RESONANTIE THEORIE: OPWEG NAAR EEN CLIMAX

In zekere zin gaat het de goede kant op in de wereld. Dat zou je niet zeggen, als je kijkt naar de maatregelen die afgekondigd zijn en het programma dat uitgerold wordt, en waar zo massief in alle geledingen van de maatschappij ijverig aan mee gewerkt wordt. Het lijkt wel alsof alle regeringen en instituties zijn omgekocht. Overal ter wereld komt er een vaccinatieplicht, op straffe van uitsluiting. Er komt een hetze tegen de ongevaccineerden, die de schuld krijgen van al die besmettingen. Er worden sluizen opengezet om overstromingen te laten plaatsvinden, die zogenaamd het gevolg zijn van klimaatverandering. Terwijl we de ene kant op kijken worden er aan de andere kant in het geniep wetten doorgedrukt die de dictatuur definitief maken. Parlementen die niet doen wat ze behoren te doen, de regering controleren. De rechterlijke macht die verzaakt in het rechtspreken. De media die wereldwijde vrijheidsdemonstraties niet verslaan maar negeren. Corrupte influencers die keer op keer ruimbaan krijgen om openlijk verifeerbare leugens te mogen vertellen in de mainstream, terwijl critici zwart worden gemaakt of genegeerd. Het lijkt of we helemaal in de tang zitten en dat we regelrecht afstevenen op een totalitaire samenleving, naar modern Chinees model. Hoe komen we hieruit? Hoe moeten we dit zien?

Het is het plan dat uitgerold wordt en dat aardig op schema ligt. Het is goed voorspelbaar. Althans, het is voorspelbaar wat de plannen zijn. Zal het ook echt zo gaan? Dat is nog maar de vraag. Uiteindelijk zijn deze plannen niet meer dan één van de vele mogelijke scenario’s. Zoals er ook het scenario is dat alles vanzelf in elkaar stort. En alle varianten die er tussen zitten.

Vanzelf zal het niet gaan, maar de kans is groot dat de plannen geen realiteit worden. Waarom niet? Het zijn maar plannen, en plannen hebben de eigenschap dat ze zich slecht verhouden met de uitvoering, zo leert de ervaring. Anders gezegd, plannen gaan goed totdat ze worden uitgevoerd. Hoewel het lijkt alsof alles helemaal volgens schema verloopt, gaat er ook veel fout. Wat we in ieder geval kunnen constateren is dat de bedenkers van de plannen grondige voorbereidingen hebben getroffen, geleerd hebben van het verleden, ze houden een heel strak script aan dat heel goed in elkaar zit. Het is een psychologische oorlog, biologische oorlog en een informatie-oorlog tegelijk. Het zit zo knap in elkaar dat de meeste mensen niet weten dat het oorlog is, laat staan dat ze weten wie de vijand is.

Wat we nu zien gebeuren is dat we in een soort stroomversnelling komen van nare gebeurtenissen, wrede maatregelen, grotere leugens en een exponentiëel toenemende heftige polarisatie. Zo bekeken lijkt het dus alleen maar erger te worden, maar dat zegt niets over de uiteindelijke afloop. Deze mondiale historische gebeurtenissen verlopen namelijk geheel volgens de resonantie theorie. En we zitten nu in de bocht naar boven. Wat houdt de resonantietheorie in?

Resonantie is een zichzelf versterkend effect. Het is een woord uit de natuurkunde en heeft betrekking op trillingen. In het bijzonder geluid. Iedere andere context van het woord is metaforisch. De meest letterlijke vorm van resonantie is de microfoon te dicht bij de luidspreker. Of een luisteraar die belt met de radiostudio. Als zijn radio te hard staat begint de boel te piepen. Als je niks doet gaat je apparatuur kapot. Of je trommelvliezen. Als de trillingsbron extra begint te trillen door het in trilling gebracht voorwerp spreken we resonantie. Dit effect zien we ook op heel andere terreinen.

Kenmerkend is dat er eerst een hele tijd niets gebeurt omdat alles alles in balans is. Totdat er een kleine onbalans ontstaat, waar een actie een reactie uitlokt en er vervolgens een wisselwerking ontstaat, tot er geen houden meer aan is en er climax volgt. Daarna explodeert of implodeert de boel en ontspant vervolgens, met de nodige schade natuurlijk.

Voorbeelden? Google eens op Tacoma bridge, hangbrug die bij slechts windkracht 5 instort, als gevolg van resonantie. Zwarte gaten zijn ook resonantie. Een massa die steeds groter wordt, trekt alles in de wijde omgeving aan, wordt daardoor nog zwaarder, uiteindelijk explodeert het zwarte gat, waardoor er een supernova ontstaat, de heftigste gebeurtenis die er in het universum bestaat. Ook de vorming van megasteden berust op de resonantie theorie. Ook op de Champions League kun je de resonantie theorie los laten: dezelfde steeds rijker wordende clubs blijven uiteindelijk over totdat niemand dit meer interessant vindt.

Kenmerkend voor de resonantie theorie, in welke context dan ook, is dat naarmate de tijd vordert, niet alleen de heftigheid toeneemt, maar ook de snelheid van die toenemende heftigheid.

Wat we nu zien is ook een strijd, laten we zeggen tussen kwaad en goed. Kwaad lokt steeds een reactie uit. We zien dat de leugens en het angst zaaien in hevigheid en snelheid toenemen. En de reactie van de bevolking neemt ook in omvang en hevigheid toe. Vervolgens zijn de machthebbers bang dat alles uitkomt en nemen nog meer maatregelen en zaaien nog meer angst. Dit kan alleen maar tot een climax leiden, net als resonantie. Leugens en bedrog kan alleen maar gevolgd worden door nog meer leugens en nog meer bedrog. Dit komt altijd een keer uit. De reactie van de bevolking zal ook heftiger worden naarmate meer mensen zich benadeeld en bedrogen voelen. De machthebbers kunnen niet meer terug. Ze kunnen niet meer wegkomen dat het beleid berust op een verkeerde inschatting. Hun kwaadaardigheid hebben ze zelf blootgesteld. Hun enige weg is die om het alleen maar nog erger te maken. Een totale escalatie is onvermijdelijk.

Het wordt dus de komende tijd alleen maar erger. Als je de resonantie theorie begrijpt weet je dat dat niks zegt over de afloop. Het voordeel van die escalatie is dat het ook sneller voorbij is. Als ze het laten sudderen is het nog een lange lijdensweg, maar ze kunnen het niet laten sudderen want dan hebben we te veel vrijheid en te weinig angst en dan hebben ze ons niet meer onder controle.

Dus bereid je erop voor, volgens de wetten van de natuur (resonantie) wordt het komende tijd nog erger. Hoe erg wordt het en wanneer komt de climax? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ga er vanuit dat het heel erg wordt. Hongersnoden als gevolg van sabotage in de voedselketen. Massale sterfte als gevolg van de middellange termijneffecten van het vaccin. Zeer goed denkbaar. Het klinkt distopisch en dat is het ook. Ja het is oorlog. De machthebbers kunnen niet meer terug, zullen er alles aan doen om de plannen door te zetten. Met alle vuile truks en middelen die ze daarvoor nodig denken te hebben. Het zijn niets ontziende psychopaten, zo is gebleken, ze doen alles voor een totale mondiale controle.

Wanneer die climax komt is ook moelijk te zeggen. Het hangt af van de reactie van de bevolking. Als we naïef en volgzaam blijven komt de climax er niet. Maar afgelopen weekend hebben we kunnen zien dat er werkelijk in honderden steden wereldwijd mensen demonstreerden tegen de dictatuur en tegen de verplichte vaccinatie in het bijzonder. Dit heeft impact. Zeker als ook de orde handhavers meer en meer aan de kant van de bevolking gaan staan, kan het hard gaan. En dat zien we ook steeds meer gebeuren en dat zijn gunstige, hoopgevende ontwikkelingen. Misschien is het eerder een kwestie van enkele maanden dan van jaren.

En dan, na die climax, want komt er dan? Dat weet niemand precies. Maar normaal gesproken heb je na een climax chaos en leegte. In een technische context praat je over een explosie of implosie. In een maatschappelijke context heb je het over een revolutie. We stevenen dus in feite af op een wereldwijde revolutie. Die zal niet overal tegelijkertijd plaatsvinden. Vermoedelijk zullen de eerste en meest betekenende revoluties plaatsvinden in de Verenigde Staten en Frankrijk. De voorboden zijn al zichtbaar. Voor wie dit wil zien. Het meest waarschijnlijk is dat dit dan overspringt op andere landen waardoor er een kettingreactie komt van revoluties wereldwijd.

Zijn we dan vrij en kunnen we dan weer terug naar normaal? Nee, helaas. Wat ik al zei, we komen dan in chaos en leegte. We zullen de maatschappij in het geheel opnieuw op moeten bouwen. Onze hele maatschappij, al onze instituties, ja ook ons denken is helemaal doordrengd met dogma’s uit het oude systeem. De hele staatsinrichting en ook onze manier van denken is decennia lang gevormd om de draconische, megalomane plannen te laten accepteren en mogelijk te maken. We gaan door een lang bewustwordingsproces naar een nieuwe maatschappij. Waarin we de mogelijkheid hebben om alles naar onze hand te zetten. We gaan anders aankijken tegen wetenschap, moraal en macht. Er komt een correctie in de machtsbalans. Als we die weten te herstellen kunnen we hem ook verankeren in de statuten van de nieuwe maatschappij. Daarin is geen plaats meer voor machtswellustigen. Maar we gaan toe naar een maatschappij waarin we de natuur en harmonie in de menselijke verstandhoudingen als uitgangspunten hebben. We gaan van een EGO maatschappij naar een ECO maatschappij. Dat is maar één letter verschil, sterker nog, het is maar één streepje verschil, om van de G en C te maken.

Veel mensen denken al in termen van de wederopbouw. En dan bedoelen we niet het Build Back Better. Maar wat velen de parallelle maatschappij noemen, ook wel de parallelle samenleving. Een niet heel erg gelukkige formulering want het heeft wat polariserends in zich waardoor veel mensen zich er niet door aangetrokken voelen. Het wordt natuurlijk inmiddels in een kwaad daglicht gezet door de reguliere media. Maar parallel is wel wat het voorlopig is en dat moet uiteindelijk de nieuwe maatschappij worden.

De kunst is nu om iedereen die die parallelle maatschappij omarmt in zijn waarde te laten, verschillen in opvattingen te tolereren en vooral te beseffen dat we allemaal hetzelfde doel hebben, vrijheid en herstel van de democratie. Ook moeten we opbouwend kritisch naar elkaar blijven. Het bewustwordingsproces loopt per definitie niet bij iedereen synchroon. Velen zullen nog wel eens reflexen vertonen van gebruiken uit de oude maatschappij. We moeten elkaar daar in alle openheid en eerlijheid op blijven wijzen. En we moeten elkaar ondersteunen, met voorzieningen zoals zorg en voedsel, maar vooral ook mentaal. Omdat het zo zwaar gaat worden. Alleen samen kunnen we dit aan. We loodsen elkaar naar het licht aan het eind van de lange, donkere tunnel.

En als we daaruit komen, zijn we klaar voor de nieuwe maatschappij, omdat we met het opbouwen ervan reeds nu begonnen zijn. Het nut van de parallelle maatschappij is dus niet alleen om nu de voorzieningen te treffen voor ongevaccineerden die dadelijk uitgesloten worden, maar juist ook om straks de klap op te vangen van de revolutie, zodat we die klap kunnen verzachten.

Belangrijk aspect aan het begin van de nieuwe maatschappij is de verankering van de machtsbalans. Zodat we kunnen bewerkstelligen dat we inderdaad van een EGO maatschappij in een ECO maatschappij terecht komen. Waar dus de natuur en de menselijke waardigheid als uitgangspunten genomen worden. We moeten ons wel realiseren dat die verankering nooit honderd procent gegarandeerd kan worden. Want onderliggend blijft ook altijd het recht van de sterkste gelden. Vroeg of laat ontstaat er weer een onbalans en komt de resonantie theorie weer om de hoek kijken en komt er weer een revolutie. Zo gaat dat altijd, kijk maar terug in de geschiedenis. Maar hopelijk zijn we dan wel honderden jaren verder.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *