VOLGENS COLLEGE VAN DE RECHTEN VAN DE MENS NU GEEN VACCINATIEPLICHT MOGELIJK

Ene Mike vraagt zich af of mogelijke verplichte vaccinaties niet ingaan tegen de rechten van de mens. Hij heeft die vraag neergelegd bij het College van de Rechten van de Mens, gevestigd in Utrecht. Hij heeft antwoord gekregen en de belangrijkste zin uit hun brief is deze:

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de Wet publieke gezondheid bevatten nu geen bepalingen die een vaccinatieplicht mogelijk maken.

Hieronder de volledige brief:

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw bericht aan het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College).

Uw bericht wordt anoniem geregistreerd.

U vraagt zich af of mogelijke verplichte vaccinaties niet ingaan tegen de rechten van de mens.

Algemeen mensenrechten

Met het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland worden inentingen aangeboden tegen besmettelijke ziekten. Hoe meer mensen zich inenten, hoe groter de groepsbescherming. Deze inentingen zijn niet verplicht. Een vaccinatie tegen COVID-19 wordt ook op vrijwillige basis aangeboden. Bij vragen rond vaccinatie spelen verschillende mensenrechten een rol. Mensenrechten wijzen niet bij voorbaat in de richting van een bepaald standpunt voor of tegen (verplichte) vaccinatie. Internationale mensenrechtenverdragen geven veel ruimte aan de nationale overheden om zelf een afweging te maken welke maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Ook als die maatregelen een inbreuk op bepaalde mensenrechten maken.

Verplichte vaccinatie

Het verplichten van vaccinaties kan inbreuk maken op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam of het recht op de vrijheid van godsdienst. Zowel internationale verdragen als nationale wetgeving verplichten de overheid om maatregelen te treffen ter bescherming van de volksgezondheid. Die maatregelen mogen ook zo ver gaan dat andere mensenrechten daarmee beperkt worden. Het beschermen van de volksgezondheid geldt namelijk vaak als rechtvaardigingsgrond voor het beperken van mensenrechten. Wel moeten de maatregelen waarmee mensenrechten beperkt worden in redelijke verhouding staan tot het doel dat met die maatregelen bereikt moet worden en moet er altijd gekozen worden voor de minst ingrijpende maatregelen waarmee dat doel bereikt kan worden. Zodra deze maatregelen niet meer noodzakelijk zijn ter bescherming van de volksgezondheid, zouden de maatregelen ook opgeheven moeten worden. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de Wet publieke gezondheid bevatten nu geen bepalingen die een vaccinatieplicht mogelijk maken.

Op de website van het College kunt u meer informatie vinden over hoe de vaccinatie voor COVID-19 zich verhoudt tot mensenrechten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij of mijn collega’s via e-mail of van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur via 030 – 888 38 88.

Met vriendelijke groet,

Mr. M. O.K.
Juridisch medewerker Front Office College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T 030 888 38 88
M info@mensenrechten.nl
W www.mensenrechten.nl

Mike heeft deze brief op 17 januari met Corona Nuchterheid gedeeld, waarvoor dank.

Een reactie

  • Als er steeds maar geroepen wordt dat we te maken hebben met een heel gevaarlijk virus, en nu ook nog met nog gevaarlijkere varianten, dan zal de publieke opinie steeds meer naar verplichte vaccinatie opschuiven en gaat de regering daar in mee. Dit hebben we ook al bij de mondkapjes gezien. De media zijn hier de grote boosdoeners in, zij laten geen enkel anti geluid toe, hoe onderbouwd het ook is. Iedere andere mening wordt weggezet als gekkies, wappies en complotdenkers. Hier is sprake van censuur. Hoezo een vrij land? Hoezo mensenrechten? Mensen wordt wakker! We hebben hier te maken met verzwakte immuunsystemen, veroorzaakt door elektrosmog(rouleaux effect), ouderdom, slecht eten, gebrek aan beweging en contact met de natuur. Daar moet iets aan gedaan worden. Zet je wifi uit en ga wandelen. Dan is er niets aan de hand. De meeste mensen worden niet ziek! Laat je niet gek maken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *