MAGDA HAVAS OVER 5G EN ROULEAUX EFFECT

Magda Havas is een Canadese wetenschapper gespecialiseerd in de effecten van elektromagnetische straling op levende organismes. Ze heeft zich ook uitvoerig verdiept in het 5G netwerk en waarschuwt voor de gevaren hieromtrent. We zouden het hier kunnen beschrijven maar ze legt het fantastisch uit in haar 20 minuten durende filmpje.

Daarin komt onder andere het zogenaamde ‘rouleaux effect’ voor. Dat is een fenomeen dat al bekend is sinds 1935 toen Linus Paling hier onderzoek naar deed. Rode bloedlichaampjes klonteren samen tot ze lijken op geldrolletjes en munten. Het heeft te maken met ladingverschuiving binnen rode bloedcellen. Rode bloedcellen kleven aan elkaar door tegengestelde ladingen. Behalve door opname van bepaalde electro-actieve stoffen zoals fluor, chloor, kwik, aluminiumoxide (vaccins) kan het rouleaux effect ook veroorzaakt worden door de uitwerking van straling (microgolven, GSM, UMTS, 5G et cetera). Behalve bloedcellen kunnen eiwitten ook onderhevig zijn aan ladingverschuivingen. Deze worden dan misvormd en onbruikbaar.

Het rouleaux effect is nadelig omdat het de zuurstofopname en het zuurstoftransport bemoeilijkt. Straling kan dus leiden tot zuurstoftekorten. In combinatie met ‘adembenemende’ mondkapjes kan dat leiden tot te veel koolstofmonoxide in de opnieuw ingeademde gassen die in het mondkapje achterblijven, vanwege de slechte doorlaatbaarheid van een mondkapje.

De link met corona in deze is dat beperkende maatregelen, zoals de mondkapjes, in combinatie met de straling van 5G elkaar versterken in het nadelig gezondheidseffect, namelijk door zuurstoftekorten in het lichaam: in de bloedsomloop, maar uiteindelijk ook in de cellen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot chronische vermoeidheid. Ook kan men zich gemakkelijk voorstellen dat wanneer straling zuurstoftekorten oplevert, dit een extra belemmering is voor mensen met Covid-19, wat in feite een luchtwegaandoening is.

Meer informatie is ook te vinden op de site van Stralingsbewust Oldambt, de website van het Actiecomité en informatiepunt van de gemeente Oldambt. Zij maken zich zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus en hebben daar onderzoek naar gedaan. Men heeft het daar ook over de Code van Neurenberg, die gaat over een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. Deze code is ook van toepassing op de uitrol van 5G, maar horen we de autoriteiten niet over. Als er op voorhand reden is om aan te nemen dat er bij een experiment doden zullen vallen of mensen beschadigd zullen raken, mag een experiment niet plaatsvinden. Meer dan 10.000 studies laten zien dat die redenen er wel zijn, aldus Stralingsbewust Oldambt.

Wat je steeds weer tegenkomt zijn onderzoeken die aantonen dat straling slecht is voor de volksgezondheid, eigenlijk is het slecht voor alle levende organismen, waarbij je ook moet constateren dat overheden en autoriteiten, en zelfs de rechtspraak hier niets mee doen. Maar ook de burger zelf mag zich afvragen wat belangrijker is: altijd alles overal het grote gemak van draadloos, of je gezondheid, en vooral ook die van onze kinderen. Moeten we pas stoppen met WiFi als onze overheid het verbiedt? Je kunt er iedere dag mee stoppen. Je hebt daar zelf een keuze in. Eerlijk is eerlijk, ik maak zelf ook nog steeds gebruik van WiFi en heb daarvoor geen excuus. Maar je hebt nu nog de keuze. Thuis wel, maar niet ergens anders. Kinderen op school hebben geen keuze, de school heeft gewoon WiFi.

Straks is WiFi overbodig. Dan is er overal 5G. Slecht voor de gezondheid of niet, de overheid heeft kennelijk belangen die zwaarder wegen dan de volksgezondheid. Het probleem is dat geen enkele burger dan de keuze heeft om zich wel of niet aan straling te laten blootstellen. De straling is er dan gewoon. De overheid zou openheid van zaken moeten geven. De overheid kan niet al die rapporten over de effecten van straling op de gezondheid negeren. Als een overheid die wel negeert en de uitrol van een krachtig 5G netwerk toestaat en juist stimuleert, mogen we dan spreken van geweldpleging tegen haar eigen bevolking? En zou je dat staatsterreur mogen noemen? Of hoe anders?