DE CORONA ANARCHIST

In de fase waarin we nu zitten, worden meer en meer mensen wakker. Er gebeuren zulke rare dingen dat steeds meer mensen het niet meer logisch vinden. Mensen stellen vragen maar de antwoorden die ze eventueel van de overheid of de media krijgen stroken niet met de logica en het gezonde verstand. Alternatieve media en protestorganisaties hebben misschien ook niet de wijsheid in pacht maar geven wel duidelijke aanwijzingen van wat er allemaal nog meer aan de hand kan zijn. Maar bovenal laten zij zien dat het okay is en nodig is dat we kritisch zijn en organisaties als Viruswaanzin weten kritische mensen te mobiliseren. Steeds meer mensen komen in opstand en willen demonstreren. Maar het demonstreren wordt als het even kan verboden. Afgezien daarvan is het ook de vraag of het enig nut heeft. Bestuurders zullen er geen andere beslissingen door nemen. Hooguit heeft het nut om elkaar te ondersteunen of te inspireren. En dat is natuurlijk ook wat waard.

We zien wel dat er steeds meer mensen ‘wakker’ worden, maar toch zijn er ook nog steeds heel veel mensen niet wakker. Welke gekke berichten er ook in de media verschijnen, sommige mensen lijken alles te pikken. Mondkapjes, stoplichten bij winkelingangen, verplicht vaccineren. Zelfs als minister Hugo de Jonge een kamerbrief over het coronavaccin tot staatsgeheim wil verklaren, blijven velen nog steeds hun overheid blind vertrouwen. Hoeveel aanwijzingen heb je nodig voordat er enige argwaan in je opkomt? Sommige mensen worden nooit wakker. Daar moeten we dan ook geen energie in stoppen. Maar er zullen vast nog veel nog niet wakkere mensen wakker te krijgen zijn, ze hebben alleen nog een zetje nodig. Dat kan vanzelf gaan als de machthebbers onherroepelijk fouten gaan maken. Proberen te overtuigen kan ook, maar daarvoor moet je geduld hebben. Stel vragen, zet ze aan het denken, laat ze zelf ontdekken hoe het zit. Dat werkt het beste.

Maar de tijd dringt. Een tweede golf komt er vrijwel zeker. In het najaar, al dan niet aangewakkerd. Een corona-wet komt er zeer waarschijnlijk ook. Het is te hopen dat er tegen die tijd voldoende mensen wakker zijn om een lockdown tegen te kunnen houden.

Willen we echt wat bereiken dan is er meer nodig dan demonstreren. En dat is echt heel eenvoudig. We moeten ‘gewoon’ de lockdown en de lockdown maatregelen niet accepteren. Maar hoe doe je dat, ze zijn toch verplicht?

We moeten allereerst een aantal zaken goed begrijpen en ons goed realiseren. De wakkere mensen doen dat al maar ik zal ze even resumeren. Lockdown maatregelen zijn ongrondwettelijk. De juridische constructie is zeer oneigenlijk en de noodverordeningen zijn nooit bedoeld voor een landelijke dekking en voor zo’n lange tijd. Grondrechten worden in ernstige mate geschonden, dat stellen meerdere staatsrechtsgeleerden. De maatregelen missen iedere wetenschappelijke onderbouwing. Sterker nog, de maatregelen doen meer kwaad dan goed, in termen van bevolkingsgezondheid en ook in termen van economische schade zijn de maatregelen desastreus. Desondanks blijven de lockdown maatregelen nog steeds van kracht, weliswaar enigszins versoepeld, maar onder andere de anderhalve meter blijft nog steeds bestaan. Sterker nog, dit wil men zo gauw mogelijk in de wet verankeren. Daarnaast lijkt het er ook op dat er binnen de rechterlijke macht ook niet iedereen wakker is, zodat het gokken is om te veronderstellen dat een rechter maar ergens een uitspraak over moet doen. Laten we het over de media maar helemaal niet hebben. De burger staat met de rug tegen de muur.

Maar de burger is absoluut niet machteloos. Al denkt hij of zij van wel. Het ergste dat ik wel eens hoor van mensen, of ze nou wakker zijn, half wakker of helemaal niet wakker, is wanneer ze zeggen dat je er toch niks aan kunt doen. Dat je er toch geen invloed op hebt. Maar het is gewoon niet waar en het is schadelijk zo te denken. Het is ook een self fulfilling prophecy. Denken deze mensen dit ook wanneer ze gaan stemmen. Ging je vroeger wel eens stemmen, vraag ik dan. ‘Ja’ is meestal het antwoord. Is die ene stem van jou dan beslissend? ‘Nee’ is het antwoord, ‘maar als iedereen die had willen stemmen en het niet deed, maakt het wel wat uit’. Oftewel, ze geven zelf het antwoord, alleen in een andere context. Je moet iets massaal doen, één individu maakt inderdaad niet zoveel uit, maar als collectief wel. Daarnaast hebben we allemaal wel eens gehoord van een vlinder die een orkaan kan veroorzaken, het vlindereffect. Veel mensen vragen zich af of dat echt waar is: kan een kleine gebeurtenis een heel groot effect hebben? Draai de zaak eens om: er zijn ontegenzeglijk grote gebeurtenissen, niet waar? Maar hoe zijn die grote gebeurtenissen ooit begonnen, groot of klein? Meestal heel klein. Ja, vat u hem? Dus laten we ons zelf niet meer voor de gek houden dat we er toch niks aan kunnen doen.

Wanneer we blijven denken dat we er niks aan kunnen doen, aan de lockdown maatregelen, dan zijn we dus aan het berusten. We laten ons dingen opleggen. Maar waarom? Waarom laten we ons dingen opleggen terwijl we weten dat het niet klopt? Omdat we een anders een boete krijgen? Omdat anderen ons er op wijzen dat we een mondkapje moeten dragen. Dat we elkaar geen hand meer mogen geven? Dat we een corona-test moeten laten ondergaan. Dat oma’s hun kleinkinderen niet meer mogen knuffelen. Maar dit doen we ons zelf allemaal aan. We worden in de greep gehouden door angst. Angst om aangesproken te worden, angst om een boete te krijgen, of angst om corona te krijgen.

Terwijl wie een beetje oplet, weet dat de meeste mensen niet besmet zullen raken, nog minder mensen worden ziek en er aan doodgaan is al helemaal een zeer kleine kans. Dus daar hoeft bijna niemand bang voor te zijn. Bang om een boete te krijgen, of bang om je tent te moeten sluiten? Dat is pure kortzichtigheid. Als we allemaal zo berustend zijn, waar leidt dit brave, onderdanige gedrag dan toe? Welnu, naar een politiestaat. Naar een digitale politiestaat. Met China als voorbeeld. Als dat het paradijs voor u is, succes. De machthebbers hebben een agenda getiteld Agenda 2030. Dat lijkt allemaal vredelievend als je het met een politiek correcte bril op leest, maar de lockdown maatregelen en allerlei andere wetten die er in de schaduw doorheen gedrukt worden, zijn er allemaal onderdeel van. Dus wie hem nog op heeft, zet die politiek correcte bril ogenblikkelijk af.

Moeten we dan maar boetes riskeren en betalen? Welnu, soms riskeer je een boete en vecht je die aan als je vindt dat je in je recht staat, en in andere gevallen kun je hem misschien slim omzeilen zonder toe te geven. Beetje creatief zijn. Wat het aanvechten betreft moeten we ons het volgende realiseren. De lockdown maatregelen stroken niet met de grondwet. Dat betekent dat iemand die een lockdown maatregel handhaaft net zo fout zit als degene die hem overtreedt. Wordt dit een rechtszaak en je treft een goede rechter dan kan hij de handhaver aansprakelijk stellen voor de schade die je als coronamaatregelovertreder hebt geleden als gevolg van de handhaving. Bij een beetje horeca onderneming kan dat aardig in de papieren lopen, alleen al qua omzetderving. Je moet daarbij een goede advocaat hebben en de juiste rechter treffen, en waarschijnlijk ook geduld hebben. Daar komt nog bij dat zo’n actie massaal meer effect heeft. Als een paar mensen of ondernemers dit doen dan hebben de handhavers het makkelijk. Maar als men het massaal doet, dan hebben ze niet genoeg capaciteit. En wanneer degene die beboet worden ook allemaal bezwaar gaan maken, dan loopt ook de rechtsgang spaak. Dus als dit soort dingen massaal worden gedaan, dan kan de overheid het wel schudden.

Het kan gewoon want de bevolking is met meer, met veel meer. Dat weten de machthebbers ook. Maar daar hebben ze wat op bedacht. Ze willen namelijk dat we ons niet verenigen maar dat we verdeeld blijven in verschillende groepen. Het liefst groepen die tegen elkaar strijden. Vandaar de Black Lives Matter beweging, de transgenders, de migratiestromen, etcetera. Dat leidt niet alleen de aandacht af, maar zo kan de bevolking ook nooit een vuist maken, een eenheid vormen, omdat men dan allemaal andere richtingen op gaat en nergens terecht komen. Maar als we eenmaal beseffen dat we allemaal strijden tegen dezelfde vijand, dan zijn we sterk, dan mobiliseer je een enorme macht. Dus we moeten onszelf niet meer zien als zwart of wit, homo, transgender, man, vrouw, aziaat, indiaan of whatever, maar als mens, als wereldburger. Okay, als je dat te globalistisch vindt en je bent Nederlander, Duitser, Italiaan of Chinees, of nog wat anders, prima, maar waar het om gaat is dat je jezelf niet als slachtoffer ziet, en dat je moet doorzien dat het de agenda van de machthebbers bevoordeelt wanneer we tegen elkaar strijden in plaats van met elkaar tegen de dictatoriale macht. Okay?

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat we datgene moeten doen dat de machthebbers juist niet willen dat we doen. Dan doorbreken we de voortgang van hun agenda. Dan verliezen we niet nog meer macht maar kunnen we de macht terugpakken. Dus we moeten niet alleen ophouden met strijden tegen elkaar, maar we moeten ook ophouden met het naleven van de corona maatregelen. Dat vraagt een soort selectief anarchisme. Oei, dat is een gevaarlijke term. Ja dat klopt. We hebben geleerd dat anarchisme niet goed is. Het kan niet zijn dat we allemaal voor eigen rechter gaan spelen. We hebben regels en wetten, en het is beter voor het algemeen belang dat iedereen zich aan de regels houdt. Dat hebben we geleerd. Ja dat klopt. Maar wat we nu zien is dat de maatregelen van de overheid niet deugen, dat de democratie wordt afgeschaft. We hebben net gesteld dat de maatregelen ongrondwettelijk zijn. Mag je daarom anarchistisch zijn? Welnu, allereerst moet alles volgens de democratie en rechtsstatelijke beginselen worden opgelost. Als de politiek zijn boekje te buiten gaat, dan moet de rechterlijke macht ingrijpen. Gaat de rechterlijke macht ook zijn boekje te buiten, en dat zien we hier en daar, dan zit je als burger in een heel benarde positie.

Durft u tegen een Noordkoreaan te zeggen dat hij zijn overheid moet gehoorzamen. Of tegen een Chinees, Tibetaan, een Oeigoer, een Witrus, of een Venezolaan. En vroeger tegen de Tsjechoslowaken, de Roemenen, durft u tegen hen te zeggen, heb vertrouwen in uw dictatoriale regime? Is het moreel verwerpelijk een dissident te zijn?  Een dissident onder Poetin, een dissident in Iran, in Eritrea, in Zuid-Soedan? Nee, in een fout regime is het niet immoreel een dissident te zijn. Hoe beoordeelt u de situatie in Nederland? Afgaande op de algemeengeldende definities van rechtsstaat, democratie, dictatuur en politiestaat, kun je toch behoorlijk goed objectief vaststellen dat er van rechtsstaat en democratie nauwelijks sprake meer is, maar van een dictatuur en politiestaat des te meer. Dat houdt ook meteen in dat het niet verkeerd is om een dissident te zijn.

Ben je dan ook meteen een anarchist? Nee zeker niet. Een dissident is iemand die op activistische wijze strijd tegen de heersende macht. Een anarchist is iemand die de heersende autoriteit niet erkent. Ik zou zeggen waarom niet beide? Let wel, ik pleit niet voor anarchisme. Wat legitiem is, gezien de illegaliteit van de corona maatregelen is een selectief anarchisme, namelijk selectief in die zin dat de corona maatregelen, of lockdown maatregelen, niet worden nageleefd. Om de eenvoudige reden dat ze niet legaal zijn, want in strijd met de grondwet. Bovendien werken ze niet, ze richten alleen nog maar meer schade aan.

Als de bevolking dus beslissend de strijd aan wil gaan met de heersende macht, dan helpt selectief anarchisme, dus alleen tegen de corona maatregelen. Laten we dat corona anarchisme noemen. Iemand die dat aanhangt noem je dan een CORONA ANARCHIST! Wat een geweldige term, een corona anarchist. De corona anarchisten durven de strijd aan. Zij zijn niet bang. Het wapen van de machthebbers is angst en verdeeldheid zaaien. Het wapen van de corona anarchisten is selectief anarchisme. Dat zou je als vrijheid kunnen zien. Daarnaast gebruiken ze de wapens broederschap en gelijkheid, want ze moeten een eenheid vormen met de rest van de bevolking.

Heb je moeite met het woord anarchist? Dat kan. Laten we het dan op een andere manier illustreren. We zijn bijna allemaal netjes opgevoed. We hebben allemaal geleerd en ervaren dat het beter is, oftewel je hebt er zelf meer voordeel van, wanneer je gehoorzaamt, wanneer je je conformeert aan anderen, aan de maatschappij, aan regels en wetten. Tegelijkertijd leven we in een maatschappij die risico’s wil uitsluiten. Dat gaat zelfs zo ver dat je door het uitsluiten van bepaalde kleine risico’s  weer andere veel grotere risico’s loopt. Het corona virus is daar een voorbeeld van, maar daar is nog veel meer mee aan de hand. Het gaat er tegenwoordig om dat risico’s zoveel mogelijk moeten worden gemeden. We accepteren ze gewoon niet meer. Discussieer nooit met een veiligheidskundige want tegen veiligheidsargumenten kun je eigenlijk niks inbrengen. En dat houdt nooit op, het wordt alleen maar erger. Wat er dus is gecreëerd is een protocollencultuur waarin we risico’s willen vermijden met protocollen. Dat samengevoegd met onze gehoorzaamheid heeft gemaakt dat we niet meer hoeven nadenken en dat dus ook niet meer doen. Maar we moeten beseffen dat die gehoorzaamheid, de risicomijding en de protocollencultuur gecreëerd en gestimuleerd zijn om de lockdowns te kunnen laten slagen. Waarbij aangetekend dat gehoorzaamheid gedeeltelijk genetisch is maar zeker ook aangeleerd wordt. Dit realiserende, moeten we dus iets met die protocollencultuur. Het heeft er onder andere voorgezorgd dat er zoveel mensen gestorven zijn op de IC’s. Dat hydroxychloquine niet mag worden voorgeschreven en dus ook niet wórdt voorgeschreven. Dat burgers en professionals elkaar er op wijzen dat we maatregelen moeten naleven: mondkapjes, anderhalve meter, etcetera. In plaats van zelf na te denken houden we ons aan protocollen die niet deugen. Wat je hier dus uit mag concluderen is dat wanneer je moeite hebt met het wordt anarchisme, dat je dat hier dan mag vervangen door de term gezond verstand. Andersom ook, je mag het woord gehoorzaamheid ook vervangen door het woord domheid.

Terug naar de corona anarchist, wat is dat, wat doet die, en wat juist niet?

Vooropgesteld, we gaan uit van een corona anarchist die niet tot een echte risicogroep behoort. Zeg maar de 98%. Welnu, een corona anarchist draagt nooit een mondkapje, nooit. Een corona anarchist laat zich nooit testen op het corona virus. Een corona anarchist schudt handen. Een corona anarchist houdt zich niet aan de anderhalve meter afstand. Krijgt hij of zij een boete, dan betaalt hij die niet, nooit. Hij vecht het aan, maar hij betaalt niet. Sterker nog hij klaagt de handhaver aan. Hij wraakt desnoods de rechter, maar hij betaalt niet.

Komt een corona anarchist in de situatie dat hij verplicht zou zijn tot bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje, dan weigert hij. Dan doet hij geen zaken. Dan gaat hij niet vliegen, niet met het OV. Of hij gaat de confrontatie aan en riskeert een boete, maar die gaat hij toch niet betalen. Bij winkels met een stoplicht, omdat er niet te veel mensen binnen mogen komen, gaat hij niet naar binnen. Dan gaat hij naar een andere winkel. En als die ook een stoplicht hebben, op naar de volgende. En uiteindelijk, bestellen bij Amazon? Nee, nooit. Een corona anarchist bestelt nooit iets bij Amazon, want het is de bedoeling van de machthebbers om alle middenstand om zeep te helpen. Waarom denkt u dat Amazon in februari 2020 naar Nederland kwam, een maand voor de lockdowns begonnen?

Wat doet dus een corona anarchist als die nergens naar binnen kan zonder zich aan de lockdown maatregelen te houden? Hij gaat de confrontatie aan, hij ziet er gewoon helemaal vanaf of hij bedenkt een slim alternatief. Net zoals er slimme ondernemers zullen zijn met creatieve oplossingen zoals autowrakken in de horeca. Maar dan ben je je toch al weer aan het aanpassen en daarmee ga je het uiteindelijk niet winnen. Ook zullen er onder de ondernemers corona anarchisten komen, bijvoorbeeld als ze toch niks meer te verliezen hebben.

Anarchisten zullen er steeds meer komen. Je ziet nu al dat mensen die anderhalve meter aan hun laars lappen, ook de niet wakkere mensen. Omdat die anderhalve meter gewoon niet aan te houden is. Ook politieagenten houden zich niet aan de anderhalve meter. Ook omdat dat niet te doen is. Zelfs politici houden zich er niet aan. Het is niet te handhaven, en we geloven er ook niet echt in. Dat is op zich een goede zaak, maar als straks in het najaar de overheid weer op de lockdown knop drukt, schiet iedereen weer in de stress en gaan we allemaal weer gek doen. Behalve de corona anarchist. Die houdt het hoofd koel en weet dat je je niet moet laten leiden door angst, maar dat je juist iets moet doen om de spell te doorbreken: dat wat men niet wil dat je doet: de corona maatregelen naleven en tegen elkaar strijden. Een corona anarchist negeert de corona maatregelen en strijd niet tegen anderen maar tegen de machthebbers. Je kunt de corona anarchist dus ook zien als verdediger van de rechtsstaat en democratie. Als we eenmaal in een dictatuur zitten is het de koning zelf geweest die opgeroepen heeft tot anarchisme: ‘Verdedig en koester de vrije democratie en rechtsstaat’. Lang leve de koning!

4 reacties

 • Uitstekend onderzoek en feiten. Dank voor uw inspanningen. Het Nederlandse volk heeft dit nodig. Inderdaad er is een groot ONTWAKEN bezig en dit gaat niet ophouden. Er zal een versnelling komen die niemand voor mogelijk hield. Alles wordt openbaar…. niets zal meer verborgen gehouden kunnen worden. Ook de Nederlandse DeepState mag vooruitkijken naar het uur U…. het uur van de waarheid. De repressie zal voorlopig toenemen, maar de vrijheid terugkrijgen is ons doel. Dus we laten ons er niet onder krijgen.

 • Kees Hendriks

  Als liefhebber van science griezelfiction en wantrouwig jegens elke vorm van institutionele macht, is mij het volgende horrorscenario denkbaar geworden:

  We weten van griepvaccins dat ze te weinig resultaat opleveren, omdat virussen gemakkelijk muteren en een vaccin een langdurige ontstaansgeschiedenis heeft. De zoektocht naar een corona-vaccin zal niet veel nieuws opleveren, als met in wezen gelijksoortige strategie wordt onderzocht. Dan ligt het voor de hand om de aandacht te verplaatsen naar een meer principiële aanpak:
  Het mechanisme van penetratie in dierlijke cellen zodanig – misschien middels een vaccin, of op andere wijze – te saboteren, dat om het even welk virus geen toegang meer heeft. Dan komt een andere op tal van plekken voorgestelde doelstelling binnen handbereik:
  De penetratie van zaadcellen in eicellen bij de gevaccineerde vrouw te frustreren. Bevolkingsexplosie opgelost!
  Fiction? Of is dat al aan de gang?

 • Anarchisme betekent niet meer dan : Elk mens het recht zichzelf te regeren, vanzelfsprekend NOOIT over een ander. Anarchisme is dan ook het enige vreedzame antwoord op overheidstirannie. Men verwerpt het initieren van geweld, en regels bestaan net zo goed in een anarchistische setting, dat is nl erg praktisch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *