CONTROLLED OPPOSITION

Wat? Maurice de Hond, Willem Engel, Robert Jensen, allemaal controlled opposition? Wat is dit nu weer?

Steeds meer mensen hebben twijfels over het beleid van de overheid, over de corona maatregelen en stellen daarbij kritische vragen. Deze mensen zijn aan het ontwaken. Ze krijgen door dat de maatregelen niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en niet werken. Tegelijkertijd worden ze ontvankelijker voor de boodschappen en berichten van mensen die al langer wakker waren. Terwijl ze die eerder zagen als verspreiders van nepnieuws, complotdenkers of antivaxxers. Hebben zij dan misschien toch gelijk?

Maar dan, ben je lekker aan het ontwaken, hoor je ineens de term ‘controlled opposition’. Wat is dat nu weer? Het blijkt dat dit mensen of partijen zijn, ingehuurd door de echte machthebbers, of elite zo je wilt, om te doen alsof ze dissidenten zijn, bij de oppositie horen. De elite beoogt hiermee de kritische berichtgeving tegen en over de echte macht te beheersen. Zoals Lenin ooit zei: ‘The best way to control the opposition is to lead it ourselves.’

Het is begrijpelijk dat wanneer je net in het verwerkingsproces zit van je veranderende wereldbeeld, dat dit kan leiden tot totale moedeloosheid. Maar stop niet met lezen, lees juist dit hele artikel af. We gaan namelijk adviezen geven hoe je hier het beste mee om kan gaan zodat je dit soort zaken mentaal aan kunt. Want hoe je er ook tegenaan kijkt, het is best heftig allemaal.

Bestaat het echt, controlled opposition? Welnu, er is alle reden voor het bestaan er van. Het hangt per definitie af van het bestaan van complotten. Is er geen complot, dan hoeft de oppositie ook niet beheerst te worden. Nu bestaat er ook wel oppositie in andere contexten, bijvoorbeeld als tegenpartij van een coalitie in een parlement. Maar in die context speelt er geen controlled opposition, in die zin dat de PVV bij D66 infiltreert of andersom, om elkaar van binnen uit te hollen, voorzover we weten.

De woorden complotdenken en complottheorie kwamen in de jaren zestig van de 20e eeuw in zwang door toedoen van de CIA. Dit Amerikaanse intelligence agentschap kwam in opspraak vanwege actieve betrokkenheid bij diverse staatsgrepen, om te beginnen in Iran en Guatemala. De CIA heeft het altijd afgedaan met tegenbeschuldigingen als complotdenken met complottheoriën. Helemaal toen John F. Kennedy werd vermoord, toen waren er tal van samenzweringsgeruchten, die perfect werden geframed door de CIA en door de media. De begrippen complotdenken en complottheorie kregen definitief een negatieve connotatie. Maar veel sinistere praktijken van die CIA in de jaren vijftig en zestig zijn helemaal geen theoriën, het bleek veelal gewoon waar te zijn. Die actieve betrokkenheid bij diverse staatsgrepen is in talloze boeken beschreven en door vriend en vijand erkend. Dat was toen, het is de vraag wat het zegt over de situatie van nu.

Het is een feit dat bij het instandhouden van een complot of samenzwering het noodzakelijk is om rekening te houden met tegengeluiden die het complot kunnen verraden. Daarvoor zijn er verschillende methoden te bedenken. In de complotkunde bestaan de begrippen hoax en fals-flags. Een hoax is een verzonnen gebeurtenis zonder slachtoffers. Een falls flag is een gebeurtenis met slachtoffers waarbij iemand anders de schuld krijgt. In beide gevallen zouden acteurs worden in gezet als ogenschijnlijk bewijs. In de media en in de social media worden zogenaamde trollen ingezet die voor verwarring kunnen zorgen, of voor ‘corrigerende berichtgeving’. Daarnaast bestaan er gesponsorde bewegingen die door machthebbers worden betaald om de aandacht af te leiden van hun eigen agenda. Denk bijvoorbeeld aan Occupy, of aan Black Lives Matter waarvan men zegt dat die door George Soros wordt betaald. Deze verschijnselen, die trollen en de gesponsorde bewegingen, horen absoluut tot de ‘controlled opposition’. En vergis je niet, het gaat daarbij om honderden miljoenen euro’s die bijvoorbeeld zo’n BLM aan subsidies of sponsorgeld ontvangt.

Wat ook tot controlled opposition behoort zijn mensen die zich voordoen als dissident maar dat niet zijn omdat ze ervoor betaald worden door de echte machthebbers. Ik ken daar concreet geen voorbeelden van. Waarom heb ik het er dan over? Welnu, omdat het een actueel thema is. Her en der worden van allerlei mensen die kritisch zijn op de huidige gang van zaken uitgemaakt voor controlled opposition. Bij CSTV bijvoorbeeld in het artikel ‘Pas op voor valse profeten‘ en in een goed artikel van Chris Collard. Van verschillende kanten wordt Maurice de Hond uitgemaakt voor controlled opposition. Waarom, omdat hij bij NPO aan tafel zit, omdat hij Joods is en banden zou hebben met zionisten? Willem Engel wordt beschuldigd van controlled opposition. Waarom, omdat zijn vader en zijn broer huisjesmelkers waren en ook ramen verhuurden, en omdat er gedoe was met een camping? Martin Vrijland die Robert Jensen er van verdenkt dat hij tot de controlled opposition behoort? Micha Kat die deze of gene beschuldigt van controlled opposition en zelfs Wouter Raatgever die Forum van Democratie beticht van banden met de Mossad. Wat moet je met zulke berichten. Het beste is, voor kennisgeving aannemen. Dus niet direct voor waarheid, maar voor kennisgeving, gewoon gelaten.

Wat ook zou kunnen zijn is dat het de echte controlled opposition is die echte dissidenten van controlled opposition beschuldigen. Ja wie moet je nog geloven? Dat weet je toch niet. Maakt vaak ook niet uit. Er zijn ook andere factoren waarop je je opvattingen kunt baseren. Het liefst hebben we overal bewijs van, sluitend bewijs. Ik hoor ook weleens mensen zeggen ‘ik hou me bij de feiten’. Maar dat is het probleem met heel veel dingen, die krijg je niet altijd. En als je toch bezig bent met het vormen van opvattingen, kun je die niet altijd op feiten baseren, maar moet je het ook doen met andere zaken, zoals berichten uit de tweede hand, patronen, belangen, theoriën, logica. Maar je moet wel beseffen dat de opvattingen die je hebt gevormd nooit met 100% zekerheid waarheid zijn. Je hebt dus altijd te maken met een stukje onzekerheid in je opvattingen. Dat is niet erg, want dat is bij iedereen zo, ook al zou iemand beweren van niet.

Wanneer je dus vertrouwen hebt in Maurice de Hond, in Willem Engel, en of in Robert Jensen, gooi dat vertrouwen niet meteen weg. Houd dat vast als het goed voelt. Wanneer de beschuldiger zijn aantijgingen motiveert en ook met bewijsvoering komt, kun je je daar best mee in laten, wanneer je daar voor openstaat. Maar waar je vooral naar moet kijken zijn belangen, patronen en betrouwbaarheid. Met belangen bedoelen we bijvoorbeeld geldelijke belangen, wat is iemands positie, met wie heeft hij lijntjes. En dan gaat het zowel om de belangen van de beschuldiger als van de beschuldigde. Met patronen bedoelen we de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen en uitspraken, zijn er verbanden die aanwijzingen geven om het ene of het andere te geloven. Ten slotte betrouwbaarheid. Dat is vooral een gevoel, dat baseer je op non verbale signalen, ook op de toon van iemands praten, maar natuurlijk ook op de inhoud van wat iemand zegt en de consistentie daarvan. Je gevoel kan je wel eens op het verkeerde been zetten, goede acteurs krijgen dat voor elkaar. Daarom moet je iemands geloofwaardigheid altijd baseren op je gevoel èn je verstand.

Controlled opposition is in feite infiltratie of soms zelfs spionage. Het is een spannende term. Voor iemand die het door heeft wie aan welke kant staat is het intrigerend en fascinerend. Voor iemand die in het duister tast is het beangstigend en wantrouwenwekkend. Je kunt er paranoia en moedeloos van worden, ja zelfs panisch. Dat is niet nodig. Ter zelfbescherming is het het beste om er nuchter tegenaan te kijken. Wat je niet weet, weet je niet. Het is een kwestie van leren omgaan met onzekerheden. Houd gewoon alles open. Wanneer je toch wil weten hoe het precies zit, ga op onderzoek uit. Houd er rekening mee dat je het waarschijnlijk nooit met 100% zekerheid te weten komt. De 20e eeuwse Oostenrijkse wetenschapsfilosoof Karl Popper heeft ooit gesteld dat het niet mogelijk is te bewijzen dat een complot niet bestaat. Dus zolang een samenzwering niet onthuld en alom erkend wordt, zal er altijd onzekerheid over blijven bestaan. En ga er maar vanuit als er een complottheorie onthuld wordt, dan zal algemene erkenning nog jaren in beslag nemen omdat er nog steeds hele volkstammen in de ontkenningsfase zullen verkeren en er nog jarenlang belanghebbenden zijn die zullen blijven ontkennen. Onzekerheid dus, gewoon mee zien te dealen.

Wat ook kan helpen is onze blog ‘Wie kunnen we nu nog vertrouwen’. Daarin staan ook nuttige aanwijzingen over het doorzien van verschillende factoren wanneer je een persoon of verhaal op betrouwbaarheid wilt beoordelen.

Behoren Robert Jensen, Willem Engel en Maurice de Hond, nu wel of niet tot de controlled opposition. Ik denk van niet. Ik heb geen enkele overtuigende aanwijzing gevonden in die richting. Ook mijn gevoel en idee over hun betrouwbaarheid staan op groen. Sommigen denken daar anders over. Maar onderzoek het vooral zelf.

Het belangrijkste is dat je niet meteen in paniek moet schieten of wanhopig moet worden wanneer jouw rots in de branding voor controlled opposition wordt uitgemaakt. Wij van Corona nuchterheid willen dingen graag nuchter bekijken. Zo van, wat is er nou feitelijk aan de hand. Rustig alle informatie op je in laten werken. Op zoek gaan naar betrouwbare bronnen. Punten door lijnen met elkaar zien te verbinden, het een en ander met elkaar in perspectief plaatsen. Mocht je vaststellen dat iemand er wel toebehoort, dan is dat confronterend en bedreigend, maar besef dan dat het dan ook maar beter is het wel te weten dan het niet te weten. Tenzij je een schaap wilt zijn.

In de meeste gevallen zullen de beschuldigingen niet kloppen. Er zijn altijd partijen die er belang bij hebben om een dissident in discrediet te brengen. Het typische is dat een beschuldiging bijna altijd van een andere dissident komt. Dat is niet zo vreemd, want zou iemand uit politiek correcte hoek een dissident van controlled opposition beschuldigen dan zou die persoon ook het bestaan van complotten erkennen. Dat is weleens gebeurd trouwens. Twee voormalige CIA-directeuren, John E. McLaughlin en John Brennan, spraken in oktober 2019 openlijk over Deep State, een geheime wereldregering die stiekem aan de touwtjes trekt. Jarenlang is het bestaan er van ontkent en nu geeft men het bestaan ervan toe, maar wel met de vermelding dat de Deep State het beste voor heeft met de wereld. Ja, daar moeten we zeker maar op vertrouwen dan.

Maar waarom zou een dissident zijn collega of medestrijder willen ‘verlinken’? Goede vraag. We hebben al een paar antwoorden gegeven. Misschien is hij zelf controlled opposition. Dissidenten kunnen elkaar ook als concurrenten zien, bijvoorbeeld als zij betaald worden door hun volgers en ze zijn er van afhankelijk. Ja zo’n verdienmodel draagt sowieso al niet bij aan je geloofwaardigheid. Je kunt je publiek ook naar de mond praten, om ze aan je te binden. Wat ook kan is dat ze een grot ego hebben en zich willen doen gelden. Dat is allemaal zinloos. In een recente blog, ‘De neuzen dezelfde kant op?’ heb ik geschreven dat het beter zou zijn om als verzet de krachten te bundelen, ondanks enkele eventuele verschillen in opvattingen en werkwijze. Dan kom je gewoon verder. Elkaar beschuldigen van wat dan ook is in het voordeel van de machthebbers die je allebei zegt te willen bestrijden.

Analoog aan Karl Popper’s stelling kan iemand die beschuldigd wordt van controlled opposition dit zelf ook nooit ontkennen. Dat zult u zelf moeten onderzoeken. Toch kan ik u alvast garanderen dat Corona nuchterheid zeker niet tot de controlled opposition behoort.

2 reacties

  • De enige voorbeelden van ‘controlled opposition’ die ik ken, dateren uit de tijd van de vroege Sovjet-Unie (The Trust), de infiltraties van onze eigen inlichtingendiensten in de CPN en zgn. extreem-rechtse partijen. Plus de phoney ontsnappingsroutes voor piloten en verzetslieden tijdens de Tweede Wereldoorlog die door de SD gemanaged bleken te worden. Hoe ‘controlled’ de ‘opposition’ die hier bedoeld wordt misschien ook is, ze hebben wel haarfijn aangetoond waar het narratief van de overheid mank gaat op feiten en onkunde, danwel te duiden is als boosaardige opzet tot misleiding en leugenachtigheid.

  • Het is een fijn stuk, en hoopgevend. Toch, denk ik dat de invloed van angst op creativiteit onderscht wordt. Als het Trump lukt om een groot deel van de wereldbevolking te foppen, want het lijkt er onderhand sterk op dat daar betere intenties in zaten dan ik als hoog opgeleid Nederlander, gewerkt op universitair niveau in allerlei sectoren, verwacht had, dan kan Rutte dat ook. De Nederlander is denk ik intellectueel een van de hoogst ontwikkelde soorten op aarde, maar ook een angstige en laat ontwikkelde soort. De verschillen in de mate waarin de Nederlander gehersenspoeld is, want we weten van de main stream media, en we weten dat die grote invloed heeft, en de invloed op de cultuur en daarmee op het individu, tesamen met de suiker in overvloed, zijn groot. Zo groot, dat het overgrote betere deel, dat dichter bij het gevoel staat, te naief blijkt om het geheel te doorzien in detail. Zo groot, dat een hele grote middenklasse, tezeer hecht aan de verworven positie, of teveel tijd nodig heeft, om te acteren. Zo groot, dat ik neig naar de overtuigingen van Micha Kat. Een overtuiging die een rebound nodig heeft. Zo ging het met Willem Engel vaker, en zo ging het met Trudi Verstegen, en ik kan ueberhaupt niet weten, of Kennedy weet van Willem Engel. Dank. Excuseer, dit nog: de grote onderklasse, die kan het zich niet langer veroorloven om te vertrouwen. Die kan ook uw stuk onvoldoende op waarde inschatten, en die kan ook onvoldoende toegang krijgen tot het belangrijke stuk van winiasweek over de mogelijke gevolgen van de ziekte in de bovenklasse. Dus draai gerust die vlag ondersteboven, dat zou een goed voorbeeld zijn. Er is haast geboden. Geen paniek, wel haast. Hoe sneller hier in Nederland, hoe beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *