6 JULI 2021 ZWARTE DAG IN DE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

Terwijl de kranten vol stonden over het neerschieten van Peter R. de Vries was er geen woord te vinden over een van de grootste schandalen die ooit in ons parlement voltrok. Slechts een paar uur daarvoor stemde een ruime meerderheid voor het geven van een A-status aan een ziekte die dat absoluut niet is. Het is alsof er gestemd moet worden over de kleur van bloed. Iedereen ziet dat het rood is, maar nee zegt de kamer, het is groen.

Alle corona maatregelen kunnen alleen maar gelden voor ziekten met een A-status. Bij infectieziekten met een A-status mag de overheid de volgende ingrijpende maatregelen opleggen:
Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie
– Gedwongen onderzoek
– Gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht)
– Verbod van beroepsuitoefening. 

Het gaat dus nogal ergens over. De ziekte moet dus echt zodanig ernstig zijn, dat deze maatschappij ontwrichtende maatregelen te rechtvaardigen zijn. Ze moeten dan heel erg dodelijk zijn en of heel erg besmettelijk. Laten we daar eens naar kijken.

Andere infectieziekten die bij het RIVM een A-status hebben zijn Ebola, Marburg, Mers, Polio, Pokken en Sars. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de IFR, de Infection Fatality Rate, oftewel de dodelijkheid. Hoe groot is de kans dat je overlijdt als je besmet bent. Voor de overige A-status ziekten kunnen we dat terugvinden op o.a. Wikipedia. Daaruit blijkt dat Ebola en het Marburg virus ver uit het dodelijkst zijn. 25 tot 90% kans op overlijden. Mers rond de 30%, polio tussen de 15 en 30%. Pokken tussen de 3 en 30% en tenslotte Sars rond de 10% dodelijkheid. En wat doet Covid 19? Wereldwijd ‘slechts’ 0,15%!

Een factor 100 tot 600 verschil maar de kamer ziet weinig verschil. Waar is de proportionaliteit? Zijn er nog andere zaken waar naar gekeken wordt? Misschien de besmettelijkheid? Welnu, reeds in maart 2020 heeft de PHC (Public Health England) Covid-19 niet langer bestempeld als een hoog infectueuze ziekte:

As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious disease (HCID) in the UK. 

Hoe komt zo’n A-status eigenlijk tot stand? Is er nog wel een soort van wetenschappelijke basis? De groepen A, B1 en B2 zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. Zo lezen we op de site van het RIVM. Er is op de RIVM site niet terug vinden welke criteria aan het geven van de A-status aan een infectieziekte. Het OMT kan het adviseren. De kamerleden kunnen het vinden en er voor stemmen en dan is het zo. Er staat ook nergens dat een wet een wetenschappelijke basis moet hebben. Maar iets dat zo duidelijk is en dat zo ingrijpend is, daar had men toch wel even goed naar de cijfers moeten kijken voor een weloverwogen onderbouwing. Dat hebben tenminste 103 kamerleden nagelaten. Daarnaast hebben nog eens 21 kamerleden zich onthouden van stemmen. ‘Slechts’ 26 kamerleden hebben tegen de A-status van Covid-19 gestemd.

Overwegende dat Covid-19 een zeer lage IFR heeft, zeker bij mensen jonger dan 80 jaar, het aangemerkt is als niet hoog-besmettelijk, kan er maar 1 conclusie zijn. Covid-19 hoort absoluut niet op de lijst van Groep A. Door hier wel voor te stemmen, en ook door helemaal niet te stemmen, stem je er mee in dat de Nederlandse bevolking ten onrechte wordt lastig gevallen met onzinnige maatregelen, dat er scheuring in de maatschappij ontstaat, die door alle lagen heen gaat, bedrijven gaan failliet, echtscheidingen, zelfmoorden, verdere onderdrukking van de bevolking. Die 124 kamerleden stemmen in met het verder afpakken van onze vrijheden, en dat gebaseerd op een ziekte met een IFR van 0,15%. De term landverraders is daarbij niet overdreven want dat is wat ze hiermee doen.

En dit zijn ze, de parlementariërs die straks mogelijk allemaal strafrechtelijk vervolgd worden omdat ze zich schuldig maken aan machtsmisbruik. En hier lijkt zeker geen sprake van stemmen zonder last en ruggespraak, zoals dat wettelijk wel hoort.

Aartsen, A.A.VVDVOOR
Ark, Drs. T. vanVVDVOOR
Becker MA, B.VVDVOOR
Brekelmans MPA, MSc, R.P.VVDVOOR
Campen MSc, A.A.H. vanVVDVOOR
El Yassini, Z.VVDVOOR
Ellian, Mr. UVVDVOOR
Erkens MSc, S.P.A.VVDVOOR
Groot MSc, P.C. deVVDVOOR
Harbers, M.G.J.VVDVOOR
Heerema, R.J.VVDVOOR
Heinen MSc, E.VVDVOOR
Hermans, Drs. S.Th.M.VVDVOOR
Hil, J. van denVVDVOOR
Idsinga, Mr. F.L.VVDVOOR
Kamminga, Drs. R.J.VVDVOOR
Klink, J.J.VVDVOOR
Koerhuis, Drs. D.A.N.VVDVOOR
Kort, A.H.J. deVVDVOOR
Michon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVDVOOR
Minhas, F.B.VVDVOOR
Neef, D. deVVDVOOR
Paul, Drs. M.L.J.VVDVOOR
Rajkowski MSc, Q.A.VVDVOOR
Tellegen, Drs. O.C.VVDVOOR
Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVDVOOR
Valstar, P.J.VVDVOOR
Vries, Drs. A. deVVDVOOR
Wiersma, Drs. A.D.VVDVOOR
Wijngaarden, Mr. J. vanVVDVOOR
Woude, Drs. H.H. van derVVDVOOR
Belhaj, S.D66VOOR
Bergkamp, Drs .V.A.D66VOOR
Beukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66VOOR
Boucke, Ir. R.M.D66VOOR
Boulakjar, F.D66VOOR
Ginneken, L.M. vanD66VOOR
Groot, Dr. Tj.C. deD66VOOR
Hagen, K.B.D66VOOR
Hammelburg, A.R.D66VOOR
Jong, R.H. deD66VOOR
Kat, Mr. H.D66VOOR
Laan, Drs. J.M.P. van derD66VOOR
Meenen, Drs. P.H. vanD66VOOR
Paternotte, J.M.D66VOOR
Paulusma, W.D66VOOR
Raemakers, Mr. R.D66VOOR
Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66VOOR
Vijlbrief, Dr. J.A.D66VOOR
Werf MA, J.J. van derD66VOOR
Wuite, J.D66VOOR
Amhaouch, M.CDAVOOR
Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDAVOOR
Bontenbal, Drs. H.CDAVOOR
Boswijk MA, drs.ing. D.CDAVOOR
Dijk, I. vanCDAVOOR
Geurts, J.L.CDAVOOR
Heerma, P.E.CDAVOOR
Kuik, Mr. A.CDAVOOR
Mulder, Drs. A.H.CDAVOOR
Palland, Mr. H.M.CDAVOOR
Peters, Drs. W.P.H.J.CDAVOOR
Werner, L.M.CDAVOOR
Alkaya, M.Ö.SPVOOR
Beckerman, Dr. S.M.SPVOOR
Dijk, Drs. J.J. vanSPVOOR
Hijink, H.P.M.SPVOOR
Kent, B. vanSPVOOR
Kwint, Drs. J.P.SPVOOR
Leijten, R.M.SPVOOR
Marijnissen, L.M.C.SPVOOR
Nispen, Mr. M. vanSPVOOR
Dijk, Drs. G.J. vanPVDAVOOR
Hoop, H.E. dePVDAVOOR
Kuiken, Drs. A.H.PVDAVOOR
Nijboer, Drs. H.PVDAVOOR
Piri, Drs. K.P.PVDAVOOR
Ploumen, Drs. E.M.J.PVDAVOOR
Thijssen, Ir. J.PVDAVOOR
Bouchallikh MSc, K.GroenLinksVOOR
Ellemeet, Drs. C.E.GroenLinksVOOR
Lee, Drs. T. M.T. van derGroenLinksVOOR
Maatoug MPhil, MSc, S.GroenLinksVOOR
Snels, Dr. B.A.W.GroenLinksVOOR
Westerveld, Drs. E.M.GroenLinksVOOR
Esch, E.M. vanPvdDVOOR
Ouwehand, E.PvdDVOOR
Vestering, L.PvdDVOOR
Wassenberg, Drs. F.P.PvdDVOOR
Bikker, Mr. M.H.ChristenUnieVOOR
Ceder, Mr. D.G.M.ChristenUnieVOOR
Grinwis, P.A.ChristenUnieVOOR
Segers, Drs. G.J.M.ChristenUnieVOOR
Azarkan Msc, Drs. F.DENKVOOR
Baarle, S.R.T. vanDENKVOOR
Kuzu, Drs. T.DENKVOOR
Bisschop, Dr. R.SGPVOOR
Staaij, Mr. C.G. van derSGPVOOR
Stoffer, Ir. Ch.SGPVOOR
Dassen MA, L.A.J.M.VoltVOOR
Gündoğan, N.VoltVOOR
Koekkoek, M.VoltVOOR
Haan, N.L. denFractie-Den HaanVOOR

En hier de parlementariërs die zich van stemming onthielden:

Rutte, Drs. M.VVD
Strien, P.J.T. vanVVD
Yesilgöz-Zegerius, D.VVD
Jetten, Drs. R.A.A.D66
Kaag MA, Mphil, S.A.M.D66
Sneller MA, J.C.D66
Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
Graaf, M. dePVV
Graus, D.J.G.PVV
Jong, L.W.E. dePVV
Hoekstra, Mr. W.B.CDA
Keijzer, Mr.Drs. M.C.G.CDA
Knops, Drs. R.W.CDA
Arib, Dr. K.PVDA
Kathmann, Drs. B.C.PVDA
Bromet, Drs. L.GroenLinks
Klaver, J.F.GroenLinks
Raan, Drs. L. vanPvdD
Teunissen, Drs. Ch.PvdD
Schouten, Drs. C.J.ChristenUnie
Smolders, H.A.J.Groep-Van Haga

Maar gelukkig zijn er ook helden, de parlementsleden die wel opkomen voor de bevolking:

Agema, M.PVVTEGEN
Beertema, H.J.PVVTEGEN
Bosma, Drs. M.PVVTEGEN
Dijck, Ir. A.P.C. vanPVVTEGEN
Fritsma, Drs. S.R.PVVTEGEN
Helder, Mr. L.M.J.S.PVVTEGEN
Kops, A.PVVTEGEN
Madlener, B.PVVTEGEN
Maeijer MA, V.PVVTEGEN
Markuszower, Mr. G.PVVTEGEN
Mulder, E.PVVTEGEN
Roon, Mr. R. dePVVTEGEN
Weerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVVTEGEN
Wilders, G.PVVTEGEN
Baudet, Dr. Th.H.Ph.FVDTEGEN
Houwelingen, P. vanFVDTEGEN
Jansen MA. F.J.H.FVDTEGEN
Kerseboom, Dr. S.FVDTEGEN
Meijeren, Mr. G.F.C. vanFVDTEGEN
Ephraim, Drs. O.R.Groep-Van HagaTEGEN
Haga, Ir. W. R. vanGroep-Van HagaTEGEN
Eerdmans, Drs. B.J.JA21TEGEN
Eppink, Mr.Drs. D.J.JA21TEGEN
Pouw-Verweij, Drs. N.J.F.JA21TEGEN
Plas, C.A.M. van derBBBTEGEN
Simons, S.H.BIJ1TEGEN

Tot slot zijn het niet alleen die 124 parlementsleden die ons verraden hebben, maar de mainstream media die hier niet of nauwelijks over schreven. Wel over van allerlei andere zaken, bijzaken, maar niet de ze historische schandalige gebeurtenis. Wel hebben we nieuwsmedium gevonden die er wel over schreef: The World News, die het belachelijk en idioot vindt.

Hier ook een link naar video waarin Minister Hugo de Jonge toegeeft dat van Covid-19 een A-status moest krijgen om de maatregelen door te kunnen voeren. En hier een toelichting van FVD-er Gideon van Meijeren waarom er hoofdelijk gestemd moet worden en waarom Covid-19 geen A-status verdient.

4 reacties

 • C.J. Deckers

  Wij hebben helemaal geen regering! EWe hebben alleen een kliek demissionaire fascisten, die al een jaar lang 18.000.000 mensen gegijzeld houden met puur leugen en bedrog!

  • Helemaal mee eens, het is een klup met marionetten zonder ruggengraat.
   Mij valt op dat onder de klup die helemaal geen ruggengraat hebben en zichzelf onthielden van stemming, de namen Rutte, Kaag, Hoekstra en Klaver zitten.
   Deze mensen voelen de bui al hangen als deze leugen boven water komt en zichzelf moeten verantwoorden tegenover ons, de burgers, het volk.
   Echt walgelijke lui!!!

 • Marije Dekker

  Wel duidelijk welke mensen in de 2e kamer geen empatisch vermogen hebben en er alleen zitten voor zichzelf en het geld. Ze gaan letterlijk over lijken. Ik gun ze karma en een militair tribinaal! Ik hoop dat ze nog met zichzelf kunnen leven! Dit zijn geen mensen meer dit zijn monsters!

 • Zoals ik reeds aan het begin van de C19 situatie u allen informeerde, herhaal ik hier:

  Dit hele C19 gedoe is er om oa. de ‘Great Reset’ zoals gepland door het WEF uit te kunnen voeren. De WEF (World Economic Forum) bestaat uit de meest elitaire rijken op deze aardkloot. De ‘Great Reset’ is niets meer dan het plan om het huidige economische model te vervangen met een nieuw economisch model.
  Hiervoor moet oa. de middenstand verdwijnen. C19’s nut was meervoudig, maar het belangrijkste is de invloed die het heeft op de economie. Wij zijn erdoor aan het overstappen van een productie gerichte economie (wereldwijde economie, niet alleen NL) naar een service gerichte economie die nagenoeg volkomen digitaal zal zijn, dat is de toekomst die zij willen.
  Via de Mainstream media zullen ze ons voorspiegelen hoeveel beter dit zal zijn etc. en de meerdheid van de schapen zullen er weer voor vallen, want critisch kunnen nadenken is wat de meesten missen tegenwoordig.

  De C19 situatie zal NIET alleen ervoor kunnen zorgen, echter. Corona bestaat, maar heeft altijd al bestaan en is nooit een probleem geweest en de huidige vorm(en) zijn ook geen probleem tenzij je tot de minieme groep van mensen behoort die gevaar loopt, maar dan loop je ook gevaar voor de normale griep, verkoudheid etc.

  Net voordat de C19 pandemie begon, was er een ‘simulatie’ wereldwijd in oktober 2019 (oa. met wederom de participatie van het WEF). De simulatie betrof het onderwerp ‘wat gebeurd er als er wereldwijd een nieuw coronavirus pandemie zou ontstaan’. En wat schept onze ‘verbazing’, er pandemie begint uit te breken ongeveer een maand later.

  Let op, er komt een extra push aan om het restant van de nog functionerende economie plat te leggen, anders is er nl. geen ‘Great Reset’mogelijk. Om dit geloofwaardig te maken – net zoals de pandemie van C19 – zal er een nieuwe vijand verzonnen worden, cybercriminelen die via hackwerk de gehele infrastructuur plat zullen leggen, wereldwijd een nieuwe pandemie van stroomuitval. Daar waar de stroom niet werkt, is er ook geen internet, geen communicatie, geen logistiek.. maw. de supermarkten zullen leeg komen te staan. Zie het algehele plan hier: https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/from-event-201-to-cyber-polygon-the-wefs-simulation-of-a-coming-cyber-pandemic/

  Stelt u zich voor dat de stroom er voor weken uit zal liggen, en er is geen voedsel te koop, en erger nog (schijnbaar) geen toiletpapier, want de bevoorrading ligt stil. Nu komen de ‘redders’ in nood met een nieuw idee om de economie weer op poten te krijgen, en iedereen (schaapjes) zullen dit met open armen verwelkomen.

  Anyways. Bereid u voor. Toiletpapier opslaan heeft iedereen wss al gedaan. Water is ook een goed idee. Koken kan je ook niet, dus koken zit er niet in tenzij je je voorbereid door kampeersetjes om mee te koken koopt. Voeding, groenten in blik en pot, en als je kan koken dan rijst, pasta’s en andere lang houdbare etenswaar. Als het moeilijk is je voor te stellen hoe het zal zijn:

  Stel je dan maar voor dat je gaat kamperen ergens waar er zelfs geen mobiel signaal meer is. That’s it. Overleef enkele weken. Geen paniek, geen angst, blijft slim en wees klaar voor elkander. Samen komen we erdoorheen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *