UIT DE MORELE HOUDGREEP

Vaccinatieplicht splijt de samenleving in twee onverenigbare kampen. Verwijten over en weer tussen ‘wappies’ en ‘schapen’ houden elkaar in een morele houtgreep. De enige manier om daar uit te komen is om elkaar proberen te begrijpen en zelf onderzoek te doen hoe het werkelijk zit. Vaak is zelfs dat al te veel gevraagd.

Dit artikel gaat niet over wie er gelijk heeft. Daarover staat al meer dan genoeg in andere artikelen. Hier gaat het hoofdzakelijk over de morele aspecten in de redenaties over de actuele corona- en vaccinatiekwestie. Er waren de afgelopen decennia veel thema’s die zorgden voor polarisatie in de samenleving, maar de manier waarop de coronakwestie de samenleving polariseerde was ongekend. Niet alleen de mate waarin maar vooral ook de verdeling onder de bevolking was verrassend: links en rechts bestaan in een keer niet meer, het gaat dwars door alle lagen heen. Nog afgezien van een soort van vaccinatieverplichting, die zelfs afkoerst op een totale polarisatie van de samenleving. Mensen worden allemaal voor het blok gezet. Je moet, anders doe je niet meer mee. Velen laten zich vaccineren met volle overgave, anderen schoorvoetend. En weer anderen weigeren pertinent, no matter what. Daar blijft het niet bij. We nemen elkaar ook nog eens de maat. Bij velen met een totaal onbegrip voor iemand met een andere keuze. Waarom lopen de gemoederen zo hoog op?

Dat heeft een hele eenvoudige reden, maar eerst even een kenschetsing van de beide standpunten. Vergeef me de generalisering, maar dat maakt de tegenstelling duidelijker, er zijn natuurlijk altijd grijstinten. De twee kampen kunnen worden aangeduid als ‘wappies’ en ‘schapen’, zoals men elkaar denigrerend noemt. Gaan we hier niet doen. Critici en conformisten kan ook, maar laten we het hier gevaccineerden en ongevaccineerden noemen, omdat het hier in de discussie vooral om het vaccineren gaat. Nogmaals het gaat hier niet om wie er gelijk heeft, puur over hoe er naar elkaar gekeken wordt en hoe we van dit besef kunnen leren.

De gevaccineerden zijn van mening dat iedereen zich moet vaccineren om coronabesmettingen tegen te gaan, om te voorkomen dat mensen Covid-19 oplopen, om te zorgen dat ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen er niet aan sterven. Dat de IC’s niet vol lopen. We doen het voor de ander. Als je gevaccineerd bent, ben je beschermd en of niet meer besmettelijk. De gevaccineerden hebben zich goed laten informeren door de overheid, door de media, door wetenschappers. Mensen die zich niet willen laten vaccineren, laten hun eigen vrijheid prevaleren boven de gezondheid en veiligheid van anderen. Dat is egoïstisch en onethisch. Een vaccinatieplicht gaat ver, maar het coronavirus blijft maar om zich heen grijpen, en daarom zijn onorthodoxe draconische maatregelen gerechtvaardigd.

De ongevaccineerden zijn daar totaal niet mee eens. Het coronavirus is helemaal niet zo gevaarlijk. Zij hebben zich verdiept via de social media en objectieve wetenschappers, en daaruit blijkt duidelijk dat er een samenzwering is tussen Big Pharma, miljardairs en ngo’s, die hun macht uitoefenen via regeringen, en dat nog wel wereldwijd. Er schijnt een depopulatieprogramma actief te zijn dat de wereldbevolking drastich wil uitdunnen, en wil dat bereiken met massavaccinatie. Bovendien kan Big Pharma miljarden en miljarden verdienen aan al die vaccins. En oja, de media zitten ook in het complot. En die houden de vaccinatieschade en vaccindoden onder de pet of geven de schuld aan de deltavariant. Dit beseffende ben je wel gek als je een vaccin wilt. Vaccinatieplicht staat gelijk aan genocide.

Het gaat hier dus niet om zomaar een meningsverschilletje. Het is een zaak van levensbelang. Welk standpunt je ook inneemt. Kijk je naar je eigen standpunt dan is dat evident. Maar kruip je in de huid van iemand met het tegenovergestelde standpunt, dan zie je dat het voor de ander precies zo geldt, dat levensbelang.

Iemand die daadwerkelijk gelooft dat het coronavirus gevaarlijk is en dat een vaccin de enige oplossing is, dat blijkt immers uit al zijn of haar informatiebronnen, kan het soms niet verdragen dat er mensen zijn die daar niet aan mee wil werken. En dus geen vaccin willen. Want dan speel je met andermans leven en dat is immoreel. Een ongevaccineerde zal moeten begrijpen dat dat de oprechte opvatting is van een gevaccineerde. Ik generaliseer eventjes natuurlijk. Maar de ongevaccineerde zal daar tegenin brengen dat de media fake nieuws brengen en dat er maar eens alternatief nieuws geraadpleegd moet worden. Dat gaat een gevaccineerde natuurlijk niet doen, want juist dat is fake nieuws. Welbeschouwd zijn het twee zo verschillende werelden dat die stap gewoon niet te maken is, om tal van redenen. De reguliere media sporen ook bepaald niet aan alternatieve media serieus te nemen. En dus blijven het twee werelden.

Voor iemand die in complotten gelooft, of anders geformuleerd, bewijzen te over vindt in de social media en alternatieve media, en een totalitaire samenleving op zich af ziet komen, wordt het steeds meer een hel. Ga maar na. Je denkt, coronavirus, IFR van 0,15%, geen pandimie, toch lockdown, adembenemende mondkapjes, werken niet, toch verplicht. Frauduleuze PCR-test, testplicht, gedragsbeïnvloeding. Liegende politici, medialeugens, framing, corrupte rechters, onderdrukking, social credit system, Ze Great Reset, Build Back Better, Totalitaire samenleving, en niemand die het ziet, alleen wij, een handje vol wappies. Je ziet mensen gevaccineerd worden en die heftige bijwerkingen krijgen, vaccinatiedoden, en dadelijk ben jij aan de beurt, want vaccinatieplicht. Morgelons, spike eiwitten, grafeenoxide, levensverwachting na vaccinatie 2 tot 5 jaar, prikbussen, prikbussen bij scholen. Hallo, ben ik nou gek!? Een gevaccineerde op zijn of haar beurt moet ook beseffen dat mensen die dit oprecht zo zien, en dat zijn er steeds meer, daadwerkelijk ervaren dat ze in een hel terecht komen. Een gevaccineerde denkt vaak steeds dat we nog maar één of twee maatregelen verwijderd zijn van het herstel van de vrijheid, maar de ongevaccineerde voorziet dat het alleen maar erger wordt. Dat anderen dat niet willen zien is voor een ongevaccineerde onbegrijpelijk. En dat er vaccins opgedrongen worden totaal onethisch.

Zoals eerder aangegeven is er een simpele reden waarom de gemoederen hoog oplopen. We vinden van elkaar dat we ons onethisch gedragen, door een specifieke handeling wel te doen of juist niet te doen. Of beter gezegd, door ons wel of juist niet te conformeren aan het uitsluitingsbeleid, dat een indirecte vaccinatieplicht feitelijk is. Nog even simpel samengevat, de conformist vindt het onethisch als iemand geen vaccin neemt, de ander vindt het onethisch om ongewild gevaccineerd te worden. Het kan allebei want het zijn allebei meningen. Maar ga je het op feiten baseren en je bent het eens over de definitie van ethisch, ja dan kan het niet allebei kloppen. Maar nogmaals het gaat hier niet om wie er gelijk heeft. Nu op dit moment gaat het om de constatering dat specifiek dit punt ons enorm polariseert. Dat conformeren aan de vaccinatieplicht wel of juist niet ethisch is.

Als je de vorige alinea goed gelezen hebt, moet er een gemeenschappelijk vertrekpunt zijn van waaruit er een debat zou kunnen ontstaan. En dat moet er feitelijk gewoon komen want we zitten met elkaar opgescheept en er is op enig moment sprake van een ernstige vorm van onverdraagzaamheid. We moeten hier wel samen uitkomen. Dat vertrekpunt is dus de definitie van ethisch. Of van ethiek. We gaan Spinoza er niet bijhalen, want we kunnen het simpel houden. Als je de standpunten volgt dan zie je meteen dat beide kampen het eens zijn dat bewuste handelingen of gedragingen waar mensen ziek van worden of dood aan gaan, dat is onethisch. Liegen en bedriegen trouwens ook. Laten we het niet te moeilijk maken, dat vinden we allemaal onethisch. Alle weldenkende mensen althans, en dat is de meerderheid van beide kampen, nemen we aan. Ja dan is het verder vooral een kwestie van feiten, argumenten, en goed onderzoek doen. En dan begint het gedonder. Want dan komt het aan op wie geloof je, wie geloof je niet. Wie vind je betrouwbaar, en wie niet. Bedenk wel, meningen kunnen verschillen, feiten niet. Zijn we überhaupt ontvankelijk voor feiten, argumenten, logica? En voor andermans inzichten?

Je moet beseffen dat wanneer je het eens bent dat iemands grondrechten worden afgepakt, voor een mogelijk groter goed, dat je heel zeker van je zaak moet zijn. Dat betekent dat je heel goed onderzoek moet hebben gedaan bij het vormen van je opvatting. Het verplichtstellen van een vaccin, bespaart dat mensenlevens, levert dat gezondheidswinst op, weegt dat op tegen de maatschappelijke schade en kosten, tegen het afpakken van iemands grondrechten. Dat zijn allemaal vraagstukken die je absoluut niet uit de weg mag gaan. Mag je zomaar aannemen dat wat de overheid en de media verkondigen op waarheid berust? Geef zelf maar antwoord op de vraag.

Iedereen heeft recht op een eigen mening. We moeten elkaar allemaal in elkaars waarde laten. We moeten zaken kunnen relativeren, reflecteren, en elkaar respecteren. Maar het wordt moeilijk om consequenties te accepteren van keuzes van een ander waar je zelf niet achter staat. Helemaal wanneer in jouw ogen die keuzes een ander niet helpen, maar jou wel ernstig schaden. Dat is niet te verkroppen. Daar moet je wel rekening mee houden, wanneer je achter het beleid staat dat dit teweegbrengt. Dan moet je wel heel zeker van je zaak zijn. Dan moet je verdomd goed je huiswerk gedaan hebben. Je moet er zelfs al rekening mee houden als je er met je handelen in meegaat, zonder dat je er helemaal achterstaat. Zoals de corona-app, of straks het vaccinatiepaspoort te gebruiken om niet uitgesloten te worden. Want zelfs dan werk je mee aan het mogelijk benadelen of zelfs beschadigen van anderen. Het gaat allemaal om bewustwording. Wat precies doe je voor de ander?

Het komt mij voor dat ongevaccineerden niet alleen alternatieve media raadplegen maar ook zo nu en dan de reguliere media. Zij zijn zich over het algemeen aardig bewust van het contrast tussen deze twee werelden. Zij zien hier het resultaat van het principe van verdeel en heers. Een methode van de machthebbers om aan de macht te blijven. Laat de bevolking zich maar met elkaar bezig houden, oftewel ruzie maken, dan verzwakken ze elkaar en strijden ze niet tegen de machthebbers.

Bewust gevaccineerden zullen minder gauw alternatieve media raadplegen, vermoed ik en zijn zich minder bewust van het vermeende verdeel en heers principe. Omdat hun opvattingen meer in lijn liggen met dat wat er in de reguliere media aan bod komt. Terwijl iedereen met een internetaansluiting theoretisch de mogelijkheid heeft om dezelfde bronnen te raadplegen. Of mensen dat doen blijkt een belangrijke verantwoordelijkheid. In principe hoef je niks, maar wanneer je een mening hebt (wie heeft dat niet), of een opvatting, en je gedraagt je daar naar, dan kan dat kennelijk, zo hebben we net gezien, consequenties hebben voor het welbevinden van de ander. En stel je nou eens voor dat de ongevaccineerden gelijk zouden hebben, misschien hypothetisch, maar stel, dan heeft het handelen van de bewust gevaccineerde dus zelfs effect op de gezondheid en het leven van de ander. Wat doe je dan voor de ander? Welke ander?

Zo bezien is het hebben van een mening een grote verantwoordelijkheid. Je ziet het hier, in de huidige maatschappij gaat het hebben van een mening zelfs om leven en dood. Neemt allen die verantwoordelijkheid, verdiep je in een andersdenkende, wees niet nonchalant en doe grondig onderzoek. Je moet niet willen dat door jouw nalatigheid anderen zwaar gedupeerd worden. En daar wil jezelf al helemaal niet de dupe van worden. Doe je het niet voor de ander, doe het dan voor jezelf.

Of er nu wel of geen verdeel en heers principe aan het werk is, of er nu wel of geen complot is, of er nu een dictatuur of een democratie is, wij, gevaccineerden en ongevaccineerden, vormen samen de bevolking. De bevolking hoort het voor het zeggen te hebben. En laten we dat dan ook doen. Laten we met elkaar bezig gaan, niet tegen elkaar in strijd maar met elkaar op zoek naar de waarheid.  

Laten we de gemeenschappelijke waarden die er wel degelijk zijn herontdekken. Liefde, gezondheid, geluk, ethiek, noem maar op. Laten we elkaar op zijn minst proberen te begrijpen en als het even kan onderzoek te doen naar feitelijkheden. Elkaar niet de maat nemen, maar respecteren en vergeven. En durven erkennen dat we iets misschien verkeerd hebben ingezien, we zijn allemaal mensen. Bovenal, laten we elkaar bevrijden uit de morele houdgreep waar we elkaar in houden want die leidt alleen maar tot verstikking.

4 reacties

  • Eerlijk gezegd vind ik het best lastig om mensen te begrijpen met die andere mening. Ik begrijp het bovensgtaande heel goed maar toch voelt het begrip naar de ander voor mij heeeeeeel ver weg. Ik wil het wel. Ik heb altijd wel begrip gehad voor een ander. Zelfs waar een ander iemand niet meer begreep. Wat ik wel wil is dat we een blijven. Ik heb een hekel aan verdeeldheid dus misschien moet ik nog meer proberen begrip te hebben voor de mensen die heel anders denken als ik. Bovendien verschil van mening is nooit zo belangrijk geweest als vandaag de dag.

  • Blijft nog de vraag of het nog de moeite loont om met gevaccineerden in overleg te gaan…, want de vraag voor hoeveel tijd dit dan nog zal zijn kan niemand beantwoorden. Opvolgende boostershots kunnen deze tijdsduur alleen nog maar verkorten.

  • Het is geen vaccin, het is experimentele mRNA-technologie.

  • Een analyse die vast goed bedoeld zal zijn, maar desalniettemin een analyse die de plank volledig misslaat. Deze poging tot verheldering zingt zich al meteen aan het begin los van de realiteit, door te zeggen dat het er even niet om gaat welke partij er in deze kwestie gelijk heeft. We zouden van beide kanten meer respect voor elkaar moeten tonen en bereid moeten zijn met elkaar in gesprek te gaan….
    In welke wereld leef jij?!? Is het niet zo dat er vanaf het allereerste begin maar één kant van de elkaar uitsluitende standpunten aan de orde komt, terwijl de andere kant ondertussen buitengewoon grof wordt gecensureerd en continue van bovenaf op stuitende wijze verdacht gemaakt wordt? Het gros van de mensen neemt voor zoete koek aan dat het klopt wat de overheid en de aan haar gelieerde instituten aan leugens over ons uitstorten, en dat heeft tot gevolg dat wij steeds verder worden gemarginaliseerd. Ik loop al twee jaar aan tegen mensen die absoluut niet bereid zijn om een inhoudelijk debat te voeren over welk aspect van deze zogenaamde crisis dan ook. Daarbij heb ik bijzonder weinig respect ervaren, om het maar eens eufemistisch uit te drukken. Men wil niet eens kijken naar het gedegen (door talloze topwetenschappers en onderzoekers onderschreven-) bewijs dat ik hen voor heb gelegd.
    “De bevolking hoort het voor het zeggen te hebben. En laten we dat dan ook doen. Laten we met elkaar bezig gaan, niet tegen elkaar in strijd maar met elkaar op zoek naar de waarheid….” Ik zou niets liever willen. Degenen die het beleid onderschrijven hebben echter totaal niets op met wat waar is, hebben geen boodschap aan feiten. Die nemen de leugens die ze voorgeschoteld krijgen voetstoots aan voor waar, en betitelen jou bij voorbaat als gestoord. In meerderheid hebben degenen die zich hebben laten injecteren met het experimenteel middel dat onze genen verandert er geen enkele moeite mee dat wij ongeïnjecteerden in toenemende mate naar de rand van de maatschappij worden geschoven. Zij laten zich met groot gemak tegen ons ophitsen. De werkelijkheid waar we momenteel mee van doen hebben, is dus helaas totaal anders dan hierboven geschetst wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *