HCQ PRODUCTKENMERKEN

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel dat al lange tijd bestaat. Grote bekendheid heeft het pas in 2020 gekregen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Over de veiligheid van het product bestaat een enorm groot verschil in opvattingen. Grofweg kun je stellen dat partijen die op de officiële lijn van de overheid zitten, wijzen op de gevaren van hydroxychloroquine, en de partijen met kritiek op het overheidsbeleid wijzen juist vooral op de grote veiligheid ervan. Nogal een contrast.

Er zijn vele rapporten en onafhankelijke wetenschappers die er op wijzen dat hydroxychloroquine een erg veilig geneesmiddel is. Op overtuigende wijze zelfs. Is daarmee het pleit beslecht? Misschien.

Wanneer we kijken naar een samenvatting van de productkenmerken van bijvoorbeeld Plaquenil, dan staan daar toch een aantal risico’s en serieuze bijwerkingen in vermeld. Plaquenil is een handelsnaam van het geneesmiddel van 200 mg dat 155 mg hydroxychloroquine bevat. De samenstellingen van andere fabrikanten is volgens ingewijden vergelijkbaar en voor de bijwerkingen zijn de overige 45 mg tamelijk onschuldig. Voor de bijwerkingen zoals genoemd in de samenvatting van de productkenmerken is primair de hydroxychoroquine van belang.

Die samenvatting van de productkenmerken is een soort uitgebreide bijsluiter. Wat bijwerkingen betreft wordt hierin over Plaquenil het volgende gemeld als vaak of zeer vaak voorkomend:
– oogaandoening: troebel zicht te wijten aan accomodatiestoornis
– evenwichtsaandoenng / ooraandoening: vertigo, tinnitis
– huidaandoening: huiduitslag, pruritus
– voedings- / stofwisselingsstoornis: anorexia
– zenuwstelselaandoening: hoofdpijn
– psychische stoornissen: affectieve labiliteit
– maagdarmstelselaandoening: abdominale pijn, nausea (zeer vaak)
Als vaak wordt 1 op de 100 keer gedefinieerd, zeer vaak is 1 op de 10. Verder wordt opgegeven dat de leverfunctie soms verstoord kan worden door Plaquenil.

Het is te allen tijde aan de arts om te bepalen of de gezondheidstoestand van een patiënt het toelaat of hydroxychloroquine kan worden ingezet. Naast inachtneming van de genoemde mogelijke bijwerking is er vooral voorzichtigheid geboden bij lever- en nierinsufficiëntie, en ook met hartpatiënten die een risico hebben op een verlengde QT-interval.

Wat op valt is dat er een verschillend beeld naar voren komt als we kijken naar de lovende rapporten over de veiligheid van dit HCQ in vergelijking met de samenvatting van de productkenmerken ervan. Aan een verklaring hiervoor wagen we ons niet.

Naast publicaties over de zegeningen van HCQ zien we het als onze journalistieke plicht om ook te wijzen op andersoortige betrouwbare informatie over de veiligheid van HCQ, zonder de betrouwbaarheid van de lovende rapporten en de makers ervan in twijfel te willen trekken.