NVKP

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is een vereniging van ouders en behandelaars, opgericht in 1994 om heldere, objectieve, actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen over ziekten, vaccins, verschillende keuzemogelijkheden en behandelingsmogelijkheden bij vaccinatieschade. Wees kritisch, stel vragen. Vaccineren is een keuze, uw keuze, geen plicht én is op eigen verantwoordelijkheid. Lees altijd de bijsluiter, informeer u over mogelijke bijwerkingen van vaccinaties!

COVID-19 – INLEIDING
Is het Covid-19 virus het kantelpunt voor vaccin technologie?
Zo ja, tegen welke prijs?

Het Coronavirus, SARS-CoV-2, met de ziekte COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep sinds het in december 2019 voor het eerst gerapporteerd werd in Wuhan, China. Het virus lijkt zeer besmettelijk te zijn, want binnen enkele weken zijn tienduizenden mensen besmet. Het verspreidt zich verder over de wereld, waardoor de WHO in maart 2020 Covid-19 als een pandemie uitroept en op de A-lijst van meest dodelijke ziekten plaatst. Vanwege een geschatte IFR (= Infection Fatality Rate = het percentage van geïnfecteerde personen dat overlijdt door de ziekte) van 3,4%, wordt de Covid-19 uitbraak als zeer ernstig bestempeld. Deze IFR schatting bleek onjuist en werd bijgesteld naar 0,23% wereldwijd, later zelfs naar 0,13% voor  Nederland en voor mensen onder de 70 jaar naar 0,05%, vergelijkbaar met een normale griep met getallen van overlijden van 6500 per jaar, zoals elk jaar.

Omdat de diagnose Covid-19 wordt gesteld op basis van symptomen (die vrij algemeen kunnen zijn) en van een PCR-test die niet per se levend virus aantoont en ook fout-positieve en fout-negatieve uitslagen kan geven, moet er rekening worden gehouden met ernstig vervuilde statistieken. Voor alle cijfers van aantallen ‘besmettingen’, ’diagnoses’ en ook ‘sterfte’ aan Covid-19, moet hier rekening mee worden gehouden. De rekenmodellen die aan het begin van de Corona-crisis leidend zijn geweest voor maatregelen wereldwijd hebben plaats gemaakt voor meer reële cijfers die vele malen minder alarmerend waren. Zouden we beschikken over echt ‘schone’ cijfers, waarin zuivere diagnose criteria worden gebruikt en niet elk sterfgeval MET Corona ook AAN Corona wordt toegeschreven, dan zouden ook de reële cijfers vermoedelijk veel lager zijn. Desondanks zien we de volgende ontwikkelingen.