisis staan we voor twee bijzonder belangrijke keuzes. De eerste is tussen totalitair toezicht en empowerment van burgers. De tweede is tussen nationalistisch isolement en wereldwijde solidariteit.”

“Normaal gesproken kan vertrouwen dat jarenlang is uitgehold, niet van de ene op de andere dag worden hersteld. Maar dit zijn geen normale tijden. In tijden van crisis kunnen ook de gedachten snel veranderen. Je kunt jarenlang bittere ruzies hebben met je broers en zussen, maar wanneer zich een noodsituatie voordoet, ontdek je plotseling een verborgen reservoir van vertrouwen en vriendelijkheid en haast je je om elkaar te helpen. In plaats van een bewakingsregime op te bouwen, is het niet te laat om het vertrouwen van de mensen in de wetenschap, de overheid en de media te herstellen. We moeten zeker ook gebruik maken van nieuwe technologieën, maar deze technologieën moeten de burger mondiger maken. Ik ben er voorstander van om mijn lichaamstemperatuur en bloeddruk te controleren, maar die gegevens mogen niet worden gebruikt om een ​​almachtige regering te creëren. Die gegevens zouden me eerder in staat moeten stellen beter geïnformeerde persoonlijke keuzes te maken en ook de overheid verantwoordelijk te houden voor haar beslissingen.”

“De coronavirusepidemie is een belangrijke test van burgerschap. In de komende dagen moet ieder van ons ervoor kiezen om wetenschappelijke gegevens en deskundigen in de gezondheidszorg te vertrouwen boven ongegronde complottheorieën en zelfingenomen politici. Als we de juiste keuze niet maken, merken we misschien dat we onze meest kostbare vrijheden wegnemen, omdat we denken dat dit de enige manier is om onze gezondheid te beschermen.”

“De mensheid moet een keuze maken. Zullen we de weg van verdeeldheid volgen of het pad van wereldwijde solidariteit volgen? Als we voor verdeeldheid kiezen, zal dit niet alleen de crisis verlengen, maar in de toekomst waarschijnlijk tot nog ergere rampen leiden. Als we kiezen voor wereldwijde solidariteit, zal dat niet alleen een overwinning zijn tegen het coronavirus, maar ook tegen alle toekomstige epidemieën en crises die de mensheid in de 21e eeuw zouden kunnen overvallen.”

Dit artikel stond in de Financial Times, dat is een belangrijk gegeven. Evalueer zelf de onafhankelijkheid en objectiviteit van een medium. Belangrijke boodschap uit het artikel is dat technologische mogelijkheden in dienst moeten staan van de bevolking en niet een mogelijkheid moeten bieden aan overheden hun macht te misbruiken. Een andere boodschap is dat een wereldwijde solidariteit de weg naar een overwinning is.

[Dit is geen blog maar toch even een voetnoot over die tweede boodschap: voor solidariteit heb je gedeelde waarden en vertrouwen nodig. Solidariteit kan niet van bovenaf opgelegd worden. Hoe realistisch is dan het idee van wereldwijde solidariteit?]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *