EXPONENTIËLE GROEI VAN ONTWAKING

Er is hoop. Er zijn helden. Er bestaat exponentiële groei. In de context van Covid-19 denken we bij exponentiële groei aan een plotselinge uibraak van de virusverspreiding. Die is uitgebleven, althans de dodelijkheid er van. Maar er kan ook een andere exponentiële groei plaats vinden. Namelijk van het aantal mensen dat gaat doorkrijgen dat covid-19 één grote oplichterij is.

Veel mensen die al langer weten dat het officiële verhaal over het corona-virus niet klopt, zijn weggezet als complotdenkers en antivaxxers. Deze sceptici kunnen roepen wat ze willen, maar veel volgers van de mainstream media, ook wel fake stream media genoemd, zullen ze niet overtuigen. Omdat de sceptici ‘besmet’ zijn. Dat is de grote truck, alles dat in lijn is met de voorgeschreven realiteit is prima, wijkt het af, dan is het fake news en complot theorie. En men trapt er in want anders zou je hele wereld beeld instorten, en dat voelt niet fijn.

Het wordt anders wanneer er mensen opstaan uit onverwachte en onverdachte hoek. Mensen die (voor de buitenwacht althans) niet als scepticus te boek staan, en het liefst zelf wetenschapper, medicus of iemand van de handhaving, zullen anderen makkelijker kunnen overtuigen. En dat gebeurt ook, met name de afgelopen week. Dat is voor hen niet zonder risico. Het gevaar bestaat namelijk dat ze uit hun ambt gezet worden, sociaal buitengesloten of een heleboel bagger over zich heen krijgen. Dat is hier en daar ook gedeeltelijk gebeurd. Maar deze mensen zijn helden en kunnen overtuigen.

Vorig weekend begon het met een video van longarts David Prins die zijn zorgen uitte via Facebook. Deze man is een held.

Wat ook onder deze noemer valt is het uitgelekte rapport van het Duite Ministerie van Binnenlandse zaken, dat had vastgesteld dat de lockdown meer schade deed dan het virus zelf. Het was genadeloos voor Merkel en haar regering. Maar de ambtenaren werden op de vingers getikt, en er werd gesteld dat dit rapport een eenmansaktie was van iemand die zijn persoonlijke mening verkondigde en die persoon werd geroyeerd. Zo gaat dat in een fatsoenlijk land. Toch zijn ook de opstellers van het rapport helden.

Dat geldt ook voor de Amerikaanse police officer Greg Anderson uit Washington, die zich afvraagt of agenten de corona maatregelen wel moeten handhaven. Omdat deze namelijk strijdig zijn met de grondwet en met internationale verdragen met betrekking tot de universele rechten van de mens. Bekijk de video.
Greg Anderson aan het woord:

“Wij hebben niet de bevoegdheid om die dingen te doen omdat een burgemeester of gouverneur dat bepaalt,” zei hij. “Wij hebben niet het recht om de grondrechten van mensen te schenden.” “Zijn jullie de Gestapo? Is dit nazi-Duitsland in de jaren dertig?” Anderson, die al 10 jaar werkzaam is als politieagent, zei dat hij zich zorgen begon te maken toen hij zag dat mensen een boete kregen of werden gearresteerd omdat ze naar de kerk gingen of hun winkel openden. “Ik roep agenten op om bij zichzelf te rade te gaan en zich af te vragen: ‘Is dit wat ik mijn burgers wil aandoen?’”

De man is een ware held en het mooie is dat hij bijval kreeg van tal van andere agenten uit het hele land. Fantastisch!

Tot slot de Duitse huisarts Katrin Korb uit Oldenburg, zei is ook een held. Zij hield een toespraak, zie video, waarin zij ook aangeeft wat het probleem met het corona-virus is, en met de lockdown en met de Duitse regering. Ook zij heeft veel bijval gekregen.

Hopelijk is dit een trend die zich doorzet. De autoriteiten zijn als de dood voor deze ontwikkeling want dit ondermijnt hun macht en zelfs hun bestaansrecht. Zij zullen zich dus hier ook heftig tegen verzetten. Met hulp van de media, die niet eens in discussie gaan maar alle trucks uit de kast halen om deze mensen te negeren of zwart te maken. Want ook de media zal ontmaskerd worden en uiteindelijk geen bestaansrecht meer hebben, na al die leugens. Ze bestrijden leugens met nog meer leugens, dat is de enige manier, er is voor hen geen weg meer terug.

De acceptatie van een narrative kan worden voorgesteld als een emmer water. Bij de sceptici is die emmer al lang overstroomd. Bij de nog niet helemaal wakkere mensen is die half vol. Bij sommige is die leeg en blijft die leeg, daar is geen redden meer aan. Maar bij de meeste mensen raakt de emmer voller en voller, naarmate er meer onlogische en ongeloofwaardige dingen gebeuren, naarmate mensen meer in de verdrukking komen als gevolg van de onrechtvaardig aanvoelende corona-maatregelen, tot de spreekwoordelijke laatste druppel die de emmer doet overlopen. Dat kan op enig moment heel hard gaan. Nog een keer een rare actie van Rutte, van De Jonge, van Van Dissel of van Osterhaus, en een keer is het zover. Ze zijn in ieder geval hard op weg.

En als dan bij veel mensen tegelijkertijd die laatste druppel valt, dan heb je die zogenaamde exponentiële groei. Niet van virusverspreiding (zoals men verwachte, en ook wel enigszins heeft plaatsgevonden maar het Covid-19 bleek te zwak; of zoals Dr. Zack Bush MD van Hawaii het zei: ‘Als Covid-19 een biowapen was, dan was het een heel zwak wapen’), maar een exponentiële groei van ontwaking, van wakkere mensen dus. Dat zou zo maar kunnen gebeuren.

De race is nog niet gelopen. Er zijn meer helden nodig, gewone mensen, of artsen, agenten, militairen, bestuurders, ja ook journalisten, of ambtenaren die uit de school klappen, liefst zoveel mogelijk tegelijk. Mensen die de moed hebben om hun oprechte verhaal te doen. Een aantal heeft al de stoute schoenen aangetrokken. Goed voorbeeld doet volgen dus dat zou betekenen dat we meer van deze acties zullen gaan zien.

Maar er loert nog een gevaar. En dat is het gevaar van een second wave. Niet van Covid-19, want die dooft langzaam aan uit. We weten niet wat de machthebbers nog meer voor ons in petto hebben, er kan maar zo weer wat uit de hoge hoed komen. We moeten er niet nu al bang voor zijn, maar we moeten er rekening mee houden dat het plan dat hier achter zit al decennia voorbereid is. Met alleen deze Covid-19 gaan ze de onderdrukking op lange termijn niet volhouden, dus mogelijk hebben ze nog meer snode plannen.

Het wordt dus spannend. Spannend wat er eerder komt: de exponentiële groei van ontwaking of die second wave. Veel hangt af van de verspreiding van waarschuwingen van helden zoals David Prins, Greg Anderson, Katrin Korb, en natuurlijk hun voorbeeldvolgers. Onze hoop is gevestigd op deze helden.

dd. 15 mei 2020

Een reactie

  • Natuurlijk ben ik het eens met de stellingname. Ik heb een link naar deze site in een broadcast mailing meegenomen. Hopelijk neme mensen kennis van deze site. Er zijn voldoenden initiatieven inmiddels, maar deze hoort in elk geval ook bij de betere initiatieven. Interview met de Klinisch Ethicus is ook een zeer waardevolle toevoeging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *