POLITIE DE WEG KWIJT

Terwijl het onderzoek naar de toedracht van het excessieve politieoptreden op 21 juni 2020 in Den Haag nog steeds niet is afgewikkeld, is er een nieuwe episode aan het buitensporig politiegeweld. Op donderdag 20 augustus 2020, de dag dat de spoedwet met de fractiespecialisten van de Tweede Kamer werd doorgenomen, waren er in het centrum van Den Haag, demonstranten, relschoppers, toeristen of hoe je ze naar believen ook wilt noemen. Volgens een ooggetuige ging het om zo’n 400 mensen en evenzovele politieagenten.

Wie nu wel of niet politieagent was, was niet altijd duidelijk omdat de politie zich ook had ‘verkleed’ als ‘relschopper’. We plaatsen er hier geen links van, we hebben allemaal wel de filmpjes gezien waar mensen die er als relschopper uitzagen, maar dan met mondkapje, in en uit politiebusjes stapten. Critici menen hierin het bewijs te zien dat de politie zelf mee doet met de rellen om de boel op te fokken. De mainstream media verklaren deze beelden door te stellen dat politieagenten zich in burger tussen de ‘relschoppers’ begaven om ze te kunnen identificeren. Welk verhaal is geloofwaardiger? Dat laatste kan best zijn, maar dan hoef je je toch niet te misdragen?

Maar dat deden ze wel. We hebben allemaal het filmpje kunnen zien waarbij een forse agent een bejaarde vrouw met zijn knuppel tegen de grond werkte. Hoe wil je dit in ‘s hemelsnaam goedpraten? Dit soort filmpjes spreken voor zich. We hebben het hier niet over de Schilderswijk en Kanaleneiland, maar over de ongeregeldheden in Den Haag centrum. Daar speelde de politie een provocerende rol. Relschoppers zullen er zeker geweest zijn. Maar net als bijvoorbeeld zaterdag 15 augustus op het Malieveld, zijn het voornamelijk brave burgers die opkomen voor de vrijheid en democratie, die begraven wordt met de spoedwet die nu op tafel ligt. Daar gaat het om. Daar hoeft de politie niet tegen op te treden want die mensen misdragen zich niet. Die laten van zich horen maar worden niet fysiek. Behalve wanneer ze in het nauw worden gedreven.

Hier is de politie duidelijk de weg kwijt. Ze hebben niet geluisterd naar het verhaal van Sven Hulleman van afgelopen zaterdag op het Malieveld. En ze hadden de brief van Sven moeten lezen, deze hadden ze kunnen downloaden, hebben ze kennelijk niet gedaan. Een citaat uit de brief:

Wij vragen van u iets ingewikkelds. Namelijk om de weg van het geweten te bewandelen.
Tijdens die reis wensen wij u veel succes en wij spreken onze overtuiging uit dat u de juiste
keuzes zal maken.

Hoewel wij ons door u onderdrukt en bedreigd voelen, omdat u de tiran dient die zijn kracht
ontleent aan duistere praktijken waarvan u ook zou walgen als u het bewijs zou zien, spreken
wij naar u, de mens achter het uniform van angst, onze liefde en vriendschap uit.

Wij geven om u, en vragen u, leg uw uniform af. Bescherm uzelf, bescherm ons.

Het is duidelijk. De politie moet kiezen aan welke kant ze staan. Dienen zij een tirannieke overheid of beschermen zij de bevolking. Laten zij zich leiden door hun kortzichtige economische belangen, hun schamele inkomen, of luisteren zij naar hun geweten. Die hebben ze, alleen zijn ze het soms vergeten. Die agenten zijn de weg kwijt.

Niet alleen de politie is de weg kwijt, dat geldt ook voor veel journalisten en columnisten. Ook zij zouden zo’n zelfde afweging moeten maken. Laten zij zich leiden door hun niet-onafhankelijke opdrachtgever voor wie zij schrijven, onder het mom van vrijheid van meningsuiting, of dienen zij de maatschappij die gediend moet worden met de waarheid.

Neem nou Marianne Zwagerman, een van de beter columnisten, maar die mensen met kritiek op het overheidsbeleid overspannen viruswappies noemt. Het is goed dat ze het opneemt voor de politieagenten die het niet altijd makkelijk hebben. Maar agenten hebben zelf ook een geweten en kunnen zelf ook nadenken. Bij de overheid heerst te veel een cultuur van ‘niet nadenken maar gewoon doen wat er van je gevraagd wordt’. Dat doen ze dan ook en daar gaat het fout. Een agent met gewetenswroeging hoeft echt niet meteen zijn baan op te zeggen. Hij is namelijk niet verplicht om bekeuringen uit te delen als hij een overtreding zien. Hij kan het doen, maar het hoeft niet. Agenten die partij kiezen voor de brave burger, kunnen er voor kiezen om brave burgers die zich niet aan de lockdown regels houden niet te beboeten. Maar we zien nu overijverige agenten die extra goed hun best doen om de burger lastig te vallen met die onzinnige lockdown regels. Helaas ook erger, zoals dat buitensporige politiegeweld. En als zo’n columinste dan spreekt over ‘we hebben in Nederland behalve 17 miljoen virologen nu ook 17 miljoen korpschefs’ dan wil ze daar kennelijk mee zeggen dat de burgers geen mening mogen hebben over de corona kwestie en over het politieoptreden, zelfs niet als dat excessief is. Nee, moeten we dat allemaal maar accepteren dan? Sorry Marianne, je bent een goede columnist maar hier ben je zelf ook even de weg kwijt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *