GASTBLOG: BETALEN OM ZIEK TE WORDEN

Gevangen in een ongezonde medische afhankelijkheid

Door GRADA BOSCHKER | 24 JUNI 2020

Massaal betalen we dagelijks om ziek te worden, maar betalen om gezond te zijn of te blijven lijkt haast te veel gevraagd. De bevolking leeft in een ongezonde afhankelijkheid van de medische wereld 

Vooraf 
Wij zitten als land vast in een westerse bubbel met de medische wereld. Hoe kan het zo zijn dat anno 2020 1 orgaan (het medische) zoveel invloed heeft en alles bepalend is. Zeker met in je achterhoofd houdend dat de uitspraak van de premier met betrekking tot corona: “er mag niemand dood” nog nooit een onderwerp in de politiek geweest is. Het streven was altijd: hoe kunnen we het dodenaantal beperken (in de breedste zin van het woord). 

Daarom was ik op het Malieveld, om te demonstreren! En ben ik heel blij met de objectieve kijk van viruswaanzin en hun onafhankelijkheid. Wat een beerput weten zij open te trekken. Op hun privé facebookpagina (waar ook jij toegang tot kunt krijgen) kom ik het ene na andere interessante interview tegen. 

Het hier onderstaande artikel heb ik geschreven voordat ik het interview met Désirée Röver gezien heb.

Desiree doet al sinds 1996 research naar vaccinaties en de ingrediënten die erin zitten. Zij geeft wereldwijd lezingen en heeft ook in het Europees parlement mogen spreken over dit onderwerp. Zij heeft mij de ogen echt geopend. Toen ik even daarna het interview met dr. Judy Mikovits zag, schrok ik nog meer.

Dr. Mikovits is degene geweest waar ik in mijn hieronder geschreven stuk Del Bigtree naar hoor verwijzen. Beide dames geven de geschiedenis van ons corrupte farmaceutische systeem aan.  
Dr. Mikovits heeft de beerput aangaande vaccinaties geopend. Door een artikel te publiceren in het magazine Science over de ontdekking van de schadelijke lange termijn gevolgen van vaccinaties gekweekt op onder andere menselijk weefsel. Dit was o.a. de oorzaak van de miljoenen zieke kinderen in Afrika, die zij destijds met dr. Fauchi gevaccineerd hebben.  
Over haar gepubliceerde artikel is de gehele medische wetenschap gevallen en heeft zij een jaar gevangenisstraf gekregen, zijn al haar grondrechten haar ontnomen en werd zij gedwongen nooit meer over dit onderwerp te praten. Maar dat is niet gebeurd. Ze heeft er een boek over geschreven en geeft nu artsen training in hoe weer terug te gaan naar een eerlijke gezondheidszorg, zonder torenhoge verdienmodellen voor de Big Pharma. Zie hier het zeer interessante en ogen openende interview met haar. 
Beide dames roepen nu op om in actie te komen tegen de medische wetenschap voordat we nog meer blootgesteld worden aan de schadelijke lange termijn gevolgen van vaccinaties. Bekijk a.u.b. de interviews als je lichaam je lief is. Als je gaat stemmen over een vaccinatie, zorg dan in ieder geval dat je weet waar je op stemt en stem dan met overtuiging. 

 Mensen hebben onvoldoende kennis over de “biologische fabriek” genaamd lichaam

De onzekerheid van mensen, de onwetendheid, het gebrek aan kennis over de werking van “de biologische fabriek” genaamd lichaam, het gebrek aan kennis over de invloed en inwerking van voeding, leefstijl, (sociale) milieu en bacteriën, virussen, wormen, parasieten en schimmels op het lichaam, maakt dat wij een grote afhankelijkheid hebben van maar 1 orgaan: de medische wereld. En niemand die nu, ten tijde van corona in de politiek of in het medisch orgaan ook maar enige uitlating of aandacht schenkt aan deze ongezonde, ANGSTIGE onnodige farmaceutische afhankelijkheid en maatschappelijke bepaling. Ik heb hier zeer veel moeite mee en zal dat in het schrijven hieronder uitvoerig toelichten. 

 
Even wat wake up vragen ten aanzien van het medisch orgaan: 

 • Ben jij of ken jij iemand die wel eens teleurgesteld (door bijv. onduidelijk verhaal) bij de huisarts vandaan gekomen?  
 • Hoe lang sukkel jij of iemand die je kent al met klachten die keer op keer opnieuw bekeken worden, maar genezing uitblijft?  
 • Hoeveel kennisoverdracht en alternatieve behandel opties krijg je bij de huisarts aangeboden als het om jouw klacht gaat. 
 • Waarom ontvangen we nooit een enquête na afloop van een bezoek aan een medisch specialist of huisarts met de vraag of de behandeling/ adviezen, pillen etc. geleid hebben tot het oplossen/ genezen van de klacht. Terwijl je tegenwoordig haast overal een enquête voor krijgt. 
 • Waarom word je na enkele maanden niet voor een herhaal consult gebeld voor een meting of de waardes in je bloed verbeterd zijn? Tenzij je aan een ziekte/ aandoening lijdt die wel verholpen kan worden en je voor in behandeling bent? 
 • Waarom hebben we anno 2020 nog geen overzicht welke klachten/ ziektebeelden wel en niet medisch opgelost (kunnen) worden. 
 • Hoeveel klachten worden er afgedaan met het zit tussen de oren of je zult er mee moeten leven; hier heb je voor de rest van je leven (schijn) medicijnen! Dat is niet oplossen als je het mij vraagt. Dat is onderdrukken van een gevolg van de klacht en het verder verzuren van het lichaam, ontregelen van je leverfunctie en andere organen zoals nieren en maag door chemische pillen/ verzurende middelen. Medicijnen zijn chemische middelen. De “chemische industrie”, zo wordt de farmaceutische wereld ook wel genoemd.  

De medische wereld is een enorm verdienmodel 

 • Hoe komt het dat er zoveel mensen op gezondheidsvlak alléén naar oplossingen in de medische wereld blijven zoeken???  
 • Waarom mag en zal een huisarts niet doorverwijzen naar alternatieve oplossingen? 
 • Waarom doet de medische wereld net alsof ze alle klachten kunnen oplossen? 
 • Waarom zijn ze voor het (gewone) volk niet transparant? (Inzichtelijke prijslijsten, tabellen met slagingspercentages en geboekte resultaten, welke behandeling voor welke klacht) 
 • Hoe komt het dat veel mensen voor ‘onoplosbare klachten’ (na een duur medisch onderzoek) een worst voorgehouden krijgen in de vorm van pillen of zalfjes en kennisoverdracht niet of nauwelijks wordt gegeven?  
 • Waarom worden er zo ontzettend veel medische zaken in de doofpot gestopt?  

Het antwoord en de drive hierop is: GELD. De medische wereld is een enorm verdienmodel. Waar geld te verdienen valt heerst macht. Macht om de touwtjes in handen te willen houden, controle te willen houden over de mensen die klant zijn en tegenstand om deze positie te doen wankelen niet te dulden. Zie straks enkele voorbeelden over de werking van de verenging tegen kwakzalverij, die zich belerend of negatief uitspreekt tegen alles wat naar zeggen bewezen is, maar niet medisch. 

 
Klachten gerelateerd aan leefstijl, horen niet thuis in het medische circuit 


Dat de medische en farmaceutische wereld zoveel macht heeft is ontzettend jammer voor een hele grote groep mensen waarvan de klachten niet thuishoren in het medische circuit. Klachten waarvan de oorzaak te wijden is aan leefstijl. Klachten die met goede persoonlijke begeleiding gekeerd kunnen worden. Nu is het, door de éénzijdige monopoly manier van handelen, voor de burger niet inzichtelijk welke mogelijkheden en behandelopties er voor leefstijlklachten zijn of welke klachten er allemaal in het verlengde van leefstijl liggen. Verder is het niet inzichtelijk dat bepaalde klachten een samenloop van omstandigheden ten grondslag hebben en dus niet als individuele klacht bekeken mogen worden, maar als systeemklachten. Ook wordt er te weinig gemotiveerd vanuit medische hoek om leefstijlklachten aan te pakken. 

Wat wél werkt, daar moeten we mee doorgaan  


We hebben tegenwoordig veel mogelijkheden en alternatieven om uit te zoeken waar nu de oorsprong van een klacht ligt. Als we de oorsprong goed in kaart hebben, kunnen we op een veel minder schadelijke manier de klacht verhelpen dan nu met medicijnen gebeurt. De éénzijdige medische manier van klachten aanpakken; medicijnen verstrekken, moet stoppen. Het staat onze ontwikkeling als samenleving in de weg, onze inzichten, emoties en ook onze intelligentie. Wat wel werkt daar moeten we mee doorgaan, wat niet werkt, daar moeten we mee stoppen. Huisarts en cliënten missen kennis, inzicht en resultaten, omdat er enkel naar medische en farmaceutische resultaten gehandeld wordt. Ik had gehoopt nu ten tijde van de corona uitbraak, dat men meer preventie gerichte plannen ging maken, na ontdekken welke type mensen met corona op de IC terecht kwam. Maar nee, er wordt gekozen voor een vaccin! De mogelijkheid om nu te kiezen voor het verbeteren van de gezondheid wordt door het kabinet niet gekozen. Integendeel. Door te kiezen voor een vaccin maken mensen nog zwakker (zowel fysiek, mentaal als op het gebied van nemen van eigen verantwoordelijkheid). 

Zie hier een voorbeeld wat mij doet schrikken 
Vaccinaties: Belachelijk hoog verdienmodel met ernstige gevolgen 
Mij kwam onderstaande video (en meerdere van deze onthullingen) over het verdienmodel aan vaccinaties onder ogen. Naast de belachelijk hoge verdiensten in de farmaceutische industrie gaat het ook over de gevolgen van “zogenaamde onschuldige” vaccinaties. 

In een video van circa 6 minuten vertelt deze man, Del Bigtree, dat er geen enkele wetenschappelijke studie te vinden is waaruit blijkt dat autisme niet getriggerd wordt door bepaalde vaccinaties, terwijl allerlei medici beweren van wel. Hij vertelt over het toedienen van vaccinaties bij miljoenen kinderen. Waardoor het kinderziekte cijfer van 12% in de jaren 80, naar 54% anno nu gestegen is. De ziekste generatie ooit. Verder vertelt deze man dat vaccins het enige farmaceutische produkt is dat nauwelijks gecontroleerd wordt. De farmaceutische bazen willen van een biljoenen een triljoenen industrie maken! Bekijk deze video.  Ook kwam een Nederlandse dame mij onder ogen. Desiree Rover. Zij doet al jaren onderzoek naar vaccinaties. Bijvoorbeeld voor Rijksoverheidprogramma’s. Klik hier voor haar zienswijze en uitleg met betrekking tot vaccinaties. 

In kaart brengen van klachten die wel en niet medische geholpen kunnen worden 

Voordat iedereen boos op mij wordt, omdat ik naar hun mening de medische wereld afval …. Ik ken ook mensen die medisch heel goed geholpen zijn. Die het niet overleeft zouden hebben zonder deze zorg. De medische zorg en farmaceuten doen ook heel veel goede dingen. Wat ik in dit stuk nadrukkelijk wil aangeven is dat met name het in kaart brengen van klachten die wel en niet medische geholpen kunnen worden, essentieel is bij het verbeteren van de kwaliteit van iemands leven en het naar beneden brengen van de kostenpost die de ziekenzorg ons kost. 

Hier een voorbeeld t.a.v. onnodig medicijn gebruik:  
17.000 tot 20.000 mensen overlijden per jaar aan onnodig medicijngebruik 
Een voorbeeld van totaal uit de hand gelopen klachten, mede door medicijngebruik kun je zien in deze video , waarin forensisch arts Selma Eikelenboom bij de uitzending van Humberto Tan op RTL-late night, vertelt dat er 17.000 tot 20.000 mensen per jaar onnodig aan medicijngebruik en fout medisch handelen overlijden. Hun overlijden wordt onterecht weggezet als natuurlijke dood.  
Deze mensen hadden volgens haar helemaal geen medicijnen moeten krijgen. Als voorbeeld geeft zij: relatie stress, slecht slapen, slaaptabletje, vervolgens een (zeer)verslavende antidepressiva met het gevolg dat ze doordraaien en bijvoorbeeld een verkeersongeluk veroorzaken.  
Deze groep mensen waren veel meer gebaat bij goede begeleiding, aandacht en het verwerken van ballast en oplossen van de situatie waarin ze zaten, waardoor ze niet konden slapen.  

Handelen naar wat het beste is voor de patiënt. 

De doelgroep waar ik het ook in dit stuk over heb, is de hele grote groep mensen met o.a. ontstekingsziektes en hoge bloeddruk, die met medicijnen onderhouden worden. Mijns inziens is de medische zorg te arrogant is om deze mensen door te sturen naar bijvoorbeeld alternatieve artsen en toe te geven dat er betere manieren van behandelen zijn dan pillen en spuitjes. Dat er ‘gezondere’ behandelmethodes zijn die niet in hún verdien model zitten. Of dat ze het simpelweg niet weten en van de domme gehouden worden. Wat hierbij volgens mij in grote mate meespeelt zijn de inkomsten die de farmaceutische industrie en de zorg mis zullen lopen als mensen elders gaan kijken en de positieve verhalen die mensen zullen vertellen over de verschillende alternatieven. Dit is heel erg jammer en absoluut niet in één lijn met handelen naar wat het beste is voor de patiënt.  

Op 26 Juni 2020 schreef Margreet Vermeulen van de Volkskrant het krantenartikel  “Jezelf van ziek naar gezond eten met een plantaardig dieet”, waarin studie en praktijk aangaven dat reumatische klachten en pijn afnamen bij plantaardige voeding.  ‘Patiënten werden voor deze studie eerst een week op water gezet. Daarna kregen ze louter plantaardig voedsel. De zwellingen van de gewrichten namen af. De ontstekingswaarden ook. En de patiënten rapporteerden minder pijn.’ Maar artsen komen tijdens hun opleiding weinig te weten over voeding als medicijn. Volgens de algemene richtlijnen, bijvoorbeeld die van diabetes en hart- en vaatziekten, moet elke (huis)arts de patiënt erop wijzen wat gezonde voeding is, dat roken ongezond is en lichamelijke beweging van belang is. Volgens Witkamp doen artsen daar weinig mee. ‘Veel artsen geven het bij voorbaat al op. Eigenlijk zeggen ze daarmee tegen de patiënt: dat gaat bij u toch niet lukken.’ Dit is precies zoals ik het ook zie en op zal schijven in dit artikel. De vrije keus word je door deze mentaliteit al ontnomen. Mocht je de link aanklikken van deze alinea, dan zie je onderaan het stuk meer artikelen zoals de mijne. 

Coaching/ begeleiding als de klacht nog maar klein is  

In de medische wereld is er heel weinig aandacht, coaching en motivatie voor leefstijl trajecten waarbij de klacht nog maar klein is. In de medische wereld is iets pas een klacht als de weg terug bijna niet meer mogelijk is. Het veranderen van leefstijl al bij het openbaren van een kleine klacht, kan iemands hele immuunsysteem in orde houden, de hormonale balans weer op orde krijgen, het lichaam vitaler en gezonder maken en heel veel (dure) lange termijn klachten en onderzoeken voorkomen. In het systeem zoals nu gewerkt wordt, kosten klachten veel leed, ongemak, tijd en geld om het tij te keren en zijn successen uitzonderingen. 

Ziektes als gevolg van leefstijl problemen, een afgezwakt natuurlijk afweerproces, een immuun probleem.  

Fibromyalgie, ziekte van lyme, ziekte van Bechterew, jicht, reuma, diabetis etcetera, allemaal ziekten gepaard gaande met ontstekingen. Nu bestaat de behandeling vooral uit onderdrukken van de klacht met medicatie. Chemische medicatie waar men over het algemeen nooit meer vanaf komt. Medicatie die het immuunsysteem verder achteruit helpt te gaan, door de lichaamswerking continue te verstoren.  
Naast het afvlakken van de klacht, verzuurd en ontregeld chemische medicatie het complete lichaam. Dit heeft een zeer nadelig effect op het welbevinden (fysiek en emotioneel) van de patiënt. De oorzaak van de ontsteking of hoge bloeddruk (leefstijl) wordt niet met medicatie aangepakt, alleen het gevolg.  
 

Aangeboden verleidingen en “nep” oplossingen verzwakken de intrinsieke motivatie van de mens

Leefstijl veranderingen op latere leeftijd (zoals nu aanvankelijk gebeurt) zijn moeilijk en intensief te coachen. Voor huisartsen in deze tijd en hun manier van werken is dit niet te begeleiden. Er wordt wel een poging gedaan om leefstijlcoaches op te leiden. Deze coaches werken vanuit de inzichten verkregen en goedgekeurd door de verzekeringen en medische wereld.  

Het verhelpen van een leefstijlprobleem is mede vanwege het late ingrijpen, voor veel mensen tijdrovend, inefficiënt en ontzettend moeilijk. Mensen hebben moeite zich aan afspraken te houden en vinden het lastig om in deze samenleving met alle aangeboden verleidingen en “nep” oplossingen als pilletjes op te komen voor het eigen lichaam. Dat is heel verdrietig. Verdrietig omdat het slagen van deze verandering iemands leven met punten kan verhogen. Verdrietig ook omdat deze zwakte (meegaan met verleidingen) in de mens gecreëerd is. Denk naast pillen vanuit de farmaceuten ook aan de verleidende rol van levensmiddelenindustrie, die jou vooral niet zelf aan het koken wil hebben. Voor elk moment van de dag hebben ze allerlei makkelijke “ongezondere” bewerkte alternatieven, waarbij absoluut geen rekening gehouden is met wat wel en niet goed voor het lichaam is. Smaak is bepalend, want wat lekker smaakt verkoopt.  

Zie hieronder een voorbeeld van de ziekmakende rol van de Levensmiddelenindustrie 

Laten we eens kritisch naar de LEVENSMIDDELEN industrie kijken. Waarom supermarkten bijvoorbeeld nog massaal cola of andere frisdranken verkopen. Deze drankjes brengen je lichaam continue uit balans. Zorgen op den duur, tezamen met andere suikerhoudende produkten voor de meest kwalijke ziektes.  
Naast grote hoeveelheden suikerhoudende produkten verkopen ze ook veel verslavende produkten. Dit weten die grote bazen van de grote concerns maar al te goed. Maar ze doen er niets aan. Vrijwel alle bewerkte produkten hebben een verzurend effect op het lichaam. Bacteriën, virussen, schimmels et cetera floreren in een verzuurd lichaam, ontstekingen zijn aan de orde van de dag. 
De levensmiddelenindustrie laat mensen zichzelf anno 2020 nog steeds ziek maken, vervolgens laat de medische wereld er dure onderzoeken en operaties op los. Tenslotte stopt de farmaceutische industrie er heel veel medicijnen in, waar wij met zijn allen voor mogen betalen! 

Dr. Paul Clayton schreef een verhelderen artikel over de macht van de food industryKlik hier voor het artikel  

Gemakzucht van de mens is een ontzettend grote inkomstenpost. Dit moet veranderen in het belang van een ‘beginnende’ patiënt 

Voor beide industrieën (levensmiddelen en farmaceuten) is de gemakzucht van de mens een ontzettend grote inkomstenpost. De farmaceutische industrie ziet (als je het mij vraagt) het liefst 7,1 miljard zieke mensen. Medicatie is namelijk een enorm goed verdienmodel. Als iemand met chronische ontstekingen af en toe een medische controle heeft op de werking van het medicijn en verder non stop medicatie afneemt, dan is er een continue stroom aan inkomen van deze persoon. Uiteraard blijft de huisarts je voor dit geld wel vertellen dat suiker en zuivel slecht zijn voor ontstekingen, dat je echt meer moet bewegen en dat de dosis medicatie verhoogd zal worden, maar hier blijft het dan wel bij. Verder is het je eigen verantwoordelijkheid. Hier moet in het belang van patiënten een stokje voor gestoken worden. Het tij moet gekeerd worden als de klacht nog klein is! Wij mensen moeten bewust worden van dit ongezonde medische verdienmodel. Het is achterhaald. Wij weten tegenwoordig beter, we moeten er dan ook naar gaan handelen. Als een organisatie (WHO) schrijft dat zijn missie de gezondheid van de mens is, dan moet deze organisatie daar ook naar handelen. Dat moeten ze doen door meer respect en aandacht voor de eerste klacht signalen van het lichaam te hebben. 

Wake up mensen!  

Stop Anno 2020 met massaal achter de pillen en poeders aan te lopen, aan het zoeken van nog meer oplossingen in de medische wereld. We moeten uit dat diepe ravijn, tussen die 2 hoge bergen genaamd farmaceuten en levensmiddelenindustrie, komen. We moeten weer voor onszelf kunnen zorgen, zorgen dat we met alle kennis die we hebben gezond blijven. Zoals ik net al aangegeven heb, de medische wereld is niet de wereld die jou daarbij gaat helpen. Ontwaak uit die droom. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Er zijn tegengeluiden en bewijzen genoeg dat medicijnen geen oplossingen voor kwalen en het leven in gezondheid zijn. Ze ondersteunen en helpen op korte termijn klachten te verminderen. Maar voor de lange termijn hebben ze nadelige bijwerkingen en zul je echt aan jouw leefstijl moeten werken. Er zijn zoveel aantoonbare onderzoeken, middelen en trajecten die uiteindelijk veel beter en milder voor je lichaam en psyche zijn. En let wel: 100% goed in je vel of klachtenvrij zijn is een illusie. Ons lichaam is geen machine. Er zullen door emoties en externe invloeden altijd zwaktes ontstaan.  

Samenwerking met het alternatieve circuit, verbetering darmflora en immuniteit 

Het wordt tijd dat het alternatieve circuit serieus genomen wordt. Dat een huisarts mag gaan doorverwijzen naar dit circuit. De hoofdstrekking van veel natuurartsen is: verbetering van de immuniteit en darmflora. Voor Corona (virus probleem) en andere gelinkte ziektes aan immuniteit, zou het geweldig zijn als er samenwerkingsverbanden tot stand komen. Natuurartsen of bioresonantie therapeuten kunnen ontstekingen en andere afwijkende waardes in je lichaam heel goed meten. Ze gebruiken natuurlijke homeopathische middelen om de ontstekingen aan te pakken en de balans in het lichaam te herstellen. 

 
Continue overdaad aan suikers in combinatie met vermoeidheid/ stress is een grote prikkel voor virussen en bacteriën 

Sinds ik samen met een natuurarts mijn leefstijl veranderd heb (o.a. brood en suikers zo veel mogelijk mijden, veel meer variëren in voeding) en de aanwezige schimmels/ lyme bacterie aangepakt heb met natuurlijke middelen, heb ik als voorbeeld geen last meer van een vervelend terugkomend herpesvirus ook wel genoemd: koortslip. Iets waar je medisch alleen een zalfje voor krijgt. Dit zalfje heeft niets te maken met aanpakken van de oorzaak, chronisch verzuurd bindweefsel door een verkeerde leefstijl. Bij lang niet alle bezoekjes aan de huisarts wordt verteld dat overdaad aan suikers in combinatie met vermoeidheid en stress dé prikkel voor dit virus is om op te vlammen (idem voor vrijwel alle andere virussen en bacteriën!) 

 
Hoe (ver)zuurder je bindweefsel, hoe meer kans de aanwezige schadelijke bacteriën, schimmels, virussen, wormen et cetera hebben om het lichaam en diens ontstekingen te ontregelen.

Methodes (niet medisch) die met bewezen effect gebruikt worden bij leefstijlproblemen zijn: 

 • Begeleiding met detoxkuren. Met detoxen kun je het lichaam helpen zijn zuren kwijt te raken. Verzuring van je bindweefsel wordt veroorzaakt door verkeerde leefstijl. Te veel stress en onverwerkte emoties, verkeerde voeding (met name te veel vlees, suikers en zuivel), te weinig beweging of te intensief sporten. Detoxen kan inwendig met natuurlijke kruiden en door uitzweten bijvoorbeeld in de infraroodsauna 
 • Intermitted fasting: Door de hoeveelheid voeding te beperken tot het nodige, stimuleer je het lichaam weer tot een gezondere vetverbranding en belast je je inwendige organen minder, waardoor er meer energie voor herstel van lichaamsprocessen in het lichaam is. 
 • Sportvasten: Op de juiste intensiteit bewegen in combinatie met vasten, om het lichaam te helpen zichzelf te resetten van een ongezonde koolhydraat verbranding (oorzaak ontstekingen), naar een gezonde vetverbranding (meer mitochondriën, energiefabriekjes in de cel).  
 • Bemertherapie om de microcirculatie in de haarvaten te verbeteren 
 • Zuurstoftherapie om de celstofwisseling te verbeteren 
 • Hoogtetherapie, celgym om meer mitochondriën te krijgen 
 • Verandering van leefstijl middels uitlezen van bloedwaardes te zien in de donkerveldmicroscoop of door metingen met bio resonantie apparatuur.  
 • Goed gecoachte veranderingen in voeding (koolhydraten minderen, zuivel en vlees minderen) in overleg met orthomoleculaire therapeuten die wel samen werken met natuurartsen.  
 • Werken met ontstekingsremmende voeding en kruiden: kurkuma (ontstekingsremmend kruid), juiste doseringen (vis) oliën, vitamine D en andere supplementen die uit natuurgeneeskundige studies gebleken, echt van meerwaarde zijn. 
 • De gevolgen van stress en (sociale) milieu inzichtelijk maken. 
 • Et cetera 

 
Nogmaals: Dit is allemaal geen werk wat uitgevoerd wordt door de medische wereld. Onze bevolking is onvoldoende op de hoogte van de positieve bijdragen van deze preventieve methodes. Geen van deze supplementen, kruiden of methodes brengt je lichaam in een groter gevaar dan het nemen van medicijnen voor de rest van je leven, zonder dat deze ook maar iets van een positieve bijdrage leveren aan het positief veranderen van de struktuur (leefstijl) van je lichaam. 

Waarom is het zo moeilijk om medische samenwerkingsverbanden met andere (niet medische) therapeuten te realiseren?

Waarom kan en mag een huisarts niet doorverwijzen naar een natuurarts? Let wel: in Duitsland gebeurt dit wel. Kuuroorden zijn daar heel gewoon. Waar blijft deze samenwerking in ons land? Ligt dat aan de zorgverzekeraar, de werkwijze van het RIVM of aan de macht van de farmaceuten? Ik kan alleen maar gissen naar het antwoord. 

De vereniging van kwakzalverij  

Deze vereniging heeft geen goed woord voor “natuurartsen en therapeuten” en behandelmethodes over. Integendeel, deze vereniging tegen kwakzalverij doet er alles aan om ook maar zoveel mogelijk zaken in bijvoorbeeld de natuurgeneeskunde als schadelijk neer te zetten of er een “pas op met” vinger bij te vermelden. Google maar eens op “kurkuma wikipedia” of “Bemer” en zie meteen de wijzende vinger van de medische wereld of vereniging van kwakzalverij erbij. Terwijl beide middelen ontzettend effectief zijn in de strijd tegen ontstekingen. De vereniging tegen kwakzalverij is blijkbaar de manier van de medische wereld om de concurrent uitgeschakeld te houden. Door negatieve publicaties over natuurgeneeskunde groots en negatief neer te zetten. Dit is heel erg naar gedrag. Je houdt mensen opzettelijk onwetend. Mensen die een stap richting alternatieven willen maken, maak je onzeker door constant negatief en belerend te reageren. Je zou eens moeten weten wat er medisch allemaal faalt. Miljoenen kinderen verminkt door experimenteel medicijn testen. Verkeerd uitgevoerde operaties en ga zo maar door. Zelf is het medisch orgaan verre van schoon. 

Natuurarts, Izak Riedijk van de Ridder, gespecialiseerd in ons immuunsysteem en microbioom (darmen) heeft één en ander verteld en geadviseerd t.a.v. corona. Geïnteresseerd? Klik hier voor zijn advies 

Wat is er mis met leven naar wat goed voor je is? 

 We weten anno 2020 dat alles gewenning is. We hebben zoveel kennis over veranderingsprocessen. Waarom hoor ik zo weinig geluiden in de politiek van het werken aan een gezondere belastbaardere samenleving? Waarin water drinken weer heel normaal is, omdat het een drankje is waar je lichaam nu eenmaal niet van verzuurd en dus heel goed op werkt. Veranderingen hebben tijd nodig. Motiveer ons hiermee, vertel en stimuleer mensen meer verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Je kunt ondertussen wel raden naar het antwoord. Ze weten ook niet beter. 

Creëer een samenleving waarin de huisarts en docent je onderwijzen in welke vitamines en mineralen goed voor welke lichaamsprocessen zijn. 

Waar je op de basisschool al uitgelegd krijgt hoe geweldig ons lichaam werkt als het de juiste middelen binnen krijgt. Stimuleer kinderen hierin zelf verantwoordelijkheden te nemen. 

 
Er moet een goede visie op de leefstijlproblemen komen 

Eerlijke voorlichting moet er komen. Jonge moeders aanspreken, kinderen onderwijzen, een goede visie op de leefstijlproblemen die we in dit land hebben in kaart brengen en uitspreken. Niet alleen overgewicht is een leefstijl gevolg, ook burn-outs door overmatig werken en stress, fysieke uitputting en ontregeling van je lichaam door overmatig sporten, feesten, bankhangen en alle andere zaken waar het woord ‘overmatig’ voor geplaatst kan worden! 

 
Betalen om gezond te blijven of te worden is volgens de politiek te veel gevraagd

Er worden wel stappen genomen. Maar deze schieten mijns inziens niet op. Ik heb 2 jaar in een projectgroep gezeten om oplossingen en manieren te vinden om het 55% overgewicht in onze gemeente aan te pakken. Maar het daadwerkelijk aanspreken en confronteren van deze doelgroep ging de gemeente een stap te ver. Of er was twijfel bij mijn ideeën, omdat ik als personal trainer commercieel ben. Mensen zouden mij een vergoeding voor geleverde diensten moeten betalen en dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Want stel je voor dat er mensen waren die dat niet konden betalen? Kortom: mijn plan om een bewegingsgroep en kennisoverdracht tegen (minimale kosten) op te zetten werd onvoldoende gesteund en gestimuleerd. En een gemiste kans voor die mensen die wel bereid zijn te betalen om goed in hun vel te komen. 

Kortom: Mensen schijnen niet te willen betalen voor hun gezondheid, maar betalen om ziek te worden doet iedereen massaal, elke dag opnieuw. 

Natuurlijk ligt het iets genuanceerder. Ik ga ervan uit dat mensen niet beter weten. Dat mensen massaal in een verkeerde verwachtingsvolle bubbel zitten, waarin het medische orgaan gezondheid veruit op nummer 1 heeft staan. Langzaam is deze bubbel aan het vervagen en komen er meer bewustwordingsgeluiden in relatie tot de werking van medicijnen. Maar echt preventief doorpakken gebeurt mijns inziens nog niet. Er is nog steeds onvoldoende geld, wilskracht en visie voor! En dit had ik graag veranderd gezien door de inzichten die we door corona gekregen hebben. Mensen willen naar horen zeggen van vele werkende in de zorg, niet betalen voor hun gezondheid. Willen geen extra tijd spenderen aan het ontdekken hoe gezonder te worden. Maar is dit ook echt zo? Of komt dit omdat ze niet wijzer mogen zijn dan dat de farmaceuten en medici willen dat ze zijn? 

Betalen om ziek te worden doet iedereen massaal, elke dag opnieuw, maar betalen om gezond te worden? Liever naar de huisarts lopen. Want men heeft anno 2020 nog steeds geen idee hoe het komt dat ze ziek worden. Kijk eens wat deze gecreëerde afhankelijke mentaliteit en dit kennisgebrek ons kost. Niet alleen in termen van geld, maar ook in termen van welzijn: het kost zoveel mensen hun gezondheid, en die is onbetaalbaar.  

En dan vragen we ons af hoe corona ons zo te pakken heeft gekregen. En wéér zoeken we de oplossing in de medische wereld. Wordt wakker mensen! Zolang de medische zorg een heel groot verdienmodel is, zullen we nooit eerlijke zorg krijgen. Dit moet stoppen. Geen snel vaccin tegen corona. Eerst moet er goed in kaart gebracht worden wat leefstijl voor aandeel heeft in ontvankelijk zijn voor virussen, voordat we onszelf ook afhankelijk gaan maken van nog meer vaccins. Denk aan de reeds bekende onderzoeksresultaten tekorten aan vitamine D en K, C en ventileren van gebouwen. 

Wie ben ik? 

Grada Boschker, 44 jaar. 
Als kind overschat, onzeker en onbegrepen verdrietig. Als tiener tegendraads vanwege deze opgedane stress ervaringen. Dit leidde (na 1 gesprek met een psychiator) tot een in mijn ogen foutieve diagnose aanverwante autistische stoornis. Hier 3 jaar voor op een internaat gezeten. Mezelf afvragend waarom iedereen normaal was en ik niet. Tegelijkertijd nog steeds ontzettend onzeker, maar heel stoer gedragend. Met alle gevolgen van dien. Ik kon het wel alleen af. Ik had niemand nodig. Niemand wilde mij begrijpen, dus waarom zou ik me sociaal en meegaand opstellen. Mezelf niet liefhebbend, drugs, alcohol. 
 
Verkeerde beroepskeuzes gemaakt, het leger ingegaan om mezelf te zoeken. Die ik daar verre van vond. Met een burn-out het leger verlaten, diepongelukkig, omdat ik alles was behalve mezelf. Veel uitgaan vanwege de afleiding. Slecht slapen. Jaren gehad dat ik 3x per nacht klaarwakker was en ging eten. 3x psychologische hulp gehad. Neurofeedback, slaapcentrum, electroden op mijn hoofd. 

 Op mijn 30e de knoop doorgehakt. Ik moet doen wat goed is voor mij. Keuzes gemaakt in dingen die ik goed kon. Zelfstandig gaan werken, eigen baas. Sporten. Triathlon gaan uitvoeren. Hoog gepresteerd. Veel getraind, gevoel en onrust weg willen sporten. Mezelf voorhouden dat ik ‘gezond’ bezig was. Ongeregeld eten. Eten van cruesli, ontbijtkoek, brood, zoet beleg. Producten waarvan de levensmiddelenindustrie jou doet geloven dat ze enigszins gezond zijn. Zuiveldrankjes. 

Ademhalingsklachten begonnen, steek op de borst. Niet meer kunnen doorademen, gapen ging niet meer. Stress en adrenaline lagen continue op de loer.  

Medische molen in. Darm en ontlastingsklachten. Volgens de huisarts prikkelbaar darmsyndroom. Neem physilium vezels was zijn antwoord. Steken op de borst en rug. Long onderzoeken. Chronische hyperventilatie (zoek maar een mensendieck therapeut, die kan je hierbij helpen) en verhogen astmamedicijn in combinatie met een ontstekingsremmer was het antwoord van de longarts. Maar ik heb geen astma zei ik. Maar hier bleef het bij. 600,- zelf aan de onderzoeken betaald. Geen belletje van die arts meer gehad. 
 
Verdikte schildklier. Operatie. Helft weggehaald. We kunnen niets vinden in het onderzochte deel. Heel apart. Nooit meer gebeld na afloop of ik klachten of symptomen had die voort konden komen uit het verwijderen van een halve schildklier. Ook hier heb ik een groot deel van mogen betalen. 

Privat bodyscan gehad, zelf betaald. 1500,-. Geen bijzonderheden. Het zit dus tussen je oren. Buteco methode geprobeerd om anders te leren ademen à 300,- 

Chronische vermoeidheid, geen bijzonderheden in mijn bloedwaardes. Hoog HB gehalte. Dus ontregeling zal wel aan je triathlon trainingen liggen. Voeding was in mijn ogen nog steeds gezond en niet veel anders dan die van andere Nederlander. Ook nooit een gesprek over gehad met de huisarts. 

Stress werd meer gangbaar als uitzondering. Slapen nog steeds slecht, werken ging steeds slechter, constante adrenaline bij het minste of geringste. Kortom, mijn hele lichaam was de kluts kwijt. En het zat volgens de huisarts en mensen om mij heen allemaal tussen mijn oren! 

Nooit is er bij mijn huisarts sprake geweest van een leefstijlprobleem. Nooit is er echt naar mij geluisterd, of zijn mijn klachten als systeemklachten bekeken. Hypochondrisch staat er volgens mij groot bovenaan mijn dossier. 

Totdat ik gebeten werd door een teek en bij een natuurarts kwam. Direct werd zichtbaar uit bloedonderzoek en microscopisch uitlezen van een druppel bloed, dat ik al een hele lange lyme besmetting had, die door mijn leefstijl in mijn verzuurde lichaam van de opgebouwde chronische stress (beginnend al in mijn jeugd), lekker zijn gang kon gaan.  

Mijn leverwaardes waren veel te hoog, mijn schildklierwaardes idem, mijn hormoonhuishouding was ontregeld en mijn darmflora was slecht. Kortom, werk aan de winkel. Onder zijn begeleiding heb ik mijn leefstijl aangepast. Iets wat heel moeilijk was, zelfs voor iemand (sporter) die naar maatstaven van de bevolking heel gezond at en een enorme hoeveelheid discipline heeft. 

Na een jaar was mijn lichaam weer op de goede weg. Desondanks moet ik dagelijks letten op het behoud hiervan. Al lukt dit natuurlijk niet altijd, want ook ik blijf gewoon een mens. Maar nu wel zonder chronische stress, meer rust in mijn hoofd, veel minder onzekerheid en blijven hangen in het verleden, iets wat ten tijde van mijn ontregelde lichaam onmogelijk leek. 

Ik spreek uit ervaring met het schrijven van dit stuk. Ik heb veel therapieën en studies gericht op herstellend vermogen gedaan, nagedacht, gesproken met mensen, oplossingen gezocht, situaties geprobeerd te koppelen en geobserveerd in de 10-tallen jaren dat ik niet goed in mijn vel zat. Maar niemand heeft mij ooit een alternatieve arts of natuurarts geadviseerd. 

Toen ik ontdekte dat de medische wereld lyme niet serieus neemt, dat de kans op overdracht op mijn pasgeboren baby volgens de medici nihil was, viel ik keihard uit de bubbel waarvan ik dacht dat daar de oplossingen lagen. Heel heftig zijn die maanden geweest, toen ik ontdekte dat de medische waarheid niet DE waarheid is! Dit moet gaan veranderen. Er moet meer transparantie komen. Ik ben namelijk echt geen uitzondering. Er zijn lego mensen die blijven zoeken in het medische circuit, terwijl hun oplossingen daar niet liggen. 

Ik hoop u geïnspireerd en aan het denken gezet te hebben. Ik hoop dat we in de toekomst eerlijkere zorg krijgen en mensen sneller bij de juiste behandelmethodes komen. Want er is nooit maar 1 methode.  Dank u voor het lezen van mijn verhaal. 

OPROEP 

Heeft u nou ook een dergelijke leefstijl ervaring? Bent u ook eerst medische behandeld met medicijnen? Heeft u toen uw leefstijl veranderd en zo van de medicatie afgekomen?  
Wilt u uw verhaal dan aan mij doen toekomen. Ik wil diverse leefstijl verhalen bundelen om meer inzicht te krijgen in welke klachten zelf opgelost kunnen worden en welke niet. Tevens wil ik alle succesverhalen bundelen ter inspiratie voor andere mensen, die voorbeelden en steun nodig hebben om zelf verantwoordelijk te nemen in het oplossen van hun lichamelijke ongemakken. 

De vragen die ik graag beantwoord zie zijn: 

 1. Hoe is uw jeugd geweest 
 2. Wanneer kreeg u voor het eerst lichamelijke signalen dat u niet lekker in uw vel zat 
 3. Hoe leefde u toen (voeding, stress, emoties, slaap, sociale contacten. beweging)? 
 4. Wanneer bent u voor het eerst bij de huisarts geweest? Wat waren uw klachten en wat waren zijn adviezen?
 5. Heeft u medische onderzoeken gehad?  
 6. Wanneer was het punt daar om uw leefstijl te veranderen? 
 7. Wie heeft u daarbij geholpen? 
 8. Hoe voelt u zich nu? 
 9. Hoe leeft u nu met uw nieuwe leefstijl? 
 10. Heeft u nog tips en adviezen? 

Grada Boschker
Personal trainer

Dit is een geüpdate versie van Grada’s gastblog.

Een reactie

 • Hoe mensen en dieren ziek worden gemaakt of gehouden …

  ——-

  Een insider van het Vaticaan:

  “COVID-19 is een massaal opgezette operatie voor globale, sociale sturing en controle.”

  ——-

  Mysterious Murder of Coronavirus Chinese Scientist in US Leaves Many Questions Unanswered – May 13, 2020

  Afgelopen week werd een Chinese wetenschapper, Bing Liu, doodgeschoten in zijn woning in Ross Township, Pennsylvania, USA. De onderzoeker was een computerwetenschapper van de National University of Singapore die in de VS leefde en werkte aan de University of Pittsburgh, waar hij een onderzoeksproject had opgezet in verband met SARS-CoV-2. Onlangs verklaarde hij “belangrijke ontdekkingen” te hebben gedaan omtrent het virus, zonder daarbij details te geven.

  ——-

  De helft van patiënten met ernstige, psychiatrische aandoeningen bij de zorginstelling GGNet heeft een verkeerde diagnose, aldus de Gelderse instelling in Trouw na een wetenschappelijke studie.

  In de afgelopen jaren zijn de diagnoses van een kleine honderd chronische patiënten tweemaal tegen het licht gehouden bij een grootschalig praktijkonderzoek. De conclusie was dat veel labels niet blijken te kloppen. De patiënten woonden al tientallen jaren op het instellingsterrein en lijden aan een waaier van ernstige klachten, waaronder psychoses. Menigeen slikt meer dan twintig pillen per dag, een enkeling meer dan dertig.

  ——-

  ERIN ELIZABETH: Hundreds of birds dead during 5G experiment in The Hague, The Netherlands
  14 november 2018

  Bij Holland Spoor in Den Haag begonnen ineens vogels uit de lucht te vallen op het moment dat daar een experiment met 5G plaatsvond. Zo’n 300 vogels werden dood aangetroffen, terwijl eenden in een nabij gelegen park onder water doken of wegvlogen.

  ——

  “Toeval?”

  The eyes of darkness
  Koontz, Dean
  Copyright © 1981 by Leigh Nichols

  A Chinese scientist named Li Chen defected to the United States, carrying a diskette record of China’s most important and dangerous new biological weapon in a decade. They call the stuff ‘Wuhan-400’ because it was developed at their RDNA labs outside of the city of Wuhan, and it was the four-hundredth viable strain of man-made microorganisms created at that research center.

  “Wuhan-400 is a perfect weapon. It afflicts only human beings. No other living creature can carry it.”

  “If I understand you, the Chinese could use Wuhan-400 to wipe out a city or a country, and then there wouldn’t be any need for them to conduct a tricky and expensive decontamination before they moved in and took over the conquered territory.”

  “This time it’s true,” Dombey said. “After Li Chen defected with all the data on Wuhan-400, he was brought here. We immediately began working with him, trying to engineer an exact duplicate of the virus. In relatively short order we accomplished that. Then we began to study the bug, searching for a handle on it that the Chinese had overlooked.”

  Bollinger was probably at the bottom gate two and a half hours after he walked out of the door here, three hours after he was infected. That was just about the time that another researcher walked into his lab, saw the cultures of Wuhan-400 broken open on the floor, and set off the alarm. Meanwhile, in spite of the razor wire, Bollinger climbed over the fence.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *