WE STAAN NOG STEEDS MET 10-0 ACHTER

Als we de balans op maken van 3 maanden Corona in Nederland, of eigenlijk in de hele wereld, dan kunnen we een aantal dingen vaststellen. En dan doen we dat op basis van bronnen inclusief de bronnen van alternatieve media en onafhankelijke wetenschappers. Dan hebben we meteen het eerste punt en dat is dat bij uitstek de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat de reguliere media er naast zitten met hun analyses en berichtgeving. Gaan we hier niet toelichten, daar is genoeg over geschreven en naar verwezen elders op deze site. Het tweede punt is dat de overheid de bevolking onderdrukt, de democratie omzeilt en plannen lijkt te hebben om van ons land voor langere tijd een dictatuur te maken. Het derde punt is dat een groot deel van de bevolking dit nog steeds niet door heeft. Het vierde punt is dat het verrekte lastig blijkt om, ondanks de ongeloofwaardigheid van het officiële verhaal als je het door hebt, het tij ten goede te keren. Het vijfde punt is dat het lijkt of blijkt dat we een onzichtbare vijand hebben, en het is niet het coronavirus maar een machtig samenwerkingsverband dat al decennia lang voorbereidingen heeft getroffen voor het onheil waar we nu in verwikkeld zitten. Het zesde punt is dat dit betekent dat Covid-19 nog maar het begin is en dat we er rekening mee moeten houden dat er dit jaar nog een grote klapper komt, september wordt al genoemd.

We staan er dus als land en als wereldbevolking uitermate beroerd voor. Laten we eens analyseren hoe beroerd het is en of er misschien toch mogelijkheden zijn om hier uit te komen. Theoretisch zijn er zeker mogelijkheden maar de vraag is of we die ook in de praktijk kunnen brengen. Het heeft veel weg van een mission impossible.

Als we de situatie analyseren dan kunnen we komen tot 10 terreinen. Op die 10 terreinen wordt de strijd gestreden en de gezamenlijke uitkomst daarvan bepaalt wie aan het langste eind trekt. Dat gaat bepalen of we terecht komen in een totalitaire wereldwijde dictatuur met een gedecimeerde bevolking (Agenda 2030), of in een wereld met kansen, rechten, hoop, voorspoed, gezondheid en naastenliefde.

Wie gelooft dat het zo’n vaart niet zal lopen, dat samenzweringen te wonderbaarlijk zijn om waar te kunnen zijn, bedenk dan, dat alles vooralsnog volgens plan verloopt en bijna iedereen trapt er in. Overweeg het risico van er naast zitten. Als je je vergist in het bestaan van een wereldwijd plan voor een totalitaire wereldregering, ben je je vrijheid, je gezondheid en elkaars naastenliefde kwijt. Je riskeert daarmee dus zo’n beetje alles. Terwijl de moeite die je er voor moet doen om je er in te verdiepen niet zo heel groot is. Heel veel informatie is gewoon te vinden op internet. Suggesties van meerdere bronnen worden op deze site gegeven.

Laten we die 10 terreinen maar eens benoemen:

 1. Geloofwaardigheid
 2. (On)zichtbaarheid
 3. Planmatigheid
 4. Regie
 5. Kennis
 6. Netwerk
 7. Psychologie
 8. Financiële middelen
 9. Wetgeving
 10. Fysieke macht

Geloofwaardigheid

De waarheid is een krachtig wapen. Vooralsnog is dat wapen niet krachtig genoeg. Dat komt omdat de strijd op andere terreinen ervoor zorgt dat de leugens van de vijand krachtiger zijn. Bijvoorbeeld kennis, een netwerk en omkoping kunnen er voor zorgen dat de media en de overheid het gewenste verhaal vertellen van de voorgeschreven realiteit. En dat decennia lang, met de kracht van herhaling, wordt het officiële verhaal nog steeds geloofd. Men bestrijd leugens met nog meer leugens, door gebruik te maken van de wapens op de andere terreinen.

(On)zichtbaarheid

De vijand tegen wie we strijden is onzichtbaar. Zo onzichtbaar dat we niet eens doorhebben dat we een vijand hebben. Dat maakt het extra moeilijk. Dat je in een oorlog zit terwijl je dat niet eens door hebt. Andersom weet de onzichtbare vijand alles van ons. Ga je demonstreren, maken ze een foto van je ID en dan sta je bij de intelligence te boek als staatsgevaarljjk. En met het crowd control, 5G, gezichtsherkenning, medisch paspoort wordt het alleen maar erger. De wereldregering die in de maak is kent geen global president, althans geen bekende, alles wordt anoniem, het is het systeem.

Planmatigheid

De vijand heeft een plan en dat wordt nauwgezet uitgevoerd. Dat is al decennia of langer in voorbereiding en alles loopt op schema. Men werkt naar een einddoel. Wat dat einddoel precies is kun je gewoon lezen op de site van de VN bij agenda 21 of agenda 2030. Voor de interpretatie daarvan ga naar het kanaal van Amazing Polly.
De vijand staat ook hier voor want de rest van de bevolking heeft geen plan. In ieder geval geen plan waar de vijand in voor komt.

Regie

Als je geen plan hebt kun je geen regie voeren. Het plan is er en wordt uitgevoerd, zoals sinds een paar maanden goed zichtbaar is. Alles loopt tot nu toe aardig volgens schema. De bevolking doet precies wat men verwacht, althans de meerderheid. Men is bang gemaakt en vraagt om opsluiting. Er zijn in eens rassenrellen en nu staat discriminatie weer op de agenda. Het is allemaal afleiding. De bevolking loopt continu achter de feiten aan en is verdeeld. Zolang er verdeeldheid heerst kan de bevolking de regie niet overnemen.

Kennis

De onzichtbare vijand heeft een kennisvoorsprong. Op alle relevante terreinen eigenlijk wel. Om te beginnen met kennis over de bevolking. Kennis over de materie waarover men de bevolking op een bepaalde manier wil laten denken. Technologische kennis die men kan toepassen, medische kennis met betrekking tot vaccins, toegepaste psychologische kennis, etcetera.
De bevolking weet nauwelijks iets over de vijand. Hooguit enkelen weten er iets van.

Oorlogen worden dikwijls door kennis die je wel of niet hebt beslecht.

Netwerk

De vijand beschikt over een fijnmazig netwerk. Wie boven in de top zit, is nauwelijks bekend. Waarschijnlijk zitten de Rothschilds en Rockefellers niet eens in de bovenste toplaag. De mensen in de lagen er onder weten wat ze moeten weten maar wat ze niet hoeven te weten wordt ze ook niet verteld. De mensen in de lagere delen van het netwerk zijn net zulke slaven als de onwetende bevolking. Uiteraard maken de media een belangrijk deel uit van het netwerk, zeer belangrijk zelfs.

Psychologie

Ook de kennis over de psychologie van de mens is in hoge mate aanwezig en wordt optimaal toegepast. Het lijkt wel of alle psychologische aspecten in het voordeel van de vijand werken. Er zitten meerdere lagen van een catch-22 in hun plan. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je doet, het pakt voor de vijand toch wel goed uit. Bijvoorbeeld als je tegen de lockdown wil demonstreren of je wil mensen waarschuwen. Wat er dan gebeurt is dat de aandacht niet naar het onderwerp gaat maar naar de boodschapper. Daar zit ook een strategie achter. Ook de angst die uitgaat van het virus, daar zit heel veel psychologie achter. Allereerst al dat mensen niet meer kunnen nadenken maar in een overlevingsmodus terecht komen, en daar door de aanhoudende berichten maanden in kunnen blijven. Mondkapjes zijn ook psychologisch. Behalve dat het je immuunsysteem verzwakt is het ook een angstaanjagend gezicht, mensen worden minder herkenbaar dus meer anoniem. Het niet meer mogen handenschudden werkt ook psychologisch, de naastenliefde wordt er mee de kop in gedrukt. Ook de anderhalve meter afstand, we gaan elkaar als ongedierte zien. De lockdown zelf, het kapotmaken van de economie, het werkt allemaal psychologisch door en daar heeft de vijand een ongelofelijke voorsprong.

Financiële middelen

De machthebbers van de wereld zijn minder dan 1% van de wereld, maar hebben een vermogen van waarschijnlijjk tientallen procenten van het wereldwijde totaalvermogen. Bezos, Gates en Buffet zijn volgens de officiële lijstjes de rijksten der aarde. Maar wie ontbreken zijn de topmensen en families in de piramide. Die hebben nog wel een beetje meer. Zij controleren ook de bankensector en bezitten de centrale banken.

Er wordt wel gezegd dat alles om geld draait. Dat kan niet helemaal waar zijn. Geld hebben ze al, waarom nog meer? Nee, het ligt eerder voor de hand dat ze controle willen. Ze willen totale controle. Blijvende controle. Met met de ontwikkeling van de bevolkingsgroei, de economie en de (informatie-)technologie zullen ze zich meer en meer bedreigd voelen en hebben ze des te meer reden om de aanval in te zetten.

Op lagere nivo’s in de piramide is geld wel vaak een primaire motivatie. Het gaat er hier om dat de vijand in staat is om grote hoeveelheden geld aan te wenden om situaties naar je hand te zetten. Omkoping dus.

Wetgeving

De wetgeving is al decennialang gevormd naar de wensen van de machthebbers. Internationale verdragen passen daar ook prima in. Democratiën blijken nepdemocratiën. Het maakt niet uit wie er aan de macht is, de agenda van de machthebbers, laten we ze deep state noemen, wordt toch wel uitgevoerd. En ook nu tijdens de coronacrisis is de democratie op listige wijze buitenspel gezet en is men van plan om de maatregelen tot wet te promoveren, met een of andere spoedprocedure. Wanneer een groep mensen de lockdown en de coronamaatregelen zou proberen aan te vechten, dan zal de overheid daar een leger aan juristen tegen zetten.

Fysieke macht

We bedoelen hier fysieke macht in de breedste zin van het woord. Uiteraard de politiële macht, ze kunnen er wat van, hebben we in Den Haag gezien. Zij mogen wapens hebben, de bevolking niet. Dat is op zich ook goed, tot dat de overheid je grootste vijand blijkt te zijn (zoals iemand op 6 februari 2020 al voorspelde). In de Verenigde Staten mogen burgers wapens kopen. Dat is niet bedoeld om je te beschermen tegen andere burgers maar de founding fathers hebben dat al in de grondwet laten opnemen zodat burgers zich juist kunnen beschermen tegen de overheid. Het blijkt nu niet zo’n gek idee.

Met fysieke macht bedoelen we ook vaccinaties. Als de overheid haar burgers (met zachte of harde hand) dwingt zich te laten vaccineren (al dan niet met een list), dan oefent de overheid hier ook een ongekende macht uit op haar burgers. Nog afgezien dat gevaccineerden hierdoor fysiek verzwakt kunnen raken.
En natuurlijk bedoelen we met fysieke macht ook militaire macht. Uiteindelijk als de bevolking zich niet meer zoveel aantrekt van de eerste terreinen of dermate tegenstand biedt, dan komt het leger in actie.

Als we willen kunnen we er vast nog wel wat meer verzinnen, maar hier mee hebben we de belangrijkste wel gehad en zo is het al erg genoeg. Komen we hier nog uit? Moeilijk te zeggen. Een belangrijk voordeel dat de vijand over ons heeft, is tijd. En dat is impliciet in al die terreinen al inbegrepen. Het is alsof we ineens beseffen dat we in een voetbalwedstrijd terecht gekomen zijn, en we hebben het fluitje van de scheidsrechter niet gehoord dus weten we niet dat de wedstrijd is begonnen. Maar we stonden bij aanvang al meteen met 10-0 achter. Twee van de 11 mensen snapt dat er gevoetbald moet worden maar die andere 9 denkt dat iedereen een leuk wandelingetje aan het maken is over een gazon. Tegen de tijd dat er een stuk of 5 of 6 mensen doorhebben dat er aan de overkant een doel staat waar de bal in moet, beseft men dan men helemaal niet kan voetballen want dat heeft men nooit geleerd.

Voetbal is een fantastische metafoor voor van alles, in dit geval door de strijd voor de vrijheid. Dat doel is dan de metafoor van de vrijheid. We hebben nooit leren voetballen, oftewel we hebben nooit geleerd om te vechten voor vrijheid. Het is beroerd dat we niet eens zien dat we het missen. We hebben wel geleerd om te gehoorzamen aan de autoriteit. Maar het probleem is, de scheidsrechter is omgekocht, en niet alleen de scheidsrechter maar ook de bond. De situatie is dus dat je medespelers door de tegenpartij subtiel ten val worden gebracht, waarbij de tegenstander vrijuit gaat, de medespeler wordt uit voorzorg van het veld gehaald omdat de scheidsrechter bepaalt dat de gevallen medespeler geblesseerd is. De overige medespelers maken bezwaar en krijgen een gele kaart. En straks een rode.

Zo gaat dat ongeveer. Dat is metaforisch gezien de situatie. Het zal wel nooit gebeurd zijn dat een voetbalploeg een 10-0 achterstandspositie wist om te buigen in winst van de wedstrijd. Maar er zijn wel eens wonderbaarlijke, verloren gewaande achterstanden goedgemaakt. Dus waarom zou dat hier niet kunnen gebeuren? Laten we wederom de situatie goed analyseren.

SWOT-analyse

Wat wel een goede methode zou kunnen zijn, om mee te beginnen, is de SWOT-analyse. Die kennen we uit de marketing. Je zet daarbij de sterktes en zwaktes uit tegen de kansen en bedreigingen. Komt natuurlijk uit het Engels, eigenlijk uit de Verenigde Staten: Strength, Weakness, Opportunities en Threads. Laten we naar deze punten kijken vanuit ons eigen perspectief als bevolking. Eerst maar eens van ons Nederlanders. Wat zijn onze sterke punten, onze zwakke punten. Waar liggen kansen, en waar de bedreigingen.

Sterktes

Die zijn er zeker. Om te beginnen, we zijn met meer. Met veel meer. Zoals The Doors ooit zongen: ‘They got the guns, but we got the numbers’.  Wat hebben we nog meer? We zijn een hoogopgeleide bevolking. Aan intelligentie ligt het dus niet. Er zijn al aardig wat mensen wakker, ook een sterk punt. We zijn een inventief volk. Als de situatie verandert, vinden we altijd een weg om ons aan te passen. We zijn in staat samen te werken, zelfs te polderen. Het overgrote deel van de bevolking is te goeder trouw. We zijn sociaal, we willen elkaar helpen.

Zwaktes

Verdeeldheid, dat is onze grootste tegenstander. Mentaal en psychologisch zwak, geven veel te makkelijk vrijheid uit handen. We hebben te veel geloof in autoriteit. We zijn niet flexibel in het aanpassen van onze opvattingen. Moralistisch zijn we ook, en dan vaak kortzichtig, naïef en meeloperig. We zijn gemakzuchtig in het opnemen van informatie, we zijn niet onderzoekend naar hoe het werkelijk zit, getuige het feit dat de msm nog steeds de belangrijkste nieuwsbron is.

Kansen

Zoals David Icke het prachtig zei, de vijand is de kamer binnengelopen, de deur sloot achter hem en klikte dicht. De vijand kan dus niet meer terug. De daden van de vijand zijn onverbloemd zichtbaar. De vijand herkennen we weliswaar nog niet als zodanig. Maar de akties die we zien zijn wel steeds ongeloofwaardiger. Dat biedt kans op ontmaskering.

Na de ontmaskering kunnen we plannen bedenken en uitvoeren om de vijand een halt toe te roepen. We zijn met een overweldigende meerderheid. Als er een substantieel deel van de bevolking wakker is, dan kunnen de vele sterke punten die we als bevolking hebben, worden aangewend om de macht terug te grijpen.

Bedreigingen

Een bedreiging zijn alle plannen en acties die de vijand voor ons in petto heeft. We hebben ze vaker genoemd. Door de verdeeldheid kunnen we de regie niet pakken. Door de goedgelovigheid in autoriteit zien we de vijand niet. Door onze misplaatste moraliteit richten we de strijd op elkaar in plaats van op onze gezamenlijke vijand. Door de propaganda en censuur hebben we geen goed beeld op de werkelijkheid. Door onze zwakke mentale en psychologische eigenschappen zijn we een gemakkelijke prooi voor de vijand. Een doemscenario.

Er zijn nog veel meer sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te bedenken. En dat mag u zien als een oproep.

Strategie

Deze blog is eigenlijk slechts een eerste aanzet tot een strategisch exitplan. Na de SWOT-analyse komen er nog meer analyses. Sla de marketingboeken of managementboeken er maar op na. Er zijn in Nederland heel veel mensen die beleidsvormingsmethoden in hun opleiding hebben gehad. Die vervolganalyse gaan we in deze blog niet behandelen. Dat is een opgave voor de mensen thuis, om mee te denken hoe we hier uitkomen. Om uiteindelijk te komen tot een generieke ontsnappingsstrategie.

Het lijkt een mission impossible. Is het misschien ook. Maar als u wel eens aflevering van die speelfilmserie, ‘Mission Impossible’, heeft gezien, dan weet u ook dat het altijd goed afloopt. Het verschil is alleen, ‘Mission Impossible’ is een film, daar kan alles. Waar we nu inzitten, lijkt een hele slechte B-film, maar helaas, het is echt. De afloop is allerminst zeker. En er staat veel op spel, heel veel, alles eigenlijk. Dus draag uw deel bij, u kunt het verschil maken.

dd. 3 juni 2020

Een reactie

 • Hallo
  Zoals ik ook al tegen Maurice de Hond, Rob Elens en Jan Grandjean zei, we staan 3-0 achter, tweede helft, er wordt subliem gevoetbald door steeds meer fantastische voetballers van ons, maar we scoren niet. Jullie ook niet!!!
  Te veel tekst. Heel begrijpelijk, want je wilt zo graag alles vertellen wat er mis is.

  Maar wat willen we?

  De mensen uit hun angst halen.
  Kort en bondig ze vakkundig een ander denkraam aanmeten. Een ander paradigma heet dat. Van angst en wachten op vaccin, naar zelfstandige behoedzame zelfbepaling. En dat is een VAK!!! Het huidige paradigma is er vakkundig ingepompt en wordt keurig onderhouden via de media. Informatie? Het zal big pharma gniffelend een worst wezen. Mensen lezen amper. Ze houden tegen ALLE feiten in vast aan hun oude paradigma. Pas als echte communicatieprofessionals ons gaan helpen zal big pharma ongerust worden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *