AVONDKLOK LONT IN KRUITVAT

De avondklok is waarschijnlijk een valstrik. Op het moment dat het water bij velen aan de lippen staat verzint de overheid een nog strengere maatregel, de avondklok, waardoor veel mensen het echt niet meer trekken. Frustratie en woede moeten ergens heen. De meeste mensen kunnen zich beheersen of zoeken een slimme, constructieve manier om er mee om te gaan. Een relatief kleine groep mensen meent geweld te moeten gebruiken. Dit wordt breed uitgemeten in de mainstream media waardoor het lijkt dat er zowat een burgeroorlog is. De relschoppers zorgen voor sensatie en eisen alle aandacht op van politiek, zowel landelijk als gemeentelijk, en ook alle media-aandacht. Dat is des te vervelender voor de vreedzame demonstranten, waartoe de mensen achter Corona Nuchterheid ook behoren. De boodschap van de vreedzame, geweldloze demonstranten wordt daardoor geheel ondergesneeuwd.

Die boodschap is heel simpel: met geweld komen we hier NIET uit. We moeten gewoon over gaan tot de orde van de dag. Gewoon allemaal weer open, doen alsof er geen lockdown is, doen alsof er geen avondklok is, doen alsof er geen virus is, gewoon je leven leven, respect hebben voor elkaars opvattingen en elkaar de vrije keuze laten. Bescherm jezelf maar dring anderen niet op hun vrijheden te beperken voor jouw perceptie van gevaar. Als we dat doen dan komen we hier weer uit. Zonder geweld. Echter op het Museumplein heeft uw redacteur met eigen ogen kunnen zien dat het geweld ook door de politie zelf wordt veroorzaakt. Er wordt aangegeven dat het Museumplein wordt aangemerkt als verhoogd risico gebied. Ja dat klopt, alleen door de aanwezigheid van de ME en het roepen dat ze de boel gaan ruimen. Dat is het risico. Als de politie er niet zo zijn, is er voor de relschoppers ook geen reden om te keer te gaan. Oké dit kun je zien als een kat en muis spel, en als een kip-ei verhaal, waarbij de autoriteiten zullen zeggen dat ze het risico niet willen lopen dat het uit de hand loopt. Maar ik blijf er bij, het loopt uit de hand juist door de aanwezigheid alleen al, en het optreden in het bijzonder, van de bij voorbaat massaal aanwezige politie. Het ontvangstcomité heet dat tegenwoordig. Wat een intimidatie. En dan hebben we het nog niet over de Romeo’s. Femke en andere politici doen het af als valse, belachelijke beschuldigingen dat de politie knokploegen zou inhuren. Zullen ze natuurlijk nooit toegeven, maar het bewijs is eindeloos. Er is beeldmateriaal te over. Als hooligan verklede stoere mannen met zakdoeken voor hun gezicht en oortjes in. Maar hoe kunnen ze verklaren dat deze mannen uit en in politiebusjes stappen en omstanders beginnen te molesteren. Dat kunnen ze niet en daarom ontkennen ze het ook.

Een ander verhaal zijn de relschoppers overal in het land. Die plunderen winkels en verder alles wat los en vast zit. Dat is niet goed te praten en dat moet stoppen. Stopt het niet, dan zitten we met zijn allen in de valstrik. Namelijk dat dit een aanleiding is voor de overheid om de teugels nog verder aan te halen. En dat zullen ze doen door de noodtoestand af te kondigen. Dan zitten we in een Staat van Beleg. En dan gaat de macht naar één persoon: Hugo de Jonge. Dan wordt het echt gevaarlijk. Dan is de dictatuur compleet.

Zoals eerder uitgelegd gaat macht altijd naar boven. Het is als een omgekeerde wip, of ouderwetse weegschaal. In een ideale maatschappij heerst er een perfecte machtsbalans: aan beide kanten van het draaipunt is de macht precies even groot. Geeft de ene partij, de bevolking, de andere partij, het landsbestuur wat meer macht, dan is er een beweging in gang gezet die niet meer te stoppen is. De wip slaat helemaal door. Je kunt het ook een vicieuze cirkel noemen. De overheid die meer en meer macht naar zich toetrekt, kan alleen maar aan de macht blijven door nog meer en harder op te treden. Heel simpel, als de overheid meer macht heeft dan de bevolking lief is, probeert de bevolking macht terug te krijgen. Dat probeert de overheid te voorkomen door leugens te verspreiden, zand te strooien in de ogen van de bevolking. En voor het geval de bevolking dit door krijgt worden de duimschroeven aangedraaid. Het is zo doorzichtig allemaal.

Het MKB, de ZZP-ers, de middenstand en de horeca, het moet zo te zien allemaal weg voor een hoger doel. Ondanks het misleidende narratief van de Britse virusvariant, neemt het draagvlak voor de maatregelen zienderogen af. De overheid, op aangeven van het incompetente of corrupte OMT, vindt het nodig om hier extra maatregelen tegen te nemen. Tuurlijk, en dan bedenken ze een avondklok. Men wil koste wat kost voorkomen dat mensen bij elkaar kunnen komen, want dan kunnen ze plannen maken en samenspannen tegen de overheid. Het virus en de besmettingen zijn slechts een excuus, wel heel slim en het werkt heel goed maar steeds minder mensen trappen erin.

Die avondklok is voor veel naïeve mensen helemaal niet zo’n probleem. De horeca was al dicht en bij elkaar op visite mocht eigenlijk ook al niet. Dus ach ja, je komt ‘s avonds toch al bijna niet meer buiten, dus veel mensen zien het probleem niet echt. Vergeten wordt dat het voor anderen wel een groot probleem kan zijn, en dat je maar zo achteloos nog meer vrijheden opgeeft waar mensen vroeger voor gevochten hebben.

Als je onafhankelijke veiligheidsexperts zou vragen wat je het beste kunt doen om de veiligheidsrisico’s te verlagen, dan is het tegemoet komen aan de noden van de bevolking. Vrijheden teruggeven. Maar dat kunnen ze niet want er moet een agenda doorgedrukt worden en daarvoor moeten ze de bevolking knevelen. Die rellen komen de overheid dus helemaal niet zo verkeerd uit. Om de macht te kunnen behouden moeten ze hun macht nog verder vergroten, en de volgende stap na de avondklok is dus de Staat van Beleg. Het is goed mogelijk dat ze hier juist op gezinspeeld hebben. Welke invulling daar precies aan gegeven wordt, wordt pas duidelijk als ze hem daadwerkelijk gaan invoeren, maar je vrijheden worden totaal geminimaliseerd en de risico’s voor het niet naleven vergroot: het leger wordt ingeschakeld.

De oproep van diverse mensen, waaronder Danny uit Haarlem, zie bijgaande video, is om zoveel mogelijk mensen te laten weten om geen geweld te gebruiken. Dat brengt ons alleen maar nog verder in de problemen. Ook Corona Nuchterheid roept op tot vreedzaam, geweldloos verzet. De mogelijkheden zijn talloos, maar het belangrijkste is om je zo min mogelijk van de regels aan te trekken. Wel respect houden voor anderen die graag hebben dat je anderhalve meter afstand houdt. Maar voor de rest, geen mondkapjesplicht, geen lockdown, ga gewoon allemaal weer open.

Verdere oproepen doen we aan handhavers: wil je de problemen die we in het land hebben, helpen oplossen of wil je er deel van uitmaken. Als je gewoon doet wat er van je gevraagd wordt, maak je deel uit van het probleem. Als je ziet wat het probleem is, en je hebt een geweten, dan moet je daar met verstand mee om gaan. Zorg dat je niet ontslagen wordt maar geef alleen proforma waarschuwingen. Zoek medestanders binnen en buiten je werkterrein. Op het moment dat je vindt dat van hogerhand werkzaamheden van je worden gevraagd die niet te rijmen zijn met je geweten, staak je gewoon, liefst met zijn allen. En in plaats van op demonstraties de boel op te jutten, zet je helm af en laat zien aan welke kant je staat!

Verder een beroep aan iedereen die door corona- of lockdown gerelateerde zaken wordt staande gehouden of aangehouden, meld dit op dndb.demonstratiepas.nl En teken altijd protest aan.

Bekijk de belangrijke video van Danny uit Haarlem:

3 reacties

  • De vreedzame Demonstrant word op een on-vreedzame manier door de ME honden de schedel ingeslagen! De on-vreedzame demonstrant laat dit niet gebeuren vecht terug tegen de ME honden van Rutte!

  • Het inzetten van Romeo’s werdt reeds in de jaren zeventig en tachtig gedaan, zoals toendertijd met de grote protesten in ao. Amsterdam waar veel ‘anarchistische’ punkers aanwezig waren en Romeo’s de boel met opzet geweldadig maakten zodat de msm het volk konden laten zien wat voor tuig het was en zodoende steun voor hun ‘ontvangstcommittees’ vanuit het volk verkregen.

    Het is een oude taktiek dat werkt.

  • Tijdens het nazi tijdperk deed men ook wat men gevraagd was ‘just doing my job’. Het mag nooit een excuus zijn om onrechtvaardige handelingen uit te voeren tegen het volk dat je behoort te beschermen tegen allerlei inbreuken en gevaren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *