YURI BEZMENOV

Voormalig KGB agent vluchtte naar de USA en gaf in een interview aan hoe een land blijvend kan worden onderdrukt. Dit gebeurt in 4 stappen: demoralisatie, destabilisatie, crisis en normalisatie. Deze video is uit 1985. Oordeel zelf of u de politieke gevolgen van het corona virus hierin herkent. Als u dit niet wilt zien moet u niet kijken.

LINK NAAR VIDEO Subversion by former KGB agent Yuri Bezmenov

TRANSCIPTIE van deze video:

Voormalig KGB-agent legt communistische ideologische ondermijning in Amerika uit

De ondermijningsactiviteiten van de Sovjet-Unie tegen de VS begonnen in de jaren 1920 en duurden tot eind jaren 80, maar hun gevolgen voor de westerse samenleving gaan door tot op de dag van vandaag.

Ondanks wat u misschien denkt, namen spionageactiviteiten slechts een klein deel van de middelen van de KGB in beslag. De m eeste KGB-machines waren gericht op ideologische subversieve operaties in westerse samenlevingen, zei Yuri Bezmenov, een ex-KGB-officier en Sovjetoverloper.

“Het zwaartepunt van de KGB ligt helemaal niet op het gebied van inlichtingen. Volgens mijn mening en de mening van veel overlopers van mijn kaliber wordt slechts ongeveer 15 procent van de tijd, geld en mankracht besteed aan spionage als zodanig, ”zei Bezmenov. “De overige 85 procent is een langzaam proces, dat we ideologische ondermijning of actieve maatregelen of psychologische oorlogvoering noemen.”

In de onderstaande video, gemaakt in 1984, zei Bezmenov tegen G. Edward Griffin dat het in vier fasen is gebeurd, met als eerste ‘demoralisatie’.

“Het doel van dit proces is om de perceptie van de realiteit van elke Amerikaan zodanig te veranderen dat, ondanks de overvloed aan informatie, niemand in staat is tot een verstandige conclusie te komen in het belang van de verdediging van zichzelf, hun families, hun gemeenschappen, en hun land, ”zei Bezmenov, die een functie bekleedde bij het staatspersbureau Novosti, dat een front was voor de KGB.

“Het duurt 10-15 jaar om een ​​natie te demoraliseren”, zegt hij. “Waarom zoveel jaren? Omdat dit het minimum aantal jaren is dat nodig is om één generatie studenten in het land op te leiden. “

Bezmenov zei dat de marxistisch-leninistische ideologie in de zachte hoofden van ten minste drie generaties Amerikaanse studenten werd gepompt zonder te worden uitgedaagd of gecompenseerd door de basiswaarden van Amerikanisme en Amerikaans patriottisme. “Het resultaat? Het resultaat dat u kunt zien: de meeste mensen die in de jaren 60 afstudeerden – drop-outs en halfbakken intellectuelen – bekleden nu machtsposities in de regering, het ambtenarenapparaat, het bedrijfsleven, de massamedia [en] het onderwijssysteem. ” zei Bezmenov, die een expert was in Sovjetpropaganda.

‘Je zit eraan vast. Je kunt ze niet kwijtraken. Ze zijn besmet. Ze zijn geprogrammeerd om te denken en reageren op bepaalde stimuli in een bepaald patroon, ”zei hij.

“Je kunt niet van gedachten veranderen, zelfs niet als je ze blootstelt aan authentieke informatie, zelfs als je bewijst dat wit wit is en zwart zwart is, kun je hun basisperceptie en hun gedragslogica niet veranderen. Met andere woorden, [met] deze mensen is het proces van demoralisatie compleet en onomkeerbaar ”, zei hij.

Maar als een marxistisch-leninistisch regime aan de macht zou komen, zei Bezmenov dat deze Amerikaanse linksen en idealisten zouden worden geëxecuteerd omdat ze, zodra ze de realiteit van een brutaal socialistisch Sovjet-systeem beseffen, in opstand zouden komen.

“[A] Het marxistisch-lennistische regime tolereert die mensen niet. In een marxistisch-leninistische staat zal er geen plaats zijn voor afwijkende meningen ‘, zegt hij eraan toe te voegen dat linkse mensen zoals Jane Fonda verpletterd zouden worden als kakkerlakken.

Bezmenov zei dat het demoraliseringsproces in Amerika was voltooid en een succes was, in die mate dat het de hoogste regionen van de toenmalige leiders van de KGB zou hebben verrast. Wat meer is, het wordt (in dat stadium in de jaren tachtig) door Amerikanen gedaan op Amerikanen vanwege een gebrek aan morele normen in de samenleving.

‘Iemand die gedemoraliseerd is, kan geen echte informatie accepteren; de feiten zeggen hem niets, ‘zei Bezmenov. Hij voegde eraan toe dat deze individuen de waarheid over een socialistische Sovjetstaat pas beseffen wanneer ze zich in een goelag bevinden en hun ballen verpletterd worden door een militaire laars.

Volgende fasen

De tweede fase is het ondermijnen van de economie, de verdedigingssystemen en het buitenlands beleid, waarvan hij zei dat het vol zat met marxistisch-leninistische ideologieën.

De derde fase is wanneer de samenleving een crisis wordt aangedaan.

“Dit zal gebeuren wanneer alle klootzakken al het lekkers beloven en het paradijs naar de aarde brengen. Om uw economie te destabiliseren, het principe van vrije marktconcurrentie te elimineren en een grote regering in Washington D.C. te plaatsen met een welwillende dictator die veel dingen belooft. Het maakt niet uit of die beloften worden nagekomen of niet, ”zei hij.

Dit, zei Bezmenov, zou uiteindelijk een gewelddadige crisis veroorzaken die zou resulteren in de omverwerping van de regering en de samenleving. De vierde fase van de Sovjetplannen was toen “normalisatie”, waar een socialistische dictatuur oppermachtig regeert en geen afwijkende meningen tolereert.

Toegewezen aan een Sovjet-ambassade

Zoals beschreven in de video, nam Bezmenov deel aan de subversieve activiteiten van de KGB terwijl hij was toegewezen aan de Sovjet-ambassade in New Delhi, India.

Hier liet de KGB hem zelfs Maharishi Mahesh Yogi bezoeken, die bekendheid verwierf als goeroe van de Beatles en de Beach Boys. Bezmenov moest rapporteren over welke soorten VIP’s uit het Westen naar de school van de goeroe zouden gaan om Transcendente Meditatie te leren. Dergelijke alternatieve typen, zei Bezmenov, waren gemakkelijker te manipuleren.

Bezmenov zei dat hij werkte voor het Department of Research and Counter Propaganda op de ambassade, maar het grootste deel van hun activiteit bestond uit het verzamelen van enorme hoeveelheden informatie over individuen die een belangrijke rol speelden bij het vormen van de publieke opinie, zoals parlementsleden, mediaprofessionals, acteurs, opvoeders, en leiders van het bedrijfsleven.

Deze invloedrijke types waren verdeeld in twee groepen, zei Bezmenov.

“Degenen die de Sovjet buitenlandse politiek zouden slepen. Ze zouden worden gepromoveerd tot politieke machtsposities door middel van media en manipulatie van de publieke opinie, ”zei hij.

Degenen die de Sovjetinvloeden in hun eigen land weigerden, zouden het doelwit zijn van karaktermoorden en / of ze zouden worden geëxecuteerd als de socialistische revolutie zou plaatsvinden.

“Tot mijn grote schrik zaten in de dossiers [in zijn kantoor bij de Sovjet-ambassade] mensen die gedoemd waren tot executie. Er waren namen van pro-Sovjetjournalisten met wie ik persoonlijk bevriend was, ”zei Bezmenov.

“Het waren ideologisch ingestelde linksen die verschillende bezoeken aan de USSR brachten en toch besloot de KGB dat de revolutie of drastische veranderingen in de politieke structuur van India, ze zullen moeten gaan [alsof ze gedood worden],” zei hij.

Maar waarom?

‘Omdat ze teveel weten. Simpelweg omdat het nuttige idioten zijn, de linksen die in het Sovjet socialistische of communistische systeem geloven – wanneer ze gedesillusioneerd raken, worden ze de ergste vijanden, ”zei Bezmenov, eraan toevoegend dat zijn KGB-instructeurs hem vertelden zich niet met linksen te bemoeien en hoger te mikken. . De echte doelwitten waren de grote gevestigde media, rijke filmproducenten, intellectuelen en academische kringen.

Bezmenov kreeg ook te horen dat hij zich moest richten op “cynische egocentrische mensen die je in de ogen kunnen kijken met een engelachtige uitdrukking en je leugens kunnen vertellen, [aangezien] dit de meest rekruterbare mensen zijn die geen morele principes hebben, mensen die hebzuchtig zijn of die lijden aan zelfingenomenheid. belangrijk, ze vinden dat ze er veel toe doen. Dit zijn de mensen die de KGB heel graag wilde rekruteren. “

De reeds genoemde idealistische linksen waren alleen nuttig voor de KGB tijdens de destabilisering van de natie. Zodra hun bruikbaarheid is gebruikt, worden ze uit de vergelijking gehaald, zodat ze later geen bedreiging vormen.

Het zien van de namen van die journalisten op de dodenlijst maakte Bezmenov geestelijk en lichamelijk ziek. Dat en de activiteiten van de KGB om gewelddadige onrust in Oost-Pakistan (Bangladesh) te zaaien, hielpen hem in 1970 tot een besluit te komen om naar het Westen over te lopen.

“Mijn voornaamste motivatie om over te lopen had niets te maken met welvaart [zoals bij het zoeken naar een beter leven], het was voornamelijk morele verontwaardiging, moreel protest, rebellie tegen de onmenselijke methoden van het Sovjetsysteem”, zei hij, ook verwijzend naar de onderdrukking van de Sovjet Russische dissidenten en intellectuelen.

“Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat we een miljoen keer meer onderdrukkend zijn dan welke koloniale of imperialistische macht in de geschiedenis van de mensheid dan ook … Wat mijn land naar India brengt was geen vrijheid, vooruitgang en vriendschap tussen de naties, maar racisme, uitbuiting, slavernij. , en natuurlijk economische inefficiënties, ”zei hij.

Bezmenov zei dat hij letterlijk verliefd werd op India en dat hij ontwikkelde wat de KGB het meest vreest: gespleten loyaliteit, waar een agent het land van toewijzing meer leuk vindt dan het zijne.

Bezmenov, geboren in 1939, was een kind van een hoge Sovjet-militaire officier. Hij zei dat hij een bevoorrecht leven leidde, en als lid van de elite bezocht hij de beste onderwijsinstellingen.

Na zijn overlijden woonde Bezmenov in Canada en in de jaren tachtig schreef hij verschillende boeken. Hij stierf in 1993.

Bewijs dat de afgelopen jaren aan het licht is gekomen, waaronder bestanden uit het contraspionageprogramma van Venona en Sovjetarchieven, bewijzen een uitgebreide Sovjet-subversie, niet alleen in de VS, maar ook in andere westerse landen.