WAKKER BORRELS VERBINDEN

Vrijdag 11 september 2020 werd er in Strandpaviljoen Beachline ‘s-Gravenzande de eerste Wakker Borrel gehouden. De borrel werd georganiseerd door ‘De Ruimte‘, een wakkere club uit ‘s-Gravenzande die dit jaar januari werd opgericht. De club is er “om met elkaar een draagvlak te creëren voor het andere, vrije geluid. Gelijk gestemden ontmoeten om krachten te bundelen en elkaar te versterken. Ieder als belangrijk puzzelstukje met zijn of haar eigen inbreng. In alle openheid en vrijheid zonder oordeel. Vanuit dit gedachtengoed is De Ruimte ontstaan.” Het is een club van ‘gewone’ mensen die bijzondere dingen doen. Om het niet alleen bij mooie woorden te laten organiseert De Ruimte bijeenkomsten. In dit geval ging het om een netwerkborrel waar van alles dat met de ‘corona crisis’, lockdown en spoedwet te maken heeft, aan bod kwam. Speciale gast was oprichter van ‘De andere krant‘ Sander Compagner.

De sfeer was goed. Mensen die elkaar niet kenden begrepen elkaar direct omdat ze vaak soortgelijke situaties meemaken. Relaties, vriendschappen en familiebanden komen onder druk te staan door verschil in opvattingen. De corona maatregelen brengen ongemakkelijke situaties mee in het alledaagse leven en daar hebben we allemaal mee te maken. Wanneer je met je familie, vrienden of collega’s hier soms geen normaal gesprek over kunt voeren, is het goed wanneer er bijeenkomsten zijn met gelijkgestemden. Die zouden er dus wel meer georganiseerd mogen worden.

Ook ontmoet je er bijvoorbeeld mensen die oog in oog gestaan hebben met romeo’s, of een demonstrant die daar bij betrokken was, meegenomen werd door de politie en wekenlang onterecht in de gevangenis werd opgesloten. Nog steeds wachtende op een proces. Ze vertellen je het verhaal uit de eerste hand.

De vraag ‘hoe gaat het verder, wat kunnen we doen?’, kwam natuurlijk ook aan bod. Over het algemeen is iedereen heel bezorgd, wel hoopvol maar zeker niet gerust. Sander Compagner is iemand die positief is over de afloop en verwacht een oplossing binnen een paar maanden. Wat die inhoudt? Bekijk de video.

Zelf heb ik met Sander gesproken over een landelijke flyerdag, die binnenkort op de planning staat. Corona Nuchterheid verleent medewerking aan een derde partij die dit wil gaan oppakken. Sander heeft ook zijn medewerking toegezegd.

Wat in ieder geval een belangrijk onderdeel van de oplossing is, is dat we moeten verbinden. We moeten netwerken. ‘De Ruimte’ heeft daarvoor een handig systeem bedacht, op tafels lagen formulieren met QR codes die je kunt scannen en via telegram kun je groepen vormen. Als de overheid onze vrijheden nog verder gaat beperken en als er bepaalde schaarsten ontstaan, dan zou het mooi zijn als we daar als bevolking op voorbereid zijn, dat we in een soort van parallelle maatschappij toch zaken voor elkaar krijgen. Maar dan moeten we wel netwerken en handige oplossingen bedacht hebben.

Het mooie van dit soort bijeenkomsten is dat je met negatieve ervaringen iets positiefs doet. Met flyeren is dat trouwens ook zo. De corona maatregelen brengen narigheden zoals angst, frustratie, woede en sociale spanningen met zich mee. De vooruitzichten met de spoedwet zijn helemaal deprimerend. Daar kun je te neergeslagen van raken maar je kunt elkaar ook op zoeken. Alleen al door er met elkaar over te praten, komt er veel positieve energie los, je voelt de vibe, de saamhorigheid, en wie het nog niet wist, weet het nu, je staat er echt niet alleen voor. Wanneer je dan die positieve energie voelt en met elkaar bespreekt wat er aan de hand is, dan komt ook de creativiteit los die we nodig hebben voor oplossingen, van van allerlei aard. Op zulke netwerkbijeenkomsten gaat dat misschien wel makkelijker dan op demonstraties.

Tot slot, misschien wel het allermooiste van dit soort bijeenkomsten, en het meest menselijke, is het volgende. De hele corona kwestie snijdt dwars door de sociale verbanden van de samenleving. We verliezen soms vrienden, of vriendschappen komen op laag pitje te staan. Dat is gewoon erg. Maar daar tegenover ontstaan er ook weer nieuwe contacten, contacten met gelijkgestemden, waar je mee samen gaat werken, aan oplossingen. Zo ontstaan ook weer nieuwe vriendschappen. De overheid heeft dan misschien wel hele snode plannen, maar ze gaan ons niet klein krijgen!

Dus graag meer van dit soort borrels!

5 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *