HERALD OF FREE SPEECH

Een interessante alternatief nieuws website is The Herald Of Free Speech, ook wel HOFS. Hier het woord aan John Hofs:

De meeste mensen in de westerse, zogenaamde democratische samenlevingen, geloven dat ze een keuze hebben om hun leiders te beïnvloeden om het beste voor hen te doen. Na een verkiezing vergeten degenen die we kiezen en degenen die de bevoorrechten worden, meestal hoe ze tot hun positie zijn gekomen en volgen een agenda die al lang geleden is geplaveid. Deze mensen worden de poppen voor een kwaadaardige groep mensen, die in de schaduw staan. De poppenspelers hebben oneindige middelen om de meeste mensen in onze samenleving te beheersen! Ze drukken geld uit het niets en lenen het uit aan landen waarvan de belastingbetaler de steeds groeiende rente op de schulden afbetaalt, die steeds groter wordt. Wij, gewone mensen, voelen het elke dag. Geld devalueert snel en de belastingen stijgen in hetzelfde tempo. Met hun macht en hun gereedschap hebben deze poppenspelers of beter gezegd, de cabal, een systeem georganiseerd dat ons, de gewone mensen, steeds meer het recht om vrij te zijn, berooft. Ze houden ons in een matrix die steeds meer een Armageddon wordt, een gevangenis zonder ontsnapping! Ze beheersen ons op vele manieren, door de media te beheersen, de lucht, het voedsel, de medicijnen, vaccinatie te vergiftigen, door valse gebeurtenissen te creëren, die te maken hebben met het formaat, het probleem, de reactieoplossing.
De Herald of Free Speech (HOFS) wil gegevens naar het publiek brengen waarvan deze kliek niet wil dat wij die weten. HOFS wil mensen laten begrijpen wat er werkelijk gaande is in deze samenleving, en wat er werkelijk is gebeurd in het verleden. De waarheid zal ons bevrijden en ons in staat stellen om van deze wereld een betere plek te maken voordat de cabal alles vernietigt.
Dit is onze missie: vrijheid van meningsuiting terugbrengen in onze cultuur als een van de fundamentele pijlers om van deze wereld een betere plek voor iedereen te maken.

Door John Hofs

Ga naar de website heraldfoffreespeech.com