GRAPPERHAUS MINISTER VAN NORMEN EN WAARHEID

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stelt een Task Force in die burgers moet gaan beperken in het delen van informatie via social media. De bedoeling is om opruiing en mobilisatie van burgers tegen te gaan en zo politieagenten in bescherming te nemen. De Task Force komt onder leiding van de Delfste burgemeester Marja van Bijsterveldt. Dit wordt ook gedragen door een Tweede Kamer-commissie bestaande uit onder andere Attje Kuiken en Kees van der Staaij, die ook in de commissie zaten die het wetsvoorstel indienden dat leidde tot de in juni dit jaar aangenomen Wet Bestuurlijk Verbod Ondermijnende organisaties. Er rust een immense verantwoordelijkheid op deze parlementsleden om de minister goed te controleren. De plannen van de minister rieken naar botte censuur, het knevelen van mensen met andere opvattingen en het verhinderen van het opkomen tegen de overheidsplannen.

De minister is met internet providers en technologiebedrijven in gesprek om te kijken naar mogelijkheden voor het traceren van communicatie op besloten groepen op zoek naar berichten die op zich niet strafbaar zijn maar wel kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde. Ze hebben het dan over een ‘notice take down system’ waarbij ook het OM en de rechtercommissaris eventueel bij betrokken zijn voor het ontoegankelijk maken van accounts of berichten. De minister spreekt van een ‘delicaat evenwicht met grondrechten’.

De bedoeling van de minister is het beschermen van hulpverleners, politieagenten in het bijzonder, die kennelijk beschermd moeten worden tegen ‘dat stoken en opruien via social media’. Het is de minister een doorn in het oog dat er filmpjes op internet circuleren waarbij politieagenten die goed hun werk doen in diskrediet worden gebracht.

Natuurlijk moet er openbare orde zijn en moeten agenten goed hun kunnen werk doen. Maar waar de minister geheel aan voorbij gaat is het feit dat sommige politieagenten zelf ook over de schreef zijn gegaan, dat burgemeesters hebben besloten tot een overmacht aan politiemacht op vredelievende demonstraties, dat er beelden waren van romeo’s die weerloze burgers molesteerden. De overheid heeft sowieso al het monopoly op geweld, wat op zich goed is maar die ook misbruikt kan worden en er zo een onbalans in de machtsverhouding tussen overheid en burger ontstaat. Dat is wat er op het spel staat! Waarom spreekt de minister niet over bescherming van burgers, bescherming van de democratie, bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Het negeren van deze factoren, die voor de burger van levensbelang zijn, geeft aan dat de minister andere prioriteiten heeft en kennelijk de burger als lastige elementen beschouwt.

Als de parlementsleden die hierover met de minister in gesprek zijn, niet heel goed uitkijken vindt hier verdere uitholling van de vrije rechtsstaat plaats. Het zijn allemaal kleine stapjes in de richting van een totalitaire staat, een dictatuur.

Op Twitter schrijft Lonneke Engel heel treffend:

Nederland blijkt een spil te zijn in internationale drugshandel, belastingontwijking én verspreiding van kinderporno.Dat kunnen ze blijkbaar niet oplossen. Maar onwelvallige meningen censureren, mensen voor hun mening aan- of oppakken, dat kan wel?

De minister wil dat de normen die in het dagelijks leven gelden ook van toepassing zijn op internet. Na zijn recente fiasco’s mag hij zelf eerst wel eens definiëren wat hij onder normen verstaat die hij acceptabel vindt. Opvallend was dat hij vaak met zijn hand aan zijn neus zat, waarschijnlijk om te voelen of die niet in tussen een stuk langer was geworden.

Toch moeten we dit verhaal van de minister zeer serieus nemen, niet omdat het een zinnig verhaal zou zijn, maar omdat te vrezen valt dat het echt die kant op gaat. Maar op welke manier moet je hier nou voor waarschuwen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *