EEN PIJNLIJKE KEUZE VAN EEN HUISARTS

Een broer en een zus zijn mentor over hun gehandicapte broer. Zij gaan ook over de vraag of de gehandicapte broer gevaccineerd mag worden. De broer wil dit wel, de zus absoluut niet. De arts heeft toestemming nodig van de mentor. Naar wie luister hij, naar de broer of naar de zus? Waarop is zijn keuze gebaseerd. Weegt hij daarbij alleen de wet? Gaat het om wat hij zelf juist acht? Heeft hij ook nog een moreel kompas?

Onderstaand conversatie cq. correspondentie tussen de arts en de zus van de gehandicapte broer:

Mijn andere broer en ik zijn beiden mentor van onze verstandelijk gehandicapte broer en hebben een andere mening over vaccinatie van onze broer.
Onze broer om wie het gaat wordt volledig beinvloedt met eenzijdige informatie over de coronavaccinatie door vriendin, medebewoners, begeleiders op dagbestedingen en ga zo maar door. Ik vind hem niet wilsbekwaam ter zake de coronavaccinatie. Hij is niet in staat hiernaar zelf voldoende en goed onderzoek te kunnen doen.

Wat kan ik nu nog doen? De situatie van 2 kapiteins op het schip, 2 mentoren maakt het uiterst lastig.
Ik weet niet wat nu mijn recht is.
Ik hoop dat u mij verder kan helpen. Ik ben bijna radeloos. Ik hoop dat u iets voor mij en mijn verstandelijk gehandicapte broer kan betekenen.
Ik wil pertinent niet dat hij gevaccineerd wordt. Hij is nooit ziek, maar heeft wel (medicijnen tegen) epilepsie.
Ik ben bang voor ernstige schadelijke gevolgen tgv deze vaccinatie. Zonder dat er nu iets verandert staat gaat deze vaccinatie wel gebeuren. Wat kan ik nog doen?

Het antwoord van de arts:

Geachte Mevr. ,
Recent Uw verklaring kwa vaccinatie van Uw broer gezien, alwaar wat U betreft U geen toestemming tot vaccinatie van Uw broer geeft.

Uw andere broer, medebewindsvoerder heeft evenwel WEL toestemming gegeven, dus Uw broer mag gevaccineerd worden.
Conform het uitdrukkelijke advies van het RIVM en het OMT dienen patienten in woongroepen met evt. licht verstandelijke beperking gevaccineerd worden door de betreffende instelling.
Ondanks dat Uw broer een licht verstandelijke beperking heeft en onder bepaalde curatele/bewindsvoering staat vind ik dat hij zeer wel beschikkings bekwaam is t.a.v. zijn Corona Vaccinering, hij heeft dit ook als zodanig aan de instelling kenbaar gemaakt.

U bent dus niet bevoegd de vaccinatie tegen te houden.
U brengt Uw broer grote gezondheids-risico’s toe wanneer hij niet gevaccineerd wordt.
Het zijn de regels van het ministerie die bepalend zijn.
Bewindsvoerders kunnen uit hun functie ontheven worden als ze de gezondheid van de betreffende persoon, uw broer kunnen schaden, zulks is te bepalen door de betreffend behandelend arts, ondergetekende.
Ik hoop U voldoende te hebben geinformeerd.
Groet,

B. Nikkels, huisarts

Oordeel zelf wat u hiervan vindt.

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *