ALLECIJFERS.NL

Op de site allecijfers.nl hebben ze een afdeling met allemaal cijfers en statistieken over corona aangelegenheden. Echt heel interessant. Mooie aanvulling op het dashboard van de RIVM.
Mijn inschatting is dat de cijfers relatief betrouwbaar zijn. Ze komen van officiële bronnen. Met relatief bedoel ik dat de cijfers van het aantal positief getesten wel als zodanig zijn weergegeven, maar als de PCR-test van zichzelf niet deugt, deugt de output ook niet.
Waar je ook voor op moet passen is dat op die allecijfers.nl site positief geteste mensen dus patiënten genoemd worden. En zoals we weten is een positief getest iemand nog niet ziek, dus ook geen patiënt. Dus lees, kijk en interpreteer gegevens altijd nauwkeurig.