VIRUSWAANZIN

Het was de week van Viruswaanzin. Bestuurders worden bang voor deze ‘actiegroep’. Omdat ze de feiten blootleggen. In een van de vorige blogs schreven we dat we nu in de fase van ontwaking en ontmaskering zitten. Viruswaanzin speelt hier een prominente, actieve rol in. Door hun onschuldige, onbevangen, ontwapenende houding raken ze heel veel mensen. Ze zorgen er voor dat het OK is om tegen de lockdown maatregelen te zijn, en tegen de heersende politiek correcte elite, zonder meteen voor complotdenker uit gemaakt te worden (al is er zelfs met complotdenken niks mis). Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de overheid (in brede zin), de media en zelfs de rechterlijke macht worden ontmaskerd.

De organisatie Viruswaanzin kan heel groot worden. Tienduizenden volgers op Facebook en iedere dag weer meer. Dat is heel hoopgevend. En voor de overheid beangstigend. Vandaar dat ze alle zeilen bij zetten om ze te dwarsbomen.

Het begon al met het verbod op demonstratie op 21 juni. De burgemeester haalt er wel een aantal legitiem lijkende argumenten bij maar het komt ze ook wel goed uit. Het maakte weinig uit, gedemonstreerd werd er toch wel. Op donderdag 25 juni was er het kort geding tegen de staat, waarbij 2 dagen voor de zitting de rechter werd vervangen. Met smoesjes natuurlijk, maar dat is een bekende truc. Advocaat Jeroen Pols vertelde een zeer goed gefundeerd verhaal in de rechtbank, waartegen de landsadvocaat geen inhoudelijk verweer had. De rechter werd gewraakt vanwege vermeende vooringenomenheid. Op de social media en op alternatieve nieuwssites was dit het belangrijkste nieuws van het moment. Voor wie oplette was dit de zoveelste ontmaskering van de reguliere media die er niet of nauwelijks aandacht aan besteedde. Terwijl het zo’n beetje de belangrijkste rechtszaak uit de Nederlandse geschiedenis tot nu toe is. Het gaat over het voortbestaan dan wel afschaffing van de democratische rechtsstaat. Tenslotte stond er voor zondag 28 juni weer een demonstratie gepland. Die werd natuurlijk weer verboden, omdat de burgemeester denkt dat het chaos wordt. Ook hier werd de burgemeester door de rechter in het gelijk gesteld. Weer met formeel juist aandoende argumenten namelijk dat er wanordelijkheden worden verwacht. Maar het gaat allemaal geheel volgens plan: tegen de overheidsmaatregelen mag niet gedemonstreerd worden.

Voor wie er oog voor heeft, dat zijn steeds meer mensen maar nog lang niet iedereen, is het steeds duidelijker wat er aan de hand is. Er is een agenda die uitgerold wordt en wat de tegenstanders ook proberen, het gaat allemaal gewoon door. Het loopt allemaal nog aardig op schema. Al komt de spoedwet er niet op 1 juli, hij gaat er komen, kort na het zomerreces. En met de versoepeling van de lockdown maatregelen proberen ze ons voorlopig zoet te houden. Maar ze moeten helemaal van tafel. De economie en de maatschappij moeten weer vrijbaan krijgen.

Het lijkt er op dat de overheid absoluut niet van plan is de maatregelen volledig op te heffen. Wat dat betreft kan de bevolking haar borst natmaken. De macht om dat er door te drukken zit diep in alle geledingen van het overheidsapparaat en andere machthebbende partijen in het land. Die structuren zijn al decennia lang voorbereid. Het is daarom geen uitgemaakte zaak dat het wrakingsverzoek dat Jeroen Pols 25 juni deed, gehonoreerd wordt. Als je er objectief naar zou kijken dan was het duidelijk,er moet een andere rechter komen. Er zijn 2 mogelijkheden: de eerste, er komt geen andere rechter. Dan wordt Viruswaanzin waarschijnlijk in het ongelijk gesteld. De tweede, er komt wel een andere rechter. Dan is het ook nog maar de vraag of Viruswaanzin in het gelijk wordt gesteld.

Afgaande op de onbetrouwbaarheid van de overheid en de rechterlijke macht zit het er dik in dat Viruswaanzin de rechtszaak gaat verliezen. Kijkend naar de gang van zaken tot nu toe zal het waarschijnlijk voor de overheid ook weinig uitmaken of ze zaak winnen of verliezen. Zelfs wanneer ze verliezen zullen ze hun werkwijze niet opgeven. Ze gaan natuurlijk direct in hoger beroep. Maar het zal niet zo zijn als bij de Urgenda zaak, waarbij de regering de uitspraak van de rechter aangreep om allerlei verplichtingen uit het Verdrag van Parijs door de voeren. Zo ijverig zullen ze de lockdown maatregelen niet afschaffen wanneer ze door rechter in het ongelijk worden gesteld.

Wat er hier namelijk gebeurt is een doelbewuste regelrechte afschaffing van de rechtsstaat en van de democratie. Welbeschouwd kun je dit niet anders zien. Nu zijn er in de geschiedenis tal van dictaturen geweest. Want dat is het, als er geen rechtsstaat is, is er een dictatuur. Ook nu zijn er nog steeds dictaturen her en der op deze aarbol in de 21e eeuw. Wat het hier uniek maakt in de geschiedenis, is dat er voor het eerst een dictatuur komt of is, in een land met een heel hoge levensstandaard, een hoog opgeleide bevolking en een goed draaiende economie, en ook nog bij een bevolking die een grote mate van toegang tot informatie heeft, al wordt daar niet door iedereen optimaal gebruik van gemaakt. Tot nog toe waren zo’n beetje alle dictaturen in landen waar de welvaart matig tot dramatisch was, waar een alomvattende censuur heerste met onvermijdelijke propaganda. Wat bovendien ook uniek is, is dat het zonder bloedvergieten gaat. Dat wil zeggen, er vallen wel doden (als gevolg van de maatregelen), maar komen geen soldaten of vuurwapens aan te pas. De wapens die ze gebruiken zijn leugens en angst. En om leugens te bestrijden vertellen ze nog meer leugens. Maar fysiek geweld passen ze niet toe. Al dreigen ze wel.

Maar het is een natuurwet dat er bij het ontbreken van de rechtsstaat uiteindelijk altijd geweld gepleegd wordt. Wat dat betreft speelt de overheid met vuur. De rechtsstaat is er, we schreven het eerder, om te zorgen dat we geen geweld plegen, maar met elkaar praten. Met de afschaffing van de rechtsstaat gaat er dus vroeg of laat geweld gepleegd worden. Dat mag de overheid zichzelf aanrekenen.

Mocht het zover komen, dan zal dat niet aan Viruswaanzin liggen. Deze groep mensen roept op tot liefde, geduld en vertrouwen. Daarmee lok je geen geweld uit. Ze houden zich ook aan de gestelde regels, ook al deugen ze niet. Als er niet gedemonstreerd mag worden, dan doen ze dat niet. Dat er toch mensen gaan, is op persoonlijke titel en kan Viruswaanzin niet worden aangerekend. Maar met ieder verbod op protest of demonstratie tegen de vrijheidsinperking, zal de frustratie onder de bevolking toenemen. Het gebruik van geweld zal dan eerder plaatsvinden. Dat is niet goed te keuren, maar het zal gewoon het gevolg zijn. Op welke manier zouden burgers anders ├╝berhaupt kenbaar moeten maken dat ze ergens tegen zijn. Als dat langs democratische weg niet meer, als dat met demonstreren niet meer, als de kritiek op de overheid in de media onvoldoende gehoord wordt (of geframed), als je de rechterlijke macht ook nog tegen je hebt? Ja welke middelen heb je als burger dan nog over om op te komen voor de democratische rechtsstaat? Er zullen dan eenmaal begrijpelijke burgerlijke ongehoorzaamheden plaatsvinden. Die ongehoorzaamheden begonnen vorige week onschuldig met knuffelen op een grasveld, maar niet uit te sluiten valt dat het eindigt met geweld. Nogmaals, dit is geen dreiging of aansporing, dit is een logisch gevolg. Kijk de geschiedenis er maar op na, of de sociologische wetenschap.

28 juni in Den Haag, verboden of niet, ga er maar vanuit, er zal gewoon een demonstratie zijn, dan zal het geweld niet komen van de vredelievende brave burgers die gewoon hun vrijheidsrechten komen opeisen. Er zullen ongetwijfeld rellen zijn, die waren er 21 juni ook. Maar daar komen de echte vrijheidsstrijders niet voor. Dat zal tussen ‘hooligans’ en politie zijn.

Strikt genomen komen de echte vrijheidsstrijders ook niet per se demonstreren, maar ze komen gewoon in opdracht van de koning, ze koesteren en verdedigen de democratische rechtsstaat. Dat heeft de koning ook echt zo gezegd, in zijn 4 mei toespraak. En als de koning dat zegt, dan is de regering daarvoor verantwoordelijk. Een verantwoordelijkheid die de regering niet neemt en de regering zet daarmee de koning in zijn hemd.

Er is nog heel veel werk te doen door Viruswaanzin. Ze zijn goed bezig, ze gaan heel groot worden, en als we ze steunen dan zetten we straks samen de hele regering in hun hemd. Het kan echt, ook zonder geweld, maar we moeten er wel wat voor doen!

2 reacties

Laat een antwoord achter aan Carol Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *