PCR TEST LEGT GROF WANBELEID BLOOT

Het is nu toch wel overduidelijk dat er sprake is van grof wanbeleid met PCR test resultaten. Of het ook fraude is hangt af of er met de uitslagen gerommeld is. Dat zou ook ernstig zijn maar veel ernstiger is het feit dat het totale onderdrukkende, mensonterende beleid van de overheid gebaseerd is op een onbetrouwbare test, een test die niet doet wat overheid en media pretenderen: het aantal besmettingen aantonen. Daarmee suggereren ze dat besmette mensen besmettelijk zijn, wat meestal niet het geval is, maar zelfs dat toont de test niet aan. Iemand die PCR positief is getest, is positief getest, meer niet. Het enige dat het aangeeft is dat er RNA van een virus is aangetroffen. Maar dat zegt niks over de besmettelijkheid.

Het is zinloos een mondkapje te dragen als je niet besmettelijk bent. Zeker in de wetenschap dat je zonder symptomen niet besmettelijk bent. Het aantal besmettelijke mensen in Nederland is ongeveer 108.000, oftewel 0,6% van de bevolking.

Het zijn niet de minsten die verklaard hebben dat de PCR test geen besmettelijkheid aantoont: namelijk:
Prof. dr. Marion Koopmans, OMT-lid, hoogleraar virologie, Erasmus MC
Prof. dr. Jaap van Dissel,(OMT-voorzitter), RIVM-voorzitter, CIb-voorzitter
In antwoord op vragen van Wybren Haga heeft Premier Mark Rutte het verschil tussen positief getest en besmettelijkheid erkend.

Het hele coronabeleid is gebaseerd op het aantal positief geteste personen. Afgezien dat de test onbetrouwbaar is, zegt de uitslag dus helemaal niks over de besmettelijkheid. Maar de bevolking, de samenleving als geheel, de economie, veel bedrijfstakken wordt ernstig schade toegebracht door deze maatregelen. Je kunt niet eens speken van ‘het staat niet in verhouding’, maar het is gewoon nergens op gebaseerd. Hiermee kun je stellen dat de overheid zich ernstig schuldig maakt aan grof wanbeleid. De vraag is, is het onkunde of kwade opzet? Welnu, dit beleid is zo breeduit gedragen door de overheid en haar instituties en autoriteiten, dat het moeilijk te verdedigen is dat hier sprake is van onkunde. Dit is zo stelselmatig waarbij ook alle kritische signalen werden genegeerd, gebaggetelliseerd, verdraaid, vermeden, verdonkeremaand, dat je rustig mag stellen dat hier van kwade opzet sprake is. Zeg maar gerust staatsterreur.

Daarnaast doen de mainstream media niet wat ze behoren te doen: de overheid kritisch onder de loep nemen en de fouten die de politiek maakt bloot leggen zodat de bevolking goed geïnformeerd wordt. In plaats daarvan spelen de media het spelletje van de overheid mee door opzettelijk positief getesten en besmettingen voor te doen als besmettelijken. En dan ook nog besmettelijken van een zeer besmettelijk gevaarlijk virus, dat het coronavirus helemaal niet is. Het coronavirus is geen hooginfectueus virus en het is statistisch gezien voor heel weinig mensen gevaarlijk (zie cijfers RIVM dashboard). Hiermee maken de mainstream media zich ook ernstig schuldig aan het meewerken aan staatsterroristische activiteiten.

VERKLARING VAN MARION KOOPMANS

VERKLARING VAN JAAP VAN DISSEL

VERKLARING VAN MART RUTTE

Bekijk ook het artikel 22 experts ontdekken 10 dodelijke fouten in de coronatest, waarin Peter Borger met 21 andere wetenschappers het Corman-Drosten paper wil laten terugtrekken, omdat het niet deugt.

BLACKBOX – Flavio Pasquino in gesprek met Mario Ortiz Buijsse en Patrick Savalle, over een mogelijk kantelpunt naar aanleiding van de blootlegging van de ondeugdelijkheid van de PCR test.

3 reacties

  • Kan allemaal wel zijn, maar het circus draait toch maar gewoon door.
    De politiek heeft het over cijfers, maar verteld er niet bij welke.
    Het RIVM publiceert positieve testresultaten zonder verdere toelichting.
    De media berichten maar over deze getallen olsof het besmettingen zijn.
    De “maatregelen” worden onverdroten aangepast. Een motivatie is niet meer nodig.

  • Een recente studie van de hand van Prof. Dr. Andreas Beyer, laat op tientallen punten weinig heel van het Borger/Drosten onderzoek. Pseudowissenschaftliche Kritik an einem von der Berliner Charité veröffentlichten Coronavirus (SARS-CoV-2)-Test, publiziert von Peter Borger und Koautoren / Voer voor vooral virologen, immunologen en statistici.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *