EEN PIJNLIJKE KEUZE VAN EEN HUISARTS

Een broer en een zus zijn mentor over hun gehandicapte broer. Zij gaan ook over de vraag of de gehandicapte broer gevaccineerd mag worden. De broer wil dit wel, de zus absoluut niet. De arts heeft toestemming nodig van de mentor. Naar wie luister hij, naar de broer of naar de zus? Waarop is zijn keuze gebaseerd. Weegt hij daarbij alleen de wet? Gaat het om wat hij zelf juist acht? Heeft hij ook nog een moreel kompas?

Onderstaand conversatie cq. correspondentie tussen de arts en de zus van de gehandicapte broer:

Mijn andere broer en ik zijn beiden mentor van onze verstandelijk gehandicapte broer en hebben een andere mening over vaccinatie van onze broer.
Onze broer om wie het gaat wordt volledig beinvloedt met eenzijdige informatie over de coronavaccinatie door vriendin, medebewoners, begeleiders op dagbestedingen en ga zo maar door. Ik vind hem niet wilsbekwaam ter zake de coronavaccinatie. Hij is niet in staat hiernaar zelf voldoende en goed onderzoek te kunnen doen.

Wat kan ik nu nog doen? De situatie van 2 kapiteins op het schip, 2 mentoren maakt het uiterst lastig.
Ik weet niet wat nu mijn recht is.
Ik hoop dat u mij verder kan helpen. Ik ben bijna radeloos. Ik hoop dat u iets voor mij en mijn verstandelijk gehandicapte broer kan betekenen.
Ik wil pertinent niet dat hij gevaccineerd wordt. Hij is nooit ziek, maar heeft wel (medicijnen tegen) epilepsie.
Ik ben bang voor ernstige schadelijke gevolgen tgv deze vaccinatie. Zonder dat er nu iets verandert staat gaat deze vaccinatie wel gebeuren. Wat kan ik nog doen?

Het antwoord van de arts:

Geachte Mevr. ,
Recent Uw verklaring kwa vaccinatie van Uw broer gezien, alwaar wat U betreft U geen toestemming tot vaccinatie van Uw broer geeft.

Uw andere broer, medebewindsvoerder heeft evenwel WEL toestemming gegeven, dus Uw broer mag gevaccineerd worden.
Conform het uitdrukkelijke advies van het RIVM en het OMT dienen patienten in woongroepen met evt. licht verstandelijke beperking gevaccineerd worden door de betreffende instelling.
Ondanks dat Uw broer een licht verstandelijke beperking heeft en onder bepaalde curatele/bewindsvoering staat vind ik dat hij zeer wel beschikkings bekwaam is t.a.v. zijn Corona Vaccinering, hij heeft dit ook als zodanig aan de instelling kenbaar gemaakt.

U bent dus niet bevoegd de vaccinatie tegen te houden.
U brengt Uw broer grote gezondheids-risico’s toe wanneer hij niet gevaccineerd wordt.
Het zijn de regels van het ministerie die bepalend zijn.
Bewindsvoerders kunnen uit hun functie ontheven worden als ze de gezondheid van de betreffende persoon, uw broer kunnen schaden, zulks is te bepalen door de betreffend behandelend arts, ondergetekende.
Ik hoop U voldoende te hebben geinformeerd.
Groet,

B. Nikkels, huisarts

Oordeel zelf wat u hiervan vindt.

22 reacties

 • Wat een kortzichtige huisarts.
  Misschien vragen wat het gezondheidsrisico überhaupt is van zijn leeftijdsgroep?
  En wat het experimentele vaccin voor risico’s gaat hebben?

  https://lbry.tv/@Arkeadius:a/nwnw20210114:c

  • Daar staat deze arts duidelijk niet voor open. Ik weet dat wisselwerking met andere medicijnen niet is onderzocht.
   Daarnaast is er geen onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten op de langere termijn.
   Er zijn inmiddels al een hele tijd bewezen goed werkende en veilige medicijnen voor de mensen uit de risicogroep groepen die echt ziek kunnen worden mede door het virus.
   Maar deze medicatie wordt in ons land niet toegelaten. Het vaccin wel tijdelijk en voorwaardelijk onder het mom van een noodtoestand.
   Darnaast zouden beide mentoren toch eerst op 1 lijn moeten zitten alvorens over te gaan tot de prik.
   Bovendien is in deze woongroep de vaccinatie een vrijwillige keuze i.t.t
   wat deze huisarts beweert. Er is ook geen sprake van volledig informed consent doir de arts aan de bewoners en/ of ouders wettelijk vertegenwoordigers.

  • Schrijnend voorbeeld Dank voor je reactie
   Mijn broer is inmiddels gevaccineerd. Ik heb het niet kunnen tegenhouden.
   Op het moment dat ik nog in gesprek was met de secretaris van de raad van bestuur van deze zorgverlener en een goede klachtenfunctionaris, met het doel second opinion wilsbekwaamheid voor de c vaccinatie en opschorting van de prik, is de prik gezet. Ten tijde van mijn gesprek dat pas toen eindelijk kon plaats vinden. Mijn klacht ligt nu bij de Geschillencommissie Zorg. En betreffende arts en gedragskundige, met wie ik niet heb kunnen spreken door de secretaris van de raad v bestuur, ga ik aanklagen bij het regionaal medisch tuchtcollege.
   Ik hoop dat ik de tweede prik bij mijn broer nog kan voorkomen!

  • Dankjewel Nou, dit hebben deze bewoners en/of ouders/ wettelijk vertegenwoordiger niet ontvangen en ondertekend.
   Mijn broer zou weinig begrijpen van de informatie op dit formulier. Veel te ingewikkeld voor hem.

  • Daar staat deze arts duidelijk niet voor open. Ik weet dat wisselwerking met andere medicijnen niet is onderzocht.
   Daarnaast is er geen onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten op de langere termijn.
   Er zijn inmiddels al een hele tijd bewezen goed werkende en veilige medicijnen voor de mensen uit de risicogroep groepen die echt ziek kunnen worden mede door het virus.
   Maar deze medicatie wordt in ons land niet toegelaten. Het vaccin wel tijdelijk en voorwaardelijk onder het mom van een noodtoestand.
   Darnaast zouden beide mentoren toch eerst op 1 lijn moeten zitten alvorens over te gaan tot de prik.
   Bovendien is in deze woongroep de vaccinatie een vrijwillige keuze i.t.t
   wat deze huisarts beweert. Er is ook geen sprake van volledig informed consent doir de arts aan de bewoners en/ of ouders wettelijk vertegenwoordigers.

 • Vraag die neparts of hij je even het wetenschappelijke bewijs toestuurt dat er een besmettelijk virus bestaat. Als hij daartoe niet in staat is kan hij beter stoppen met zijn praktijken die op fantasietheorieën zijn gebaseerd.
  Besmettelijke virussen bestaan simpelweg niet, zo zit Gods Natuur niet in elkaar. Goddank.
  De Germaanse Geneeskunde toont met haar Vijf Biologische Wetten WEL aan hoe de biologie van ons lichaam (en ook bij dieren) werkt. 100% wetenschappelijk aantoonbaar.

  • Dank voor je reactie Dat wetenschappelijk bewijs bestaat niet en is dus nooit aangetoond. Ik weet dat, maar huisarts Nikkels heeft daar overduidelijk lak aan.

 • Sandra Reijers

  Ik zit sinds kort ook in een mentorschap en bewindvoering. Ze hebben mij met leugens erin gezet. Ik hoop niet dat mij zoiets overkomt……Ik wil never gevacineerd worden.

  • Dank voor je reactie Dat wetenschappelijk bewijs bestaat niet en is dus nooit aangetoond. Ik weet dat, maar huisarts Nikkels heeft daar overduidelijk lak aan.

  • Dankjewel Nou, dit hebben deze bewoners en/of ouders/ wettelijk vertegenwoordiger niet ontvangen en ondertekend.
   Mijn broer zou weinig begrijpen van de informatie op dit formulier. Veel te ingewikkeld voor hem.

  • Experimentele gen therapie en mRNA
   Laat mijn broer nu precies deze prik van ModeRNA hebben gekregen.
   Goede uitleg en artikel over de experimentele gen therapie van deze arts Steven Hotze uit Houston, Texas
   Daar en in vele andere staten van de VS zijn de schadelijke en ziekmakende corona maatregelen afgeschaft. De mensen leven er (weer) in vrijheid.

 • Dat besluit moet je aanvechten, Sandra
  Als het op leugens is gebaseerd, zijn er advocaten die je kunnen helpen dit ongedaan te maken, denk ik.

 • Dank voor je reactie Dat wetenschappelijk bewijs bestaat niet en is dus nooit aangetoond. Ik weet dat, maar huisarts Nikkels heeft daar overduidelijk lak aan.

 • Experimentele gen therapie en mRNA
  Laat mijn broer nu precies deze prik van ModeRNA hebben gekregen.
  Goede uitleg en artikel over de experimentele gen therapie van deze arts Steven Hotze uit Houston, Texas
  Daar en in vele andere staten van de VS zijn de schadelijke en ziekmakende corona maatregelen afgeschaft. De mensen leven er (weer) in vrijheid.

 • Marlie Marijnissen

  Ik vind dit zo verdrietig om te lezen! Waar is het bewijs? Wanneer kunnen we weer normaal denken. Succes allemaal.

 • De arts is niet persoonlijk aan het zijn, hij/zij volgt de regels die de arts zijn opgelegt netjes op. Dit houdt niet in dat de arts 100% gelijk heeft. U bent net zoals u broer wettelijk bevoegd in deze. Wat de situatie echter onmogelijk maakt is dat de bewijslast aan uw kant ligt. U moet bewijzen dat de vaccinatie juist met grotere gezondheids-risico’s komt dan het niet vaccineren. Lukt dit, dan is uw broer de persoon die uw gehandicapte broer grote gezondheids-risico’s toe brengt, en niet u.

  Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om u te beroepen op de Code van Neurenberg uit 1947 welke het verbiedt om mensen tegen hun wil in te laten deelnemen aan een medisch experiment. Laat nu het geval zijn dat het vaccin de status ‘experimenteel’ bezit. U kunt zich ook vast herinneren dat de mainstream media (msm) vaak ook het ‘vaccin’ had geportretteerd als “een nieuwe manier van vaccineren dat nog nooit eerder was toegepast, waarvan de lange termijnsgevolgen ongetest en onbekend zijn”.

  Uw gehandicapte broer, voor zover is het begrijp, staat open tegenover de vaccinatie? Zo ja, dan kunt u zich niet beroepen op de Code van Neurenberg als uw broer wordt erkent als een persoon die zijn eigen keuzes wettelijk mag maken. Gezien u een bewindvoering doet, ligt dit denk ik in een grijs gebied.

 • Dank voor deze reactie, Mike
  Het ligt inderdaad in een grijs gebied en de artsen worden beschermd door nieuwe wetten. Door de wet zorg en dwang hebben artse veel te veel macht gekregen. Er is geen sprake geweest van volledig informed consent over het c vakzin. Zou mijn broer dit wel gekregen hebben, dan nog is dit deze informatie niet begrijpen te maken voor hem e ook niet te overzien.

 • Dankjewel voor je begripvolle reactie, Marlie
  Mensen mogen niet normaal meer denken door de massahypnose mbv NLP technieken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *