SVEN HULLEMAN

Een Oorlog Reeds Verloren is de podcast van Sven-Ake Hulleman, waarin hij de huidige systeemcrisis en haar wortels bespreekt en onderzoekt hoe de onthechte mens zichzelf kan terugvinden. Alleen of met een gast, met een lach of met zwaar geschut, maar altijd met de waarheid.

Ridendo dicere severum, invicta veritate.

Van ziel en zorgzaamheid

GEPUBLICEERD 12 APRIL 2020 – LINK NAAR VIDEO

#2.12: Je maintiendrai

GEPUBLICEERD 12 APRIL 2020 – LINK NAAR VIDEO

SVEN HULLEMAN: “Terwijl wereldwijd mensen in al dan niet ‘intelligente’ lockdowns thuis zitten met alle economische implicaties van dien voor henzelf, hun werkgevers én hun overheden, gaan andere zaken niet alleen onverstoord verder; ze lijken zelfs doorgedrukt te worden.

Wanneer het gaat om veiligheid is er meer mogelijk dan anders. De noodzaak is helder, het draagvlak is breed, de belangen zijn groot en de anders zo stroperige bureaucratie waaronder onze ooit zo zwaarbevochten rechten en vrijheden bedolven zijn vertoont ineens daadkracht en voortvarendheid.

Maar wanneer uit naam van onze veiligheid met deze hervonden daadkracht aan de ene kant vrijheden en privacy ingeperkt worden en aan de andere kant partijen vrij spel lijken te krijgen om burgerrechten met voeten te treden, is het dan werkelijk zo vreemd dat er mensen zijn die dit niet vertrouwen? De tegenstrijdige berichtgeving en de troebele belangenstructuren achter deze ontwikkelingen rechtvaardigen op zijn minst enkele grote vraagtekens.

Van corona-apps tot een opt-out voor het elektronisch patiëntendossier, van de aanleg van het 5G-netwerk tot het ridiculiseren en censureren van kritische geluiden als ‘complotten’; in een samenleving onder dreiging van een onzichtbaar gevaar zijn deze zaken olie op het vuur van de angst.

Het bewaken van de vrijheid is een taak die maar tot op zekere hoogte is uit te besteden. Uiteindelijk vormen we samen de laatste verdedigingslinie.

Links:
Complotdenkers slaan toe: ‘Er is een link tussen 5G en corona’
Apple en Google werken samen aan technologie voor corona-apps
Privacyorganisaties: medisch beroepsgeheim wordt met ‘corona opt-in’ omzeild
Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen
WE ARE COMMITTED TO THE TRUTH – WE ARE THE NEW YOUTUBE – JOIN THE RESISTANCE, JOIN LONDON REAL👊👊👊

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenoorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/

Ook te beluisteren op SoundCloud en Spotify.