CONTROLLED OPPOSITION

Wat? Maurice de Hond, Willem Engel, Robert Jensen, allemaal controlled opposition? Wat is dit nu weer?

Steeds meer mensen hebben twijfels over het beleid van de overheid, over de corona maatregelen en stellen daarbij kritische vragen. Deze mensen zijn aan het ontwaken. Ze krijgen door dat de maatregelen niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en niet werken. Tegelijkertijd worden ze ontvankelijker voor de boodschappen en berichten van mensen die al langer wakker waren. Terwijl ze die eerder zagen als verspreiders van nepnieuws, complotdenkers of antivaxxers. Hebben zij dan misschien toch gelijk?

Maar dan, ben je lekker aan het ontwaken, hoor je ineens de term ‘controlled opposition’. Wat is dat nu weer? Het blijkt dat dit mensen of partijen zijn, ingehuurd door de echte machthebbers, of elite zo je wilt, om te doen alsof ze dissidenten zijn, bij de oppositie horen. De elite beoogt hiermee de kritische berichtgeving tegen en over de echte macht te beheersen. Zoals Lenin ooit zei: ‘The best way to control the opposition is to lead it ourselves.’

Het is begrijpelijk dat wanneer je net in het verwerkingsproces zit van je veranderende wereldbeeld, dat dit kan leiden tot totale moedeloosheid. Maar stop niet met lezen, lees juist dit hele artikel af. We gaan namelijk adviezen geven hoe je hier het beste mee om kan gaan zodat je dit soort zaken mentaal aan kunt. Want hoe je er ook tegenaan kijkt, het is best heftig allemaal.

Bestaat het echt, controlled opposition? Welnu, er is alle reden voor het bestaan er van. Het hangt per definitie af van het bestaan van complotten. Is er geen complot, dan hoeft de oppositie ook niet beheerst te worden. Nu bestaat er ook wel oppositie in andere contexten, bijvoorbeeld als tegenpartij van een coalitie in een parlement. Maar in die context speelt er geen controlled opposition, in die zin dat de PVV bij D66 infiltreert of andersom, om elkaar van binnen uit te hollen, voorzover we weten.

De woorden complotdenken en complottheorie kwamen in de jaren zestig van de 20e eeuw in zwang door toedoen van de CIA. Dit Amerikaanse intelligence agentschap kwam in opspraak vanwege actieve betrokkenheid bij diverse staatsgrepen, om te beginnen in Iran en Guatemala. De CIA heeft het altijd afgedaan met tegenbeschuldigingen als complotdenken met complottheoriën. Helemaal toen John F. Kennedy werd vermoord, toen waren er tal van samenzweringsgeruchten, die perfect werden geframed door de CIA en door de media. De begrippen complotdenken en complottheorie kregen definitief een negatieve connotatie. Maar veel sinistere praktijken van die CIA in de jaren vijftig en zestig zijn helemaal geen theoriën, het bleek veelal gewoon waar te zijn. Die actieve betrokkenheid bij diverse staatsgrepen is in talloze boeken beschreven en door vriend en vijand erkend. Dat was toen, het is de vraag wat het zegt over de situatie van nu.

Het is een feit dat bij het instandhouden van een complot of samenzwering het noodzakelijk is om rekening te houden met tegengeluiden die het complot kunnen verraden. Daarvoor zijn er verschillende methoden te bedenken. In de complotkunde bestaan de begrippen hoax en fals-flags. Een hoax is een verzonnen gebeurtenis zonder slachtoffers. Een falls flag is een gebeurtenis met slachtoffers waarbij iemand anders de schuld krijgt. In beide gevallen zouden acteurs worden in gezet als ogenschijnlijk bewijs. In de media en in de social media worden zogenaamde trollen ingezet die voor verwarring kunnen zorgen, of voor ‘corrigerende berichtgeving’. Daarnaast bestaan er gesponsorde bewegingen die door machthebbers worden betaald om de aandacht af te leiden van hun eigen agenda. Denk bijvoorbeeld aan Occupy, of aan Black Lives Matter waarvan men zegt dat die door George Soros wordt betaald. Deze verschijnselen, die trollen en de gesponsorde bewegingen, horen absoluut tot de ‘controlled opposition’. En vergis je niet, het gaat daarbij om honderden miljoenen euro’s die bijvoorbeeld zo’n BLM aan subsidies of sponsorgeld ontvangt.

Wat ook tot controlled opposition behoort zijn mensen die zich voordoen als dissident maar dat niet zijn omdat ze ervoor betaald worden door de echte machthebbers. Ik ken daar concreet geen voorbeelden van. Waarom heb ik het er dan over? Welnu, omdat het een actueel thema is. Her en der worden van allerlei mensen die kritisch zijn op de huidige gang van zaken uitgemaakt voor controlled opposition. Bij CSTV bijvoorbeeld in het artikel ‘Pas op voor valse profeten‘ en in een goed artikel van Chris Collard. Van verschillende kanten wordt Maurice de Hond uitgemaakt voor controlled opposition. Waarom, omdat hij bij NPO aan tafel zit, omdat hij Joods is en banden zou hebben met zionisten? Willem Engel wordt beschuldigd van controlled opposition. Waarom, omdat zijn vader en zijn broer huisjesmelkers waren en ook ramen verhuurden, en omdat er gedoe was met een camping? Martin Vrijland die Robert Jensen er van verdenkt dat hij tot de controlled opposition behoort? Micha Kat die deze of gene beschuldigt van controlled opposition en zelfs Wouter Raatgever die Forum van Democratie beticht van banden met de Mossad. Wat moet je met zulke berichten. Het beste is, voor kennisgeving aannemen. Dus niet direct voor waarheid, maar voor kennisgeving, gewoon gelaten.

Wat ook zou kunnen zijn is dat het de echte controlled opposition is die echte dissidenten van controlled opposition beschuldigen. Ja wie moet je nog geloven? Dat weet je toch niet. Maakt vaak ook niet uit. Er zijn ook andere factoren waarop je je opvattingen kunt baseren. Het liefst hebben we overal bewijs van, sluitend bewijs. Ik hoor ook weleens mensen zeggen ‘ik hou me bij de feiten’. Maar dat is het probleem met heel veel dingen, die krijg je niet altijd. En als je toch bezig bent met het vormen van opvattingen, kun je die niet altijd op feiten baseren, maar moet je het ook doen met andere zaken, zoals berichten uit de tweede hand, patronen, belangen, theoriën, logica. Maar je moet wel beseffen dat de opvattingen die je hebt gevormd nooit met 100% zekerheid waarheid zijn. Je hebt dus altijd te maken met een stukje onzekerheid in je opvattingen. Dat is niet erg, want dat is bij iedereen zo, ook al zou iemand beweren van niet.

Wanneer je dus vertrouwen hebt in Maurice de Hond, in Willem Engel, en of in Robert Jensen, gooi dat vertrouwen niet meteen weg. Houd dat vast als het goed voelt. Wanneer de beschuldiger zijn aantijgingen motiveert en ook met bewijsvoering komt, kun je je daar best mee in laten, wanneer je daar voor openstaat. Maar waar je vooral naar moet kijken zijn belangen, patronen en betrouwbaarheid. Met belangen bedoelen we bijvoorbeeld geldelijke belangen, wat is iemands positie, met wie heeft hij lijntjes. En dan gaat het zowel om de belangen van de beschuldiger als van de beschuldigde. Met patronen bedoelen we de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen en uitspraken, zijn er verbanden die aanwijzingen geven om het ene of het andere te geloven. Ten slotte betrouwbaarheid. Dat is vooral een gevoel, dat baseer je op non verbale signalen, ook op de toon van iemands praten, maar natuurlijk ook op de inhoud van wat iemand zegt en de consistentie daarvan. Je gevoel kan je wel eens op het verkeerde been zetten, goede acteurs krijgen dat voor elkaar. Daarom moet je iemands geloofwaardigheid altijd baseren op je gevoel èn je verstand.

Controlled opposition is in feite infiltratie of soms zelfs spionage. Het is een spannende term. Voor iemand die het door heeft wie aan welke kant staat is het intrigerend en fascinerend. Voor iemand die in het duister tast is het beangstigend en wantrouwenwekkend. Je kunt er paranoia en moedeloos van worden, ja zelfs panisch. Dat is niet nodig. Ter zelfbescherming is het het beste om er nuchter tegenaan te kijken. Wat je niet weet, weet je niet. Het is een kwestie van leren omgaan met onzekerheden. Houd gewoon alles open. Wanneer je toch wil weten hoe het precies zit, ga op onderzoek uit. Houd er rekening mee dat je het waarschijnlijk nooit met 100% zekerheid te weten komt. De 20e eeuwse Oostenrijkse wetenschapsfilosoof Karl Popper heeft ooit gesteld dat het niet mogelijk is te bewijzen dat een complot niet bestaat. Dus zolang een samenzwering niet onthuld en alom erkend wordt, zal er altijd onzekerheid over blijven bestaan. En ga er maar vanuit als er een complottheorie onthuld wordt, dan zal algemene erkenning nog jaren in beslag nemen omdat er nog steeds hele volkstammen in de ontkenningsfase zullen verkeren en er nog jarenlang belanghebbenden zijn die zullen blijven ontkennen. Onzekerheid dus, gewoon mee zien te dealen.

Wat ook kan helpen is onze blog ‘Wie kunnen we nu nog vertrouwen’. Daarin staan ook nuttige aanwijzingen over het doorzien van verschillende factoren wanneer je een persoon of verhaal op betrouwbaarheid wilt beoordelen.

Behoren Robert Jensen, Willem Engel en Maurice de Hond, nu wel of niet tot de controlled opposition. Ik denk van niet. Ik heb geen enkele overtuigende aanwijzing gevonden in die richting. Ook mijn gevoel en idee over hun betrouwbaarheid staan op groen. Sommigen denken daar anders over. Maar onderzoek het vooral zelf.

Het belangrijkste is dat je niet meteen in paniek moet schieten of wanhopig moet worden wanneer jouw rots in de branding voor controlled opposition wordt uitgemaakt. Wij van Corona nuchterheid willen dingen graag nuchter bekijken. Zo van, wat is er nou feitelijk aan de hand. Rustig alle informatie op je in laten werken. Op zoek gaan naar betrouwbare bronnen. Punten door lijnen met elkaar zien te verbinden, het een en ander met elkaar in perspectief plaatsen. Mocht je vaststellen dat iemand er wel toebehoort, dan is dat confronterend en bedreigend, maar besef dan dat het dan ook maar beter is het wel te weten dan het niet te weten. Tenzij je een schaap wilt zijn.

In de meeste gevallen zullen de beschuldigingen niet kloppen. Er zijn altijd partijen die er belang bij hebben om een dissident in discrediet te brengen. Het typische is dat een beschuldiging bijna altijd van een andere dissident komt. Dat is niet zo vreemd, want zou iemand uit politiek correcte hoek een dissident van controlled opposition beschuldigen dan zou die persoon ook het bestaan van complotten erkennen. Dat is weleens gebeurd trouwens. Twee voormalige CIA-directeuren, John E. McLaughlin en John Brennan, spraken in oktober 2019 openlijk over Deep State, een geheime wereldregering die stiekem aan de touwtjes trekt. Jarenlang is het bestaan er van ontkent en nu geeft men het bestaan ervan toe, maar wel met de vermelding dat de Deep State het beste voor heeft met de wereld. Ja, daar moeten we zeker maar op vertrouwen dan.

Maar waarom zou een dissident zijn collega of medestrijder willen ‘verlinken’? Goede vraag. We hebben al een paar antwoorden gegeven. Misschien is hij zelf controlled opposition. Dissidenten kunnen elkaar ook als concurrenten zien, bijvoorbeeld als zij betaald worden door hun volgers en ze zijn er van afhankelijk. Ja zo’n verdienmodel draagt sowieso al niet bij aan je geloofwaardigheid. Je kunt je publiek ook naar de mond praten, om ze aan je te binden. Wat ook kan is dat ze een grot ego hebben en zich willen doen gelden. Dat is allemaal zinloos. In een recente blog, ‘De neuzen dezelfde kant op?’ heb ik geschreven dat het beter zou zijn om als verzet de krachten te bundelen, ondanks enkele eventuele verschillen in opvattingen en werkwijze. Dan kom je gewoon verder. Elkaar beschuldigen van wat dan ook is in het voordeel van de machthebbers die je allebei zegt te willen bestrijden.

Analoog aan Karl Popper’s stelling kan iemand die beschuldigd wordt van controlled opposition dit zelf ook nooit ontkennen. Dat zult u zelf moeten onderzoeken. Toch kan ik u alvast garanderen dat Corona nuchterheid zeker niet tot de controlled opposition behoort.

11 reacties

 • De enige voorbeelden van ‘controlled opposition’ die ik ken, dateren uit de tijd van de vroege Sovjet-Unie (The Trust), de infiltraties van onze eigen inlichtingendiensten in de CPN en zgn. extreem-rechtse partijen. Plus de phoney ontsnappingsroutes voor piloten en verzetslieden tijdens de Tweede Wereldoorlog die door de SD gemanaged bleken te worden. Hoe ‘controlled’ de ‘opposition’ die hier bedoeld wordt misschien ook is, ze hebben wel haarfijn aangetoond waar het narratief van de overheid mank gaat op feiten en onkunde, danwel te duiden is als boosaardige opzet tot misleiding en leugenachtigheid.

 • Het is een fijn stuk, en hoopgevend. Toch, denk ik dat de invloed van angst op creativiteit onderscht wordt. Als het Trump lukt om een groot deel van de wereldbevolking te foppen, want het lijkt er onderhand sterk op dat daar betere intenties in zaten dan ik als hoog opgeleid Nederlander, gewerkt op universitair niveau in allerlei sectoren, verwacht had, dan kan Rutte dat ook. De Nederlander is denk ik intellectueel een van de hoogst ontwikkelde soorten op aarde, maar ook een angstige en laat ontwikkelde soort. De verschillen in de mate waarin de Nederlander gehersenspoeld is, want we weten van de main stream media, en we weten dat die grote invloed heeft, en de invloed op de cultuur en daarmee op het individu, tesamen met de suiker in overvloed, zijn groot. Zo groot, dat het overgrote betere deel, dat dichter bij het gevoel staat, te naief blijkt om het geheel te doorzien in detail. Zo groot, dat een hele grote middenklasse, tezeer hecht aan de verworven positie, of teveel tijd nodig heeft, om te acteren. Zo groot, dat ik neig naar de overtuigingen van Micha Kat. Een overtuiging die een rebound nodig heeft. Zo ging het met Willem Engel vaker, en zo ging het met Trudi Verstegen, en ik kan ueberhaupt niet weten, of Kennedy weet van Willem Engel. Dank. Excuseer, dit nog: de grote onderklasse, die kan het zich niet langer veroorloven om te vertrouwen. Die kan ook uw stuk onvoldoende op waarde inschatten, en die kan ook onvoldoende toegang krijgen tot het belangrijke stuk van winiasweek over de mogelijke gevolgen van de ziekte in de bovenklasse. Dus draai gerust die vlag ondersteboven, dat zou een goed voorbeeld zijn. Er is haast geboden. Geen paniek, wel haast. Hoe sneller hier in Nederland, hoe beter.

 • Ik blijf twijfels houden bij Robert Jensen. Hij lijkt echt zijn hart op de goede plek te hebben maar eindigt wel elke uitzending met (valse?) hoop: “we zijn aan het winnen”, “we strijden voor onze vrijheid”, zonder met concrete stappen te komen waarmee zijn kijkers ook echt kunnen bijdragen aan deze zogenaamde overwinning (Ja, ze moeten bijdragen aan zijn onderneming met een donatie of het kopen van een trui). Daarmee stimuleert hij dus het “hoopvol afwachten” waardoor het potentiële verzet in toom gehouden wordt.

  Aan de andere kant is het eerlijk verslaggeven en weergeven van feiten iets wat hard nodig is, en is het aan de mensen zelf wat ze met de informatie doen. Ik zou aanraden om de hoopvolle woorden te gebruiken als steun in deze strijd, maar ga niet hoopvol zitten afwachten. Kun je iets doen, doe het dan.

  • Beste Robert, een goede analyse en een goede benadering. Hoewel ik zeer positief ben over Robert Jensen en wat hij doet, vind ik het opvallend dat hij niet de verbinding zoekt met anderen, en zelfs samenwerking uit de weg gaat. Opmerkelijk omdat daarin juist de oplossing ligt. En inderdaad, als hij wel de (valse) hoop geeft dat we gaan ‘winnen’ stimuleert dat niet echt om in actie te komen. Of hij daarmee verdacht mag worden van c.o. weet ik niet. Ik hou me daar niet zo mee bezig. Misschien ziet hij het ook niet als zijn taak om mensen te stimuleren actie te ondernemen. Maar dan ben je gewoon een journalist en dat is ook prima. Maar de toon van zijn boodschap suggereert dat hij een strijder is, een patriot. Dan mag je de mensen ook wel aangeven wat er nodig is om daadwerkelijk te gaan ‘winnen’.

   • Hij kan moeilijk zeggen : “Neem de wapens op !” Hoop is nou eenmaal hoop niet meer en niet minder. Ik denk dat ie gewoon wil afsluiten met een positieve boodschap !

 • Robert Mpumalanga

  Controled opposition kan op z’n intelligentst zó opgezet dat het een grass root organisatie is: het moet juist vanuit het volk opgezet worden zodat de doelstelling de neuzen dezelfde kant op krijgt en men zèlf zijn lot kiest. De rijkste 1% wil alle rijkdom v.d. wereld voor zichzelf met als reden dat massaproductie stopgezet kan worden om ons milieu en de overlevingskansen van hunzelf. Alleen als het merendeel van de mensheid uitsterft door armoede en gebrek aan middelen, maakt de rijkste 1% kans op overleven want anders gaan we met z’n allen naar de bliksem. Een organisatie als extinction rebellion leent zich daar juist goed voor. We zouden het zèlf niet eens anders willen. Veel ‘control’ is dan niet eens nodig behalve op het moment van de Total Collapse: het stilleggen van massaproductie, het stoppen van ons financieel systeem het begin van de armoede en tekorten. Daarvoor heeft het de voorkeur om de bevolking te verplaatsen uit de begerenswaardigste plaatsen met goede infrastructuren en culturele erfgoederen (steden) naar daarbuiten. Politiestaat en fascisme is dan behulpzaam middel tegen verzet. Het is een “the winner takes it all” scenario dat heel waarschijnlijk is bij een paniekreactie van de rijkste 1% die al bewezen hebben met wapenindustrie, olie en milieuverontreiniging het niet zo met de mensheid op te hebben… Leuker kunnen we het niet maken maar wel makkelijker…

 • Gecontroleerde tegenstand werkt heel goed. De gecontroleerde tegenstand, in welke vorm dan ook, zal ten alle tijden in de aandacht blijven staan zolang het nut daarin zit. Wanneer het echter het te volgen plan uit zal komen, is de gecontroleerde tegenstand ten alle tijden opofferbaar. Vaker dan niet zal de gecontroleerde tegenstand met valse beloftes en half waarheden aan het lijntje worden gehouden.

  Mensen uit de media wereld, die enige bekendheid genieten binnen een land, worden vaak ingezet als gecontroleerde tegenstand. Maar ook relatief onbekenden, juist omdat deze groep op den lange duur het vertrouwen kunnen vasthouden. Ook politici worden als gecontroleerde tegenstand ingezet. Dan hebben wij nog instanties die claimen voor iets te staan, maar wanneer het puntje bij paaltje komt niets willen/kunnen ondernemen.

  Tegenwoordig zijn ook websites onderdeel van de gecontroleerde tegenstand. Er zijn websites die zich uitgeven als zijnde tegen de corona maatregelen te zijn, maar erg belangrijke ontwikkelingen niet aan zullen kaarten, en altijd het verhaal in een bepaalde richting zullen richten. Een website waarop men net zoals hier kan reageren op geschreven stukken, blijkt enorme censuur toe te passen op wie er wat kan posten. Behulpzame posts (en dit is getest) met belangrijke info worden niet goedgekeurd zonder opgave van reden, simpelweg omdat de inhoud ervan niet meewandeld in de richting die de eigenaar van de website bewandeld.

  Ik ben ervan overtuigd dat een ieder informatie niet dubbel, maar zelfs meervoudig op internet moet kunnen controleren. Zelfs dan. De hele corona crisis is ook een wereldwijd georganeerde situatie, het is minder complex om via meerdere websites dezelfde valse informatie te verspreiden.

  Corona-nuchterheid geeft tenminste de mogelijkheid om van alles te posten, zelfs mensen die tegen de website in gaan. Al sinds eeuwen is dat het gezonde verstandsidee van ‘het forum’, waarin eenieder gehoord kan worden. Zodra men gaat censureren is men aan de immorele kant gaan staan, in mijn ogen.

 • Addendum: Zelfs websites die alles openlijk bespreken met de bezoekers, en alle hulp aanbieden, kunnen nochtans 1 groot doel bereiken: Het verzamelen van gegevens van bezoekers ter aanvulling van de centrale database waarin je op een zwarte lijst komt te staan, als het ware. Jawel, klinkt gek, maar er zijn al veel gekkere zaken langsgekomen die waar blijken te zijn.

  I’m sure dat zulk een database zal worden toegepast om te bepalen wie minpunten op zijn toekomstige sociale credits gaat krijgen (want dat komt eraan, net zoals China dit reeds al jarenlang hanteerd), en wie men prioriteit gechipt zal gaan worden.

  Dan kom ik op VPN’s, die zijn niet feilloos, maar het is verstandig om die te gebruiken bij het bezoeken van en zelfs posten op websites die tegen de mainstream propaganda in gaan. Uiteindelijk zullen VPN’s dan ook – net zoals in China – verboden worden. Maar chip implantaten en verboden op van alles en nog wat is nochtans ver van ons bed.

 • Sherman-Dozer

  Een artikel waarin men het heeft over Falls Flags zonder daarbij in te gaan op Sandy Hooks en 9 11 lijkt mij een mooi voorbeeld van controlled opposition.

 • Controlled opposition is gemakkelijk te herkennen:

  – Ze hebben geen expertise op het vlak van het probleem.
  – Ze hebben nog nooit iets gepresteerd.
  – Ze verdoen je tijd met telkens weer dezelfde acties die in het verleden hebben bewezen van niets op te brengen; als iemand een effectieve actie bedenkt dan interesseert het hen niet.
  – Ze leggen mislukkingen uit als een succes.
  – Ze raden je aan om gewoon door te gaan met je leven alsof er niets is gebeurd.
  – Ze zijn dikwijls de wanhopigste gevallen; die zijn de eersten om een deal te maken met de politie.
  – Ze zijn fanatiek tegen geweld, zelfs als ze gediend hebben in het leger of bij de politie.
  – Ze doen geen moeite om je iets te leren dat werkelijk nuttig is in je situatie.
  – Ze zijn heel selectief in de informatie die je krijgt; die komt dikwijls veel te laat en het zijn meestal niet de beste stukken.
  – Ze geven veel aandacht aan details en weinig aandacht aan belangrijke zaken.
  – Ze moedigen je aan als je met details bezig bent maar gaan moeilijk doen als je over iets serieus begint.
  – Schandalen worden zo traag mogelijk onthuld.
  – Ze wijzen dikwijls de verkeerde schuldigen aan: de CIA of Soros of iets vaag dat niet bestaat zoals de “New World Order”, de “Deep State” enz; de ware schuldige wordt nauwkeurig uit het verhaal verwijderd en meestal is dat de staat.
  – Ze trekken zo veel mogelijk de aandacht van hun doelgroep terwijl ze zo weinig mogelijk opvallen bij de rest van het publiek; het verandert in een soort echokamer.
  – Ze kiezen een ineffectieve naam voor hun beweging, website, magazine enz, die dikwijls een generische term bevat die niets met de zaak te maken heeft zoals vrijheid, liefde, discussie enz.
  – Ze veranderen gedurig de terminologie: als een term wat aan populariteit wint dan wordt hij vervangen door een onbekende term.
  – Ze zijn tijdens bijeenkomsten altijd de overgrote meerderheid zodat de rest niet meer aan bod komt.
  – Als je een van die pipo’s vertrouwt dan maken ze daar gebruik van om zo veel mogelijk pipo’s in je leven binnen te loodsen.
  – Ze geven je briefwisseling en e-mails door aan Jan en alleman, inclusief de politie en een gerechtspsychiater.
  – Als je een website maakt, dan maken zij er veel meer, zodat niemand je werk nog ziet; je werk wordt begraven onder een hoop disinfo.
  – In de meeste gevallen heb je geen idee waar ze wonen of wie die website heeft opgesteld.
  – Je ziet wonderlijke verbanden; wat ze doen valt wonderlijk samen met andere gebeurtenissen alsof ze gemakkelijk de kalender uitrekenen en alles lang op voorhand hebben gepland met encyclopedische kennis van de geschiedenis en de rechtbank.
  – In veel gevallen gebruiken ze een valse naam: Matthew Arnegard wordt Matthew Aaron, Elana Freeland wordt Ella Free enz.

 • Controlled oppesition?
  Alle grotere sites, sites die gelieerd zijn aan media, sites waarvan de redacteurs niet bekend zijn, eigenaars van sites die niet in levende lijve te zien zijn, te veel eigenlijk om op te noemen, zou ik in overweging nemen wellicht niet meteen als eerste te bezoeken.
  Men kan trouwens misschien zich beter afvragen hoe een intégere site te herkennen, lijkt mij.
  Paar dingetjes;
  Hoe kleiner hoe beter, hoe meer de Schepper wordt geëerd, hoe beter en hoe meer warmte, liefde en bevlogenheid er uitgestraald wordt, hoe liever.
  Hoe unieker, oprechter, ‘klungeligger’ haast, onnozeler van opzet, ouder van origine. Hoe spontaner, opener, persoonlijker, menslievender, natuurlievender, kleinschaliger hoe beter.
  Onderdanig, respectvol, doelgericht, of juist vaag, menselijker. Hoopgevend, respectvol, opbouwend, vurig, trouw, fijn, nooit bedelend maar gevend, liefde, liefde, liefde, eigenlijk. (Liefde in doe zin als, de intentie voor dat waar je graag blije aandacht aan geeft. En in die zin dat je mensen een warm hart toedraagt. In die zin als: Ik doe een ander niet dat wat ik zelf ook niet leuk zo vinden. Moedige trotse Liefde dat als het fundament onder ons mens-zijn dat wordt vereerd als God.)

  Kortom, alles wat eigenlijk het normaal is in ons lieve landje. Zo normaal dat het onze tweede eigenschap is geworden en we vergeten waren hoe goed we eigenlijk opgevoed zijn. Voor buitenlandse sites geldt dit uiteraard ook.

  Maar, dames en heren, in deze tijd van de kunstmatige intelligentie, is het eigenlijk zonde van mijn episteltje. Het zal gebruikt worden voor de uitrol van ‘zeer leuke niet-controlled-opposition’ lijkende sites.

  U weet wel: als de duvel zou vragen: jij bent zo slim he? nou, zeg dan eens hoe zo ik me moeten vermommen zodat je me niet zou herkennen? Dat weet jij vást niet hè? Slimmerik. En dan volgt me toch een geratel…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *