RIVM DASHBOARD: ALLE SEINEN OP GROEN

Eerst was het aantal te verwachten corona doden het probleem. Daarna de IC-capaciteit. Toen hadden we het reproductie getal, de R-waarde die onder de 1 moest blijven. Flatten the curve was ook eens zo belangrijk. Toen het aantal doden meeviel (of tegenviel?) ging het om het aantal besmettingen. Toen dat aantal ook te laag werd ging men als de sodemieter testen en vond men nogal wat positieve uitslagen. Wie begrijpt wat dat betekent hoeft zich daar niet druk over te maken maar positief geteste mensen is men dus patiënten gaan noemen. Ook spreekt men over corona gevallen, waar je van alles mee kan bedoelen en dus niks zegt. En natuurlijk heeft men het over een tweede golf. Maar als je op het dashboard van het RIVM kijkt is die in geen velden of wegen te bekennen. Dat had analiste Merel Boogaard ook al voorspeld. Alle seinen van het RIVM dashboard staan op groen.

Je kunt natuurlijk zeggen, iedere dode is er een te veel. Dat klopt maar iedere dag gaan er 400 mensen dood, en die 2 die er nu gemiddeld aan of met corona sterven, moeten we daar zo’n heisa voor maken, maar waarom om die andere 398 niet? Omdat corona zo besmettelijk is? Je loopt 0,2% kans om een besmet persoon tegen te komen. Voor 98% van de besmette personen is Covid-19 ongevaarlijk. Zit je bij die 2% risicogroep, dan hebben we altijd nog HCQ, maar dat mag dan weer niet.

Kijk naar de cijfers, en trek je conclusie. Is dit zo dramatisch dat we een dictatoriale spoedwet nodig hebben?????

STERFTE: heel augustus gemiddeld 1,5 per dag (aan of met corona)
IC-opnames: 1,7 opnames gemiddeld over de laatste 3 dagen
Ziekenhuisopnames: 11,7 opnames gemiddeld over de laatste 3 dagen (aan of met corona, het cijfer loopt op waarschijnlijk omdat ze meer testen)
Het o zo belangrijke reproductiegetal: 1,01 (ja hij zit dus boven de 1, oppassen dus)
Aantal besmettelijke mensen: 33.992. Hier zitten nogal wat aannames in, want het is anders niet vast te stellen. Vandaar dat ze daarom ook geen signaalwaarde opgeven. Zetten we dat af tegen 17 miljoen mensen, dat is de kans dat u een besmettelijk persoon tegenkomt 0,2%.

Met alle respect voor de slachtoffers, hun omgeving, mensen in de zorg. Maar moeten we hier nou zijn heisa om maken? Moeten hiervoor nou zoveel vrijheden worden ingeperkt? Ouderen in een isolement raken? Mensen hun baan of business worden afgepakt? De economie kapot worden gemaakt? Vriendschappen op het spel worden gezet? Moeten mensen zich hierom als ratten gaan gedragen? Wat is het nut hiervan? En waarom is die spoedwet nou zou nodig?

Een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *